Verlof

In zeer uitzonderlijke gevallen kan extra verlof worden verleend. Dit extra verlof is wettelijk geregeld. Wij zijn wettelijk verplicht deze regels strikt te volgen. Verlof kan uitsluitend in de volgende gevallen worden aangevraagd:
 • Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld Suikerfeest); u moet dit minimaal twee dagen van te voren schriftelijk op school melden. Als richtlijn geldt één dag vrij per verplichting. De data zijn op school bekend. Bij correcte melding wordt in ieder geval verlof verleend.
 • Wanneer er belangrijke omstandigheden zijn. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
  • een huwelijk van familie tot en met de 3e graad van het kind (ouders, (over)grootouders, broers/ zussen, ooms/ tantes): 2 dagen.
  • een 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
  • een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag.
  • verhuizing: 1 dag.
  • ernstige ziekte of overlijden van ouders, grootouders, broers of zussen: de duur in overleg met de directeur van de school.
  • In zeer uitzonderlijke gevallen: om op vakantie te gaan, maar dat kan uitsluitend wanneer gelijktijdig aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
   • tenminste een van de ouders is werkzaam in een seizoensgebonden beroep, bijvoorbeeld in de agrarische sector en in de horeca.
   • het gezin kan in géén van de schoolvakanties op vakantie gaan.
   • de extra vakantie valt niet samen met de eerste twee weken van het schooljaar.
Er mag dus geen vrij worden gegeven als er sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, een midweek of lang weekend weg.
Het aanvragen van extra verlof moet schriftelijk (via de app) gebeuren bij de directie. De aanvraag moet zo nodig vergezeld gaan van een bewijsstuk (kopie) en dient tenminste 8 weken tevoren bij de directeur ingediend te zijn. Wanneer het om meer dan 10 dagen extra verlof in een schooljaar gaat, is uitsluitend de leerplichtambtenaar bevoegd toestemming te geven na de directeur van de school gehoord te hebben.
Wanneer leerlingen zonder bericht afwezig zijn, zal de groepsleerkracht zo spoedig mogelijk contact opnemen met de ouders. Wanneer sprake is van mogelijk ongeoorloofd verzuim moet de directeur van de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Er wordt altijd een proces-verbaal opgemaakt indien kinderen zonder toestemming buiten de officiële schoolvakanties afwezig zijn. De kantonrechter handelt dit verder af.

Verlof aanvragen

Veld leegmaken
Cookie instellingen