Protocol basisonderwijs

Dit protocol is een handreiking voor de sector. Scholen hebben de ruimte om maatwerk te bieden binnen de kaders van het servicedocument. Bij maatregelen die de school treft aan de hand van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken. 

Download document

Cookie instellingen