Klasse!Lab

Klasse!Lab is de overkoepelende naam voor Klasse!werk, extra Klasse!werktijd en Mindset.
Binnen Klasse!Lab is er gedurende de hele week voor de groepen 3 ™ 8 een breed programma opgezet waarbij kinderen van onze school met kenmerken van meer - en hoogbegaafdheid onderwijs op maat krijgen aangeboden. We werken hierbij met een flexibel programma waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling het uitgangspunt is. Samen met het ondersteuningsteam, de leerkrachten en ouders wordt het totale programma weloverwogen afgestemd.
 
Indien een kind deelneemt aan Klasse!werk wordt er gewerkt met compacten en verrijken binnen de eigen groep.  Wanneer  rekenen, taal en andere vakgebieden worden gecompact, houden kinderen dagelijks structureel tijd over. Deze tijd wordt besteed aan verrijkingsonderwijs, waarbij het gaat om wezenlijk ander leerstofaanbod waar kinderen ook daadwerkelijk iets van leren. Het verrijken bestaat uit verbreding (leerstof die een aanvulling op de kerndoelen is) en verdieping (meer kennis opdoen over een specifiek onderwerp). Dit aanbod is een vast onderdeel van het wekelijkse programma van de leerling.
 
Kinderen in Klasse!werk compacten de basisstof van rekenen, taal en spelling in de klas. Hierdoor houden leerlingen tijd over die kan worden besteed aan verrijkingsonderwijs dat wordt vormgegeven door middel van een map met verschillende werkboeken zoals Prik en Ko, Rekenkundig, Rekentijger, Denken over taal  en andere uitdagende opdrachten. Gedurende de week worden deze kinderen in verschillende groepen buiten de klas begeleid door de leerkrachten van Klasse!Lab. De kinderen werken dan verder in hun map, hebben de mogelijkheid om vragen te stellen, samen oplossingen te bedenken en hun eigen werk zelfstandig te corrigeren en te plannen, op deze wijze ontwikkelen de kinderen hun executieve functies. De executieve functies horen bij het denkvermogen en zijn functies die mensen in staat stellen om doelen te realiseren en het gedrag wat daarbij hoort aan te sturen.
Het werken aan smartgames is een vast onderdeel bij Klasse!werk waarbij de uitdaging ligt op doorzetten of hulp vragen als het moeilijk wordt en de vorderingen worden bijgehouden op een registratieblad om het proces te volgen. Tevens wordt er gewerkt aan verschillende projecten waarbij de creatieve opdrachten uit de werkboeken het uitgangspunt zijn en er ook altijd ruimte is voor het bespreken van de leerkuil, Growie en Fixie en coachingsgesprekken.
 
Voor kinderen die binnen het totale programma op school inclusief Klasse!werk nog ruimte over hebben voor extra uitdaging is er de mogelijkheid om deel te nemen aan extra Klasse!werktijd.
De uitdaging ligt hierbij vooral op het gebied van de grotere smartgames (escaperoom, de vergeten stad), schaken, creatieve opdrachten, techniek (Lego Mindstorms en Lego eLAB), filosofie en leren leren. Voor deze groep kinderen is het ook fijn om buiten de reguliere groep samen te werken met ontwikkelingsgelijken zodat ze van elkaar kunnen leren.
 
Bij Mindset besteden we aandacht aan de groeimindset door middel van de werkboeken Mindset en Lef en verschillende spellen (kwaliteitenspel, complimentenspel, het gelukspel en Schatgravers).
Door nieuwe ervaringen, oefenen en doorzetten leren de kinderen het optimale uit zichzelf te halen. De groeimindset zorgt ervoor dat kinderen zichzelf willen blijven ontwikkelen en plezier halen uit het oefenen van nieuwe vaardigheden zonder dat ze onzeker raken om fouten te maken of denken niet aan hun verwachtingen te kunnen voldoen.
Cookie instellingen