Visie

Visie van KBS Laurentius op toekomstgericht onderwijs

  • De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten;
  • De leerling vormt zijn persoonlijkheid;
  • De leerling leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken;
  • De leerling leert de kansen van de digitale wereld te benutten;
  • De leerling krijgt betekenisvol onderwijs op maat.
 
 
Cookie instellingen