Onze school » Praktisch » Alle nieuwsbrieven » info's 2009-2010

info's 2009-2010

Info 40

GEBOREN
Maandag 19 juli zijn juffrouw Ilona en haar man Richard de trotse ouders geworden van Lucas Kim van Wetten. Wij wensen ze een gelukkige toekomst toe.

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is meneer Bob jarig wij wensen hem een fijne dag toe. Op zaterdag 24 juli viert juffrouw Susan haar verjaardag en in de vakantie vieren juffrouw Petra Opperman, juffrouw Karen Stoopen, juffrouw Lonneke hun verjaardag. Meteen na de vakantie op dinsdag 7 september is juffrouw Nicole. Wij wensen ze nu alvast een hele gezellige verjaardag toe.

lees verder »

naar boven »

Info 39

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Anne Marie jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.

NIEUWE COLLEGA’S
Vorige week gaven wij aan dat er nog één vacature was die moest worden ingevuld. Daar zijn we gelukkig in geslaagd. Voor de groep van juffrouw Jamy op de woensdag en donderdag en voor de vrijdagen en enkele maandagen bij juffrouw Attie is Nicole van Ginneken benoemd.
Uiteraard wensen wij ook deze nieuwe collega veel werkplezier en succes op onze school toe.

ONGEVALLENVERZEKERING 2010 - 2011
Bij deze INFO krijgen alle kinderen een brief mee van de verzekering, waarmee u, indien u dit wenst, voor uw kind(eren) een ongevallenverzekering voor het schooljaar 2010 – 2011 kunt afsluiten.

lees verder »

naar boven »

Info 38

GROEPSINDELING VOLGEND SCHOOLJAAR
Zoals beloofd treft u op de achterzijde van de INFO de groepsindeling voor het komende jaar mee. Daarnaast krijgen de leerlingen van de nieuwe groepen 5 een lijst mee van de kinderen die bij el-kaar in de nieuwe groep komen.

lees verder »

naar boven »

Info 37

EINDVERSLAG GROEPEN 2
Vandaag gaat het eindverslag mee met de kinderen uit groep 2. De bedoeling is dat dit verslag in de eerste week van het nieuwe schooljaar ingeleverd wordt bij de nieuwe leerkracht.

INFORMATIEAVONDEN GROEPEN 3 OP 08 JULI
Op donderdag 8 juli is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de kinderen die vol-gend schooljaar naar groep 3 gaan. Bij deze Info ontvangt u een schrijven met een uitnodiging waarin vermeld staat bij welke leerkracht uw zoon of dochter volgend jaar komt. Voor de leerlingen in de groepen 4 t/m 8 wordt zoals gebruikelijk kort na de zomervakantie een informatieavond georganiseerd.

lees verder »

naar boven »

Info 36

HIEP HIEP HOERA
Dinsdag 29 juni is juffrouw Thérèse jarig. Wij wensen haar een fijne verjaardag toe.

SPORTDAG GROEPEN 7 EN 8 DINSDAG 29 JUNI
Dinsdag aanstaande vindt weer de jaarlijkse sportdag plaats op het Sprintterrein.
De kinderen van de groepen 7 en 8 worden tussen 08.45 en 09.00 uur verwacht.
Om 09.00 uur lopen we naar de velden en krijgt ieder de informatie voor het verloop van de gehele dag uitgelegd.
Om 09.15 uur starten alle wedstrijden (atletiek en spel).

lees verder »

naar boven »

Info 35

HIEP HIEP HOERA
Maandag 21 juni zijn juffrouw Jolanda en juffrouw Els van Gool jarig. Wij wensen beiden een hele fijne dag toe.

HUWELIJK
Vrijdag 18 juni treedt juffrouw Elisa in het huwelijk met Martin. Zij zullen dit met de kin-deren uit haar klas vieren op vrijdag 16 juli.

lees verder »

naar boven »

Info 34

GEBOREN
Op donderdag 3 juni zijn juffrouw Cacilda en haar man de trotse ouders geworden van Faye. Wij wensen hun en natuurlijk ook grote zus Olivia een gelukkige toekomst.

