Onze school » Praktisch » Alle nieuwsbrieven » info's 2016-2017

info's 2016-2017

Info 39

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

In de vakantie vieren juffrouw Susan, juffrouw Petra, juffrouw Karen, juffrouw Kim, juffrouw Nicole Nimwegen en juffrouw Helma jarig. Wij wensen ze allemaal een heel fijne verjaardag toe.


STARTGESPREKKEN EN RAPPORTEN

 Met ingang van volgend schooljaar verandert de gesprekken-en rapportencyclus van de kinderen in de in groepen 3 t/m 8.

Startgesprekken

In de drie weken voor de herfstvakantie vinden startgesprekken plaats tussen ouders en leerkrachten. In dit gesprek maken ouders en leerkracht kort kennis met elkaar en bespreken op welke wijze het kind het best mogelijk ondersteund kan worden in zijn/haar leerontwikkeling. De ouders en leerlingen ontvangen voorafgaand een formulier met een aantal vragen die als uitgangspunt voor het gesprek kunnen dienen. In het schooljaar 2017-2018 zullen de leerlingen vanaf groep 6 deelnemen aan het gesprek.

Wij verwachten met dit startgesprek vroeg in het schooljaar het contact tussen ouders en leerkrachten goed af te kunnen stemmen.

Rapporten

De leerlingen ontvangen volgend jaar twee schoolrapporten. In het schooljaar '17-'18 is dat op donderdag 22 februari en donderdag 20 juni.  Deze data zijn afgestemd op de afname van de Citotoetsen en de looptijd van de groeps/handelingsplannen. De leerkrachten krijgen in de periode tot het eerste rapport een beter beeld van de leerling en zij beschikken over meer gemeten resultaten wat tot een evenwichter oordeel in het rapport leidt.
Naar aanleiding van het 1e rapport ontvangt u een uitnodiging voor het rapportgesprek tenzij u in het startgesprek anders overeen gekomen bent.
Bij het 2e en laatste rapport volgt niet automatisch een gesprek.

Door de startgesprekken vervallen de informatieavonden van de jaargroepen.
We zullen de informatie voor wat betreft de aan te bieden leerstof en aandachtpunten in de verschillende leerjaren binnenkort op onze schoolsite publiceren.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de informatieavond voor de ouders van de leerlingen die in een nieuw schooljaar starten in de groepen 3. Deze informatieavond staat altijd gepland voorafgaand aan het betreffende schooljaar. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.


OPENING SCHOOLJAAR

collage ingang klein

Morgen 12 uur gaat de schooldeur op slot en gaan we met vakantie! Wij hopen iedereen op 28 augustus weer gezond terug te zien. De deuren gaan open om tien voor half negen en de kinderen worden om half negen in de klas verwacht. De opening van het schooljaar zal later in de week plaatsvinden met de kinderen.

 

fijne-vakantie

naar boven »

Info 38

MUSICAL EN AFSCHEIDSAVOND GROEPEN 8

 

musical-004-1vgu7hk

 

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer een musical opgevoerd voor de ouders/familie van de kinderen van groep 8 in Gemeenschapshuis Vianden. Wij maken u erop attent dat de eerste voorstelling plaats zal vinden op maandagavond 10 juli voor oma/opa, tante/oom. De avondvoorstelling is niet voor leerlingen. Zij hebben overdag de musical kunnen zien.
De tweede voorstelling vindt plaats op dinsdagavond 10 juli. Op deze avond zijn alléén de ouders van de kinderen uitgenodigd. Na de musical volgt de afscheidsavond.


PLAYBACKFESTIVAL

 

playback

De groepen 3 t/m 7 hebben volgende week donderdagmiddag hun jaarlijks Playbackfestival waarbij ook de opbrengst bekend wordt gemaakt van de sponsorloop voor de Leprastichting.


OVERBLIJF AL GEREGELD VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR?

 

torentje koberklein

Het is bijna zomervakantie, wij willen jullie nog wijzen op het opgeven voor het overblijven voor het nieuwe schooljaar 2017-2018. Vergeet dit niet tijdig te doen.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij op woensdag en hebben op vrijdag een gewone lesdag. Wil je in het nieuwe schooljaar gebruik maken van het overblijven? Meldt jouw kind dan zo spoedig mogelijk aan.
Onze werkwijze:
Om gebruik te kunnen maken van de overblijf dient een inlogcode voor IDEALnet aan te vragen bij Murlen Dienstverlening. Het aanvraagformulier kunt u via de website downloaden. Tevens kunt u het formulier afhalen bij de administratie. Ouders kunnen met de inlogcode hun kind aan-of afmelden voor de overblijf.
De kleuters worden opgehaald uit de klassen en weer teruggebracht. De overige groepen komen zelf naar het overblijven. Eten en drinken wordt door de kinderen zelf meegenomen. Het overblijfteam controleert of alle opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn.
Na het eten is er de mogelijkheid voor alle kinderen om buiten op het plein te spelen, te rennen en te klimmen. Er zijn spelmogelijkheden zoals elastieken, tennissen en steltlopen. Binnen zijn er puzzels, lego, gezelschapsspelletjes en boeken voorhanden.
Locaties:
De kleuters en de kinderen van de groepen 3 blijven over op locatie Viandenlaan. Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 blijven over op locatie Van Gaverenlaan.
Tijden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid voor uw kind om over te blijven van 12.00u tot 13.30u. In de schoolvakanties en op studiedagen is er geen overblijfmogelijkheid.
Heb je vragen? Stel ze ons. overblijf@kbs-laurentius.nl


OVERBLIJFVRIJWILLIGER

 

overblijfvrijwilliger

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het team van het overblijven komen versterken.
Wil je ons helpen of ken je iemand uit je omgeving, die dit leuk zou vinden, geef het aan ons door.
Er staat een vrijwilligersvergoeding voor.
overblijf@kbs-laurentius.nl

naar boven »

Info 37

WIE GAAT VOLGEND SCHOOLJAAR NAAR WIE?

 

doorschuiven

Groepsbezettting kleutergroepen schooljaar 2017-2018


1/2.1 juf Karin H./juf Lieke S.
1/2.2 juf Merel S./juf Susan
1/2.3 juf Mariëlle/juf Ingrid
1/2.4 juf Marijntje/juf Mariëlle
1/2.5 juf Anne
1/2.6 juf Kirsten/juf Laura
1/2.7 juf Sandra W./juf Laura
1/2.8 juf Niekolien/juf Cacilda
1/2.9 juf Lieke v. G./juf Susan
1/2.10 juf Karin v. A.

 

De groepen 3 en 4 zijn herverdeeld. De leerlingen ontvangen vandaag de leerlingenlijst met groepsnummer en leerkracht.
In onderstaand schema kunt u zien welke groep volgend jaar geplaatst is bij welke leerkracht(en)

 

-3.1 juf Mandy/juf Marjolein
leerlingen oudste kleuterdag juf Niekolien
-3.2 juf Rachèl/juf Jamy
leerlingen oudste kleuterdag juf Lieke v. G.
-3.3 juf Nicole/juf Dolly
leerlingen oudste kleuterdag juf Emma
-3.4 juf Jolanda/juf Jamy
leerlingen oudste kleuterdag juf Ingrid

 

Groepsbezetting groep 4
4.1 juf Elisa/juf Sabine
4.2 juf Linda/juf Karen
4.3 juf Ilse/juf Lian
4.4 juf Françoise/juf Tess

 

Groepsbezetting groep 5
5.1 juf Babette/juf Merel P.v.W.
5.2 juf Ivonne/juf Thérèse
5.3 juf Emma/juf Carla

 

-6.1 juf Barbara/juf Magda/juf Nicole
leerlingen groep 5.4 juf Barbara/juf Lieke S./juf Nicole
-6.2 meneer Bas
leerlingen groep 5.2 juf Babette/juf Merel P.v.W.
-6.3 juf Petra/juf Helma
leerlingen groep 5.1 juf Thérèse/juf Suzanne/juf Hanneke S.
-6.4 juf Els P./juf Hanneke
leerlingen groep 5.3 juf Ivonne/juf Françoise/meneer Ingmar

 

-7.1 juf Claudia/juf Marieke
leerlingen groep 6.4 juf Els P./juf Hanneke
-7.2 juf Kim/juf Saskia
leerlingen groep 6.2 meneer Bas
-7.3 meneer Bert
leerlingen groep 6.1 juf Carla/juf Susan
-7.4 juf Iris/juf Suzanne
leerlingen groep 6.3 juf Laura/juf Petra

 

-8.1 juf Marian/juf Ilona
leerlingen groep 7.3 meneer Bert
-8.2 juf Sabrina/meneer Wouter
leerlingen groep juf Sabrina/juf Magda
-8.3 juf Lois/juf Lindsey
leerlingen juf Claudia/juf Marieke
-8.4 juf Eveline/juf Suzanne
leerlingen juf Minke

 

Enkele leerkrachten zullen na de vakantie niet starten. Momenteel zijn wij de vervanging structureel voor deze groepen aan het inplannen. De betrokken ouders worden z.s.m. geïnformeerd.

 

VACATURE BESTUUR

 

logo site klein

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is de Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken (KBS Laurentius) op zoek naar een nieuw bestuurslid met als portefeuille 'onderwijszaken Primair Onderwijs'.  De stichting is een zogenaamde 1-pitter; 1 bestuur -  1 school. Het bestuur van KBS Laurentius is een toezichthoudend bestuur bestaande uit ouders met kinderen op school. Het dagelijks besturen en management van de school is gedelegeerd aan de directie. Het bestuur komt op regelmatige basis bijeen (6-8 x per jaar) en bestaat uit totaal 7 leden.

Van het nieuwe bestuurslid verwachten wij;Affiniteit met onderwijs hebben en met primair onderwijs in het bijzonder;Gedegen kennis en expertise van onderwijs-ontwikkeling in het PO;Inzicht hebben in onderwijsinstellingen en de complexiteit van deze organisaties;Bezitten van kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht in een not-for-profit organisatie is een pre;Op strategisch niveau kunnen opereren;Beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;Tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen;Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen;Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  Merel van der Mast, e-mail: merelvdmast@mijngedragjouwgedrag.nl

Graag uw reactie bestaande uit motivatie en CV uiterlijk vrijdag 14 juli sturen naar: Mariëtte van Noort, e-mail: noort@kbs-laurentius.nl

Gesprekken met een selectie van de kandidaten vinden plaats na de zomervakantie.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

MR

 

Vanavond is de laatste vergadering van de MR van dit schooljaar. De vergadering vindt plaats in de teamkamer van het hoofdgebouw en begint om 20.00 uur. Als onderwerpen komen aan bod: het jaarverslag MR, doelen MR komend schooljaar en taakbeleid.

naar boven »

Info 36

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Woensdag 28 juni is juffrouw Emma jarig en een dag later is de verjaardag van juffrouw Thérèse. Wij wensen beiden een heel fijne verjaardag toe.


PRIKACTIE 27 JUNI

 reminder

Zoals u vorige week vrijdag in een extra Info heeft kunnen lezen, beginnen we dinsdag 27 juni een uur later. De school start om 09.30 uur i.p.v. 08.30 uur.

Zo hopen we samen met alle basisscholen in Nederland een signaal uit te zenden naar de overheid.
Mocht u ons steunen dan vragen wij u de petitie van POfront te ondertekenen op:
Ondertekenen petitie


VERTREK JUFFROUW MINKE EN JUFFROUW LONNEKE 

afscheidcollega

 

Juffrouw Minke (groep 7) en juffrouw Lonneke (onderwijskundig begeleider) verlaten aan het eind van dit schooljaar onze school. Beiden hebben een nieuwe uitdaging in een andere omgeving gevonden. Wij danken juffrouw Minke en juffrouw Lonneke voor de bijdrage die zij aan de ontwikkeling van de school hebben geleverd. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe werkomgeving.


MANAGEMENTTEAM 

logo site klein

 

Door de aanstaande pensionering van de adjunct directeur en het vertrek van de onderwijskundig begeleider wordt het managementteam van KBS Laurentius met ingang van het nieuwe schooljaar gevormd door:

Jack Slangen (directeur)
Laura Krak (Unitleider groep 1-2)
Karen Stoopen (Unitleider groep 3-4)
Carla Dees (Unitleider groep 5-6) en
Wouter Michielsen (Unitleider groep 7-8).


SCHOOLFOTOGRAAF

 

schoolfotograaf copy

 

Dit jaar hebben wij het eerst Schoolfoto.nl de foto's van onze leerlingen laten maken. In overleg met de oudervereniging is voor deze schoolfotograaf gekozen.
Maandag krijgen alle leerlingen een persoonlijke toegangscode van de schoolfotograaf. Het bestellen van de foto's verloopt dit jaar zonder verdere tussenkomst van de school.
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en nodigen u uit die kenbaar te maken via:
info@kbs-laurentius.nl


SPORTDAG GROEP 5 t/m 8 

sportdag1

Afgelopen vrijdag was de jaarlijkse sportdag van de groepen 5 t/m 8. Onder prima weersomstandigheden werd op het terrein van AV Sprint, en op de velden van HC Breda, o.a. gehandbald, gevoetbald, ver gesprongen, bal geworpen, hardgelopen, met de kogel gestoten, en nog veel meer.
Fijn, dat ook dit jaar zoveel ouders deze spellen hebben begeleid. Dank daarvoor.


INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 3 

groep 3

 

Op 6 juli is er een informatiebijeenkomst voor de ouders van de leerlingen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan. De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De informatieavond is in het lokaal van de leerkrachten waarbij uw zoon/dochter wordt ingedeeld.

 

GROEPSVERDELING

 

doorschuiven

De nieuwe groepsindeling inclusief de koppeling van de leerkrachten wordt donderdag 29 juni voor alle groepen bekend gemaakt.


MUSICAL EN AFSCHEIDSAVOND GROEPEN 8 

musical-004-1vgu7hk

 

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer een musical opgevoerd voor de ouders/familie van de kinderen van groep 8. Ook dit jaar is de voorstelling in Gemeenschapshuis Vianden. Wij maken u erop attent dat de eerste voorstelling plaats zal vinden op maandagavond 10 juli voor oma/opa, tante/oom. De avondvoorstelling is niet voor leerlingen, zij hebben overdag de musical kunnen zien.
De tweede voorstelling vindt plaats op dinsdagavond 10 juli. Op deze avond zijn alléén ouders van de kinderen uitgenodigd. Na de musical volgt de afscheidsavond.

 

AFSCHEID OUDSTE KLEUTERS

 

handjes

 

Op donderdag 13 juli gaan de kleuterjuffen afscheid nemen van de oudste kleuters die volgend schooljaar naar groep 3 gaan. Het afscheid is van 17.00 tot 18.30 uur. Ouders zijn hierbij welkom vanaf 18.15 uur.
De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee.

naar boven »

Info 35

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Woensdag 21 juni zijn juffrouw Els van Gool en juffrouw Jolanda jarig. Wij wensen beiden een heel fijne verjaardag toe.


SCHOOLATLETIEKDAG

 

collage copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Op zaterdag 10 juni was de Schoolatletiekdag bij Sprint. Maar liefst 70 kinderen van de Laurentius deden mee. 40 meter sprint, medicinbal stoten, 60 meter horden en verspringen waren de onderdelen. Ook was er een teamestafette.

