Onze school » Praktisch » Alle nieuwsbrieven » info's 2006-2007

info's 2006-2007

Info 40

HIEP HIEP HOERA
Morgen is juffrouw Thérèse jarig en in de vakantie vieren juffrouw Anne Marie, meneer Bob, juffrouw Susan, juffrouw Petra O. en tot slot juffrouw Karen S. hun verjaardag. Wij wensen allen vast een fijne verjaardag toe.

KLEUTERS
Het volgend schooljaar zullen de kleutergroepen, om 12.00 en 15.30 uur, op een andere wijze naar buiten komen.
Groep 1/2.1, 1/2.2, 1/2.3, 1/2.10 en 1/2.11 komen door de deur aan de kant van de Van Gaverenlaan.
Groep 1/2.4, 1/2.5, 1/2.6 en 1/2.7 komen door de middendeur, zij lopen dan samen met de leerkracht eerst naar het podium om vanaf daar hun ouder of oppas te zien.
Groep 1/2.8 en 1/2.9 blijven afscheid nemen op het podium.

lees verder »

naar boven »

Info 39

HIEP HIEP HOERA
Vandaag zijn er twee juffen jarig en wel juffrouw Jolanda en juffrouw Els van Gool. Woensdag 27 juni is het de beurt aan juffrouw Karen de Kroon. Wij wensen hen een fijne verjaardag toe.

NIEUWE LEERKRACHTEN
Juffrouw Lieke de Kort zal, zoals u al was verteld, het komend schooljaar nog niet kunnen starten met haar werk. Zij zal worden vervangen door juffrouw Karin van Achterberg. Karin heeft al ruim ervaring in het onderwijs en heeft er dan ook veel zin in om bij ons te begin-nen. Karin heeft gisteren al kennis gemaakt met de kinderen en collega’s.
In de vacature voor groep 6 is nog niet voorzien. Wij doen ons uiterste best dit nog voor het eind van deze week af te ronden. In de laatste info meer hierover.

lees verder »

naar boven »

Info 38

MEENEEMDAG
Op maandag 18 juni is het voor de kleuters weer meeneemdag. Ze mogen dan iets van thuis meebrengen waarmee ze zelf, maar ook andere kinderen van de klas, kunnen spelen. Geen wapens of “buitenspeelgoed” en liever geen dingen die uit veel of kleine onderdelen bestaan. Het is zo verdrietig als er iets van verloren gaat.

lees verder »

naar boven »

Info 37

HIEP HIEP HOERA
Vrijdag 8 juni is juffrouw Ivonne jarig en op woensdag 13 juni juffrouw Jacqueline. Wij wensen beiden een hele fijne dag toe.

SCHOLENATLETIEKDAG 2007
Afgelopen zaterdag zag het er weer bijzonder gezellig uit tijdens de scholenatletiekdag op het Sprintterrein. Lekker weer, een prima stemming en zelfs nog aardig wat prijswinnaars: er waren 1e prijzen voor Marit Schuurbiers, Julie van Loon en Rutger de Klerk (Rutger was ook de beste van alle jongens), 2e prijzen voor Bente Smulders en Freek v.d. Weerd en een 3e prijs voor Simon Schuit.
Bovendien wonnen de meisjes gezamenlijk de 2e prijs en werd de boerenestafetteploeg derde.
Ook werd er nog een bijzondere prijs uitgereikt: omdat de jongens vorig jaar voor de derde opeenvolgende keer de wisselbeker hadden gewonnen, is die beker voorgoed in ons bezit gekomen!
Voor alle uitslagen en foto’s van de atletiekdag verwijzen we u naar www.avsprint.nl. De bekers zijn enige tijd te bewonderen op de middentrap van het hoofdgebouw.

lees verder »

naar boven »

Info 36

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Anne jarig. Wij hopen dat ze een gezellige dag heeft. Zondag 3 juni is juffrouw Suzanne jarig en op 6 juni is het de beurt aan juffrouw Els Posthou-wer. Wij wensen beiden een fijne verjaardag toe.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Dinsdag 5 juni vergadert de MR. We willen u als ouders graag op de hoogte houden van de agendapunten. Er wordt gesproken over zorg, het treasurystatuut en de com-municatielijnen van de school naar de ouders.
MR vergaderingen zijn openbaar. U bent als toehoorder van harte welkom. We begin-nen om 20.00 uur in de teamkamer.

lees verder »

naar boven »

Info 35

HIEP HIEP HOERA
2e Pinksterdag is Lieke van Gurp jarig. Wij wensen haar een fijne dag toe.