RAPPORTAGE EN OUDERGESPREKKEN GROEPEN 1/2
Vanwege een technisch probleem is het niet gelukt de vernieuwde eindverslagen voor de groepen 2 tijdig te realiseren.

lees verder »

naar boven »

Info 33

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Suzanne jarig en op zondag 6 juni viert juffrouw Els Posthouwer haar verjaar-dag. Op dinsdag 8 juni is de verjaardag van juffrouw Ivonne en een dag later is juffrouw Sabine jarig. Wij wensen ze alle vier een hele fijne verjaardag toe.

OPROEP
Leerlingen met ernstige dyslexie willen we in de toekomst ondersteunen met het computerprogramma Kurzweil.

lees verder »

naar boven »

Info 32

HIEP HIEP HOERA
Morgen vrijdag 28 mei is juffrouw Lieke van Gurp jarig en op maandag 31 mei juffrouw Anne. Wij wensen beiden een hele fijne dag toe.

HERINNERING
Op donderdag 10 juni is er een bijeenkomst van team en bestuur, alle leerlingen zijn die middag vrij.
De oudergesprekken voor de groepen 1/2 zijn op maandag 21 juni en dinsdag 22 juni.

ADRESLIJSTEN
Volgende week zullen wij nog eenmaal de groepslijsten met adres en telefoonnummer ver-strekken voor de groepen 1/2. In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen.

lees verder »

naar boven »

Info 31

U ontvangt de Info één dag eerder dan u gewend bent dit in verband met de studiedag van mor-gen. Alle leerlingen zijn dan vrij.

GEBOREN
Op 8 mei zijn juffrouw Ingrid en Herman de trotse ouders geworden van Lars. Wij wensen ze een gezonde en gelukkige toekomst toe met hun zoon.

LAURENTIUS-JONGENS IN DE SCHOOLVOETBALFINALE!

lees verder »

naar boven »

Info 30

HIEP HIEP HOERA
In de meivakantie zijn juffrouw Corine en juffrouw Karin Hoekstra jarig. Wij wensen ze een hele fijne dag toe.

OUDERGESPREKKEN GROEPEN 1/2
In de kalender van de oudervereniging staan op 22 en 24 juni de oudergesprekken voor groep 1/2 gepland. Wat we toen nog niet wisten maar nu wel is dat op 24 juni het Nederlands Elftal speelt. We hebben daarom de datum voor de gesprekken veranderd in 21 en 22 juni.

lees verder »

naar boven »

Info 29

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Marieke jarig en woensdag 28 april viert juffrouw Saskia haar verjaardag. Wij wensen beiden een hele fijne dag toe.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR…….
-Ouders die ons willen helpen met het aanbrengen van een viertal pleinschilderingen op het schoolplein van het hoofdgebouw. Het zou gaan om een twisterveld, krokodil, slang en hinkelbaan.

lees verder »

naar boven »

Info 28

START PROJECTWEEK
Dinsdag 20 april gaat de projectweek van start. Het thema van dit jaar is “ontdekken en ontdekkin-gen” en in alle groepen zal hieraan gewerkt worden. Als afsluiting van de projectweek is er op dinsdag 27 april een inloopavond. Deze begint om 18.00 en duurt tot 20.00 uur.

lees verder »

naar boven »

Info 27

JUFFROUW ILONA
Morgen zal juffrouw Ilona in het huwelijk treden met Richard. We wensen ze een heel ge-lukkig leven samen.

HIEP HIEP HOERA
Vrijdag 9 april is juffrouw Sabrina jarig, op zondag 11 april viert juffrouw Davinia haar verjaardag en op woensdag 14 april is het de verjaardag van juffrouw Mariëlle. Wij wensen ze alle drie een hele fijne dag toe.

lees verder »

naar boven »

Info 26

MENEER ED IS JARIG
Vandaag is meneer Ed jarig. Zoals u wellicht weet is meneer Ed al lang afwezig i.v.m. zijn gezond-heid en naar het zich laat aanzien zal hij ook de komende periode nog niet snel terug zijn. Ed zelf is gelukkig positief en hoopt het komende schooljaar er weer te staan. Wij wensen hem een heel fijne verjaardag, alle goeds voor de toekomst en een jaar waarin zijn gezondheid weer helemaal op orde komt. Mocht u hem willen feliciteren dan kunt u een kaartje sturen naar Willem3laan 11, 4835 LB Breda

lees verder »

naar boven »

Info 25

HIEP HIEP HOERA
Zaterdag viert juffrouw Petra v.d. Aa haar verjaardag en op Woensdag 31 maart is juffrouw Carla jarig. Wij wensen beiden een fijne dag toe.

