Onze school » Praktisch » Hoofdluis

Hoofdluis

Procedure hoofdluisbestrijding KBS Laurentius

Preventief
1.    Ieder nieuw schooljaar wordt aan de ouders gemeld dat zij het protocol ‘hoofdluis bestrijding’ kunnen vinden en downloaden op de website van de school. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over de preventie en bestrijding van hoofdluis.
2.    De school heeft een werkgroep ‘luizencontroleurs’ die bestaat uit een vaste groep ouders van gemiddeld twee ouders per groep. Zij worden vooraf geïnstrueerd over het opsporen van hoofdluis. Deze controleurs hebben als taak vast te stellen welke kinderen hoofdluis hebben opgelopen. De controleurs melden dit aan de coördinator binnen school.
3.    De controleurs controleren iedere eerste woensdag na de schoolvakanties alle leerlingen in hun specifieke controlegroep. De controledata staan vermeld op de schoolkalender. Twee weken na de controle vindt een hercontrole plaats in de klassen waar hoofdluis heerst. Ook kinderen die bij een eerdere controle niet aanwezig waren worden bij de eventuele hercontrole gecontroleerd.
4.    Kinderen worden verzocht met fris gewassen haar en zonder gel naar school te gaan op controledagen.
5.    Kledingtips:  
a.    De gymkleding van de kinderen wordt daar waar mogelijk meegegeven in een ruime gymtas. Tijdens de gymles worden de gewone kleding, inclusief jas, opgeborgen in de gymtas.
b.    Voor de jassen op school kan gebruik gemaakt worden van een speciale luizencape. Deze zijn onder andere verkrijgbaar bij de apotheek.

Bij constatering van hoofdluis
6.    Bij constatering van hoofdluis door ouders/verzorgers, zijn zij verplicht dit bij het eerstvolgende schoolbezoek te melden aan de leerkracht van de groep. Ook bij constatering van hoofdluis tijdens de controles wordt dit gemeld aan de leerkracht  en de luizencoordinator binnen de school. Deze coördinator neemt contact op met de ouders/verzorgers van het kind op school.
7.    De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht dat zij verplicht zijn het kind afdoende te behandelen tegen hoofdluis. Het kind krijgt via de leerkracht een informatiebrief mee over de bestrijding van hoofdluis.
8.    Bij constatering van hoofdluis worden alle kinderen uit de klas een briefje mee naar huis dat in de klas hoofdluis heerst, maar dat er bij het desbetreffende kind geen hoofdluis is aangetroffen.

naar boven »

Over hoofdluis

Achtergrond
In Nederland komt hoofdluis vooral bij kinderen voor. Volwassenen kunnen echter ook besmet raken. Hoofdluizen veroorzaken in principe alleen maar jeuk. Jeuk treedt pas na een tot twee weken op. Hoofdluizen dragen geen ziekten over. Door krabben kunnen wel korstjes op de hoofdhuid ontstaan. Hierbij kunnen infecties optreden.

Over het algemeen is de besmetting met hoofdluis niet ernstig. Wel is het belangrijk er iets aan te doen, want de luizen breiden zich uit als je te lang wacht met behandelen. Dan bestaat de kans dat ook anderen worden besmet.

De hoofdluis komt alleen bij mensen voor en leeft uitsluitend in de haardos op de hoofdhuid. De luis prikt een minuscuul gaatje in de huid en zuigt daaruit bloed op. Een volwassen wijfje is ongeveer 3 mm lang (vergelijkbaar met een speldenknop). Een mannetjesluis is nog iets kleiner. Een volwassen luis leeft ongeveer 6 weken en legt zo’n 8 eitjes per dag: dit zijn de neten. Luizen leggen hun eitjes aan de basis van de haren, bij voorkeur op de donkere warme plaatsen op het hoofd. Bijvoorbeeld onder de pony, achter de oren en in de nek. De eitjes (neten) komen na 7 tot 10 dagen uit. De nieuwe luizen beginnen dan na 7-10 dagen ook met het leggen van eitjes. Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal luizen op het hoofd in korte tijd sterk kan toenemen.
De neten zijn meestal grijswit van kleur, de luizen grauwgrijs tot zwart. Neten zijn ongeveer 1 mm groot en lijken wat op roos. Ze zitten echter aan de haren gekleefd en zijn moeilijk los te krijgen. Het verschil met roos is overduidelijk: roos zit altijd los.

Kinderen zijn gevoelig voor hoofdluis. Door op school systematisch te controleren op hoofdluis en bij het constateren van hoofdluis ouders tijdig te informeren, levert ook het Laurentius een bijdrage aan het voormaken en bestrijden van hoofdluis.


Hoe krijgt je hoofdluis?
Luizen kunnen niet springen en niet vliegen. Ze kunnen alleen lopen: van het ene hoofd op het andere hoofd. Kinderen zijn het meest bevattelijk voor hoofdluis. Dit komt doordat zij tijdens het spelen vaak letterlijk de koppen bij elkaar steken. Ook kunnen hoofdluizen zich verspreiden doordat ze op kragen van jassen, sjaals of mutsen zitten. Op de kapstok stappen ze dan gewoon over, als de kledingstukken tegen elkaar aanhangen.

Luizen houden alleen van mensenbloed. Ze komen dus niet voor bij huisdieren. Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd. Hoofdluis is niet te voorkomen door elke dag de haren te wassen. De kans op het krijgen van hoofdluis kan verkleind worden door:

•    geen mutsen of sjaals van anderen te dragen
•    iedereen in een gezin een eigen kam of borstel te laten gebruiken
•    eventuele luizen snel op het spoor te komen door regelmatig (bij voorkeur wekelijks) het haar te controleren en bij twijfel of verdenking van hoofdluis het haar uit te kammen met een stofkam of Nisska-kam (verkrijgbaar bij apotheek en drogist). Een stofkam is geschikt om luizen te verwijderen, de Nisska-kam verwijdert de neten.

