Onze school » Praktisch » Alle nieuwsbrieven » info's 2014-2015

info's 2014-2015

Info 41

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

In de vakantie vieren juffrouw Anne Marie, meneer Bob, juffrouw Susan, juffrouw Petra Opperman, juffrouw Karen, juffrouw Kim en juffrouw Lonneke hun verjaardag. Wij wensen ze allemaal een hele fijne verjaardag toe.

 

GEVONDEN VOORWERPEN

 

gevonden voorwerpen

 

Verzoek een blik te werpen op de gevonden voorwerpen op de nieuwbouw aan de Viandenlaan. Behalve voorwerpen van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 liggen er ook spullen die vergeten zijn na de gymlessen. Donderdagmiddag worden alle spullen die niet opgehaald zijn naar het goede doel gebracht.


MAAR.......NU EERST VAKANTIE! GENIET ERVAN

 

collage info zomer

 

Het schooljaar is weer voorbij! Het was een bijzonder jaar. Naast alle "gewone" dingen ook een dubbele verhuizing! In december was het eindelijk zover, de oplevering van de nieuwbouw aan de Viandenlaan. Een prachtig nieuw onderkomen voor al onze leerlingen van de groepen 1 t/m 3.
Inmiddels hebben we ervaren dat het daar zeer goed toeven is en dat het gebouw aan alle criteria voldoet om er naast goed ook heel plezierig onderwijs te kunnen geven. Na die intensieve verhuizing kwam het hoofdgebouw leeg en ontstond dus het meest mooie moment om dit eens goed aan te pakken.
Het hele gebouw was letterlijk en figuurlijk verouderd en er werd besloten om het gebouw grondig te renoveren. En dat is gelukt! Letterlijk alles is vernieuwd en verbeterd. Alle wc's zijn volledig uitgebroken en weer opnieuw opgebouwd, er werd een ventilatiesysteem ingebouwd, alle kozijnen zijn vervangen en voorzien van dubbel glas, plafonds zijn verwijderd en vernieuwd, vloeren zijn vervangen en alles werd opnieuw geschilderd. Het eindresultaat mag er zijn! Het is echt een prachtige school geworden. De laatste schooldagen van dit jaar zijn dan ook ingeruimd om te verhuizen en in te richten. Vanaf de eerste schooldag van het komende schooljaar kunnen we hier aan de slag. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om in de eerste schoolweek op alle dagen na schooltijd binnen te lopen om het gebouw te bewonderen.
Het was dan misschien wel een wat rommelig jaar met die verhuizingen maar het was ook zeker een goed onderwijsjaar! 118 leerlingen van de groepen 8 verlaten deze week onze school en verspreiden zich over diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Hun gemiddelde cito-score lag op ruim 540 punten, hetgeen weer hoog was en daar zijn we dan ook best trots op. Maar nog trotser zijn we op het feit dat ze deze week met hun musical uitstralen een geweldige basisschooltijd te hebben gehad. Ze verlaten met pijn in het hart hun basisschool en gaan het nieuwe avontuur tegemoet.  Acht jaar lang hebben de leerkrachten samen toegewerkt naar dit resultaat. Daarvoor wil ik dan ook alle collega's van onze school hartelijk danken.  Complimenten voor al het werk in dit afgelopen jaar en de jaren daarvoor!
Deze week is juffrouw Attie voor het laatst op onze school als leerkracht! Zij gaat ons verlaten en genieten van haar welverdiende pensioen. Ik wil haar nogmaals namens iedereen die betrokken is bij onze school hartelijk danken voor haar geweldige inzet en haar grote enthousiasme.
Vrijdag gaat de schooldeur op slot en gaan we met vakantie! Uiteraard wensen wij iedereen een fantastische vakantie en hopen iedereen op 31 augustus weer gezond terug te zien.
Alle kleuters worden op maandag 31 augustus om 8.30 uur verwacht in hun eigen groep bij de leerkracht. Alle andere leerlingen dus ook die van groep 3 worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein van het hoofdgebouw al waar we samen het nieuwe schooljaar zullen openen.

 

 

zomervakantie.2015

NAMENS HET HELE

TEAM EEN HELE FIJNE 

ZOMERVAKANTIE

naar boven »

Info 40

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Woensdag 15 juli is juffrouw Anne Marie jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.