GROEPEN 5 NAAR HET MUSEUM
Vandaag en morgen brengen de groepen 5 een bezoek aan het heemkundig museum Paulus van Daesdonk in Ulvenhout. Hier krijgen ze een rondleiding die hen langs lang vervlogen tijden voert.

lees verder »

naar boven »

Info 24

HIEP HIEP HOERA
Maandag 22 maart is meneer Peter jarig en op dinsdag 23 maart juffrouw Marja. Wij wen-sen beiden een hele fijne dag toe.

KLASSE FILM
Vrijdagochtend 19 maart gaan de groepen 5 naar de film: Morrison krijgt een zusje. Dit in het kader van de culturele vorming. De kinderen gaan te voet naar het Chassétheater. Het bezoek valt binnen de schooluren. We hopen rond 12 uur weer terug op school te zijn.

lees verder »

naar boven »

Info 23

HIEP HIEP HOERA
Zondag 14 maart is juffrouw Karin van Achterberg jarig en op dinsdag 16 maart is het de verjaardag van juffrouw Attie. Wij wensen ze een hele fijne dag toe.

AFSCHEID JACQUELINE KAMPS
Vandaag hebben wij afscheid genomen van juffrouw Jacqueline. Wij wensen haar veel geluk en succes in de toekomst.

lees verder »

naar boven »

Info 22

Woensdagmiddag aan het einde van de ochtend zijn een moeder en broertje van één van onze leerlingen uit de klas van juffrouw Anne/Anja 1/2.9 betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk op de Baronielaan. Moeder is opgenomen in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en haar toestand is zeer kritiek. Naar verwachting zal het broertje vandaag naar huis mogen.


VERKOOP SCHOOL T-SHIRTS

lees verder »

naar boven »

Info 21

HIEP HIEP HOERA
Zaterdag 27 februari is juffrouw Mandy jarig. Op maandag 1 maart is het de verjaardag van juffrouw Elisa een dag later is juffrouw Claudia jarig. Wij wensen ze alle drie een hele fijne dag toe.

MEENEEMDAG
Woensdag 3 maart is het voor de kleuters weer meeneemdag. Ze mogen dan iets van thuis meebrengen waarmee ze zelf, maar ook andere kinderen van de klas kunnen spelen. Geen wapens en liever geen dingen die uit veel of kleine onderdelen bestaan. Het is zo verdrie-tig als er iets van verloren gaat.

lees verder »

naar boven »

Info 20

HIEP HIEP HOERA
Vrijdag wordt er niet alleen carnaval gevierd maar is het ook de verjaardag van meneer Mart. In de vakantie zijn op dinsdag 16 februari juffrouw Stans en juffrouw Lois jarig en op woensdag 17 fe-bruari viert meneer Ruud zijn verjaardag. Wij wensen ze een hele fijne dag toe.

BRAKKENSLIERT
Zoals ieder jaar doen we ook dit jaar weer mee aan de Brakkensliert en net als ieder jaar hebben de kinderen erg hard gewerkt. Op de woensdagavonden is er door ouders en collega’s ook hard ge-werkt, waarvoor onze hartelijke dank.
Het zou fijn zijn als er héél véél ouders en kinderen langs de route staan om de kinderen die meedoen aan te moedigen.

lees verder »

naar boven »

Info 19

AFSCHEID JUFFROUW JACQUELINE 1-2.2
Jufrouw Jacqueline heeft ons laten weten per 1 april, na bijna 6 jaar, haar werk bij ons op school te willen beëindigen. Zij vertrekt naar Zuid-Amerika alwaar zij een nieuw bestaan wil gaan opbouwen. Een spannend avontuur waarin zij heel veel zin heeft. Het is nog niet zover maar toch willen wij haar vast hartelijk danken voor haar geweldige inzet en wensen wij haar alle geluk voor de toe-komst en succes met alle voorbereidingen.

