Onze school » Wie is wie? » De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Wat doet de MR

 

Scholen hebben veel vrijheid op het gebied van de organisatie en de inrichting van het onderwijs. Via de medezeggenschapsraad (MR) die scholen verplicht zijn om op te richten, kunnen ouders hierover meepraten en meebeslissen.

 

De MR bestaat uit twee geledingen:

 

 • Vertegenwoordigers van de ouders (4 leden)
 • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel (4 leden)

 

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals:

 • Jaarplannen, begroting, jaarverslag
 • Huisvesting
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • De formatie (aantal groepen/leerkrachten/onderwijsondersteuning)
 • Invulling van vacatures
 • Verbeteringen in het onderwijs

 

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd. Verder doet de MR op eigen initiatief voorstellen of plaatst onderwerpen op de agenda over allerlei zaken die de school aangaan. Individuele vraagstukken of problemen liggen buiten de taken van de MR. Hiervoor is de leerkracht en daarna de directie het aanspreekpunt.

De taken en de bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR reglement. Een keer in de drie jaar worden er verkiezingen gehouden voor de oudergeleding van de MR.

De vergaderingen van de MR vinden ongeveer zes maal per jaar plaats. Via de INFO wordt de agenda bekend gemaakt. Hiervoor zijn ouders, als toehoorder, van harte welkom. De MR is bereikbaar via mr@kbs-laurentius.nl

 

 

naar boven »

Leden

Oudergeleding:

 • Arjan van den Doel (vader van Bonnie en Roel) voorzitter
 • Els Dokter (moeder van Bo & Doks)
 • Erik Soeteman (vader van Julia & Gijs)
 • Sindy Bogers (moeder van Fenne)

Teamgeleding:

 • Wouter Michielsen (leerkracht groep 8.2) secretaris
 • Cacilda van de Wagt (leerkracht groep 1.8)
 • Hanneke van Esser (leerkracht groep 6.4)
 • Claudia Louwers (leerkracht groep 7.1)
naar boven »