AVONDVIERDAAGSE
Vanavond is het al weer de laatste dag van de Avondvierdaagse van 2007. Graag willen we alle deelnemers attenderen op de afwijkende starttijden van vanavond:
De 10 km start vandaag om 17.55 uur (dus 5 minuten vóór 6)!
De 5 km start vanavond om 18.30 uur (een kwartiertje later dus)!
Een kwartier voor de start, kunnen de leerlingen hun deelnamekaart weer ophalen op het schoolplein bij de kleuterlokalen (voor de 10 km dus al om 17.40 uur!).

lees verder »

naar boven »

Info 34

HIEP HIEP HOERA VOOR JUF LIEKE DE KORT
Zaterdag 13 mei is juffrouw Lieke de Kort jarig. Zoals u wellicht weet is zij al geruime tijd afwezig i.v.m. haar gezondheid. Na een spannende tijd en een zware operatie is zij gelukkig thuis en herstelt langzaam van die zware ingreep. Uiteraard wensen wij haar een zeer spoedig herstel en een toekomst waarin voor Lieke letterlijk en figuurlijk de zon mag schijnen. Wij denken dat het leuk is als Lieke op haar verjaardag heel veel goede wensen mag ontvangen. Vandaar dat wij u hierbij haar adres geven om, als u dat leuk vindt, een kaartje te sturen.
Juffrouw Lieke de Kort, Valkenierslaan 271, 4834 CG  BREDA

SCHOOLVOETBALTOERNOOI GESLAAGD!
Op 1 mei liepen er maar liefst 6 Laurentius-teams te voetballen op de velden van Baronie en JEKA!
Alle ploegen deden enorm hun best en zo werden er aardig wat wedstrijdjes gewonnen.
De jongste meisjesploeg kwam nog het verst: zij haalden zowaar de halve finale! Dat leverde een derde prijs en een grote beker op. Zij hebben niet alleen de derde prijs gewonnen maar ook de sportiviteitsprijs.
Het geweldigste om te zien was echter, dat er in iedere ploeg een ontzettend gezellige sfeer hing en dat maakte het voor de aanwezige leerkrachten tot een waar genoegen om leid(st)er te zijn!

lees verder »

naar boven »

Info 33

HIEP HIEP HOERA
Zaterdag 28 april is juffrouw Saskia jarig en op maandag 7 mei viert juffrouw Karin haar verjaardag. Wij wensen beiden een fijne dag toe.

SCHOOLFOTOGRAAF
Vandaag worden de foto’s meegegeven. Betaling dient te geschieden door het invullen van de éénmalige machtiging die u bij de foto’s aantreft. Indien u foto’s wenst na te bestellen verzoeken wij u vriendelijk het formulier volledig in te vullen.
Machtiging, eventueel nabestellingformulier en niet afgenomen foto’s inleveren bij de eigen leerkracht in hetzelfde zakje als waarin u ze gekregen heeft.

lees verder »

naar boven »

Info 32

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zondag 22 april zijn er 2 communievieringen in de Laurentiuskerk, één om 10.00 uur en één om 12.00 uur. Om 10.00 uur zijn er 26 kinderen van de Laurentiusschool die hun communie ontvangen.
Het thema van de viering is “Geef mij je hand”.
Iedereen is van harte welkom deze viering bij te wonen.

INLOOPAVOND
Woensdag 25 april is er een open inloopavond. Deze begint om 18.30 tot 20.00 uur. U kunt komen kijken naar de resultaten van onze projectweek die het thema sprookjes had. De groepen blijven op hun eigen locatie, vergeet dus niet ook op de dependances een kijkje te gaan nemen. Natuurlijk zijn ook opa’s en oma’s van harte uitgenodigd. Heeft u kennissen of vrienden die onze school eens willen bekijken, dan is dit een perfecte gelegenheid.

lees verder »

naar boven »

Info 31

HIEP HIEP HOERA
Zaterdag 14 april is juffrouw Mariëlle jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.

INLOOPMIDDAG
A.s. maandag 16 april is het "inloopmiddag" voor de groepen 3 t/m 8. Tussen 15.30 u. en 16.15 u. bent u in de gelegenheid om schriftjes e.d. van uw zoon/dochter in te kijken. Het is dan niet de bedoeling dat de vorderingen/ontwikkelingen van uw kind besproken worden.

lees verder »

naar boven »

Info 30

HIEP HIEP HOERA
Morgen, 6 april, is juffrouw Hélène jarig. Op paasmaandag is juffrouw Sabrina jarig en op 11 april juffrouw Davinia. Wij wensen hen een fijne verjaardag toe.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Woensdag 11 april vergadert de MR. We willen u als ouders graag op de hoogte hou-den van de agendapunten. Er wordt gesproken over de Code Goed Bestuur, Statuten Bestuur en Management en de communicatielijnen van de school naar de ouders.
MR vergaderingen zijn openbaar. U bent als toehoorder van harte welkom. We begin-nen om 20.00 uur in de teamkamer.

lees verder »

naar boven »

Info 29

HIEP HIEP HOERA
Zaterdag 31 maart is juffrouw Carla jarig en op 1 april, echt waar, is meneer Ed jarig.
Wij wensen beiden een hele fijne dag toe.