lees verder »

naar boven »

Info 18

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Babette jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

ACTIE VOOR HAÏTI
Nadat een paar kinderen in de bovenbouw het initiatief namen actie te voeren voor de slachtoffers in Haïti waren al snel alle kinderen enthousiast voor het idee en werden er allerlei acties bedacht.

lees verder »

naar boven »

Info 17

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is meneer Wouter jarig en dinsdag 26 januari is het de verjaardag van juffrouw Sandra Willemstein. Wij wensen beiden een hele fijne verjaardag toe.

BIBLIOTHEEK
Een groep van enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 naar de schoolbibliotheek kunnen gaan. Zij verzorgen niet alleen de uitleen maar ook aanschaf en invoer van nieuwe boeken.

lees verder »

naar boven »

Info 16

 

HIEP HIEP HOERA
Zondag 17 januari is meneer Bert jarig. Wij wensen hem een hele fijne dag toe.

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS
Onderstaand een overzicht van de open dagen van het voortgezet onderwijs. Ook voor de leerlingen uit de groepen 7 is het handig om alvast te gaan kijken!

lees verder »

naar boven »

Info 15

GELUKKIG NIEUWJAAR
Alle medewerkers van onze Laurentiusschool wensen u een heel geweldig en vooral gezond 2010. Na een prachtige winterse kerstvakantie zijn we deze week weer vol van goede voornemens, met veel zin en enthousiasme gestart. Laten we er samen voor ons allemaal een heel goed jaar van maken.

lees verder »

naar boven »

Info 14

HIEP HIEP HOERA
Op 28 december zijn meneer Jan en juffrouw Marijntje jarig, op nieuwjaarsdag viert
Mariëtte  haar verjaardag en 4 januari juffrouw Ingrid. Wij wensen ze een hele fijne dag toe.

CENTRALE VOORLICHTING GROEPEN 8
Op dinsdag 19 en woensdag 20 januari 2010 wordt in het Florijn College aan de Wilhelmi-nasingel een centrale voorlichting gegeven door het voortgezet onderwijs.

lees verder »

naar boven »

Info 13

GEBOREN: TEUN VAN GURP
Op 6 december zijn juffrouw Lieke van Gurp en haar man Paul de trotse ouders geworden van zoon Teun. Wij wensen Teun, zijn zusje Linde en zijn ouders een lang en gelukkig le-ven samen toe.

lees verder »

naar boven »

Info 11

GEBOREN: RUBEN VAN ZANDEN
Juffrouw Suzanne (3.1/3.2) en haar man Desmond zijn op 12 november de trotse ouders geworden van zoon Ruben. Wij feliciteren ze van harte en wensen Ruben een lang en gelukkig leven. Natuurlijk feliciteren wij ook Vincent met de komst van zijn broertje.

SCHRIJVER OP SCHOOL

Rick de Haas, bekend van de prentenboeken over Elmo, zal op woensdag 2 december een bezoek brengen aan de groepen 3. Hij zal met de kinderen het paard van Sinterklaas maken en vertellen hoe de Elmo boeken tot stand zijn gekomen. Vanaf half twaalf is er in de aula van het hoofdgebouw de gelegenheid om door hem boeken te laten signeren en boeken aan te schaffen.

lees verder »

naar boven »

Info 09


HIEP HIEP HOERA
Dinsdag 17 november is juffrouw Cacilda jarig en een dag later viert juffrouw Monique haar verjaardag. Wij wensen beiden een hele fijne dag toe.