Alle kinderen hebben het heel goed gedaan.Twee teams uit de bovenbouw zijn zelfs eerste en tweede geworden. En de meisjes van de Laurentius hebben een beker gewonnen voor de beste meisjes!
Het was een gezellige en sportieve dag!

 

SPORTDAG GROEPEN 5 t/m 8


sportdag1

Morgen is de sportdag voor de groepen 5 t/m 8. De leerlingen worden om 09.00 uur (niet eerder) verwacht bij het clubhuis van A.V. Sprint en melden zich bij de eigen juf of meneer. De sportdag eindigt daar om 15.00 uur. Alle leerlingen hebben inmiddels een schrijven gehad met de benodigde informatie.

 

CULTURELE ACTIVITEITEN

 

kma

Ook dit jaar brengen de groepen 7 een bezoek aan het KMA-terrein. De bezoeken vinden plaats op maandag 19 juni en donderdag 22 juni. Ze krijgen daar een rondleiding van een deskundige die de leerlingen voert langs de belangrijkste historische en culturele plaatsen op het militaire terrein. Dit bezoek sluit precies aan bij de geschiedenislessen in de groepen 7. De groepen zullen er lopend naar toe gaan. Dit betekent dat groep 7.1 op maandag 19 juni rond 12.15 uur weer terug op school zal zijn.


GROEPSVERDELING

 

doorschuiven

De nieuwe groepsindeling inclusief de koppeling van de leerkrachten wordt donderdag 29 juni voor alle groepen bekend gemaakt.


BERICHT VAN JUZT

 

supergewone

 

In heel het land zijn er op dit moment te weinig pleeggezinnen. Daarom is er op dinsdag 27 juni van 20.00 tot 22.00 uur bij Juzt te Breda een informatieavond voor mensen die graag iets meer over pleegzorg willen weten.
Wilt u meer informatie over deze avond dan kunt u hier downloaden.

naar boven »

Info 34

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Dinsdag 6 juni was juffrouw Els van groep 6 jarig. Wij hopen dat ze een fijne verjaardag gehad heeft. Vandaag is juffrouw Ivonne jarig en op 9 juni juffrouw Sabine. Op zondag 11 juni is meneer Karel jarig. Wij wensen ze een heel fijne verjaardag toe.


DRINGENDE OPROEP SPORTDAG 16 JUNI

 

sportdag1

Voor de sportdag voor de groepen 5 t/m 8 zijn wij voor de vrijdagmiddag nog op zoek naar ouders die ons kunnen helpen. Voor de ochtend zoeken wij nog twee hulpouders, voor de middags zes. Bent u in de gelegenheid ons te komen helpen, meld u dan aan bij de klassenouder van de groep van uw zoon of dochter. Alvast bedankt!!


OT & SIEN PORTRETTEN

 

 IMG 2790 klein

 

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen, kunt u de foto's gemaakt van de groepjes downloaden op de site. Niet alle groepjes hebben zich laten fotograferen. Ook is op een aantal foto's leerlingen onherkenbaar gemaakt aangezien ouders aangegeven hebben dat hun zoon/dochter niet herkenbaar op de site geplaatst mag worden.


AFSCHEID OUDSTE KLEUTERS

 

afscheid

Op donderdag 13 juli gaan de kleuterjuffen afscheid nemen van de oudste kleuters die volgend schooljaar naar groep 3 gaan. Het afscheid is van 17.00 tot 18.30 uur. Ouders zijn hierbij welkom vanaf 18.15 uur.
De kinderen krijgen nog een uitnodiging mee.


EXTRA INFORMATIEAVOND

Ouders die aanstaande dinsdag de informatieavond bezoeken, wordt geadviseerd het Protocol Herverdeling te lezen. Dit protocol is te vinden op onder het kopje 'Ons onderwijs en leerlingenzorg/Verantwoording'.


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Het laatste thema van dit schooljaar is: 'Omgaan met ruzie'


HOOGSENSITIEVE LEERLINGEN

De mail met de vraag voor medewerking bij het onderzoek naar hoogsensitieve leerlingen is vorige week woensdag verzonden. De mail is binnengekomen op het mailadres van één van de ouders en is verstuurd vanuit KU Leuven. Mocht u geen mail ontvangen hebben, dan verzoeken wij  u de spambox te checken.

naar boven »

Info 33

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Zaterdag 3 juni is juffrouw Suzanne jarig, zondag 4 juni juffrouw Laura. Wij wensen beiden een heel fijne dag toe.


OT & SIEN DAG

 

collage ot en sien klein

De Ot en Sien dag was mede dankzij de hulp van ouders en natuurlijk het weer een zeer geslaagde dag. De groepjes samengesteld uit verschillende groepen liepen enthousiast langs alle spelletjes, genoten van het draaiorgel en natuurlijk ook van de poffertjes.
Op de site kunt u vanaf volgende week donderdag de foto's vinden die van de groepjes gemaakt zijn op deze dag, U kunt ze daar dan ook downloaden.


SPORTDAG GROEP 5 t/m 8

 

sportdag1

Voor de sportdag op vrijdag 16 juni hebben wij nog niet genoeg hulpouders. Mocht u in de gelegenheid zijn deze dag te komen helpen, dan kunt u zich opgeven bij de klassenouder van de groep van uw zoon of dochter.


SPONSORLOOP

 

lepra-school

 

Op donderdag 8 juni wordt voor de 43ste keer de Sponsorloop voor de Leprastichting gelopen. Wellicht zijn de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 al aan de deur geweest met hun sponsorkaart. De sponsorloop start om 13.30 uur op het schoolplein van het hoofdgebouw.

 

pinksterenklein

naar boven »

Info 32

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Zaterdag 27 mei is juffrouw Françoise jarig en op zondag juffrouw Lieke van Gurp. Woensdag 31 mei is de verjaardag van juffrouw Anne. Wij wensen hen een heel fijne verjaardag toe.

 

SCHOOLFOTOGRAAF

 

schoolfotograaf

Dinsdag 30 mei is de schoolfotograaf aanwezig voor het maken van de individuele foto's en groepsfoto's op de Van Gaverenlaan. Op woensdagochtend 31 mei worden de individuele foto's en groepsfoto's gemaakt op de Viandenlaan. Ook is er op woensdagmiddag  de gelegenheid om de broertjes en zusjes foto's te laten maken. Alle broertjes en zusjes in de schoolgaande leeftijd kunnen op woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur naar de speelzaal Viandenlaan 2 komen om zich op de foto te laten zetten.

 

SPONSORLOOP

 

lepra-school

 

Op donderdag 8 juni is er voor de 43ste keer de sponsorloop voor de Leprastichting.
De leerlingen uit groep 5 t/m 8 krijgen maandag 29 mei hun sponsorkaart mee. Natuurlijk zijn familie en buren de eerste die zij om sponsoring gaan vragen. De kans is groot dat ze ook bij u aan de deur komen. U helpt hen, maar daarmee ook de Leprastichting, toch ook.

 

OPBRENGST DAY FOR CHANGE

 

day for change

In een vorige Info heeft u kunnen lezen dat de groepen 8 aan de slag gegaan zijn met het project Day for Change
Bij dit project draait alles om microkrediet. Microkrediet is het wereldwijde succesverhaal van armoedebestrijding. Elke klas heeft 25 euro geleend. Met dit geld hebben de leerlingen een eigen bedrijfje opgezet. Dat vraagt natuurlijk om investeringen, creativiteit, overleg en leiderschap. De winst die de bedrijfjes gemaakt hebben, wordt door Day for Change gebruikt om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen.
De leerlingen hebben een goede winst gemaakt, want de totaal opbrengst van de bedrijfjes bedraagt:  € 1468,78

 

SCHOOLATLETIEKDAG

 

sprint

Opgeven voor de schoolatletiekdag op zaterdag 10 juni kan nog tot 31 mei. Strookjes kunt u hier downloaden.

 

SLIPPERS

 

slippers

 

Bij spel van kleuters op de speelplaats (het klimmen, fietsen en rennen) kunnen slippers voor de nodige ongelukjes zorgen, zoals struikelen of wegschieten van het klimrek. Ook geven slippers weinig bescherming aan kindervoeten. Ons advies en dringend verzoek is dan ook om de kleuters niet op slippers naar school te sturen.
Nu het zonnetje weer lekker schijnt, verzoeken wij u ook uw zoon of dochter in te smeren voor zij naar school komen.

 

 

jazz copy

NAMENS HET TEAM FIJN HEMELVAARTWEEKEND

naar boven »

Info 31

trouwen-Italie

 

Morgen trouwt juffrouw Laura met haar Erik. Wij wensen hen een heel mooie dag en al het geluk voor de toekomst.


INLOOPAVOND

 

welkomklein copy

 

Op maandag 22 mei wordt de projectweek met als thema 'Vroeger' afgesloten met een inloopavond op beide locaties van 18.00 tot 20.00 uur. In de onderbouw is dit jaar gekozen voor een andere opzet. In diverse kleuterklassen kunnen kinderen samen met hun ouders een (oud) Hollands spel spelen. In de groepen 3 tot en met 8 worden werkstukken tentoongesteld waaraan door de kinderen hard is gewerkt. Heeft u kennissen of vrienden die onze school eens willen bekijken dan is dit een perfecte gelegenheid om binnen te lopen op de Van Gaverenlaan en Viandenlaan.


OT & SIEN SPELLETJESDAG

 

ot en sien

 

Woensdag 24 mei is het Ot & Sien spelletjesdag. De kinderen komen deze dag op de normale tijd naar school en vermaken zich van 09.00 uur tot 11.15 uur met Oud-Hollandse spelletjes. Ze hoeven deze dag geen fruit en drinken mee te nemen. Bedankt alvast aan de hulpouders die ervoor zorgen dat deze dag georganiseerd kan worden.
Het zou natuurlijk leuk zijn als zoveel mogelijk kinderen in de stijl van Ot & Sien naar school komen. Dit kan door een pet, bretels of een leuke sjaal.
We gaan er een mooie dag van maken. Wij hebben er zin in.


AVONDVIERDAAGSE

 

Naamloos copy

 

Driekwart van de afstand is al weer gelopen. Graag willen we alle deelnemers attenderen op de afwijkende starttijden van deze laatste laatste avond:De 10 km vertrekt net als andere dagen om 18.00 uur (stipt!). De kaarten kunnen vanaf 17.45 uur afgehaald worden.De 5 km start vanavond voor iedereen om 18.30 uur. Afhalen van kaarten kan vanaf 18.15 uur.

Met deze starttijden kunnen wij de 5 km en de 10 km lopers tegelijk binnenhalen voor de huldiging en de medaille-uitreiking op het schoolplein.
Tot vanavond
De oudervereniging


SPONSORLOOP

 

lepra-school

 

Dit jaar organiseert KBS Laurentius op 8 juni voor de 43ste keer de sponsorloop waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Leprastichting. De sponsorloop wordt elk jaar gelopen door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Maandag 29 mei worden leerlingen uit de groepen 5 nog geïnformeerd over deze ziekte door medewerkers van de Leprastichting. De kinderen krijgen deze dag hun sponsorkaart mee. Natuurlijk zijn familie en buren de eerste die zij om sponsoring gaan vragen. De kans is groot dat ze ook bij u aan de deur komen. U helpt hen maar daarmee ook de Leprastichting toch ook.


SCHOOLATLETIEKDAG SPRINT

 

sprint

Op zaterdag 10 juni is het weer zover schoolatletiekdag bij Sprint. Kinderen vanaf groep 3 kunnen zich opgeven. Meer informatie en strookjes om op te geven kunt u hier downloaden.
De strookjes kunnen ingeleverd worden bij de eigen juf of meester. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2017.
Het is leuk wanneer de kinderen op de dag zelf een Laurentiusshirt dragen. Dit shirt kan op de dag zelf geleend worden bij juffrouw Minke of juffrouw Laura. Aan het eind van de dag kunnen de kinderen het shirt weer inleveren.
Geef je snel op!!!!

 

WINNAARS!!!!

 

foto voor Info klein


LAURENTIUS 2 KAMPIOEN!

Heerlijke lenteavond in het NAC-stadion.
Twee sterke ploegen, Laurentius en Boomgaard, stonden tegenover elkaar in de D2-finale van het Bredase schoolvoetbaltoernooi.
Het werd een geweldige wedstrijd, die onze mannen uiteindelijk met 4-0 wisten te winnen. Kwaliteit en goed samenspel gaven de doorslag, zodat het trotse Laurentiusteam maar liefst 2 bekers en 12 medailles mee naar huis kon nemen.
Binnenkort staan alle voetbalfoto's op onze site.

 

DSC 2106 klein

 

Enige weken geleden hebben de leerlingen uit de groepen 5 & 6 posters gemaakt. Een selectie daaruit is ingezonden om mee te dingen naar de Poem Express Award die afgelopen zaterdag uitgereikt werd in Rotterdam. Myrthe, Sarah en Kiki uit groep 5.1 hebben de award gewonnen!!! Hun poster is van 22 mei t/m 5 juni te zien in de Mupi's in Breda ter aankondiging van de Nassaudag Breda.
Alle posters zijn te zien in de Grote Kerk van Breda  van 5 juni (Nassuadag) t/m 8 juni.


TUSSENSCHOOLSE OPVANG

 

lunch

De tussenschoolse opvang op onze school wordt verzorgd door Kober Kinderlunch. De afgelopen jaren is deze voorziening sterk gegroeid. Hierdoor zijn een aantal knelpunten ontstaan, dan wel zichtbaar geworden. Wij streven er naar deze knelpunten op korte termijn samen met Kober Kinderlunch op te lossen. Ouders die mee willen denken, kunnen zich aanmelden via info@kbs-laurentius.nl. Voorts zullen wij in de tweede helft van dit kalenderjaar een onderzoek omtrent de schooltijden opstarten. Hierbij zal ook gekeken worden naar de 'middagpauze'.

 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

 

CJG Breda

 

Dit schooljaar zal er nog eenmaal een inloopspreekuur van CJG zijn op 26 juni.
Mocht u voor of na die tijd  contact willen hebben met Daniëlle Ritsema, dan kunt u per mail of telefoon contact met haar opnemen: 06 34 92 45 20 of Danielle.Ritsema@cjgbreda.nl
Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag.

naar boven »

Info 30

ENTHOUSIASTE BIEB-OUDERS GEZOCHT

 

bibliotheek copy copy

 

Om de week gaan de leerlingen op de Van Gaverenlaan naar de bibliotheek op school. Bij elk bezoek is er hulp nodig. Om de boeken in te nemen, uit te lenen, boeken terug te zetten, kinderen te adviseren welke boeken ze kunnen kiezen. Door vertrek van enkele hulpouders komen er volgend jaar weer plekken vrij. Heb jij zin om één keer in de twee weken een ochtend te komen helpen? Meld je dan aan bij Mariëtte. Ook voor vragen kun je bij haar terecht, 076-5640755 of noort@kbs-laurentius.nl.

