Oudervereniging

KBS Laurentius wil ouders zoveel mogelijk betrekken bij activiteiten rondom de school. Iedere ouder/verzorger van een leerling(e) die bij de school wordt ingeschreven en geplaatst, wordt lid van de vereniging. Het bestuur van onze oudervereniging bestaat uit minimaal acht en maximaal vijftien ouders. De vereniging heeft de volgende taken:
  • het ondersteunen van de school en het team bij de activiteiten die in en buiten de school worden georganiseerd;
  • het bevorderen van de belangen van de ouderparticitpatie;
  • het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding;
  • het onder de aandacht brengen van sociale thema's bij de kinderen, de ouders en de leerkrachten van de school.
Meer informatie over de oudervereniging treft u aan in de schoolgids.

Leden van de oudervereniging:
Iris van Gool, Voorzitter t/m december 2021 (niet op de foto)
Rob van Kempen, Voorzitter vanaf januari 2022
Simon van Dijk, Secretaris
Sander Koolwijk, Penningmeester
Joost Commissaris
Daphne Dorenbos
Margo van Dijk
Marc Heijmans
Miranda de Jong
Remko Kuling
Sarah Speek 
Christian Visser 

Neem contact op met de oudervereniging

Cookie instellingen