Vakdocenten muziek, drama en gym

Dramales 

Hoewel de lessen voor de klassen uit ieder leerjaar hetzelfde zijn voorbereid, hangt het uiteraard af van de individuele klassen en leerlingen hoe ver ze zijn en welke dingen er spelen in de klas. Theater heeft niet alleen met het spelen van personages te maken maar ook met het omgaan met de mensen om je heen en sociale situaties goed kunnen inschatten en daarnaar kunnen handelen. Wanneer er bepaalde situaties bij klassen en/of leerlingen spelen wordt de les rondom die situatie aangepast. Een veilig gevoel voor het uiten van expressie en voor jouw emoties en humeur staat in de theaterlessen centraal.

Wanneer dit er een bepaalde dag niet is in de klas, staat het herstellen van het veilige gevoel in de klas naar elkaar voorop en vervalt het ‘originele les doel’.


Muziekles 

In de basis wordt de lesinhoud voor ongeveer 50% uit de methode 123zing en voor de andere 50% worden de thema’s van school gehanteerd. Daarnaast worden rondom Sinterklaas en feestdagen specifieke activiteiten geboden.. Soms overlapt dit elkaar.

Het voordeel van het deels gebruiken van deze methode is dat deze al is opgebouwd uit een doorlopende leerlijn met bijbehorende kerndoelen uit het SLO.
 

Gymles



 
Cookie instellingen