 

 

RESULTATEN CITO EINDTOETS

 

Cito

In tegenstelling tot berichten in de media ontvangen wij pas volgende week de individuele leerlingrapporten van de Cito Eindtoets. Hoewel wij via ons account inzage hebben in de resultaten, kiezen wij er net als eerdere jaren voor te wachten met het delen van deze resultaten tot de officiële leerlingrapporten er zijn.

 

EERSTE COMMUNIEVIERING

communie

 

Zondag 14 mei om 11.00 uur vindt in de Laurenstiuskerk de Eerste Communieviering plaats. Het thema is: 'God is dicht bij jou', met het verhaal over de Emmausgangers. Ter illustratie worden er plaatjes op een scherm getoond. Het wordt een viering waarin de communicanten centraal staan. Iedereen is van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.


ACTIVITEITEN OP LAURENTIUSSCHOOL

jazz

 

 • Zoals u in een eerdere Info heeft kunnen lezen zijn de groepen zeven aan de slag gegaan met het jazz-project. Aanstaande maandag vindt de afsluitende voorstelling plaats in het Chassé-theater. Mogelijk zijn dat de leerlingen daardoor later dan twaalf uur terug op school.

day for change

 

 • Groep 8 heeft eigen bedrijfjes opgestart voor de actie 'Day for Change'. Ze gaan geld verdienen voor het goede doel: microkredieten in ontwikkelingslanden. Deze actie loopt tot maandag 22 mei. Wilt u hier meer over lezen: http://www.dayforchange.nl

 

sportdag copy copy

 

 • Op 16 juni de jaarlijkse sportdag voor de groepen 5 t/m 8 van 09.00 uur tot 15.00 uur. Uiteraard kunnen we deze dag niet organiseren zonder uw hulp. Het verzoek om deze datum vast in uw agenda te noteren.

 

collageklein

 

 • Vandaag is om 18.00 uur de halve finale van het schoolvoetbal op het Jeka terrein. De jongens van Laurentius 2 spelen deze halve finale. Om 18.45 uur is de uitreiking van de sportiviteitsprijs gewonnen door de meisjes van Laurentius 4.

 

1950klein

 

 • Maandag 15 mei start projectweek met als thema 'vroeger'. De inloopavond is op maandag 22 mei 18.00 uur tot 20.00 uur.

 

AVONDVIERDAAGSE 15 t/m 18 MEI 2017

 

Naamloos

De Avondvierdaagse gaat weer bijna van start. Onze school loopt ook dit jaar met heel veel deelnemers mee! We starten ook dit jaar vanaf het schoolplein van het hoofdgebouw aan de van Gaverenlaan.

Hierbij geven we u de laatste informatie over de Avondvierdaagse: 

 • De 10 km vertrekt om 18.00 uur. Stempelkaarten kunnen vanaf 17.45 worden opgehaald aan de ramen van het hoofgebouw aan de van Gaverenlaan.
 • Bij de 5 km kunnen de deelnemers starten tussen 18.00 en 18.15 en vanaf 18.00 uur hun stempelkaart ophalen. Na 18.15 uur is starten niet meer mogelijk. 
 • De stempelkaarten houden leerlingen gedurende de Avondvierdaagse bij zich. Elke dag laten de deelnemers hun kaart voor vertrek afstempelen tussen 18.00 en 18.15 uur.
 • Vergeten in te schrijven? Maandag bestaat de mogelijkheid om op school in te schrijven. Na-inschrijvingen kosten €4,- Alleen gepast betalen!
 • Alle kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene. De school draagt geen verantwoordelijkheid over de kinderen, die blijft bij u als ouder! 
 • Denkt u eraan de kinderen een flesje drinken mee te geven voor tijdens het lopen? 
 • Namens de oudervereniging zullen wij de kinderen tijdens het lopen op een snack trakteren. Ook de hoofdorganisatie deelt soms snoep o.i.d. uit. 
 • De traktaties die onderweg worden uitgedeeld zijn alléén voor de kinderen die zich VIA SCHOOL ingeschreven hebben. 
 • Wilt u uw kinderen er a.u.b. op wijzen dat snoeppapiertjes, lege flesjes en andere rommel niet zomaar weggegooid mag worden, maar in de prullenbak moet.  
 • Wilt u een routebeschrijving meenemen tijdens het lopen? U kunt deze ophalen bij de organisatie in het buurthuis aan de Viandenlaan.
 • Controle op teken! Als u in de natuur bent geweest is het belangrijk om uw huid en kleding en die van uw kinderen te controleren op teken. Kijk vooral op plekken waar de huid dun of warm en vochtig is, zoals in liezen, knieholten, oksels en op de buik. Bij kinderen worden de teken vaak op het hoofd, in de hals, achter de oren en bij de haargrens gevonden. Om een tekenbeet te voorkomen kunt u het beste het contact vermijden met struikgewas en hoog gras door op de paden te blijven en bedekkende kleding te dragen. 
 • Indien u een hond mee wilt nemen tijdens het lopen, wilt u deze dan altijd aan de lijn houden. Houdt u er rekening mee dat er veel kinderen zijn die een hond best een beetje eng vinden!  
 • De oudervereniging is bereikbaar voor Avondvierdaagse vragen op telefoonnummer 06-146 282 76

De oudervereniging wenst iedereen een leuke en zonnige avondvierdaagse!


VERKOOP SCHOOLPOLO'S TIJDENS AVONDVIERDAAGSE

 

Schoolpolo copy

 

Aanstaande maandag en donderdag voorafgaand aan de start van de Avondvierdaagse zal de oudervereniging de schoolpolo op het schoolplein van het hoofdgebouw verkopen. Deze sportieve polo is met een prachtige opdruk van 'ons' torentje en de naam van de school. Er zijn polo's in alle kindermaten. De kosten van de polo bedragen € 10,=. Graag gepast betalen. Een 'must-have' in ons jubileumjaar.
De kinderen die de polo al hebben, vragen wij deze zeker aan te doen bij de Avondvierdaagse.


VIANDENLAAN

 

ingang klein

 

Voor de ouders die hun kinderen naar boven brengen op de Viandenlaan hanteren we bij binnenkomst een éénrichtingssysteem. Dit houdt in dat de brede trap in de hal is voor opgaand verkeer en de smalle trap bij de gymzalen gebruiken we om het gebouw te verlaten.

 

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Het thema voor de maand mei is: 'opkomen voor jezelf'.


CJG NIEUWSBRIEF

 

 CJG Breda

 

De nieuwsbrief 'Goed uitgerust naar school' kunt u hier downloaden.

naar boven »

Info 29

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Op 22 april is juffrouw Marieke jarig. Op 28 april juffrouw Saskia en op 30 april is de verjaardag van juffrouw Rachèl. Juffrouw Karin Hoekstra viert haar verjaardag op 7 mei. Wij wensen ze een heel fijne verjaardag toe.

 

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

 

schoolvoetbal copy copy

Het schoolvoetbaltoernooi begint dit jaar op dinsdag 25 april op het terrein van voetbalclub JEKA. Onze school zal deelnemen met ZES jongensteams en VIER meisjesteams!!!!
De eerste wedstrijd begint om 09.00 uur. Meer informatie vindt u op: Schoolvoetbal
Het is natuurlijk leuk als er veel supporters langs de kant staan.


OT EN SIEN

 

ot en sien

 

In het kader van het 100-jarig bestaan van de Laurentiusschool organiseren wij op woensdag 24 mei als afsluiting van de projectweek een feestelijke Ot en Sien spelletjesdag voor de hele school. De leerlingen gaan in gemengde groepjes langs de spelletjes. Dit lukt niet zonder de hulp van ouders. Wilt u de datum alvast in uw agenda zetten. Bedankt!

 

LET OP WIJZIGING IN SCHOOLKALENDER!!

 

schoolkalender

 

In verband met de organisatie van de Ot en Sien dag is de INLOOPAVOND VERPLAATST NAAR MAANDAG 22 MEI (i.p.v. dinsdag 23 mei). De projectweek start op maandag 15 mei.

 

AVONDVIERDAAGSE

 

Naamloos

Bij niet alle leerlingen is het strookje voor het aanmelden van de Avondvierdaagse goed aangekomen. Het strookje kunt HIER  Morgen kunnen de strookjes nog tot 12.00 uur ingeleverd worden op het hoofdgebouw, administratieruimte.

 

koningsspelen

Morgen worden de Koningsspelen gespeeld. Voor de groepen 2, 3 en 4 zijn de spelen op de Viandenlaan. Zij beginnen om  09.00 uur met een openingsdans. De groepen 2 moeten naar de klas gebracht worden. Om 9.00 uur gaan zij naar buiten met de leerkracht om de dag te openen. Om 14.00 is de dag afgelopen. Het ontbijt is op school, de lunch moeten de leerlingen zelf meenemen.
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de spelen op het terrein van Jeka honkbal-en softbalclub. De leerlingen worden daar om 09.30 uur verwacht. Zij kunnen om 14.30 uur weer opgehaald worden. Ook zij moeten zelf een lunch meenemen.
Informatie m.b.t. het afzetten en verzamelen bij het Jeka-terrein kunt u hier downloaden.
De ouders zijn via de mail op de hoogte gebracht van de Koningsspelen.

 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

 

CJG Breda

Daniëlle Ritsema is terug van zwangerschapsverlof en zal dit jaar nog tweemaal op school aanwezig zijn voor een spreekuur t.w. 8 mei en 26 juni.

 

meivakantieklein NAMENS HET TEAM EEN HEEL FIJNE MEIVAKANTIE

 

naar boven »

Info 28

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Vrijdag 14 april is juffrouw Mariëlle jarig. Wij wensen haar een heel fijne verjaardag toe.


AVONDVIERDAAGSE 2017

 

Naamloos

Vandaag gaat de informatie over het aanmelden voor de Avondvierdaagse met de leerlingen mee. De Avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van 15 mei t/m 18 mei 2017. De strookjes met inschrijfgeld kunnen in een gesloten envelop ingeleverd worden op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april bij de leerkracht. Mocht uw zoon of dochter de informatie niet bij zich hebben dan kunt u deze HIER downloaden.
Op de eerste avond haalt uw kind zijn of haar stempelkaart op aan één van de ramen op het schoolplein van het hoofdgebouw. Uw kind houdt de stempelkaart gedurende de Avondvierdaagse bij zich en haalt elke dag voor aanvang een stempel bij de ramen. Stempels kunnen dagelijks opgehaald worden van 17.45 uur tot 18.30 uur. De lopers van de 10 km vertrekken elke avond om 18.00 uur. De 5 km groep vertrekt op eigen gelegenheid tussen 18.00 en 18.30 uur.
Alle kinderen dienen begeleid te worden door een volwassene.
De school draagt in geen geval de verantwoordelijkheid voor de kinderen, die blijft bij u als ouder.
De aanmeldingen en het verzorgen van de avonden is in handen van de oudervereniging. Zij kunnen elk jaar hulp gebruiken op maandag bij het uitdelen van de kaarten en op donderdag bij het uitdelen van de medailles.
Vul daarvoor uw naam en telefoonnummer in op het strookje of mail naar: manuelavannijnatten@gmail.com.


HULPOUDERS GEVRAAGD!

 

VERKEERSREGEAAR

Regelmatig is de oudervereniging op zoek naar verkeersregelaars voor activiteiten. Bijvoorbeeld de Avondvierdaagse of St Maarten.
Kan en wil jij zo nu en dan eens bijspringen? Meld je aan. Dat kan via oudervereniging@kbs-laurentius.nl


ACTIVITEITEN OP LAURENTIUSSCHOOL

 

Avans

 

 • Onze groepen 8 mochten bij de verwonderingsdagen op Avans een aantal proefjes doen. Youp uit groep 8.1 schreef er het volgende over: 'De groepen 8 zijn op 11 en 13 april naar Avans geweest. We hadden heel veel proefjes en de groepen acht hebben veel bijgeleerd. Twee proefjes die de groepen acht hadden gedaan waren bijvoorbeeld met droogijs en zand. We vonden het fijn dat we mochten komen.
 
koningsspelen
 • Graag brengen wij nog een keer onder uw aandacht dat we volgende week vrijdag meedoen aan de Koningsspelen. Er wordt dan gewerkt met een continurooster. Voor de groepen 2, 3 en 4 zijn de spelen op de Viandenlaan. Zij beginnen om  09.00 uur met een openingsdans. Om 14.00 is voor hun de dag afgelopen. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de spelen op het terrein van Jeka honkbal-en softbalclub. De leerlingen worden daar om 09.30 uur verwacht. Zij kunnen om 14.30 uur weer opgehaald worden. Ouders zijn via de mail op de hoogte gebracht.
 

PAASEIEREN ZOEKEN

 

poster-comiteginneken klein


 

Pasen NAMENS TEAM LAURENTIUS HEEL FIJNE PAASDAGEN

 

naar boven »

Info 27

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Zondag 9 april is juffrouw Sabrina jarig. Een dag later juffrouw Jamy en weer een dag later juffrouw Davinia. Wij wensen ze alle drie een heel fijne verjaardag toe.


AVONDVIERDAAGSE 2017

 

Naamloos

Noteer de volgende data alvast in uw agenda:
Avondvierdaagse 2017: 15 mei t/m 18 mei 2017
Inschrijving: invulstrookjes en bijdrage inleveren bij docenten op dinsdag 18 april, woensdag 19 april en donderdag 20 april.
Meer informatie in de volgende Info.


ACTIVITEITEN LAURENTIUSSCHOOL

 

 • BLAASMUZIEK IS COOL-groepen 5


Wolkje

Vandaag hebben de groepen vijf de laatste les gehad van het project 'Blaasmuziek is Cool'.
Graag willen wij u uitnodigen voor het afsluitende concertje dat gehouden wordt op donderdag
20 april 18.30 uur in zaal Vianden. Het concert is samen met het Opstaporkest van Harmonie Concordia en is bedoeld voor alle kinderen uit de groepen 5. Ouders, broertjes, zusjes mogen hier uiteraard bij zijn.
Bij deze nodigen wij de kinderen, van de groepen 5, met de familie uit hierbij aanwezig te zijn.

 

 • JAZZ PROJECT-groepen 7

jazz

De groepen zeven zijn van start gegaan met het jazz-project. Dit project is erop gericht leerlingen kennis te laten maken met het fenomeen jazz. Het ontstaan daarvan, maar ook welke invloed deze stijl heeft op onze hedendaagse muziek. Op maandagmorgen 15 mei hebben ze een afsluitende voorstelling in het Chassé-theater.

 

 • VERKEERSEXAMEN-groepen 8

verkeersexamen

Vandaag hebben de leerlingen uit de groepen 8 het schriftelijk verkeersexamen gemaakt. Morgen gaan ze de straat op voor het praktisch gedeelte van het examen. Wij wensen ze veel succes!

 

VAKANTIEROOSTER 2017-2018

 vakantierooster copy

In het vakantierooster zoals dat vorige week in de Info stond, ontbrak de zomervakantie. Deze is van 09 juli 2018 t/m 17 augustus 2018.


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 kinderen en hun sociale talenten

Het thema voor deze maand is: 'een keuze maken'.