MEENEEMDAG
Even als voorgaande jaren hebben wij voor de kleuterbouw een aantal dagen uitge-kozen waarop de kinderen speelgoed mee naar school mogen nemen. Dat doen we op de “Meeneemdag”en de eerst volgende is gepland op donderdag 5 april. Een van de doelstellingen is dat kinderen leren om hun eigen speelgoed met anderen te delen. Hou daar a.u.b. rekening mee bij de keuze van het speelgoed.
Vanzelfsprekend zijn speelgoedwapens niet de bedoeling.

lees verder »

naar boven »

Info 28

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is meneer Peter jarig, morgen juffrouw Marja en op 27 maart juffrouw Petra van der Aa. Wij wensen ze een fijne verjaardag.

WIJ ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK NAAR.........
Ouders die ons een paar keer per jaar willen helpen bij het versieren van de school en bij de hoofdluiscontroles. ALLE HULP IS WELKOM én NODIG! Aanmelden kan bij juffrouw Helen, onze conciërge.

lees verder »

naar boven »

Info 27

HIEP HIEP HOERA
Vrijdag 16 maart is juffrouw Attie jarig. Wij wensen haar een fijne dag toe.

FLYER “GEEF ACHT
Bij deze INFO ontvangt u nog eens de flyer “Geef acht”. Hierin kunt u lezen hoe u kunt meewerken aan de veiligheid van uw kinderen rond de school. Wat opvalt en ons toch maar weer eens van het hart moet is, dat zoveel ouders denken dat regels en verzoeken over die verkeersveiligheid niet voor hen bedoeld zijn! Uw gedrag is voor uw kinderen maatgevend! Als u zich niet aan de regels hoeft te houden, waarom zouden zij het dan wel moeten? Dus, naast veiligheid,  heeft het ook nog eens alles te maken met opvoeden! Wij verzoeken u nogmaals, indien uw kinderen met de auto worden gebracht, de auto op een gepaste afstand van de school te parkeren en het laatste stukje te lopen. (Het Valke-niersplein of het Schoolakkerplein zijn prima locaties om te parkeren en de loopafstand is dan zeer goed te doen!) Komt u op de fiets, zet deze dan niet direct voor de ingang maar houd ruimte voor iedereen om het schoolplein veilig en overzichtelijk te kunnen verlaten. Voorkom met elkaar dat het een chaos wordt en werk dus mee aan de veiligheid voor alle kinderen. Uiteraard zijn er ook héél veel ouders die zich wel keurig aan de richtlijnen hou-den. Hen willen wij hiervoor dan ook hartelijk danken.

STUDIEDAG 15 MAART
Houdt u er rekening mee dat alle kinderen op donderdag 15 maart een vrije dag hebben? Alle leerkrachten hebben deze dag een gezamenlijke studiedag.

naar boven »

Info 26

STUDIEDAG 15 MAART
Houdt u er rekening mee dat alle kinderen op donderdag 15 maart een vrije dag hebben? Alle leerkrachten hebben deze dag een gezamenlijke studiedag.

VORMSEL (parochienieuws)
Aan jongens en meisjes uit groep 7 en 8, die op 1 september 12 jaar zijn en hun ouders:
In september wordt weer gestart met het vormselproject. In de Leydraad, die 23 maart verschijnt is daarover informatie te vinden. Daarin staat ook hoe je je op kunt geven.

lees verder »

naar boven »

Info 25

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Elisa jarig en morgen viert juffrouw Claudia haar verjaardag. Wij hopen dat beiden een fijne dag hebben.

BRAKKENSLIERT
De Brakkensliert was dit jaar weer een groot succes! Iedereen had er zin in, het zag er weer geweldig uit. We hebben dan ook de TWEEDE prijs gewonnen bij de grote groepen. Graag willen we iedereen bedanken die dit jaar weer zo fantastisch geholpen hebben.

lees verder »

naar boven »

Info 24

HIEP HIEP HOERA
Morgen zijn juffrouw Stans en juffrouw Lois jarig. Wij wensen beide een fijne dag toe.