OPBRENGST SPONSORLOOP t.b.v. LEPRASTICHTING

 

Lepra-stichting-logo-site copy KBS LAURENTIUS LOGO 1 copy

 

Dankzij de geweldige inzet van onze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben we dit jaar een  "cheque" kunnen overhandigen met het super bedrag van € 17.325,07


Doe je mee aan de LEGO League!

 

images

 

Ook komend schooljaar gaan we weer enthousiast aan de slag met de LEGO League.
De FIRST LEGO League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten.
Bij ons op school kunnen kinderen die komend schooljaar in groep 7 en 8 zitten zich opgeven voor deze wedstrijd. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende "Challenge". De kinderen werken in teams om de opdrachten zo goed
mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales. De opdrachten zijn:
- Ontwerp, bouw en programmeer een robot
- Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens presenteren op de finaledagen.
Voor meer inhoudelijke informatie zie:
http://firstlegoleague.nl
De LEGO-League club komt bijeen op woensdagavond van 18.30-20.00 in de aula van het hoofdgebouw. We starten op Woensdag 9 september en werken in  ongeveer 9 bijeenkomsten toe naar de regionale finale in November. Ben je enthousiast en wil je graag meedoen, geef je dan voor woensdag 2 september op bij Meneer Herman en/of meneer Marco via lego@kbs-laurentius.nl
Daarnaast zijn we ook dringend  op zoek naar ouders die onze kinderen willen coachen en begeleiden op technisch gebied (zie eerste opdracht) of creatief gebied (zie tweede opdracht). Hebt u er plezier in om kinderen 'zelf' veel te laten ontdekken met behulp van de kennis die u in huis heeft, dan zijn we op zoek naar u! Bent u enthousiast dan horen we dat ook graag via lego@kbs-laurentius.nl.
Overigens staat de ''Challenge" komend jaar in het teken van een oplossing zoeken voor de groeiende berg (zwerf)afval. Ligt daar uw expertise, dan zouden we u ook graag een keer als expert willen uitnodigen.
We kijken uit naar enthousiaste reacties,
Marco Sprenkels, Herman van Eijmeren en Lonneke Muilwijk


VERHUIZING-VAKANTIE

 

collage site copy copy copy copy copy copy copy copy

 

In Info 32 heeft een stukje gestaan over de renovatie van het hoofdgebouw. Hierin was ook de informatie over de verhuizing opgenomen. Voor alle duidelijkheid de verhuizing van de groepen 4 t/m 8 vindt plaats op woensdag 15 en donderdag 16 juli. Dit betekent voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 dat hun zomervakantie begint op dinsdag 14 juli om 15.30 uur.

 

X-kids zomer


Alle kinderen van de groepen 1 t/m 3 werken op donderdag 16 juli met een continurooster. Voor hun begint op deze dag de vakantie om 14.00 uur.

De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. En dat betekent natuurlijk dat het weer tijd is voor super leuke X-kids activiteiten! Op dinsdag 26 augustus, woensdag 27 augustus en donderdag 28 augustus organiseert Breda Actief drie sportieve dagen. Tijdens de NAC-dag, Sportinstuif en Expeditie Robinson kunnen alle kinderen uit groep 3 t/m 8 gezellig meedoen met leuke activiteiten. Er is voor ieder iets wils! Tijdens de NAC-dag op 26 augustus mogen ook 12 t/m 15 jarigen meedoen. En tijdens Expeditie Robinson zijn ook Special X-kids van harte welkom! Kinderen die zeker willen zijn van een plekje kunnen zich via Breda Actief opgeven.

naar boven »

Groepen 3 naar 4

Door een misverstand heeft er in de Info niet gestaan naar welke leerkracht de leerlingen uit de groepen 3 gaan.

Groep 4A gaat naar 4.3 juf Ilse/juf Anne Marie
Groep 4B gaat naar 4.1 juf Sabine/juf Elisa
Groep 4C gaat naar 4.3 juf Lian/juf Jamy
Groep 4D gaat naar 4.2 juf Tess

naar boven »

Info 39

WIE GAAT VOLGEND SCHOOLJAAR NAAR WIE EN WAAR?