PASEN MET KINDEREN (parochienieuws)

 

Pasen

naar boven »

Info 26

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Vrijdag 31 maart is juffrouw Carla jarig en op 6 april juffrouw Hélène. Wij wensen ze alle twee een heel fijne verjaardag toe.


VAKANTIEROOSTER 2017-2018

 

vakantierooster

 

Herfstvakantie         16 okt. t/m 20 okt. 2017
Kerstvakantie           25 dec. t/m 05 jan. 2018
Voorjaarsvakantie     12 febr. t/m 16 febr. 2018
Tweede Paasdag       02 apr. 2018
Meivakantie              23 apr. t/m 04 mei 2018
Hemelvaart               10 & 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag  21 mei 2018

Zomervakantie          09 juli t/m 17 aug. 2018

 

Studiedagen (alle leerlingen vrij):
02 okt. 2017, 06 dec. 2017, 09 febr. 2018, 03 apr. 2018
Vrije middag:
Goede Vrijdag 30 mrt. 2018

 

KONINGSSPELEN 21 APRIL


koningsspelen

Op vrijdag 21 april doen de kinderen van groep 2 tot en met 8 mee aan de Koningsspelen! Voor alle leerlingen geldt die dag een continurooster. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf fruit, drinken en de lunch meenemen.
Let op: voor deze dag zijn er gewijzigde schooltijden!

 

Groepen 2, 3 en 4.
9.00 uur tot 14.00 uur, locatie Viandenlaan.
De groepen 2, 3 en 4 starten deze dag om 09.00u met een Koningsdans op het schoolplein van de Viandenlaan. Daarna ontbijten we in de eigen klas. Hierna zijn allerlei sportieve activiteiten in en om de school gepland. We sluiten de dag af om 14.00 uur. Dat betekent dat we die dag dus een continurooster hanteren. Alle kinderen zijn op school van 09.00u tot 14.00u.

 

Groepen 5 t/m 8.
9.30 uur tot 14.30 uur, locatie Jeka honk- en softbal club gelegen aan Langveld 4, 4817 GG Breda.
De groepen 5 t/m 8 nemen deel aan de activiteiten die worden georganiseerd door Breda Actief.
Deze leerlingen worden om 9.30 uur verwacht op het sportterrein van Jeka honk- en softbal club gelegen aan Langveld 4, 4817 GG Breda.
Hier is een sport- en spellencircuit voor de deelnemende scholen uit Breda Zuid!
De dag wordt om 14.30 uur afgesloten. De leerlingen dienen hier weer opgehaald te worden.

 

OPHALEN VIANDENLAAN

 

lunchtijd-28851488

 

Dr. de Visserschool heeft speciaal voor onze leerlingen zijn lunchtijd omgedraaid.  Dit betekent dat de leerlingen van Dr. de Visser en onze school tussen de middag niet meer gezamenlijk op het schoolplein spelen, zodat er voor alle kinderen meer speelruimte ontstaat.
Dit houdt ook in dat de leerlingen van Dr. de Visser om 12.00 naar buiten zullen gaan. Vriendelijk verzoeken wij ouders die hun kinderen komen halen om  zo snel mogelijk het schoolplein weer te verlaten, zodat de kinderen van de Dr. de Visser het gehele plein kunnen gebruiken en onze leerlingen aansluitend op een rustig plein kunnen spelen.

naar boven »

Wijziging schooltijden groep 1/2

Met ingang van schooljaar 2017-2018 zullen de leerlingen van groep 1-2 hele dagen naar school gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; op woensdag zijn alle leerlingen van groep 1-2 vrij. Informatie hierover kunt u hier downloaden. 

naar boven »

Info 25

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zondag 26 maart is juffrouw Merel Prins van Wijngaarden jarig. Wij wensen haar een heel fijne verjaardag toe.


ACTIVITEITEN LAURENTIUSSCHOOL

 

collage nassau klein

 • De groepen vijf en zes gaan een workshop krijgen van Poem Express uit Rotterdam. Poem Express is veelomvattend, het is muziek, taal, recreatief lezen, creatief schrijven, handvaardigheid en gedichten voordragen. De workshop staat in het teken van de Nassaus met als thema "Liefde en Lust". De mooiste gedichtenposter wordt onderdeel van de Nassaudagposter die van 22 mei t/m 5 juni overal in de stad te zien zijn ter aankondiging van de Nassaudag op maandag 5 juni.
 

collage k

 

 • Namens het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden brengen gastsprekers een bezoek aan de groepen 8. Zij vertellen hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog.
 

boom

 

 • Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen gaan de groepen 7 morgen naar Landgoed Wolfslaar. De kinderen moeten liefst oude kleren, laarzen, een warme jas en handschoenen (vanwege de prikstruiken) aan hebben.HOOGSENSITIEVE LEERLINGEN

 

HOOGSENSITIEVE LEERLINGEN

Bij deze willen we voor de volledigheid nog een aanvulling geven op de brief die u heeft ontvangen over het onderzoek naar hoogsensitieve leerlingen. Na de twee informatiebijeenkomsten ontvangt u nogmaals een schrijven met daarin alle relevante informatie vanuit de informatiebijeenkomsten over het vervolg van het onderzoek.

Woensdag zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag. Dit keer worden de lesobservaties van een instructieles besproken. Daarnaast worden nieuwe inzichten omtrent instructie gedeeld.

 

TOOLS TO WORK

Tools to work

Stichting Tools to Work is een non-profit instelling die mensen helpt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mensen in Nederland en Afrika. Zij bieden werkervaring aan mensen in Nederland die om de één of andere reden niet aan het regulier arbeidsproces kunnen deelnemen. De stichting biedt  gereedschap aan vakonderwijs en startende ondernemers in Afrika.
Tools to Work is op zoek naar computers, naai-en breimachines, oude fietsen en hand-en elektrisch gereedschap. Na revisie sturen zij de spullen naar verschillende Derde Wereld landen. Als u één van bovengenoemde voorwerpen heeft liggen dan kunt u deze afgeven bij onze conciërge.

naar boven »

Info 24

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Woensdag 22 maart is meneer Peter jarig en op 23 maart juffrouw Marja en Colinda. Wij wensen ze een heel fijne verjaardag toe.


DANS GROEPEN ZES

 

stilte

De danslessen voor de groepen zes, verzorgd door De Stilte, zitten er op. De leerlingen hebben erg genoten van zowel de lessen als de voorstelling.
Graag wijzen wij u op het 4e Internationaal Stiltefestival. Dit festival vindt plaats van 13 t/m 18 juni, Er zijn voorstellingen voor de jeugd die uitgevoerd worden door gezelschappen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Informatie hierover kunt u terug vinden op: http://stiltefestival.com

 

HULP SPELLETJESDAG

 

24 mei

In het kader van het 100-jarig bestaan organiseren wij op 24 mei een grootse spelletjesochtend. Op die ochtend kunnen wij de hulp van een groot aantal ouders gebruiken. Verzoek om deze datum alvast in uw agenda te noteren. Op een later tijdstip hoort u meer over deze ochtend.

 

ACTIVITEITEN OP DE LAURENTIUSSCHOOL

 

Onder dit kopje willen wij u voortaan op de hoogte houden van activiteiten die er in de groepen plaatsvinden.

 

266px-Albert Heijn Logo

 • De groepen 3 gaan dinsdag een bezoek brengen aan Albert Heijn waar ze een kijkje achter de schermen gaan nemen. Ze hoeven deze dag geen drinken en fruit mee te nemen.

 

bol

 • Groep 5.2 van juffrouw Babette en juffrouw Merel heeft voor het thema voeding een broodjesservice opgestart.  De broodjesservice heet 'Het bolle buikje'. De kinderen hebben gezonde broodjes, een naam en prijzen bedacht. Affiches en bestellijsten zijn gemaakt. De bestellijsten zijn mee naar huis gegaan. De ouders van de groep kunnen gezonde broodjes bestellen. Als alle bestellijsten binnen zijn, worden boodschappen gedaan. Vrijdag 31 maart worden de broodjes door de kinderen gemaakt en kunnen de ouders de broodjes afhalen en betalen.

 

 • De groepen zeven doen voor het eerst mee aan de Bredase Boomfeestweek. Op 24 maart helpen zij bij het planten van bomen. De vier groepen zullen daarvoor naar Landgoed Wolfslaar gaan om het landgoed verder 'aan te kleden' als deel van de natuurontwikkeling. In het weekend kunt u deelnemen aan een aantal gezinsactiviteiten.

boomfeestklein

 

 

 

VIANDENLAAN

 

lunchtijd-28851488

 

Dr. de Visserschool heeft zijn lunchtijd omgedraaid. Dit betekent dat de leerlingen van Dr. de Visser en onze school tussen de middag niet meer gezamenlijk op het schoolplein spelen. Dit houdt ook in dat de leerlingen van Dr. de Visser om 12.00 naar buiten zullen gaan. Vriendelijk verzoeken wij ouders die hun kinderen komen halen om  zo snel mogelijk het schoolplein weer te verlaten, zodat de kinderen van de Dr. de Visser het gehele plein kunnen gebruiken.

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

MR

 

 

Dinsdag 21 maart vergadert de medezeggenschapsraad. De vergadering vindt plaats in de teamkamer van het hoofdgebouw en begint om 20.00 uur. Als onderwerpen komen aan bod: wijziging schooltijden groep 1/2, begrotingsmodel 2017, taakbeleid, vakantierooster, organisatiestructuur, jaarverslag MR 2016. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, hierbij nodigen wij u uit bij de vergadering als toehoorder aanwezig te zijn.

naar boven »

Info 23

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Op 14 maart is juffrouw Karin van Achterberg jarig. Wij wensen haar een heel fijne verjaardag toe.


KANGOEROEWEDSTRIJD

 

kangoeroe

 

Volgende week donderdag is het weer zover. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 doen mee aan de wereldwijde kangoeroewedstrijd. Elk jaar ervaren de leerlingen weer het plezier in het maken van de uitdagende puzzeltjes. Bent u geinteresseerd om hier meer over te lezen:
Kangoeroewedstrijd


VERVANGING GASLEIDINGEN

 

enexis

Vanaf 20 maart tot eind juli worden er in opdracht van Enixis werkzaamheden uitgevoerd aan de gasleidingen in de Van Gaverenlaan en omliggende straten. Dit kan overlast opleveren om school te bereiken.

 

 

HOOFDLUIS

 

 hoofdluis

Gisteren was er weer luizencontrole. Graag willen wij u wijzen op een site waar u alle informatie kunt vinden over hoofdluis en de bestrijding daarvan:
landelijk steunpunt hoofdluis
Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze conciërge juffrouw Helen 076-5640755.

 

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 kinderen en hun sociale talenten

Het thema van deze maand is 'Jezelf presenteren'.


CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

 CJG Breda

 

Wegens interne wijzigingen bij het CJG zal er tijdelijk geen vaste persoon aan onze school gekoppeld zijn. Ook zullen er geen spreekuren op school plaats vinden. 10 april is Daniëlle Ritsema weer terug van haar zwangerschapsverlof en worden de spreekuren weer hervat. Tot die tijd kunt u bij hulpvragen contact opnemen met het wijkteam via het volgende e-mail adres: Wijkteamzuidoost@cjgbreda.nl

naar boven »

Info 22

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zaterdag 25 februari is juffrouw Merel Schaerlaeckens jarig, op maandag 27 februari viert juffrouw Mandy haar verjaardag, op woensdag 1 maart juffrouw Elisa en een dag later juffrouw Claudia en juffrouw Hanneke Schippers. Wij wensen ze allemaal een heel fijne dag toe.


AFSCHEID JUFFROUW PETRA v.d. AA

 

handjes

Na 14 jaar heeft juffrouw Petra v.d. Aa besloten afscheid te nemen van onze school om zich te richten op een nieuwe carriere en verder te gaan als zelfstandige. Wij verliezen in haar een gewaardeerd collega en wensen haar veel succes voor de toekomst.

 

BLAASMUZIEK IS COOL

 

collage klein copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

Donderdag 9 maart maken de groepen 5 een start met het project 'Blaasmuziek is cool'. Zij zullen vijf lessen kennis maken met verschillende blaas-en muziekinstrumenten. De lessen worden verzorgd door Harmonie Concordia Ginneken en De Nieuwe Veste. Ook het ontstaan van de harmonie zal in de lessen aandacht krijgen.


GEVONDEN VOORWERPEN

 

gevonden

Verzoek om vandaag of morgen een blik te werpen op de gevonden voorwerpen. Er ligt weer van alles: sleutels, bekers, dassen, jassen..........
Mocht u iets missen dan loont het zeker de moeite te komen kijken. Ook is er een zilveren kinderarmbandje gevonden op de Viandenlaan.


POLONAISE

 

polonaise

 

Morgen half twaalf DE POLONAISE. Kom allemaal kijken en doe mee.

 

collage voorjaar

Namens het team een heel fijne carnaval en voorjaarsvakantie.

naar boven »

Info 21

ONDERWERP: Raadpleging ouders inzake het wijzigen van de schooltijden groepen 1 en 2

KBS Laurentius is continu bezig zich te verbeteren. In dit kader is de afgelopen maanden gesproken over de effectiviteit van de weekindeling van onze groepen 1-2. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een andere weekindeling meer mogelijkheden biedt vorm te geven aan onze visie (basisontwikkeling). Daarom willen wij de schooltijden van de groepen 1 en 2 met ingang van volgend schooljaar wijzigen.
In het kort zien de schooltijden voor alle kleuters er na de voorgestelde wijziging van de schooltijden als volgt uit:maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; de hele dag naar schoolwoensdag; hele dag vrij

Dit betekent ook, dat er geen 'oudste kleuterdag' meer is. De begin- en eindtijd van de dag blijven ongewijzigd.
Een voorstel tot wijziging van de schooltijden is voorgelegd aan de MR. Zij hebben instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de wijziging uitsluitend door kan gaan wanneer de medezeggenschapsraad zijn goedkeuring heeft gegeven. Voor het wijzigen van de schooltijden is een ouderraadpleging verplicht.
Op korte termijn zullen alle ouders dan ook een schrijven met betrekking tot deze raadpleging ontvangen. Het is van groot belang dat u van zich laat horen. Deel uw mening mét argumenten met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad via:
mr@kbs-laurentius.nl

 

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN

 

welkomklein

 

Omdat wij binnenkort starten met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar, is het voor ons noodzakelijk zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat volgend schooljaar onderwijs op KBS Laurentius zal volgen. Wanneer wij op de instroom van nieuwe leerlingen willen inspelen, is het noodzakelijk dat ouders tijdig hun kind aanmelden. Het is ouders, die een kind hebben, dat in de loop van dit of volgend schooljaar vier jaar wordt, aan te bevelen hun kind zo spoedig mogelijk aan te melden middels het inschrijfformulier.

 

POLONAISE

 

polonaise

 

Vrijdag 24 februari om 11.30 verzamelen de groepen 3 t/m 8 op het schoolplein aan de Van Gaverenlaan. Hier gaan wij voor de recordpoging: DE LANGSTE POLONAISE VAN 'T GINNEKEN!! Zowel voor, als achteruit. Mochten ook de kleuters het leuk vinden om met hun ouders mee te doen, dan zijn zij natuurlijk welkom!!
De kinderen komen op deze dag 's ochtends verkleed naar school.
Ouders zijn uiteraard uitgenodigd te komen kijken en/of mee te doen.
Baronie TV zal opnames maken voor het kinderprogramma HOPSASA, let op de wijkbladen voor tijdstip van de uitzending.