CARNAVAL VOOR DE GROEPEN 3/4 en 5 t/m 8
Op vrijdag 16 februari vieren de kinderen van de groepen 3 en 4 hun jaarlijkse carnavalsfeest. Voor deze groepen geldt het motto: Waor lekte gij op? Om 8.30 uur worden alle kinderen, feestelijk uitgedost, in hun eigen groep verwacht. Na een kort welkom zullen de kinderen gaan feesten in de aula van onze school. Na een korte start het tweede deel van het programma. Dit jaar zullen de groepen 3 en 4 het motto vorm geven in een optocht. Deze optocht staat gepland van 11.00 u. tot 11.45 u. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk ouders, kleuters en andere belangstellenden langs de kanten staan met veel muziekinstrumenten om de carnavalssfeer te verhogen. Rond 11.45 uur gaan de kinderen nog even met hun leerkracht naar binnen. Kinderen hoeven deze dag geen fruit of drinken mee te nemen. Vervolgens gaan zij met hun ouders weer naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn ’s middags vrij.De groepen 5 t/m 8 vieren zoals ieder jaar carnaval in de zaal aan de Viandenlaan. Van 13.30 u. tot 15.30 u. belooft het daar weer een groot feest te worden.

lees verder »

naar boven »

Info 23

HIEP HIEP HOERA
Maandag 12 februari is meneer Mart jarig, wij wensen hem een fijne dag toe.

CARNAVALSTENTOONSTELLING
De leerlingen uit de groepen 7 hebben de laatste weken hard gewerkt aan carnavals-koppen. Volgende week worden ze tentoongesteld in de aula van de dependance aan de Keermanslaan. Onder schooltijd zullen de leerlingen van de andere groepen deze tentoonstelling bezichtigen. Op maandag 12 februari en donderdag 15 februari om 15.30 u. en woensdag 14 februari om 12.15 u. kunnen ouders en andere belangstel-lenden de tentoonstelling bezoeken. Na de tentoonstelling gaan de koppen niet verloren. U zult ze ieder jaar met carnaval terugzien als versiering.

lees verder »

naar boven »

Info 22

CARNAVAL VOOR DE GROEPEN 3 EN 4
Op vrijdag 16 februari vieren de kinderen van de groepen 3 en 4 hun jaarlijkse carnavalsfeest. Ook voor deze groepen geldt het motto: Waor lekte gij op? Om 8.30 uur worden alle kinderen, feestelijk uitgedost, in hun eigen groep verwacht. Na een kort welkom zullen de kinderen gaan feesten in de aula van onze school. Na een korte pauze om wat te eten en te drinken start het tweede deel van het programma. Dit jaar zullen de groepen 3 en 4 het motto vorm geven in een optocht. Deze optocht staat gepland van 11.00 tot 11.45 uur. Elke groep werkt de komende weken aan de uitwerking van het thema. In de optocht zullen de resultaten hiervan te bewonderen zijn. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk ouders, kleuters en andere belangstellenden langs de kanten staan om met ons mee te feesten. Rond 11.45 uur gaan de kinderen nog even met hun leerkracht naar binnen om het één en ander op te halen. Vervolgens gaan zij met hun ouders weer naar huis. De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn ’s middags vrij.

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Zoals u weet komen er elk jaar weer veel nieuwe kinderen naar onze school toe. Dit zal de komende drie jaar zeker nog leiden tot een groei van de school. Naar verwachting zal het leerlingaantal binnen drie tot vier jaar stabiliseren. Zolang dit niet het geval is, moeten we tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen m.b.t. de organisatie. I.v.m. de planning willen wij dan ook graag bijtijds weten welke leerlingen er naar ons toe komen. Vandaar deze oproep aan u, indien u nog kleine kinderen thuis hebt die nog niet zijn ingeschreven, dit zo rond een jaar voorafgaand aan de vierde verjaardag te doen. Indien u ouders spreekt die ook van plan zijn hun kinderen bij ons aan te melden, verzoeken wij u hen dit te vertellen.
Momenteel zitten wij op 730 leerlingen; dus verhalen die de ronde doen waarin verteld wordt dat wij meer dan 1000 leerlingen zouden hebben en dat er een leerlingstop is of wie het eerst komt die……..enz. zijn dus volkomen onzin!

lees verder »

naar boven »

Info 21

HIEP HIEP HOERA
Morgen is juffrouw Sandra W. jarig en op zondag 28 januari viert Babette haar verjaardag. Wij wensen beide een fijne dag toe.