KLASSENOUDERS 2009-2010
Op de achterkant van de Info staat het overzicht van ouders die zich hebben aangemeld als klassenouder voor dit schooljaar.

lees verder »

naar boven »

Info 08

VAKANTIEROOSTER 2010-2011
Onderstaand het vakantierooster voor schooljaar 2010-2011. Dit wijkt voor wat betreft herfst-en kerstvakantie af van het schema zoals vermeld op de site van het Ministerie. Vandaar dat wij het u nu vast melden in de hoop dat we problemen voorkomen met ouders die al heel vroeg een vakantie voor het komende jaar boeken.

lees verder »

naar boven »

Info 7

HIEP HIEP HOERA
Vrijdag 23 oktober is juffrouw Marjolein jarig en in de herfstvakantie viert juffrouw Kirsten op dins-dag 27 oktober haar verjaardag, juffrouw Hanneke is een dag later jarig. Net na de herfstvakantie is juffrouw Joukje jarig op maandag 2 november en juffrouw Ilona op dinsdag 3 november. Wij wensen ze allemaal een hele fijne dag toe.

EN DE SCHOOL BEGINT OM……
De school begint om 08.30 uur en 13.30 uur. Natuurlijk weet iedereen dat maar helaas. Heel veel kinderen komen dagelijks te laat binnen waardoor er over het gehele jaar best veel lestijd verloren gaat.

lees verder »

naar boven »

Info 6

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Marian jarig en op zaterdag 17 oktober viert juffrouw Laura haar verjaardag, een dag later is het de verjaardag van juffrouw Karin Verleijsdonk. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.

SCHOOLONTWIKKELINGEN
Dit jaar zijn we naast heel veel andere onderwerpen vooral bezig met het structureel inrichten van onze bovenstroom. Zoals u wellicht weet werken wij vanaf groep 3 met een onderwijsmodel welke wij het drie stromenmodel noemen.

lees verder »

naar boven »

Info 5

HIEP HIEP HOERA
Maandag is juffrouw Helen jarig, wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

MR VERKIEZINGEN
Bij deze Info krijgt u een schrijven van de medezeggenschapsraad met betrekking tot de komende verkiezingen. Middels formulier kunt u zich opgeven als kandidaat voor de medezeggenschapsraad.

lees verder »

naar boven »

Info 4

SINGELLOOP
A.s. zondag wordt voor de 24e keer de Bredase Singelloop georganiseerd. Zoals ieder jaar wordt deze afgesloten met de Familieloop. Van onze school lopen er dit jaar maar liefst 225 leerlingen en ouders mee met deze Familieloop. Wij hopen dat er veel kinderen en ouders naar de binnenstad zullen komen om ze aan te moedigen. Om 15.45 verzamelen ze op het Chasséveld, om 16.00 beginnen ze met een warming-up en om 16.30 uur vindt de start plaats. Ze lopen één, twee of drie rondjes en de finish is op de Grote Markt.
Wilt u het parcours precies weten, kijk dan op www.bredasesingelloop.nl.

lees verder »

naar boven »

Info 3

HIEP HIEP HOERA
Zondag 27 september is meneer Fons jarig. Wij wensen hem een hele fijne verjaardag toe.

INFORMATIEAVONDEN
U wordt van harte uitgenodigd op de informatieavonden die wij houden. De avonden beginnen om 19.30 en duren ongeveer een uur.
Ze zijn op maandag 28 september voor de groepen 1/2, dinsdag 29 september voor de groepen 4 en 5 en donderdag 1 oktober voor de groepen 6 en 7.

lees verder »

naar boven »

Info 2

GROEPSLIJSTEN
Deze week treft u bij de info de lijst aan met NAW-gegevens van de kinderen uit de groep van uw zoon of dochter. Aan de groepen 3 t/m 8 wordt deze lijst eenmalig uitgereikt, bewaar hem dus goed. De groepen 1/2 zullen dit schooljaar nog tweemaal een dergelijke lijst ontvangen, i.v.m. de instroom van nieuwe leerlingen.

lees verder »

naar boven »

Info 1

HIEP HIEP HOERA
Zaterdag 12 september is meneer Bas jarig. Wij wensen hem een hele fijne verjaardag toe.

VOORLICHTINGSAVOND GROEPEN 8
Graag herinneren wij u eraan dat er voor de ouders van de leerlingen van de groepen 8 een voorlichtingsavond georganiseerd wordt op maandag 14 september, aanvang 19.30 uur aan de Keermanslaan.

lees verder »

naar boven »