 

BERICHT VAN SGC 'T LESTOGENBLIK

 

lestogenblik

Kom jij op carnavalszaterdag naar de optocht en op dinsdag van carnaval naar de begrafenis van de Monsieur Le Baron?
Alle informatie hierover kunt u hier downloaden.

naar boven »

Info 20

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zondag 12 februari is meneer Mart jarig en op woensdag 15 februari juffrouw Esther, een dag later vieren juffrouw Lois en juffrouw Stans hun verjaardag. Wij wensen ze alle vier een heel fijne verjaardag toe.

 

POLONAISE

 

polonaise

 

Vrijdag 24 februari om 11.30 verzamelen de groepen 3 t/m 8 op het schoolplein aan de Van Gaverenlaan. Hier gaan wij voor de recordpoging: DE LANGSTE POLONAISE VAN 'T GINNEKEN!! Zowel voor, als achteruit. Mochten ook de kleuters het leuk vinden om met hun ouders mee te doen, dan zijn zij natuurlijk welkom!!
De kinderen komen op deze dag 's ochtends verkleed naar school.
Ouders zijn uiteraard uitgenodigd te komen kijken en/of mee te doen.

 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR........

 

zoeken

Voor leerlingen uit de plusklas van de groepen 5 en 6 zijn wij op zoek naar luciferdoosjes (liefst groot formaat) en flessendoppen (frisdrank).
U kunt ze afgeven bij de conciërge juffrouw Helen.
Alvast bedankt.


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Het thema van deze maand is 'Taak uitvoeren'.


STUDIEDAG

 

geen-school-vandaag copy

Morgen zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag. Tijdens de studiedag worden de nieuwste inzichten omtrent het instrueren van kinderen gedeeld. De komende weken worden deze inzichten in de klas ingezet, ten einde de effectiviteit van de lessen te verhogen.

naar boven »

Info 19

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Volgende donderdag is Iza één van onze schoonmaaksters jarig. Wij wensen haar een heel fijne dag toe.

 

INLOOPMIDDAG

inloopmiddag


Donderdag 9 februari houden we een inloopmiddag voor de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter. Hier kunt u, met uw kind het werk bekijken. Hij/Zij zal er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig. De inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon/dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

 

THEMA CARNAVAL GROEPEN 5 T/M 8

 

klein

Als motto voor carnaval is gekozen: Bendegij al honderd? Dassoude niet zegge!

 

STUDIEDAG ALLE LEERLINGEN VRIJ

 

geen-school-vandaag copy

 

KERSTMARKT

Er staan nog een aantal schalen in de aula. Vriendelijk verzoek deze zo snel mogelijk op te halen.

 

CJG SPREEKUUR

 

cjg-plaatje

Spreekuur CJG maandag 6 februari komt te vervallen.

naar boven »

Info 18

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Vandaag is juffrouw Sandra Willemstein jarig. 27 januari is verjaardag van juffrouw Minke en een dag later viert juffrouw Babette haar verjaardag. Wij wensen ze alle drie een heel fijne verjaardag toe.

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

 

Beste Ouders,

In het begin van het nieuwe kalenderjaar maken we graag gebruik van het moment om u te informeren over de schoolontwikkeling. Het afgelopen halfjaar heeft, naast de wisseling van de directeur en feestelijkheden rondom het honderdjarig bestaan, in het teken gestaan van het bepalen van onze positie. Wat zijn de sterke kanten van de school, en waar kunnen we nog verbeteren?  Voor het ophalen van ontwikkelingsgerichte feedback hebben we input gehaald uit de tevredenheidsonderzoeken (ouders en leerlingen maart 2016, leerkrachten december 2015), het inspectiebezoek (mei 2016) en de visie van onze nieuwe directeur. Door middel van deze extra info willen wij u informeren over onze sterke kanten, onze ontwikkelmogelijkheden en de manier waarop we met de ontwikkelpunten om willen gaan.

Tevredenheidsonderzoeken

Eens in de twee jaar wordt onder leerlingen, ouders en medewerkers de tevredenheid gemeten door DUO-onderwijsonderzoek. Door de resultaten van KBS Laurentius te vergelijken met andere scholen ontstaat meer inzicht in de sterke- en ontwikkelpunten van de school. Alle leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 hebben de vragenlijst ingevuld. Uiteindelijk hebben 222 ouders de vragenlijst ingevuld, wat een respons heeft opgeleverd van 41%.

Wanneer de algemene resultaten van dit jaar worden bekeken, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

·           De algemene tevredenheid van leerlingen (8,3) en ouders (7,8) ligt 0,2 boven het landelijk gemiddelde.

·           De algemene tevredenheid van medewerkers (7,9) ligt met 0,4 onder het landelijk gemiddelde.

·           Ouders beoordelen de school als goed, het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kind de school (erg) leuk vindt. De ouders zijn tevreden over het onderwijs, de leerkracht, de sfeer en de voorzieningen. Ouders zien kansen tot verbetering m.b.t. begeleiding, schoolleiding/directie en communicatie.

·           Leerlingen zijn tevreden met de school. Ze zijn zeer tevreden over de sfeer, de leerkrachten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de voorzieningen. Leerlingen zien kansen tot ontwikkeling m.b.t. onderwijs en extra activiteiten.

·           Medewerkers zijn tevreden met hun werk en zeer trots op hun school. De medewerkers zijn (zeer) tevreden over de hoofdaspecten Onderwijs, Sfeer, Inhoud van het Werk, Directeur, Persoonlijke ontwikkeling en Werkomstandigheden. Kansen tot verbetering voor de tevredenheid van medewerkers liggen bij de aspecten; MT, communicatie, werkdruk en arbeidsvoorwaarden. Aandachtspunt is dat er op twaalf van de vijftien hoofdaspecten lager gescoord wordt dan de vorige meting in 2013.

Uitgebreide samenvatting kunt u hier downloaden.  Het volledige tevredenheidsonderzoek en het inspectierapport vindt u terug op de site paarse tab onder de kop: verantwoording. 

naar boven »

Info 17

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Op zaterdag 21 januari is meneer Wouter jarig. Wij wensen hem een heel fijne verjaardag toe.

 

LETTERDIPLOMA

letters

Op woensdag 25 januari vieren de groepen 3 het letterfeest. De kinderen hebben dan echt een belangrijke mijlpaal in het leesproces bereikt. Ze hebben namelijk alle letters aangeleerd.
Een onderdeel van het feest is de 'officiële' uitreiking van het letterdiploma. Ouders van de kinderen uit de groepen 3 zijn om 11.40 uur uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN

 

communicanten

A.s. zondag 22 januari is de presentatieviering van de communicanten in de Laurentiuskerk. De communicanten zullen zichzelf voorstellen. Het thema is: 'God, waar woon je?'.
Lezingen tijdens de dienst: 'Verhaal van Abraham' en 'De twaalfjarige Jezus in de tempel'.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

naar boven »

Info 16

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Op dinsdag 17 januari is meneer Bert jarig. Wij wensen hem een heel fijne verjaardag toe.

 

CULTURELE ACTIVITEITEN

 

de sitlte

 

Dansgezelschap De Stilte richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor kinderen. Zij zullen in de maand januari/februari voor de groepen 3 en 6 workshops en dansvoorstellingen gaan verzorgen.

 

DeStilte woestewillem 340 284 1

 

In de wereld van Woeste Willem. Geïnspireerd op een dansduet en het verhaal van Woeste Willlem worden de kinderen van de groepen 3 uitgenodigd om deel te nemen aan een dansavontuur, waarin ze het verhaal op dansante manier beleven en de kans krijgen een eigen wending te geven aan het verhaal. Het project bestaat uit een voorstelling in de speelzaal van het hoofdgebouw en twee workshops.

 

kartonbewoners

 

De groepen zes krijgen vijf danslessen van een dansdocente van De Stilte. Ook volgt er een klassenbezoek door dansers, zodat zij alle vragen kunnen stellen over dans. Aansluitend bezoeken zij een voorstelling van De Silte alwaar ze kennis maken met De Kartonbewoners. In een decor van karton word je meegezogen in een evolutieverhaal dat het alledaagse met de verbeelding samenbrengt.

 

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

 

Het thema van deze maand is: Samen werken en spelen.

naar boven »

Info 15

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Op eerste Kerstdag is juffrouw Dolly jarig. op 28 december is de verjaardag van juffrouw Marijntje, juffrouw Mariëtte is jarig op 1 januari en juffrouw Ingrid op 4 januari. Wij wensen ze allemaal een heel fijne verjaardag toe.

 

collage klein copy copy copy copy copy copy copy copy copy

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Kerstmarkt voor Serious Request. Kinderen, team, leden van de oudervereniging, iedereen heeft zich geweldig ingezet om er zo'n succes van te maken. Het bedrag op dit moment is €  7.769,77. Dit bedrag kan nog iets hoger worden, want een aantal leerlingen hebben nog een eigen actie lopen.
De tijdens de Kerstmarkt gestarte veiling heeft vandaag een vervolg gekregen. Per activiteit hebben de hoogste bieders uit elke shift per mail tot half vier kunnen bieden. Dank aan alle ouders en kinderen voor jullie enthousiaste reacties. Onder aan deze Info een overzicht van de opbrengsten.
Morgen gaan we met de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 richting de Grote Markt om de cheque persoonlijk aan te bieden. In de vorige mail heeft u de door ons getroffen veiligheidsmaatregelen kunnen lezen. Deze week hebben we contact gehad met 3FM en gemeente om na te gaan of er nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Daaruit is gebleken dat alle rugzakken/tassen gecontroleerd worden vandaar dat de leerlingen geen rugzak mee kunnen nemen. Verder zijn een aantal leden van het team uitgerust met een portofoon, zodat er onderling contact tussen de groepen op een eenvoudige manier mogelijk is.
Op de Grote Markt zullen we een flashmob houden. Het lijkt ons leuk als alle kinderen een kerstmuts op hebben.
De verwachting is dat we met alle groepen om kwart voor tien op de Grote Markt zijn. Ouders van de leerlingen uit de groepen 1/2 kunnen dan eventueel met hun zoon/dochter aansluiten.

 

kerst copy

 

Namens het team fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2017

 

 

 

€ 252,- Het animo was hoog en nu draait Meneer Wouter twee keer één uur muziek op een klassenborrel of kinderfeestje bij Boerke Verschuren à €126,-
€20,- BBB workshop door juf Barbara en juf Ivonne
€190,- HuiskamerSingalongConcert van The Bartles. Meneer Bert, meneer Mart en meneer Bas
€25,- Een Spaanse les met hapjes door juffrouw Carla, juffrouw Marian en juffrouw Mariëtte
€10,- Hondenuitlaatservice door juf Ilona en juf Elisa
€60,- 2 uurtjes oppassen, ook geldig in het weekend door juffrouw Rachel en juffrouw Anneletta (stagiaire OA)
€30,- Koekjes bakken bij juf Claudia thuis met juffrouw Claudia en juffrouw Marieke
€30,- Een ritje met kar + Shetlandpony's door juffrouw Lonneke
€25,- Tussen de middag pannenkoeken eten bij juffrouw Sabine
€51,- Bij juffrouw Cacilda thuis een workshop "Hip voor nop" door juffrouw Cacilda en juffrouw Mandy
€120,- Fotoshoot (met professionele fotograaf in een fotostudio) + versieren van een fotolijstje door juffrouw Linda en juffrouw Kim Goossens
€40,50 Juffrouw Dolly en juffrouw Nicole komen bij u thuis cupcakes/taart bakken met de kids
€25,- Overblijven bij juf Carla thuis met broodjes en knakworst
€40,- Eén uur Rots en Water training door juffrouw Sandra van Schaik en juffrouw Hélène
€30,- Informeel koffie drinken met meneer Jack na het luiden van de bel uiteraard met wat lekkers bij de koffie.
€60,- Mini-pizza's bakken bij u thuis door juffrouw Kirsten en juffrouw Karin Hoekstra.
€75,- Naar de bios met twee kinderen, met ophaal-en thuisbrengservice en natuurlijk popcorn! Door juffrouw Ingrid en juffrouw Lieke van Gurp
€50,- Een High Tea verzorgd door juffrouw Minke en juffrouw Laura
€45,- lunchen op maandagmiddag bij juffrouw Lian thuis, max 3 kinderen
€35,- Portret schilderij acrylverf in blauw-wit op papier (ong. 40x60) n.a.v. een foto door juffrouw Stans
€30,- Dagdeel les door meneer Jack voor de groep van uw kind
€1243,50

naar boven »

Info 14

 

kerstmarkt

collage klein copy copy copy copy copy copy copy copy

 

Dinsdag was een gastspreker van het Rode Kruis aanwezig om de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 te informeren over het goede doel van de kerstmarkt. De kerstmarkt is op woensdag 21 december op het schoolplein en begane grond van het hoofdgebouw. Op het moment wordt er in alle groepen hard gewerkt om straks de meest mooie kerstwerkjes te kunnen verkopen.
Deze markt is voor de groepen 1 t/m 8. Vanwege de verwachte belangstelling en problemen met betrekking tot de drukt en brandveiligheid is de schoolpopulatie in drie groepen gedeeld volgens alfabet van achternaam. Uiteraard zorgen wij ervoor dat er voor elke groep van alles te koop is.

kerstboompje A t/m G 17.00 uur - 17.45 uur

kerstboompje H t/m O 17.45 uur - 18.30 uur
kerstboompje P t/m Z 18.30 uur - 19.15 uur

 

De school bestaat honderd jaar en om het tot een onvergetelijke kerstmarkt te maken, gaan we op vrijdagochtend 23 december met de groepen 3 t/m 8 naar het Glazen Huis om de cheque aan te bieden. Natuurlijk hebben wij goed stilgestaan bij de veiligheid van de kinderen. Als maatregelen zijn er o.a. genomen:

 • de groepen 3 en 4 gaan met de bus naar de Nieuwe Veste;
 • er zijn ruim voldoende begeleiders beschikbaar;
 • de begeleiders dragen een veiligheidshesje;
 • alle leerlingen dragen een opvallend polsbandje met daarop naam en 06-nummer van school;
 • er is een duidelijke opstelplaats met een vlag die ver boven het publiek uitsteekt;
 • de verkeersregelaar is behulpzaam bij drukke oversteekpunten;
 • de organisatie en hulpdiensten zijn op de hoogte gesteld van onze komst.

 

Graag ontvangen we u op de sfeervolle kerstmarkt.
Team KBS Laurentius

 

PAROCHIENIEUWS 

Schermafbeelding 2016-12-15 om 10 klein

Flyer kunt u hier downloaden.

naar boven »

Info 13

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Donderdag 15 december zijn juffrouw Barbara, juffrouw Niekolien en juffrouw Magda jarig. Wij wensen ze een heel fijne dag toe.


