Interne Vertrouwenspersonen

Sommige zaken zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, misbruik en mishandeling zijn daar schrijnende voorbeelden van. Speciaal voor deze zaken zijn op onze school twee vertrouwenspersonen aangewezen door het team.
Teamleden en leerlingen kunnen zich tot deze vertrouwenspersonen wenden, maar als ouder kunt u hen ook aanspreken. Zij zullen u terzijde staan en zo nodig de weg wijzen naar die personen of instanties die u verder kunnen helpen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan voorop.
Indien een intern vertrouwenspersoon in kennis wordt gesteld van (vermeende) strafbare feiten is die verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag (het bestuur) welke hiervan dan direct aangifte moet doen.
De intern vertrouwenspersonen zijn:


juffrouw Mireille van Meel 


juffrouw Hanneke van Esser. 

Contactformulier Interne Vertrouwenspersonen

Veld leegmaken
Cookie instellingen