Aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school kunt u na de rondleiding dit formulier invullen en aan ons verzenden (info@kbs-laurentius.nl). Door het invullen van dit formulier maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden bij onze school. Daar uw kind wettelijk gezien pas vanaf drie jarige leeftijd kan worden ingeschreven, betreft dit feitelijk een vooraanmelding. 
U ontvangt een bevestiging van de vooraanmelding. Wanneer uw zoon/ dochter de driejarige leeftijd heeft bereikt, wordt een inschrijfformulier toegezonden.

Wanneer een ouder kind van het gezin onze school reeds bezoekt, kan vanaf de driejarige leeftijd een inschrijfformulier bij de administratie worden aangevraagd (info@kbs-laurentius.nl of 076-5640755)
Cookie instellingen