SINTERKLAAS

 

collage klein copy copy copy copy copy copy copy

 

Maandag werd Sinterklaas door de hele school en vele ouders welkom geheten. Opa Piet die net als school honderd jaar geworden is, was er ook bij. En ons Sinterklaaslied is weer uit volle borst meegezongen.

Het was een geweldig feest. De Oudervereniging heeft ons enorm geholpen om er voor alle kinderen een geslaagde dag van te maken. Dank namens het team hiervoor.


WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR.........

 

zoeken

 

Voor groep 4.1 van juffrouw Elisa en juffrouw Sabine zijn wij op zoek naar glazen potjes (bv. Olvarit), liefst met dekseltje. Alvast bedankt!

 

kerstmarkt

laat ze niet stikken kerstmarkt

  

KERST 2016
Een viering met en voor elkaar

De voorbereidingen voor de Kerstmarkt die op woensdag 21 december gehouden wordt, zijn in volle gang. Dit jaar hebben 3FM Serious Request gekozen als gode doel. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis voor het project 'Laat ze niet stikken'. Elk jaar sterven meer dan 900.000 kinderen aan een longontsteking.  Zo vanzelfsprekend als het is in Nederland om met de juiste middelen longontsteking te voorkomen en te behandelen, zo groot is het gebrek hieraan in de meeste ontwikkelingslanden. Vooral kinderen jonger van vijf jaar in arme plattelandsgebieden zijn kwetsbaar. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling. Met een aantal doeltreffende oplossingen kan het Rode Kruis longontsteking voorkomen en behandelen. Het Rode Kruis ondersteunt vaccinatiecampagnes, leert ouders en gezondheidsmedewerkers hoe longontsteking voorkomen kan worden en hoe ze de ziekte kunnen herkennen en behandelen. Vrijwilligers informeren ouders over het belang van (borst)voeding, hygiëne en een rookvrij huis.

Op 13 december zullen er gastlessen verzorgd worden door het Rode Kruis om meer over het goede doel te vertellen.

Betalingen op de Kerstmarkt worden gedaan met aftekenkaarten.
Vanaf maandag 12 december kunnen deze kaarten gekocht worden bij de leerkracht van uw kind. Per aftekenkaart betaalt u € 5,=. Dit bedrag komt ten goede aan het goede doel. Op de kaart staan tien afbeeldingen die staan voor € 0,50. Een kerstwerkje kan één of meer afbeeldingen kosten.
U kunt op de avond zelf natuurlijk  nog meer kaarten kopen indien gewenst. Verzoek om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.

Omdat we veel belangstelling verwachten en problemen met betrekking tot de drukte en brandveiligheid willen voorkomen hebben we de schoolpopulatie in drieën gedeeld.

 

kerstboompjeVan 17.00 u. tot 17.45 u. voor de leerlingen wiens achternaam begint met A t/m G. Zij betalen met de rode betaalkaart
kerstboompjeVan 17.45 u. tot 18.30 u. voor de leerlingen wiens achternaam begint met H t/m O. Zij betalen met de blauwe betaalkaart
kerstboompjeVan 18.30 u. tot 19.15 u. voor de leerlingen wiens achternaam begint met P t/m Z. Zij betalen met de gele betaalkaart.

 

Door deze indeling op achternaam, bent u in de gelegenheid met het hele gezin te komen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat er voor elke groep van alles te koop is.

De school bestaat dit jaar honderd jaar en om deze Kerstmarkt tot een onvergetelijke te maken en de betrokkenheid naar het goede doel te vergroten, is er besloten om op vrijdag 23 december in de ochtend met de groepen 3 t/m 8 de cheque gezamenlijk naar de Grote Markt te brengen. Voor de groepen 3 en 4 worden we gesponsord door de firma Muys/Scaldis en kunnen we busvervoer inzetten. Verder heeft De Nieuwe Veste ruimte beschikbaar gesteld waar de kinderen kunnen wachten. De groepen 5 t/m 8 zullen lopend gaan. Uiteraard nemen wij de veiligheid van de kinderen zeer in acht. De leerkrachten zullen een beroep doen op ouders om mee te lopen en de leerlingen te begeleiden. Verder zullen er verdere maatregelen bijdragen aan een veilig verloop van de dag (duidelijk herkenbare begeleiders, vlaggen, polsbandjes).
Ouders van de leerlingen uit de groepen 1/2 zijn uitgenodigd om aan te sluiten. Deze leerlingen vallen echter onder de verantwoording van de ouder.
De organisatie is op de hoogte van de onze actie en aanwezigheid op de Grote Markt.

 

Graag zien we u op de sfeervolle Kerstmarkt
Team Laurentius

 

naar boven »

Info 12

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Zaterdag 3 december is juffrouw Ilse jarig en op 5 december viert juffrouw Sandra van Schaik haar verjaardag. Donderdag 8 december is de verjaardag van juffrouw Lian. Wij wensen hen een heel fijne dag toe.

 

oudervereniging info

 

Voor het organiseren van veel activiteiten zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en de Avondvierdaagse is de oudervereniging afhankelijk van uw vrijwillige ouderbijdrage.  U heeft de afgelopen periode een brief van de oudervereniging ontvangen waarin u gevraagd wordt uw bijdrage over te maken.

 

In deze brief is het rekeningnummer niet volledig weergegeven. Er ontbrak een 0.


De bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 20,= per kind. De bijdrage kan overgemaakt worden op:
Rabobank rek.nr.: NL73 RABO 0116717580t.n.v. schoolfonds KBS Laurentius Breda o.v.v. naam en achternaam van uw kind(eren).
Namens de oudervereniging hartelijk dank.


INVENTARISATIE NAAR COMMUNICATIE-BEHOEFTEN VAN OUDERS

 

communicatie-creatie-bij-djoj

Heeft u kennis op het gebied communicatie en wilt u graag iets voor de school betekenen, dan is het onderstaande misschien iets voor u. Wij zijn op zoek naar betrokken, oplossingsgerichte ouders met kennis op het gebied van communicatie die willen helpen onderzoeken:Welke behoefte ouders hebben op het gebied van communiceren tussen ouders en school;Waar kansen liggen deze communicatie te verbeteren;Welke stappen genomen kunnen worden om de communicatie te optimaliseren.

Wilt u meedenken, dan kunt u zich aanmelden door voor 9 december een mail te sturen naar Lonneke Muilwijk, het e-mailadres is:

muilwijk@kbs-laurentius.nl.

Tot nu toe hebben twee ouders gereageerd op dit verzoek. Wij hopen op nog enkele aanmeldingen.


sinterklaas auto11

 

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen, brengt Sinterklaas maandag 5 december een bezoek aan onze school. Voor alle duidelijkheid onderstaand nogmaals het programma voor de start van de dag.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden op de gewone tijd (8.30 uur) in de klas bij de leerkracht verwacht. Zij houden de jas aan. Zij gaan samen hun juf naar buiten! Daar is een plaats voor hen vrijgehouden, zodat ze Sint en Piet goed kunnen zien. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen zelf naar de Viandenlaan en zorgen dat ze om 8.30 daar aanwezig zijn. Bij aankomst zoeken ze direct hun leerkracht op. Die staat op de plek waar de groep verwacht wordt.
Als kinderen op de fiets komen, moeten ze die eerst wegzetten in de fietsenstalling. Daarna lopen zij naar de Viandenlaan. Kinderen die hun surprise nog moeten wegzetten doen dat ook eerst en komen dan naar de Viandenlaan.
Ouders zijn zoals altijd welkom bij de ontvangst van de Sint. Wel het uitdrukkelijk verzoek achteraan te gaan staan, zodat onze leerlingen zicht houden op het podium. De twee cirkelpodia moeten geheel vrijgehouden worden.

 

OVERBLIJVEN OP 5 DECEMBER

 

overblijf

 

Zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, brengt Sinterklaas op maandag 5 december een bezoek aan onze school. Zoals u zult begrijpen komt het overblijven op het hoofdgebouw vanwege dit bezoek in het gedrang. Wij verzoeken u dan ook om als het enigszins mogelijk is geen gebruik te maken van die faciliteit. Wellicht kan uw zoon of dochter bij een vriendje/vriendinnetje eten? Mocht het echt niet lukken dan is er voor die kinderen in ieder geval de mogelijkheid om toch over te blijven op school.

 

STUDIEDAG ALLE LEERLINGEN VRIJ

 

geen-school-vandaag

 

 

MEENEEMDAG

 

11194593-zak-van-jute-gevuld-met-cadeautjes-a-soleerd-op-witte site copy

 

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is er op woensdag 7 december meeneemdag. Zij mogen dan iets meenemen dat ze van Sinterklaas gekregen hebben om er zelf, maar ook met andere kinderen van de klas mee te spelen. Geen speelgoedwapens, spelcomputers en dingen die uit veel kleine onderdelen bestaan. Het is verdrietig als er iets verloren gaat.

 

KONINGSSPELEN


koningsspelen

 

In Info 10 hebben wij een oproep gedaan voor ouders die de organisatie van de Brakkensliert op zich willen nemen. Hierop hebben wij geen enkele reactie gehad. Deelname aan de Brakkensliert zal dan ook definitief niet doorgaan.
Waar we dit jaar wel aan deel zullen nemen zijn de Koningsspelen die dit jaar voor de vijfde keer gehouden worden (vrijdag 21 april). Inmiddels hebben wij ons aangemeld bij Breda Actief voor de collectieve Koningsspelen Breda Zuid Oost. De groepen 5 t/m 8 gaan sporten op de velden van Jeka Honkbalvereniging en voor de groepen 3 en 4 zijn de spelen op school. In januari ontvangen wij meer informatie en zullen u dan verder informeren.

naar boven »

Info 11

December-feestmaand

 

Sint site

 

Sinterklaas heeft laten weten ook dit jaar weer bij ons op school te komen om met de kinderen op maandag 5 december zijn verjaardag te vieren. Hij zal aankomen op het schoolplein van de Viandenlaan.
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 worden op de gewone tijd (8.30 uur) in de klas bij de leerkracht verwacht. Zij houden de jas aan. Zij gaan samen hun juf naar buiten! Daar is een plaats voor hen vrijgehouden, zodat ze Sint en Piet goed kunnen zien. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen zelf naar de Viandenlaan en zorgen dat ze om 8.30 daar aanwezig zijn. Bij aankomst zoeken ze direct hun leerkracht op. Die staat op de plek waar de groep verwacht wordt.
Als kinderen op de fiets komen, moeten ze die eerst wegzetten in de fietsenstalling. Daarna lopen zij naar de Viandenlaan. Kinderen die hun surprise nog moeten wegzetten doen dat ook eerst en komen dan naar de Viandenlaan.
Ouders zijn zoals altijd welkom bij de ontvangst van de Sint. Wel het uitdrukkelijk verzoek achteraan te gaan staan, zodat onze leerlingen zicht houden op het podium. De twee cirkelpodia moeten geheel vrijgehouden worden.

 

 

Kerstmarkt

 

Dit jaar richten wij voor de vierde keer een Kerstmarkt in en wel op woensdag 21 december. In het hoofdgebouw (benedenverdieping) en op het schoolplein zal weer een kleurrijke, feestelijke markt worden opgebouwd. In de kraampjes zullen knutselwerkjes en hapjes van de kinderen te koop zijn.
De opbrengst gaat  naar een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor 3FM Serious Request.
Om het bezoeken van de Kerstmarkt in goede banen te leiden, hebben wij de leerlingen in drie groepen verdeeld (volgens alfabet van achternaam).
A t/m G 17.00 uur - 17.45 uur
H t/m O 17.45 uur - 18.30 uur
P t/m Z 18.30 uur - 19.15 uur
In een volgende Info zullen wij u nader informeren over de verkoop van kaarten en het goede doel.

 

kerststal

 

In Info 9 hebben wij u laten weten dat wij graag een levende Kerststal in willen richten tijdens de Kerstmarkt. Daarbij hebben wij een oproep gedaan om u aan te melden als u het als ouder leuk vindt in deze Kerststal te staan. Helaas hebben wij maar twee aanmeldingen gekregen. Vandaar dit herhaalde verzoek. U kunt zich aanmelden bij juffrouw Sandra, willemstein@kbs-laurentius.nl. Graag daarbij naam en achternaam van uw zoon/dochter vermelden.

 

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

 

CJG Breda

 

Cursus Positief Opvoeden door CJG

Voor de vierde keer is door Centrum Jeugd en Gezin de cursus Positief Opvoeden op de Laurentiusschool georganiseerd. Vorige week vond de laatste bijeenkomst plaats en dit zijn quotes van de ouders:

·         Verdiepend en inspirerend
·         Choose your battles in het opvoeden
·         In de cursus sta je even stil bij het opvoeden
·         Ik vind het leuk om met mede ouders ervaringen te delen over opvoeden
·         Ik kreeg erkenning voor mijn eigen rol als opvoeder
·         Kleine simpele dingen maken het verschil
·         Deze cursus gaat over bewustwording

Ga voor meer informatie naar: ouders-cursussen
Wie interesse heeft in deze cursus kan dit melden bij Chantal Vegten. Haar mailadres is chantal.van.vegten@cjgbreda.nl

 

De nieuwsbrief van CJG Breda van november gaat over het plaatsen van foto's van je kind(eren) op internet. De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

naar boven »

Info 10

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Morgen is juffrouw Monique jarig en op maandag 21 november is meneer Jack jarig. Wij wensen ze beiden een heel fijne verjaardag toe.


INVENTARISATIE NAAR COMMUNICATIE- BEHOEFTEN VAN OUDERS 

communicatie-creatie-bij-djoj

Heeft u kennis op het gebied communicatie en wilt u graag iets voor de school betekenen, dan is het onderstaande misschien iets voor u. Wij zijn op zoek naar betrokken, oplossingsgerichte ouders met kennis op het gebied van communicatie die willen helpen onderzoeken:Welke behoefte ouders hebben op het gebied van communiceren tussen ouders en school;Waar kansen liggen deze communicatie te verbeteren;Welke stappen genomen kunnen worden om de communicatie te optimaliseren.

Wilt u meedenken, dan kunt u zich aanmelden door voor 9 december een mail te sturen naar Lonneke Muilwijk, het e-mailadres is: muilwijk@kbs-laurentius.nl
Met het groepje ouders dat zich opgeeft willen we een keer of vier bij elkaar komen om bovenstaande punten uit te werken.

 

BRAKKENSLIERT 

Brakkensliert route-1024x622

Het team heeft ervoor gekozen dit jaar op een andere manier het carnavalsfeest in te vullen. Onze deelname aan de Brakkensliert kom hierdoor te vervallen.
Enkele ouders zouden bij voldoende ondersteuning de Brakkensliert o.l.v. ouders te willen voortzetten. Zij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste ouders die dit jaar de organisatie op zich willen nemen. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij info@kbs-laurentius.nl

 

SINT MAARTEN 

collage300 copy

Een heel grote stoet van ouders en kinderen met (zelfgemaakte) lampionnen trok vrijdag door de straten van het Ginneken. In optocht liepen wij van het verlichte schoolplein naar de sfeervol versierde kerk. Daar hebben we genoten van een mooi toneelspel van de juffen en is er enthousiast gezongen. Ook dit jaar hebben we ons ingezet voor de Voedselbank en de opbrengst was geweldig!
We willen iedereen bedanken die dit mooie feest mogelijk gemaakt heeft. Tot volgend jaar!


CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

 

LINK Fotografie-klein

Even voorstellen!
Mijn naam is Britt Nuyens en ik ben vanaf 1 oktober 2016 de tijdelijke school CJG-er van KBS Laurentius. Ik werk voor het Centrum Jeugd en Gezin, vanuit gemeente Breda. Dit betekent dat ik de werkzaamheden van Daniëlle Ritsema tijdens haar zwangerschapsverlof, vervang.
Ik ben beschikbaar voor alle vragen die spelen rondom opvoeden en opgroeien. Dat hoeft niet alleen over schoolse zaken te gaan, maar ook over opvoeding in het algemeen of over de thuissituatie van u en uw kind(eren).
U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met vragen over slapen, eten, weerbaarheid, pesten, hoe bereid ik mijn kind voor op het feit dat we gaan scheiden, rouw etc.
In de meeste gevallen kan ik u op weg helpen met tips en adviezen of informatie over het onderwerp. In andere gevallen maken we nog een keer een extra afspraak. Indien nodig kan ik coaching voor u en/of uw kind vanuit het CJG inschakelen of bekijken we welke hulp het beste bij uw vraag aansluit.
De data van mijn spreekuren kunt u vinden in de schoolkalender en zijn altijd van 13.30u t/m 15.00u. Let op! Dit wijkt af van de genoemde tijden op uw kalender. Bij verhindering, wordt dit tijdig in de nieuwsbrief vermeld. Tijdens deze spreekuren kunt u zonder afspraak binnenlopen.
Voor een afspraak buiten deze tijden kunt u het beste via de mail contact met mij opnemen.
Wellicht tot ziens!
Britt Nuyens
school CJG-er Breda Zuidoost
britt.nuyens@cjgbreda.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
telefoonnummer: 06 10 60 12 99
Alg. nummer CJG: 0800 444000 3
http://www.cjgbreda.nl

naar boven »

Info 9

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Vrijdag 11 november is juffrouw Linda jarig en op 17 november juffrouw Cacilda. Wij wensen beiden een heel fijne verjaardag toe.

 

VRIJDAG 11 NOVEMBER SINT MAARTEN-OPTOCHT

 

St

 

"Licht maken waar het donker is, warmte geven waar het koud is". Het is bijna zover. Morgen, vrijdag 11 november is het St. Maartenfeest. Een geweldige traditie. Samen lopen kinderen van onze school een prachtige lampionnenoptocht door de wijk.
We verzamelen om 18.15 uur  op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan. Dan vertrekt de verlichte stoet om 18.30 uur naar de Laurentiuskerk. Daar vindt de Sint Maarten viering plaats waar ook dit jaar extra aandacht wordt geschonken aan de Voedselbank. Zoals beschreven in de vorige Info vindt er een inzamelactie plaats. In de kerk kunt u een product doneren aan de Voedselbank.
Deelname aan de stoet valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders . Alle kinderen dienen dan ook begeleid te worden door een volwassene. Vanwege de veiligheid van u en de kinderen vragen wij u vriendelijk in de verlichte stoet geen gaten te laten vallen en dus goed aan te sluiten. Laat de kinderen altijd aan de binnenkant van de tocht lopen! Ook zullen ter plekke een aantal ouders gevraagd worden om een veiligheidshesje of een grote lantaarn te dragen. Daarnaast zijn er verkeersbegeleiders, zij zorgen voor een veilige verkeerssituatie op de kruispunten die we passeren. Om alle kruispunten te bemannen en de tocht veilig te laten verlopen zijn er nog hulpouders nodig. U hoeft niet in het bezit te zijn van een brigadiercertificaat! Als de tocht voorbij is gekomen kunt U zelf aansluiten en meegenieten van de viering in de Laurentiuskerk.
Opgeven kan via oudervereniging@kbs-laurentius.nl.
Bij erg slecht weer vindt u de laatste informatie vrijdagmiddag na 15.30 uur op onze site.

 

KERSTSTAL

 

kerststal

De Sint moet nog in het land aankomen maar toch zijn wij al bezig met Kerstmis. Op woensdag 21 december is de Kerstviering. Dit jaar zal er weer een Kerstmarkt gehouden worden. Graag willen we hierbij een levende Kerststal inrichten en daarvoor zijn wij op zoek naar ouders.
De Kerstmarkt wordt gehouden van 17.00-19.15 uur.
Informatie over de Kerstmarkt volgt in een volgende Info. Ouders die het leuk vinden om in de Kerststal te staan, kunnen een mail sturen aan juffrouw Sandra, willemstein@kbs-laurentius.nl. Graag daarbij de naam en achternaam van uw zoon/dochter.

 

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Het thema van deze maand is: "Aardig doen".


BERICHT VAN ST. GINNEKENS CARNAVAL 't LESTOGENBLIK

 

lestogenblik

 

Komt dat zien, komt dat zien, wie wordt de nieuwe Baron(es) van het Ginneken?
Over een paar dagen start het carnavalsseizoen 2016-2017!
In het Ginneken heerst grote spanning! Wat is waar van de geruchten die uit Frankrijk komen? Is het nu eindelijk eens een Barones die het carnaval in Ginneken zal voorgaan, of tòch weer een Baron? Zijn er nieuwe hofdames en is de hofhouding van de Baron uitgebreid met Jonkers en Kamerdienaren?
Als jullie dit willen zien zijn jullie van harte welkom bij de feestelijk bekendmaking op
zondag 13 november a.s. vanaf 13.30 uur op de Ginnekenmarkt.
Waar in aanwezigheid  van de Boeren Sociëteit Ginneken, de hofkapel van Monsieur/Madame le Baron: de Biermagneten,  vele genodigden en andere carnavalsvierders om 14.11 uur de nieuwe Baron(es)  zijn/haar eerste toespraak houden.
Natuurlijk zijn ook de leutvorsten van 't Kielegat, 't Aogje en Giegeldonk, mèt hun hofkapellen, daarbij aanwezig!
Aansluitend is tijdens een receptie in Den Aechtersael van Café Boerke Verschuren,
Ginnekenmarkt 13, gelegenheid om de nieuwe Baron of Barones persoonlijk te feliciteren.
Stichting Ginnekens Carnaval 't Lestogenblik stelt jullie aanwezigheid, met jullie ouders, opa's en oma's , ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetje  heel erg op prijs!
Graag: tot ziens op zondag 13 november aanstaande op de Ginnekenmarkt.

 

INFORMATIEAVOND OVER PLEEGZORG

 

juzt

 

Juzt geeft informatieavond over pleegzorg in het Stadskantoor van Breda op dinsdag 15 november.
Juzt zoekt verschillende pleeggezinnen voor kinderen die door omstandigeheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin,. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een 'vreemd' pleeggezin.
Informatie over de avond kunt u hier downloaden.

naar boven »

Info 8

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Op 7 november is Angela jarig en op 9 november Mireille. Wij wensen ze een heel fijne verjaardag toe.


INLOOPMIDDAG 

 

inloopmiddag

 

Dinsdag 8 november houden we een inloopmiddag voor de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter. Hier kunt u, met uw kind het werk bekijken.
Hij/Zij zal u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig. De inloop is echter niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon/dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

 

CULTURELE ACTIVITEITEN 

 

Paulus collage

Vanuit het erfgoedproject Museumschatjes van Erfgoed Brabant brengen de groepen 5 een bezoek Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout. De groepen 5.1 en 5.4 zijn gisteren geweest en de groepen 5.2 en 5.3 zullen morgen gaan. Voorafgaand aan het bezoek zijn de kinderen aan de slag gegaan met een aantal opdrachten over waardevolle voorwerpen en een museum.

 

SINT MAARTEN 

 

Sint Maarten

 

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen is de traditionele lampionnenoptocht dit jaar op vrijdag 11 november. Wij verzamelen om 18.15 op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan, de optocht vertrekt om 18.30 uur.
Om de optocht veilig te laten verlopen, willen wij ouders hierbij om hulp vragen als verkeersbrigadier. U kunt zich aanmelden via oudervereniging@kbs-laurentius.nl
Wij zijn ook op zoek naar muzikaal talent, om tijdens de tocht en bij de kerk  een optreden te verzorgen. Bij interesse of voor vragen kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.
De gedachte achter Sint Maarten is het delen met elkaar. Dat deed Sint Martinus, door de helft van zijn cape weg te geven aan een bedelaar die bibberde van de kou. Om deze gedachte terug te laten komen in onze Sint Maarten viering is er ook dit jaar een inzamelactie voor de Voedselbank in Breda.
De voedselbank is er voor mensen die tijdelijk over onvoldoende financiële middelen beschikken. Deze mensen worden geholpen door middel van het verstrekken van een gratis voedselpakket.
Meer informatie over de voedselbank Breda kunt u vinden via Voedselbank

In de kerk is er gelegenheid om bij binnenkomst producten te doneren. De Voedselbank heeft een boodschappenlijst ontwikkeld waarop duidelijk staat omschreven met welke producten ze een volwaardig pakket kunnen samenstellen.
De verpakkingen mogen niet aangebroken, en niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Hieronder enkele voorbeelden, de complete lijst kunt u op de site van de voedselbank raadplegen.

 

boodschappenlijstje maken 1 macaroni + saus, Brinta, havermout/muesli, bloem, poedersuiker, stroop, thee, koffie, koffiemelk, suiker, zoet beleg, houdbare melk, conserven, fruit, soep, koek + drinken voor school, ontbijtkoek, babyvoeding (melk/potjes) maar ook non-food producten zijn welkom: toiletpapier, waspoeder, douchegel, tandpasta, tandenborstels, zeep, luiers maat 3,4-5,6, shampoo, baby-verzorgingsproducten.

 

Wij hopen dat er veel wordt ingezameld voor de Voedselbank en dat we samen op deze manier Sint Maarten tot een mooi feest maken!

St

naar boven »

Info 7

  

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Op zondag 23 oktober is juffrouw Marjolein jarig. Juffrouw Kirsten is jarig op 27 oktober en juffrouw Hanneke op 28 oktober. Juffrouw Ilona viert haar verjaardag op 3 november. Wij wensen ze alle vier een heel fijne verjaardag.

 

FIETSVERLICHTINGSCONTROLE

 

Controle-fietsverlichting-VVN

 

De donkere maanden zijn weer in aantocht.
Daarom besteedt onze verkeerscommissie i.s.m. de ANWB-lichtbrigade en VVN aandacht aan de fietsverlichting van onze 6e, 7e en 8e groepers. Onze bovenbouwers hebben vanuit school checkkaarten meegekregen, die door hun ouders ingevuld kunnen worden. Is de fietsverlichting van uw kind in orde? Laat dan de ondertekende kaart op school inleveren. Daarna plakken wij er een OK-sticker op.
Laten wij er met z'n allen voor zorgen, dat onze kinderen ook in de wintermaanden veilig de weg opgaan.

 

VOORSTELLING : BESCHADIGD

 

Facebook-Beschadigd-juni-640x237

 

Vanmiddag speelt de jeugdgroep toneelvereniging Zoldertejater uit Oosterhout de voorstelling "Beschadigd" voor de groepen 8 in zaal Vianden. De voorstelling gaat over een belangrijk onderwerp: pesten.
Het betreft een intense voorstelling waarin alle personages van pesten aan bod komen: iemand die gepest wordt, de pester, de meeloper en de wegkijker.
Na afloop kunnen de kinderen vragen stellen aan de spelers.


TENTOONSTELLING VIANDENLAAN

 

collage klein copy copy copy copy copy copy

 

Afgelopen zaterdag kregen belangstellenden de mogelijkheid de tentoonstelling ingericht met de vondsten van de opgravingen Viandenlaan te bezoeken. Ook wethouder Marianne de Bie van cultuur kwam een kijkje nemen. Was u nu niet in de gelegenheid te komen kijken, maar bent u wel benieuwd wat er gevonden is en wat er op de plaats van school gestaan heeft. Dan kunt u hier de presentatie van de Gemeente over de tentoonstelling zien. Presentatie Viandenlaan

 

SINT MAARTEN OPTOCHT

 

St

 

Zoals ieder jaar lopen wij ook dit jaar met de kinderen van onze school met St. Maarten een gezellige lampionnenoptocht. De optocht is op vrijdag 11 november. We verzamelen om 18.15 op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan. Start van de optocht is op 18.30 uur en gaat naar de Laurentiuskerk voor de St. Maartenviering.

 

BIJDRAGE OUDERVERENIGING

De oudervereniging ondersteunt veel activiteiten en zorgt vaak net even voor dat extra's waardoor het nog leuker wordt. Zo helpen zij met b.v. Sint Maarten, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Avondvierdaagse, Sponsorloop en het afscheid van de groepen 8.
Ook dit jaar willen wij weer een beroep op u doen betreffende de vrijwillige bijdrage. Wij hopen ook dit keer weer op uw bijdrage te mogen rekenen. De bijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 20,= per kind. De bijdrage kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL73RABO0116717580 t.n.v. schoolfonds KBS Laurentius Breda o.v.v. naam en achternaam van uw kind(eren).
Namens de oudervereniging hartelijk dank.

 

 

herfst

Een heel fijne
herfstvakantie

Team KBS Laurentius

naar boven »

Info 5

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Woensdag 12 oktober is juffrouw Helen jarig. Wij wensen haar een heel fijne verjaardag toe.

 

TENTOONSTELLING

 

tentoonstelling

 

Op de Viandenlaan is een tentoonstelling ingericht met de vondsten van de opgravingen die op deze plek gedaan zijn voor de realisatie van de nieuwbouw. De leerlingen zullen deze tentoonstelling bezoeken. Daarnaast is er voor u ook de mogelijkheid te komen kijken. Op zaterdag 15 oktober (12.00-17.00 uur) is het gebouw geopend voor publiek. Op deze dag zullen stadsarcheologen aanwezig zijn voor uitleg. Tevens kunnen kinderen 'opgravingen' doen onder begeleiding van een archeoloog.


BOEKENMARKT

 

boekenmarkt

 

Op vrijdagmiddag 14 oktober wordt door de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een boekenmarkt georganiseerd. De markt is alleen voor kinderen. Over de "spelregels" en afspraken worden de leerlingen geïnformeerd. Misschien kunt u met uw kind in de boekenkast duiken om te zien of daar boeken in staan die niet meer gelezen worden. De kinderen uit de groepen 5 brengen elk jaar ook een bezoek aan de markt.  Dit jaar gaan ook de leerlingen uit de groepen 4 naar de markt. Mocht uw kind boeken willen kopen dan zou het fijn zijn dat zij voldoende kleingeld bij zich hebben. Boeken kosten maximaal € 1,=.

 

SCHOOLBIBLIOTHEEK

 

schoolbieb

 

Gisteren is de kinderboekenweek van start gegaan. Een mooi moment om de schoolbibliotheek nogmaals onder uw aandacht te brengen. Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die op de maandagochtend kunnen helpen. Het gaat om innemen, uitlenen, invoeren en onderhouden van de boeken.
Mocht u zin en tijd hebben, loop dan gerust binnen bij de bieb om u aan te melden.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Mariëtte van Noort, 076-5640755 of noort@kbs-laurentius.nl.

