Rots en Water training

Rots en Water valt onder de noemer sociale competentietraining. Het geen betekent dat kinderen leren met anderen samen te spelen en te werken.
Spelenderwijs aan de hand van fysieke oefeningen ontdekt het kind de wereld en ontwikkelt het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander en sociale vaardigheden. De motivatie bij de kinderen is groot. Tevens leren de kinderen hun eigen grenzen kennen en die van anderen.
De R&W lessen bestaan uit verschillende oefeningen waarbij er momenten zijn van zelfreflectie en of kringgesprekken. 
Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren. Zowel Rots als Waterkwaliteiten beheersen zorgt ervoor dat de kinderen leren weloverwogen beslissingen te nemen.
 
Cookie instellingen