Onze school » Praktisch » Alle nieuwsbrieven » info's 2007-2008

info's 2007-2008

Info 28

HIEP HIEP HOERA
Een dag voor Pasen is meneer Peter jarig en op eerste Paasdag juffrouw Marja. Wij wensen beiden een hele fijne verjaardag toe.

VACATURE BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken vormt het bevoegd gezag van de KBS-Laurentius. Op dit moment bestaat het bestuur uit 7 ouders, die op basis van hun persoonlijke betrokkenheid bij de school en op basis van een portefeuilleverdeling, gekop-peld aan hun persoonlijke expertise, invulling geven aan hun bestuurlijke taken. Vanwege het vertrek van één van de bestuursleden, ontstaat per augustus 2008 een vacature. Met betrekking tot de invulling van de vacature gelden de volgende voorwaarden:

lees verder »

naar boven »