 

Bruna wil graag het lezen van kinderboeken stimuleren en organiseert een scholenactie: "sparen voor je schoolbieb". Mocht u boeken bij Bruna kopen dan verzoeken wij u de kassabon bij ons in te leveren. School mag voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

 

STUDIEDAG ALLE LEERLINGEN VRIJ

 

geenschool copy copy copy

naar boven »

Info 4

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Dinsdag 4 oktober is juffrouw Tess jarig. Wij wensen haar een heel fijne verjaardag toe.

 

KAMP GROEP 8


collage klein copy copy copy copy


Vorige week donderdag zijn de groepen 8 teruggekomen van een zeer geslaagd kamp. Dit jaar kunnen we terugkijken op een kamp met veel zon, spel, beweging en vooral ook plezier. Het was een mooie vierdaagse mede door de enthousiaste kampleiding en hulpouders. We willen iedereen bedanken die heeft meegewerkt om dit kamp tot een succes te maken. Op de site kunt u de foto's genomen tijdens het kamp alsmede een filmpje van de bonte avond bekijken.

 

BREDASE SINGELLOOP

 

SINGELLOOP2014

 

Het eerste weekend van oktober is traditioneel het weekend van de Singelloop in Breda. Dit jaar zullen er maar liefst 345 kinderen en ouders meedoen aan de Familieloop. Wij verzamelen op het Chasséveld om 15.50 uur waar om 16.00 uur de warming-up begint. Om 16.30 uur is de start.
Wij hopen natuurlijk dat er veel kinderen en ouders naar de binnenstad zullen komen om de lopers aan te moedigen. Wilt u het parcours precies weten, kijk dan op: Familieloop

 

Eerste-Heilige-Communie-

 

De Eerste Heilige Communie van 2017 is gepland op zondag 14 mei in de Laurentiuskerk. De informatieavond wordt dit jaar gehouden op 12 oktober om 20.00 uur in de Mariakerk. De avond duurt ongeveer een uur. U krijgt hier uitleg over de achtergronden van de eucharistie, de inhoud van het Eerste Communieproject en de organisatie ervan.

 

kalender heel klein

 

Op de eerste schooldag heeft uw zoon of dochter de schoolkalender 2016/2017 meegekregen. De Oudervereniging maakt deze kalender elk jaar en we zijn benieuwd wat u er als ouders van vindt.
Dit jaar is de schoolkalender namelijk in een heel nieuwe stijl opgemaakt. Niet alleen heeft het 100-jarig bestaan van de school een prominente plek in het ontwerp gekregen, we hebben ook enkele extra's toegevoegd. Zo heeft de kalender nu een extra maand (handig om de zomervakantie te overbruggen), maar is ook de informatie over belangrijke zaken en regels op school uitgebreider weergegeven. We horen graag uw mening, ook als u nog dingen mist in de kalender. Heeft u een tip? U kunt het doorgeven via het mailadres van de Oudervereniging: oudervereniging@kbs-laurentius.nl

 

ADRESSENLIJSTEN

 

adreslijsten1

 

De adressenlijsten zijn met de leerlingen meegegaan. Ook dit jaar blijken een aantal adressen niet te kloppen. Vriendelijk verzoek om in geval van verhuizing dit door te geven aan de administratie Mariëtte van Noort (noort@kbs-laurentius.nl).
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom in geval van scheiding slechts één adres op de lijst vermeld staat. Helaas is het binnen het administratiesysteem dat door school gebruikt wordt  (ParnaSsys) niet mogelijk een selectie te maken waarbij beide adressen op de lijst komen te staan. Het adres van degenen die bij aanmelding als eerste verzorger opgegeven is, komt op de lijst.

naar boven »

Info 3

ROTS EN WATER  - LESSEN

 

Rots en water

 

Zoals u vorig jaar in de INFO heeft kunnen lezen, hebben de leerkrachten scholing gevolgd voor het inzetten van Rots en Water activiteiten in de klas en in de gymzaal. Dit jaar wordt het aanbod verder uitgebreid met een lessen- cyclus voor de groepen 1 t/m 6. Deze wordt gegeven door juffrouw Karin Hoekstra.
Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het gevoel van welzijn bij kinderen te versterken. Hierdoor verminderen sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag.
Al spelenderwijs en via fysieke oefening is er aandacht voor deze vaardigheden en wordt er ingezet op de weerbaarheid. Spel en fysieke oefening worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie .
In de praktijk betekent dit dat in de verschillende groepen, een lessencyclus van 5 lessen zal worden gegeven. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal van de Viandenlaan. De kinderen van de groepen 3 en 6 krijgen in de komende periode om de week een Rots en Water les. We zijn vandaag gestart met de groepen 6 en volgende week beginnen de groepen 3. Het is handig als uw kind kleding aan heeft waarin hij/zij zich lekker voelt en goed  kan bewegen.
Voor belangstellende ouders wordt er een informatieavond Rots en Water georganiseerd op woensdag 19 oktober. Deze avond start met een korte uitleg van de Rots en Water termen en zal hoofdzakelijk bestaan uit het uitvoeren van Rots en Water opdrachten. Makkelijke kleding is dus gewenst.
Het aantal plaatsen voor deze is avond is beperkt. Indien er meer belangstelling dan plaats is, wordt er een extra avond georganiseerd. Wanneer u wel belangstelling heeft voor deze avond, maar 19 oktober bent verhinderd, kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier.
Locatie: speelzaal Viandenlaan. Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Duur 1 uur. Inschrijven via deze link is mogelijk tot en met dinsdag 11 oktober.

 

SPORTDAG GROEP 3 EN 4

 

sport

 

Woensdag 28 september houden de groepen 3 en 4 hun jaarlijkse sportdag. Deze vindt plaats op de hockeyvelden van Zwart-Wit.  De kinderen worden daar om 08.45 uur verwacht, zodat er om 09.00 uur gestart kan worden. Om 11.45 kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij  wart-Wit. Graag even afmelden als u uw kind meeneemt.
Alle informatie over deze dag is reeds verspreid.


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Op onze school besteden we in de groepen 3 t/m 8 aandacht aan de Sociale Competentie middels de methode 'Kinderen en hun Sociale Talenten'.
Sociale competentie gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. Op deze manier leren ze hoe ze problemen met elkaar kunnen oplossen en hoe ze goed met elkaar kunnen samenwerken. Ook hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen. Ook dit schooljaar houden wij u op de hoogte van het thema dat die maand centraal staat. Voor de maand september en oktober is het thema 'Ervaringen delen'.
Sociale competentie houdt niet op in de klas: u zult thuis ook regelmatig te maken hebben met dit thema. We hopen dat door onze lessen de sociale competentie van uw kind vergroot wordt. Houdt u in de thuissituaties ook de sociale competentie van uw kind in het oog?
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag.

naar boven »

Info 2

SINGELLOOP2014

 

Zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse Singelloop plaats in de binnenstad van Breda.
Traditiegetrouw wordt dit fantastische evenement afgesloten met de Familieloop. Ook dit jaar kan er weer ingeschreven worden via onze school. Als uw zoon/dochter het leuk vindt om met klasgenoten of een familielid één of twee rondjes te rennen door de stad schrijf dan snel in. Inschrijven kan t/m woensdag 21 september bij de leerkracht door middel van het ingevulde inschrijfformulier en het inschrijfgeld.
Oudere kinderen zullen samen of zelfstandig hun rondjes lopen. Van de jongere kinderen verwachten wij echter dat een volwassene met ze mee rent. Ook de volwassenen moet dan een startnummer bestellen.
Iedereen die zich uiterlijk woensdag 21 september heeft opgegeven en heeft betaald ontvangt de week voor de Singelloop een startnummer.
Inschrijfformulieren zijn met de leerlingen meegegaan, maar u kunt het formulier ook hier downloaden.
We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst!


SCHOOLBIBLIOTHEEK

 

biebouders

Afgelopen maandag is de bovenbouw weer gestart met het twee wekelijks bibliotheek- bezoek in de aula. Volgende week zal de middenbouw komen. De biebouders hebben dit jaar een thematafel gemaakt om zo boeken onder de aandacht te brengen. Deze twee weken staat Roald Dahl op de thematafel. Dit jaar zou hij 100 jaar geworden zijn, net zoals dat bij onze school dit jaar het geval is. De thematafel is enthousiast ontvangen door de leerlingen.
Mocht je het leuk vinden om ook te helpen bij de bibliotheekochtenden, dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan via Mariëtte van Noort, 076-5640755 of noort@kbs-laurentius.nl. Mocht u meer informatie willen dan kunt u ook met Mariëtte contact opnemen.

 

VERKOOP SCHOOLPOLO's

 

Schoolpolo

Tijdens de informatieavond van groep 1/2 op woensdag 28 september zal de oudervereniging de schoolpolo verkopen. Deze sportieve groene polo is met een prachtige opdruk van 'ons' torentje en de naam van de school. Er zijn t-shirts in de maten 110/116 – 122/128 – 134/140 – L – XL. De kosten
van de polo bedragen €10. Veel leerlingen gebruiken de polo tijdens sportieve activiteiten zoals de Singelloop en Avondvierdaagse. Een 'must have' in ons jubileumjaar!
U kunt de schoolpolo ook per mail bestellen: oudervereniging@kbs-laurentius.nl.

naar boven »

Info 1

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Gisteren was juffrouw Nicole jarig. Wij hopen dat ze een fijne verjaardag gehad heeft. Vrijdag is de verjaardag van juffrouw Lieke Schaerlaeckens en maandag is meneer Bas jarig. Wij wensen beiden een heel fijne verjaardag toe.


SCHOOLKALENDER

 

Maandag is de schoolkalender met de leerlingen meegegaan. De kalender staat in het teken van het honderdjarig bestaan en ziet er schitterend uit. Complimenten aan de ouders van de Oudervereniging die de kalender gemaakt hebben.
Het is heel fijn dat de kalender al op de eerste dag van het schooljaar is meegegaan.
Helaas zijn enkele data gewijzigd of toegevoegd. Het gaat om:
oudergesprekken 3 t/m 7 zijn op 11 en 13 april, de adviesgesprekken voor de groepen 8 zijn niet op 8 en 9 maart. maar op 21, 22 en 23 februari.


OPENINGSVIERING

Wij hebben ervoor gekozen dit jaar een andere invulling te geven aan de openingsviering. Vrijdag 16 september zullen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 een bezoek brengen aan de kerk en daar een rondleiding krijgen. Verder zal de pastor deze dag aanwezig zijn op school om deel te nemen aan het openingsprogramma o.a. door het verhaal van de heilige Laurentius te vertellen.


INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

infoavond 1

Dit jaar vinden de informatiebijeenkomsten plaats op.
Dinsdag 13 september is de informatie-bijeenkomst voor de groepen 8 (in de aula op het hoofdgebouw).
Donderdag 15 september voor de groepen 4
Dinsdag 20 september voor groep 5.3
Donderdag 22 september voor de overige groepen 5
Dinsdag 27 september voor de groepen 7
Woensdag 28 september voor de groepen 1/2 & 6
Aanvang van de bijeenkomsten is 19.30 uur.


OPVANGADRES/TELEFOONNUMMER

Vandaag ontvangt u een formulier waarop u in kunt vullen met wie wij contact op kunnen nemen in het geval dat nodig zou zijn. Wij verzoeken u dit formulier in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

 

ADRESSENLIJSTEN

 

Donderdag 15 september willen wij overgaan tot het verstrekken van de groepslijst van uw kind met daarop naam, adres en telefoonnummer. In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen. Daarom vragen wij u indien u bezwaar heeft tegen de verspreiding van deze gegevens onder de ouders van de groep waarin uw kind zit dit kenbaar te maken. Op het aanmeldformulier dat wij sinds 2015 gebruiken, wordt deze vraag al gesteld. U kunt dat tot 14 september melden bij Mariëtte van Noort, noort@kbs-laurentius.nl of 076-5604755. Mocht u een geheim nummer hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit kenbaar te maken. Ook heeft u het indertijd op het aanmeldingsformulier aangegeven. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u géén bezwaar heeft tegen vermelding.
Aan de groepen 3 t/m 8 wordt deze lijst eenmalig uitgereikt. Bewaar hem dus goed.  De groepen 1/2 zullen dit schooljaar nog tweemaal een adressenlijst ontvangen i.v.m. de instroom van nieuwe leerlingen.

 

BRENGEN EN HALEN VIANDENLAAN

Aan het begin van de schooltijd worden alle ouders van de onderbouw in de gelegenheid gesteld hun kind naar het groepslokaal te brengen. Bij het verlaten van de school dienen de ouders van de leerlingen die op de eerste verdieping zitten gebruik te maken van de trap bij de kleedkamers. Zij verlaten de school vervolgens via de hoofdingang.
Aan het eind van de schooltijd worden de kinderen door hun leerkracht naar buiten begeleid. Om voldoende overzicht te behouden is het van belang dat de ouders van de kinderen die gebruik maken van de entree van de Dr. De Visserschool achter het zwarte hek wachten. Ouders wiens kind via de hoofdentree de school verlaat dienen het schoolplein via de grote toegangspoort te betreden en te verlaten.
Wanneer alle ouders rekeninghouden met bovenstaande punten zal de veiligheid voor kinderen toenemen.

naar boven »

START NIEUWE SCHOOLJAAR

  

weer-naar-school-1-300x210 1

Maandag 5 september openen wij dit jubileumjaar met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op het schoolplein aan de Van Gaverenlaan.
We staan dan stil bij het feit dat op 1 september 2016 de school 100 jaar geworden is. Gedurende dit schooljaar zijn er meerdere momenten zijn waarop we dit heugelijke feit zullen vieren.
De kinderen van de groepen 3 komen dus deze ochtend naar het hoofdgebouw. Na de opening gaan samen met de leerkracht naar de Viandenlaan.
In verband met de drukte en de invloed die dat heeft op de kleuters hebben wij er voor gekozen de kinderen van de groepen 1/2 in hun eigen groep te ontvangen. Zij komen dus niet naar de Van Gaverenlaan.

Bij de opening van het schooljaar mogen ook de ouders aanwezig zijn maar houdt u er rekening mee dat de kinderen vooraan staan bij het podium en de volwassenen er achter!
Wij hopen maandag iedereen weer te mogen begroeten!

 

welkomklompjesklein

 

Op het laatst zijn er een paar wijzigingen in de groepsbezetting. Zoals u voor de vakantie heeft kunnen lezen, heeft juffrouw Corine een nieuwe uitdaging gevonden. Op haar plaats zal juffrouw Emma in de groep komen. In de vakantie heeft juffrouw Esther van der Klein ook laten weten een nieuwe uitdaging gevonden te hebben. Zij gaat werken op de Iduna school. Juffrouw Emma zal ook haar plaats innemen.
Juffrouw Tess zal na de zomervakantie helaas nog niet terugkomen. Voor haar komt juffrouw Kim.
Voor de dagen dat juffrouw Kim en juffrouw Emma niet voor de groep staan kunnen zij ingezet worden om in te vallen bij een afwezigheid van een teamlid.

naar boven »