Onze school » Wie is wie? » De oudervereniging

De oudervereniging

De oudervereniging even voorstellen!

e oudervereniging even voorstellen!
De oudervereniging organiseert o.a. het Sinterklaasfeest, Kerst, Sint Maarten, de Avondvierdaagse en de Lepraloop. Daarnaast coördineert en ondersteunt de oudervereniging de klassenouders en de luizencontrole en verzorgt de oudervereniging jaarlijks een informatieve ledenvergadering voor alle ouders. Tenslotte heeft de oudervereniging een klankbordfunctie voor ouders waarbij zij terechtkunnen met vragen, opmerkingen en ideeën.
De oudervereniging bestaat uit een enthousiaste groep van maximaal 15 ouders en 2 leerkrachten. De oudervereniging komt ongeveer 7x per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn ’s avonds en worden gehouden in de school. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken en gedacht over de diverse activiteiten en worden inkomende brieven en vragen van ouders behandeld. De activiteiten worden georganiseerd door kleine vaste commissies van ouderverenigingleden. Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Laat het ons weten via de mail: oudervereniging@kbs-laurentius.nl
U kunt natuurlijk ook de leden van de oudervereniging aanspreken op het schoolplein.

  oudervereniging600

 

KBS Laurentius heeft een actieve oudervereniging. Een enthousiaste groep van 18 ouders en twee afgevaardigde leerkrachten die door school geïnitieerde activiteiten zoals Sint Maarten, het Sinterklaasfeest, Kerst, de Avondvierdaagse, het afscheid van groep 8, de verkoop van schoolpolo's en de Lepraloop ondersteund. De activiteiten worden georganiseerd door kleine vaste commissies van ouderverenigingsleden en worden gefinancieerd uit de vrijwille ouderbijdrage.

Met een vast budget organiseren leerkrachten en meerdere ouderverenigingsleden de activiteiten en zorgen voor ondersteuning op de dag zelf.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een kalender die de oudervereniging maakt. Hierop staan alle activiteiten, vrije dagen, vakanties en belangrijke telefoonnummers. 

Jaarlijks vindt er ook een Algemene Ledenvergadering plaats. Alle ouders zijn daarbij van harte welkom.

De oudervereniging komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn 's avonds en worden gehouden in de school. Ieder jaar is er weer plaats voor enkele nieuwe leden. Vindt u het leuk om mee te denken en werken aan onze schoolactiviteiten of wilt u informatie hebben over bepaalde activiteiten? Mail ons dan op oudervereniging@kbs-laurentius.nl.

naar boven »

De kalender 2017-2018

Elk jaar brengt de oudervereniging een kalender uit met de evenementen en vrije dagen voor het komend schooljaar.

 

Heeft u geen kalender? Misschien dat Mariette van Noort van de administratie er nog een heeft.

 

U kunt hem ook hier downloaden.

 

naar boven »