Hoe weet je of je luizen of neten hebt?
Als je net besmet bent met hoofdluis, heb je nog niet veel jeuk. Jeuk is wel altijd een reden om na te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn. Iedereen kan luizen en neten herkennen. De luizen zijn met behulp van een stofkam op te sporen. Kam de haren boven een stuk wit papier of de wasbak om de luizen goed te kunnen zien. Ga daarbij stevig over de hoofdhuid. Luizen zitten namelijk vlakbij de hoofdhuid. Zorg voor goed licht, anders zijn de luizen niet goed te zien. Als er luizen uit het haar komen, spoel deze dan met veel water weg. Neten zitten vaak tussen de nekharen, onder de voorhoofdsharen of achter de oren. Met enige routine zijn ze goed te ontdekken door iemand die op deze plaatsen de haren nakijkt. Als er neten zijn, zijn er ook vaak luizen. Daarom moet er ook altijd worden gekamd met de stofkam om te kijken of er ook levende luizen zijn.
Als her luizen gevonden worden, is het erg belangrijk om alle gezinsleden te controleren en de directe omgeving te waarschuwen, zoals de school en de ouders van vriendjes en vriendinnetjes. Zij kunnen dan ook zo snel mogelijk maatregelen nemen. Alleen wanneer iedereen meewerkt, kunnen de luizen zo volledig mogelijk bestreden worden.

Hoe is luis te behandelen?

De behandeling van hoofdluis geeft het beste resultaat als er zowel bestrijdingsmiddel als een speciale (stof- of Nisska)kam wordt gebruikt. Sinds het voorjaar 2011 zijn er belangrijke wijzigingen geweest in de richtlijn hoofdluis. Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen. Knuffels en beddengoed wassen niet meer nodig.

Uit onderzoek van de GGD blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Met deze aanpassing van de richtlijn sluit het Nederlandse advies aan op de internationale bestrijdingsadviezen.

Nog meer nadruk op kammen
In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is onomstreden en er ontstaat ook geen resistentie.


Na de behandeling met hoofdlotion gaan de luizen dood en de neten meestal ook. Soms duurt het een tijdje voor ze echt dood zijn. Om de dode luizen uit de haren te krijgen, kan het beste het haar met een gewone kam gekamd worden en vervolgens met een stofkam. Het is aan te raden om regelmatig de haren lok voor lok te kammen met de Nisska-kam om alle dode neten te verwijderen. Stofkam en Nisska-kam zijn bij de apotheek of drogist verkrijgbaar.

Sommige mensen willen om principiële redenen of wegens overgevoeligheid geen chemische middelen gebruiken. Zij kunnen de luizen de baas worden door het haar nat te maken met een warme oplossing van half water en half azijn (hierdoor laten de neten gemakkelijker los, maar de luizen en neten gaan niet dood). Daarna moet het haar plukje voor plukje gekamd worden met de Nisska-kam.

Deze behandeling moet dagelijks verhaald worden (minimaal 14 dagen achter elkaar) totdat alle neten verwijderd zijn. Dit vereist een consequente aanpak, doorzettingsvermogen en veel tijd.

Samenvattend:
Om hoofdluis te bestrijden is het belangrijk om:
• de luizen en neten te doden door het haar te behandelen met een bestrijdingsmiddel
• het haar daarna eerst met een gewone kam te kammen
• de dode luizen te verwijderen met een stofkam
• de dode neten te verwijderen met een Nisska-kam
• deze cyclus te herhalen totdat er geen luizen of neten meer aangetroffen worden.

Praktische tips bij hoofdluisbestrijding
•    Controleer alle gezinsleden (ook de volwassenen) en behandel gelijktijdig alle besmette personen.
•    Bij het gebruik van shampoo/bestrijdingsmiddel altijd eerst de fles heel goed schudden, want de werkzame stof zit onder in het flesje.
•    Lees vooral de gebruiksaanwijzing en bescherm de ogen goed met een washandje.
•    Altijd goed zorgen dat de hele hoofdhuid en al het haar behandeld wordt: geen plekjes overslaan.
•    Na de behandeling gaan de luizen en neten dood, maar niet altijd meteen. Soms leven de luizen nog. Ze zijn echter sloom en futloos en gaan na een tijdje wel dood.
•    Het is verstandig om de behandeling altijd na 1 week te herhalen, ook al staat op het flesje dat het eigenlijk niet hoeft. Soms kunnen enkele neten blijven leven. Daarnaast is het noodzakelijk om dagelijks de haren met stof/Nisska-kam te kammen.
•    Heel zelden lijken de luizen niet meer gevoelig voor een bepaald middel. Het is dan raadzaam over te stappen op een ander bestrijdingsmiddel. Meestal is echter onjuist gebruik van het hoofdluismiddel of een nieuwe besmetting de oorzaak.
•    Na het gebruik kammen en borstels goed reinigen (restant van het bestrijdingsmiddel of uitkoken).
•    Eventueel de jas op school in een apart plastic draagtasje stoppen en de plastic draagtasjes aan hun hengsels aan de kapstok hangen. Wel moeten dan gaatjes in de onderkant van de plastic zak geknipt worden om ongelukken te voorkomen. Als kinderen namelijk met de draagtassen spelen en deze over hun hoofd trekken, kunnen ze stikken. Ook kan gebruikt maken van speciale luizencape.
•    Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school te weren.

naar boven »