Cultuureducatie

Cultuureducatie leidt tot de vorming van vrije geesten, het stimuleert de nieuwsgierigheid van kinderen, het leert reflecteren, het geeft kinderen de mogelijkheid zich ook op andere manieren te uiten en het kan kinderen, die tijdens het cognitieve programma veel uitdagingen ervaren of kinderen, die op een andere manier leren meer zelfvertrouwen geven. Cultuureducatie is een goede manier om de meer cognitieve schoolvakken te ondersteunen, maar kan hier ook een tegenwicht aan bieden.
Binnen onze school vinden wij cultuureducatie erg belangrijk. Door kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, bieden wij hen de mogelijkheid om in de toekomst sneller zullen participeren in het culturele circuit.  

 
Cookie instellingen