Structuur

Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken is een éénpitter. Het doel van de stichting is het bevorderen van het onderwijs in het zuidoostelijk deel van de gemeente Breda met als centrum de wijk Ginneken. Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven op katholieke grondslag. Het bevoegd gezag wordt gevormd door minimaal 4 en maximaal 9 bestuursleden (de meerderheid van de bestuursleden is bij aantreden ouder/verzorger van een of meer leerlingen van de school).
Het bestuur heeft veel van haar taken en bevoegdheden overgedragen aan de directeur. Hij is belast met het dagelijkse beheer van de stichting en het leiden van KBS Laurentius, de bestuursleden vormen een toezichthoudend bestuur.
Cookie instellingen