CARNAVAL BIJ DE KLEUTERS
Ook dit jaar maken er weer een heerlijk feestje van. We vieren het op donderdag 15 februari. Het thema is “Je bent om op te eten” en als uw kind dat leuk vindt dan mag het in dit thema verkleed naar school komen maar u begrijpt dat alle “carnavalskleding” natuurlijk van harte welkom is. De schooltijd hebben we iets aangepast; die is van 08.30 tot 14.00 uur. De kinderen blijven tussen de middag over op school omdat we dan samen iets lekkers eten. We gaan ervan uit dat dit niet tot grote problemen leidt. Mocht u absoluut niet in staat zijn om uw kind op die dag om 14.00 uur zelf of door iemand anders op te (laten) halen, dan is opvang tot 15.30 uur op school mogelijk.

lees verder »

naar boven »

Info 20

GROEPEN 5 GAAN NAAR DE GROTE KERK
De komende weken gaan de groepen 5 zich bezig houden met een project over de geschiedenis van de Grote kerk van Breda.
Maandag 22 januari a.s. gaan de groepen van juf Petra en juf Els op excursie naar de kerk. De maandag daarna (29 januari) komen de groepen van juf Elisa en juf Laura aan de beurt.
Omdat de groepen van juf Els en juf Laura pas wat later in de ochtend aan de beurt zijn, zullen zij tussen 12.15 u en 12.30 u terug zijn voor de middagpauze. Houdt er rekening mee dat Uw kind wat later thuiskomt tussen de middag.

lees verder »

naar boven »

Info 19

NIEUWJAAR!
Het team van onze school wenst u allen een gelukkig 2007.

HIEP HIEP HOERA
Woensdag 17 januari is meneer Bert jarig. Wij wensen hem een fijne verjaardag.

VEILIG NAAR SCHOOL!
Gaarne willen wij het naar school brengen van de kinderen nogmaals onder uw aandacht brengen. Steeds weer zien wij auto’s her en der, liefst zo dicht mogelijk bij hoofdgebouw of dependance, staan.  Auto’s worden geparkeerd op stoepen, in bochten en op fietspaden. Nogmaals wijzen wij u op de mogelijkheid de auto te parkeren op Schoolakkerplein of Valkeniersplein. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen komen.

lees verder »

naar boven »

Info 18

HIEP HIEP HOERA
Vorige week vrijdag waren juffrouw Magda en juffrouw Nicoline jarig, wij hopen dat ze een fijne verjaardag gehad hebben. Op 28 december viert meneer Jan zijn ver-jaardag, op 1 januari Mariëtte en op 4 januari is juffrouw Ingrid jarig, wij wensen hen een fijne verjaardag toe.

KERSTVAKANTIE
Gisteren hebben we  voor de eerste maal een kerstmarkt gehouden en wij willen  alle collega’s, de ouderraad en nog vele anderen die hebben geholpen bedanken voor hun inzet. Het was bijzonder sfeervol. De opbrengst voor de Stichting Suvadra is bij het maken van deze info nog niet bekend. We zullen dat in de volgende info melden. Dat het een mooi bedrag is geworden is al wel zeker. Daarvoor vast onze hartelijke dank.
Verder wensen wij u namens het hele team  allemaal een fijn kerstfeest en een ge-lukkig Nieuwjaar toe. En dan, ….. dan is het vakantie. Vanmiddag om 15.30 uur voor alle kleuters en morgen om 12 uur voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 8. Allemaal een fijne vakantie en tot 8 januari.

lees verder »

naar boven »

Info 17

KOMT ALLEN NAAR DE KERSTMARKT !!!
De voorbereidingen voor de kerstmarkt zijn op de hele school in volle gang. We hebben kennis gemaakt met Joyce van Rijen die ons vertelde over de gehandicapte kinderen in haar tehuis, die al dolblij zijn met een schommel en een voetbal.
In alle klassen wordt heel enthousiast geknutseld om prachtige kerstwerkstukjes te maken. In huiskamers worden eindeloos kerstliedjes gerepeteerd om een succesvol optreden te garanderen. Recepten voor lekkere hapjes worden uitgewisseld en de ketels voor de glühwein en de warme chocomel staan al klaar !
De verkoop van de betaalkaarten is in elke groep  gestart. Het spreekt voor zich dat u ook meer dan één kaart kunt kopen. Ook op de avond zelf zullen er nog wel kaarten te koop zijn, maar het is misschien toch handig om even na te gaan hoeveel u nodig heeft.
De prijzen van de werkstukjes van de kinderen zullen rond de € 1,50 per stuk liggen. De hapjes kosten zo’n € 0,50 , de warme chocomel, koffie, thee etc. ook. En de glühwein gaat voor € 1,- over de bar.
We hopen op een hele gezellige avond met een grote opkomst van gulle gevers !

lees verder »

naar boven »

Info 16

HIEP HIEP HOERA
Morgen, 8 december, is juffrouw Lian jarig. Wij wensen haar een fijne verjaardag toe.

