Onze school » Wie is wie? » Het bestuur

Het bestuur

Het Bestuur

 

 

 

 

 

Dhr. Dr. E.G.O.M. van Maanen                Laan van Liedekerke 30, 4835 CC  BREDA

Voorzitter                                              tel. 8880956

Mw. Ing. A. Davidson-Oerlemans               Strijenlaan 25, 4835 RC  BREDA

Vice-voorzitter/Bouwkundige zaken             tel. 06-21823592

Dhr. Mr. M.P.J. Bender                            Dorpstraat 12, 4851 CM  ULVENHOUT

Secretaris                                              tel. 06-55338174

Mw. J. Biermans                                     Laan van Liedekerke 15, 4835 CC  BREDA

Penningmeester                                      tel. 06-38605947

Mw. Drs. M. v.d. Mast                             Saksen Weimarlaan 18, 4818 LC  BREDA

Personeelszaken                                     06-29060275

Dhr. Ing. M. van Brandwijk                       Bavelselaan 135, 4834 TA  BREDA

Onderwijsvernieuwing                              tel. 06-51411746

Mw. Drs. C.M. Rogmans-Kivits                  Ulvenhoutselaan 8, 4835 MC BREDA

Onderwijszaken/Passend onderwijs            tel. 8886717

 

 

Onze school wordt bestuurd door het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken. Dit bestuur heeft alleen de K.B.S. Laurentius onder zijn hoede.
Hiermee zijn we in de stad Breda een uitzondering geworden. Een zogenaamde “éénpitter”: één bestuur, één school!

Heel bewust is besloten om zelfstandig door te gaan zolang dit op alle fronten (o.a. personeel, financieel, onderwijskundig) verantwoord lijkt te zijn.
De directe betrokkenheid van het bestuur bij de school, het bestuur bestaat immers uit ouders van leerlingen van onze school, wordt ervaren als een belangrijk voordeel.
Kleinschaligheid heeft verder als voordeel dat er onafhankelijk beleid op allerlei gebieden ontwikkeld kan worden, de organisatie overzichtelijk blijft en dat de school niet anders dan met haar eigen wensen, uitdagingen en eventuele problemen wordt geconfronteerd.

In januari 2012  is door het bestuur in het kader van “code goed bestuur” de bestuursstructuur aangepast waarin naast de visie en uitgangspunten ook de verantwoordelijkheden en de toezichthoudende rol zijn beschreven. 

Het bestuur bestaat uit zeven leden. 

naar boven »