Geschiedenis

Op 22 augustus 1915 besloot het bestuur van de R.K. Laurentiusparochie in het Ginneken te Breda tot de oprichting van een R.K. Jongensschool. Deze school werd genoemd naar de patroonheilige van de parochie: St. Laurentius. Aan de Dillenburgstraat werd een huis met tuin en bouwgrond opgekocht voor fl. 11.100,= en aan architect J.H. van Groenendael uit Breda werd de opdracht gegeven een schoolgebouw te ontwerpen. Het totale project zou ongeveer fl. 55.000,= gaan kosten.

Op 1 juni 1916 werd de school plechtig ingezegend door bisschop Mgr. P. Hopmans waarna op 1 september 1916 de St. Laurentiusschool officieel van start ging.

In de loop der jaren zijn er een aantal verbouwingen verricht aan het pand. Rond 1930 zijn er twee lokalen bijgebouwd door deze verbouwing is de officiële ingang aan de Van Gaverenlaan erbij gekomen. In 1950 kwam de bovenverdieping erop. 
Sinds de jaren negentig liep het leerlingenaantal op waarna de school in 2000 aan de kant van de Dillenburgstraat werd uitgebreid.
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van de dependances aan de Viandenlaan en Keermanslaan werd in december 2014 de nieuwbouw aan de Viandenlaan betrokken. Na de zomervakantie van 2015 kon ook het gerenoveerde hoofdgebouw weer in gebruik worden genomen. 

 
Cookie instellingen