SINTERKLAAS
Het was weer een geweldig feest. Graag willen wij de werkgroep Sinterklaas o.l.v. Hélène hartelijk bedanken. Ook de oudervereniging is er weer behoorlijk druk mee geweest. Ook jullie verdienen onze welgemeende dank.
Mede dankzij ieders inspanning hebben alle kinderen er weer van genoten!
Het was grandioos!!

lees verder »

naar boven »

Info 15


HIEP HIEP HOERA
Zondag is juffrouw Ilse jarig en op 5 december juffrouw Sandra. Wij wensen beiden een fijne dag toe.

ONDER SCHOOLTIJD NAAR....
Veel kinderen moeten onder schooltijd naar de tandarts, fysiotherapie, logopedie, orthodontie e.d.
Uiteraard willen deze behandelaars het liefst de kinderen onder schooltijd zien, omdat dat voor hen het makkelijkst te plannen is.
Echter, formeel kunnen wij hier géén toestemming voor geven. Natuurlijk zijn hier uitzonderingen op mogelijk, maar dan alleen wanneer de medische noodzaak zeer urgent is en er echt absoluut géén andere mogelijkheid is.
Houdt u hier rekening mee als u voor uw zoon of dochter een dergelijke afspraak moet maken. Wij rekenen op uw medewerking.

lees verder »

naar boven »

Info 14

BESTUURSLID KBS LAURENTIUS
In het bestuur van de KBS Laurentius komen twee plaatsen vacant. Ouders van leer-lingen van deze school met een juridische dan wel een financiële achtergrond die interesse hebben om voor een aantal jaren in het bestuur zitting te nemen, kunnen zich  kenbaar maken bij de voorzitter van het bestuur, de heer V.G.G. Vanneste. Hij is ’s avonds bereikbaar onder telefoonnummer 5613322.

10de KLEUTERGROEP
Vorige week meldden wij u over de 10de kleutergroep welke na de kerstvakantie van start zal gaan. Deze groep zal worden begeleid door Corine van der Heijdt. Juffrouw Corine heeft al eerder bij ons gewerkt waardoor wij weten dat we met haar er een heel goede collega bij krijgen.

lees verder »

naar boven »

Info 13

HIEP HIEP HOERA
Zaterdag is juffrouw Monique jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.

SINTERKLAASJOURNAAL
Samen met de kinderen van de onder-en middenbouw gaan we het Sinterklaasjour-naal op Nederland 3 volgen.

lees verder »

naar boven »

Info 12

VRIJDAG: SINT-MAARTEN
Lopen jullie allemaal mee met de Sint-Maartenoptocht vrijdag 10 november?
We verzamelen om 18.15 uur op het schoolplein, waarvandaan de stoet met lichtjes om 18.30 uur zal vertrekken. Na een kort en gezellig samenkomen in de Laurentius-kerk lopen we in optocht terug naar school, waar er een bijzondere Sint-Maartenvoorstelling zal worden opgevoerd. Daarna is er voor de kinderen natuurlijk de chocolademelk met iets lekkers!
In verband met de veiligheid van de kinderen (en het paard zelf) zal er dit jaar geen paard bij de optocht en op het schoolplein zijn.

Het belooft in ieder geval weer een bijzondere avond te worden.

lees verder »

naar boven »

Info 11

HIEP HIEP HOERA
Vandaag is juffrouw Joukje jarig en morgen juffrouw Ilona. Wij wensen beide een hele fijne dag toe.

GROEPEN 5 NAAR DE FILM
Maandag 6 november gaan de groepen 5 in het kader van de kunstzinnige vorming naar een filmvoorstelling in het Casino.
Aangezien de film ruim na 12 uur eindigt, zullen onze kinderen op school lunchen. Hun ouders zijn al middels een brief op de hoogte gesteld van e.e.a.

lees verder »

naar boven »

Info 10

HIEP HIEP HOERA
Net na de herfstvakantie op 23 oktober was juffrouw Marjolein jarig, wij hopen dat ze een fijne verjaardag heeft gehad.

TENTOONSTELLING GROEPEN 5
Vanmiddag is tussen 15.30 en 16.00 de grote JUNGLE-tentoonstelling van onze groepen 5 (dependance Viandenlaan)  te bezichtigen voor de ouders van onze kinderen en andere belangstellenden. KOMT DAT ZIEN!!!

lees verder »

naar boven »

Info 9


HIEP HIEP HOERA
Vandaag is onze steun en toeverlaat conciërge Helen jarig, op 15 oktober is juffrouw Marian jarig en op 17 oktober juffrouw Laura. Wij wensen hen een hele fijne verjaardag toe.

