Engelse les

Wij vinden het in de huidige maatschappij belangrijk dat kinderen al vanaf de kleuterleeftijd in aanraking komen met de Engelse taal. We merken in de praktijk dat kinderen van nature veel interesse hebben in de Engelse taal. Om onze kinderen in deze behoefte te voorzien hebben wij ervoor gekozen om Engels te geven vanaf groep 1/2. Om het Engelse onderwijs bij de kleuters aan te laten sluiten bij het ontwikkelingsgericht werken en om de betrokkenheid van de kinderen bij deze lessen hoog te houden, hebben we voor de kleutergroepen gekozen voor de Engelse lessen door middel van prentenboeken. In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de methode Blink Engels. De basis voor alle lessen van deze methode is muziek. Iedere les wordt er een van de populairste nummers van het moment behandeld. Muziek brengt leerlingen in beweging en het helpt ze over de drempel, zodat ze durven praten en schrijven in het Engels. Wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen plezier en zelfvertrouwen krijgen in het spreken en schrijven van Engels. 
Deze visie heeft voor ons dan ook geleid tot de keuze voor deze methode.
Cookie instellingen