Klachtenregeling

Mochten er problemen zijn dan is het prettig dat u die eerst probeert te bespreken en op te lossen met de direct betrokkene. Afhankelijk van de aard van het probleem kunt u, wanneer u er niet uitkomt, contact opnemen met de unitleider. Mocht ook dit contact niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u contact opnemen met de directeur/gedelegeerd bestuurder van de stichting. Hij zal naar uw klacht luisteren en proberen oplossingen aan te reiken door voorstellen te doen, op te treden als intermediair of vanuit zijn bevoegdheid beslissingen te nemen.
Mocht het voorkomen dat u volgens bovenstaande werkwijze nog niet naar tevredenheid een oplossing hebt kunnen vinden, dan kunt u uw klacht, beroep of geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissie, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@gcbo.nl
Cookie instellingen