INLOOPMIDDAG BALANS
Donderdag 2 november a.s. houdt vereniging Balans een inloopbijeenkomst voor ouders van kinderen met dyslexie, A(D)HD en/of autisme. Als u meer wilt weten over deze onderwerpen of er gewoon over wilt praten en uw hart luchten dan bent u welkom in Bibliotheek Noord, Groenedijk 175 te Breda (winkelcentrum Moerwijk). De toegang is gratis. Inlopen kan van 16.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie:
www.balansdigitaal.nl 

 

lees verder »

naar boven »

Info 8


KINDERBOEKENSCHRIJVER OP SCHOOL
De kinderboekenschrijver Sieb Posthuma (van o.a. de hond Rintje) komt op vrijdag 13 oktober voor de groepen 2 t/m 4 één van zijn verhalen voordragen. Dit doet hij samen met twee acteurs. Misschien kunnen jullie alvast een hele leuke vraag voor hem verzinnen? Vanaf 11.45 tot 12.15 zal hij in de aula van onze school zijn boeken signeren. Breng je eigen boek mee of koop één van zijn boeken op school en laat deze signeren! We organiseren dit in nauwe samenwerking met boekhandel Van Kemenade & Hollaers, alwaar Sieb Posthuma van 13.30 tot 15.30 voorleest uit en vertelt over zijn boeken. Veel (lees)plezier gewenst!

 

lees verder »

naar boven »

Info 7


SINGELLOOP
Zondag 1 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Singelloop plaats. Net als elk jaar wordt dit evenement afgesloten met de Familieloop.
Dit jaar doen er maar liefst 84 deelnemers van onze school aan de Familieloop mee.
Wij hopen dat er veel kinderen en ouders naar de binnenstad zullen komen om de deelnemers aan te moedigen.
Ze starten om 16.15 op de Grote Markt waar ze ook zullen finishen.
Wilt u het parcours precies weten kijk dan op www.bredasesingelloop.nl.
 

lees verder »

naar boven »

Info 6

HIEP HIEP HOERA
Op 27 september is meneer Fons jarig. Wij wensen hem een hele fijne verjaardag toe.

BOSDAG KLEUTERS
Op woensdag 4 oktober gaan we met alle kleuters naar het bos. De kinderen worden  om uiterlijk 08.45 uur in het speelbos bij hun eigen leerkracht verwacht (tegenover Bouvigne).  U kunt ze daar om 11.45 uur weer ophalen. We gaan deze ochtend op een leuke manier de kinderboekenweek starten!
De klassenouders zullen de komende periode wellicht een beroep op u doen voor hulp bij de spelletjes in het bos en het (mede)begeleiden van de groep.
 
 

naar boven »

Info 5

KLASSENOUDERS
Ook dit schooljaar wil het team en de ouderraad weer starten met het werven van klassenouders. Tijdens de informatiebijeenkomsten op 18 t/m 21 september a.s. kunnen ouders die interesse hebben zich opgeven als klassenouder bij de leerkracht.
Voor informatie over het klassenouderschap verwijzen wij u naar de achterkant van deze info. Mocht u dan toch nog meer willen weten, schroom niet contact op te nemen met Marlies van der Ven (5659551) of  Carola Leijgraaf. Wij verheugen ons weer op vele enthousiaste reacties en hopen dat door het werken met klassenouders activiteiten makkelijker van de grond zullen komen!

INFORMATIEAVONDEN
U wordt van harte uitgenodigd op de informatieavonden die wij volgende week houden. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren ongeveer een uur. Zij zijn op 18 september voor groepen 1-2, 19 september groepen 4-5, 20 september groepen 8 en 21 september groepen 6-7. Wij vinden het van groot belang u zo goed mogelijk te informeren over wat er zoal dit jaar binnen de groepen gaat gebeuren. Wij hopen dat u dit ook belangrijk vindt en dus aanwezig zal zijn.

 

lees verder »

naar boven »

Info 4

HIEP HIEP HOERA
Op 9 september is juf Lieke Schaerlaeckens jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

HET VAKANTIEROOSTER
Op verzoek van de Ouderraad wil ik graag nog eens uitleggen hoe de vakantie¬planning ¬tot stand komt. Op jaarbasis heeft iedere school een minimaal aantal uren waarin onderwijs moet worden aangeboden. Grofweg komt dat neer op 40 lesweken per schooljaar.
Het ministerie geeft richtlijnen voor de inrichting van het vakantierooster met als enig voorgeschreven periode de zomervakantie. De provincie geeft aan alle scholen in Brabant een advies-vakantierooster welk door de DKSR (Diocesane Katholieke Schoolraad Breda) voor Breda nog eens wordt bekeken en nagerekend. Hierbij wordt b.v. rekening gehouden met tentamens en examens in het voortgezet onderwijs, maar ook met landelijke feestdagen (Koninginnedag, 5 mei e.d.) en streeft dan naar een zo mooi mogelijke spreiding over het jaar. De afspraak is dat ALLE scholen in stad Breda dit adviesrooster volgen. Naast dit rooster heeft het basisonderwijs nog de mogelijkheid een aantal dagen, variërend per jaar i.v.m. het maximaal aantal uren, zelf in te zetten.
Wij overleggen over deze dagen altijd met de collega-basisscholen in onze directe omgeving en proberen zo allemaal tegelijkertijd vakantie te hebben.
Kortom, het is een redelijk ingewikkeld proces waarbij wij ons gebonden voelen aan de gemaakte afspraken in de regio.

 

lees verder »

naar boven »

Info 3

GEZINSVIERING 10 SEPTEMBER
Op 10 september is er een openingsviering van het schooljaar in de Laurentiuskerk, de dienst begint om 11 uur.
Iedereen is hier van harte welkom. Dit is ook het thema van de viering.
We maken een kinderkoortje van kinderen die op onze school zitten.
Hierin mogen kinderen van groep 4 t/m 8 zingen.
Wilt u aan uw zoon/dochter even doorgeven of dit in orde is?
Er wordt gerepeteerd op woensdag 6 september onder leiding van Marja, onze muzieklerares.
Dit is om half 12 op het hoofdgebouw. Voor de kinderen uit groep 4 betekent dit meteen na schooltijd, de kinderen uit de overige groepen zijn op de gewone tijd, 12.15, uit.
Noteert u 10 september alvast in uw agenda?
Het zou jammer zijn dat er na een repetitie geen uitvoering plaats kan vinden.

 

lees verder »

naar boven »

Info 2

VERSPREIDING ADRESLIJSTEN GROEPEN 1 T/M 3
We zijn zeer terughoudend met het verspreiden van persoonlijke gegevens van onze leerlingen, maar n.a.v. diverse verzoeken willen we donderdag 31 augustus de groepslijsten met daarop naam, adres en telefoonnummer onder de leerlingen van de groepen 1 t/m 3 verspreiden.
In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen. Daarom vragen we u indien u bezwaar hebt tegen de verspreiding van deze gegevens onder de ouders van de groep waarin uw kind zit dat eventueel kenbaar te maken. Deze gegevens zullen dan van de lijst afgevoerd worden. U kunt dat tot dinsdag 29 augustus melden bij de betreffende groepsleerkracht.
Hebt u op het inschrijfformulier aangegeven dat u een geheim nummer hebt, maar wilt u wel dat het binnen de specifieke groep ouders bekend is dan kunt u dat ook even laten weten.


FIETSPUZZELTOCHT
Zoals wij vorig schooljaar hebben beloofd willen wij graag voor iedereen die er aan mee wil

lees verder »

naar boven »

Info 1

OPENING SCHOOLJAAR

Voor de 91ste keer gingen de schooldeuren van de Laurentiusschool open bij de start van een nieuw schooljaar. Gelukkig nog net droog konden we het schooljaar, feestelijk op het grote buitenpodium, met elkaar openen. De ouderraad blik-te nog even terug op het 90 jarig bestaan met een geweldig zelfgemaakt schilde-rij van Ot en Sien. Het is opgehangen in de benedengang tegenover de keuken. Dus als u het nog niet heeft gezien kom dan gerust even binnen!
Voor het eerst zit onze school op drie locaties! Helaas was er géén andere moge-lijkheid en zullen we het er voor de komende drie jaar mee moeten doen. De locaties zijn op zich gelukkig prima. De Keermanslaan, waar de groepen 6 en 7 gehuisvest zijn, is erg ruim met een geweldige aula en natuurlijk met de gymzaal naast de deur. Op de Viandenlaan zitten dit jaar de vier groepen 5. Deze week besteden we extra aandacht met de kinderen aan de veiligheid rond de school. Het komen en gaan, oversteken en het kiezen van de veiligste route. Als het niet perse noodzakelijk is om op de fiets te komen is lopen nog steeds de beste en veiligste optie! Voor het hoofdgebouw zijn hier duidelijke afspraken over die te-rug te vinden zijn in onze schoolgids, ook op  www.kbs-laurentius.nl  Op deze site vindt u uiteraard nog veel meer wetenswaardigheden en natuurlijk heel veel foto’s van veel leuke momenten van het afgelopen jaar.
Kortom, het schooljaar is weer begonnen! Alle leerkrachten hebben er reuze veel zin in en willen er samen met de kinderen en met alle ouders een geweldig jaar van maken!

 

lees verder »

naar boven »