 

doorschuiven

In onderstaand schema kunt u zien welke huidige groep volgend jaar geplaatst is bij welke leerkracht(en). De leerlingen van de huidige groepen 3 zijn herverdeeld in nieuwe samengestelde groepen 4 en al die ouders zijn al in kennis gesteld over bij wie zoon of dochterlief in de groep komt. Vandaar dat in het schema alleen alle huidige groepen 4 t/m 7 vermeld staan.

 

4.1 juf Elisa/juf Sabine naar 5.2 juf Marijntje/juf Thérèse
4.2 juf Rachèl naar 5.3 juf Ivonne/juf Françoise
4.3 juf Lian/juf Jamy naar 5.1 juf Suzanne/juf Marjolein
4.4 juf Anne Marie/juf Ilse naar 5.4 juf Barbara/juf Marjolein

 

5.1 juf Suzanne/juf Marjolein naar 6.1 juf Carla/juf Susan
5.2 juf Marijntje/juf Thérèse naar 6.2 juf Minke
5.3 juf Ivonne/juf Françoise naar 6.3 juf Laura
5.4 juf Barbara/juf Lieke naar 6.4 juf Els/juf Hanneke

 

6.1 juf Carla/juf Susan naar 7.3 meneer Bert
6.2 juf Minke naar 7.1 juf Marieke/juf Claudia
6.3 juf Laura naar 7.2 juf Magda/juf Sabrina
6.4 juf Els/juf Hanneke naar 7.4 meneer Bas

 

7.1 meneer Bert naar 8.1 juf Marian/juf Ilona
7.2 juf Magda en juf Sabrina naar 8.2 meneer Wouter
7.3 juf Marieke/juf Claudia naar 8.4 meneer Mart/juf Saskia
7.4 meneer Bas naar 8.3 juf Petra/juf Lois

 

Alle groepen 1/2 en 3 zitten in ons mooie schoolgebouw aan de Viandenlaan en alle groepen 4 t/m 8 op het prachtig gerenoveerde hoofdgebouw. Komende week gaan we met alle kinderen die naar het hoofdgebouw komen een momentje organiseren waarbij ze samen met hun leerkracht al een kijkje kunnen nemen in hun lokaal voor het komend schooljaar.


VERHUIZING-VAKANTIE

 

collage site copy copy copy copy copy copy copy copy

 

In Info 32 heeft een stukje gestaan over de renovatie van het hoofdgebouw. Hierin was ook de informatie over de verhuizing opgenomen. Voor alle duidelijkheid de verhuizing van de groepen 4 t/m 8 vindt plaats op woensdag 15 en donderdag 16 juli. Dit betekent voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 dat hun zomervakantie begint op dinsdag 14 juli om 15.30 uur.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 3 werken op donderdag 16 juli met een continurooster. Voor hun begint op deze dag de vakantie om 14.00 uur.

naar boven »

Info 38

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Maandag 29 juni is juffrouw Thérèse jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.


PLAYBACKFESTIVAL en AFSCHEID JUFFROUW ATTIE

 

playbackfestival

Morgenmiddag 13.30 begint het jaarlijkse playbackfestival voor de groepen 3 t/m 8. Dit jaar wordt het festival gehouden op het plein van de nieuwbouw aan de Viandenlaan.
Tijdens dit festival nemen alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 afscheid van juffrouw Attie.
Zij heeft vanaf schooljaar 2000-2001 bij ons op school gewerkt in diverse groepen maar de laatste jaren als juf van groep 3. De groepen 3 nemen op de laatste schooldag afscheid van haar maar het festival is natuurlijk een mooie gelegenheid om met alle kinderen stil te staan bij haar afscheid. We willen Attie bedanken voor haar geweldige enthousiaste inzet, altijd vrolijk en zeer betrokken bij haar leerlingen. Ook een hele fijne deskundige leerkracht die een steun was voor collega's. We zullen haar zeker gaan missen! Attie, héél hartelijk bedankt voor die fantastische inzet. We wensen je een heel mooie toekomst met Peter, je kinderen en kleinkinderen. Ga ervan genieten!!!!!
Voorafgaand aan het festival zal bekend worden gemaakt hoeveel er opgehaald is bij de sponsorloop en is er de overhandiging van de cheque aan de Leprastichting.
Ouders zijn van harte uitgenodigd bij het festival aanwezig te zijn.


VERHUIZING-VAKANTIE

 

collage site copy copy copy copy copy copy copy copy

 

In Info 32 heeft een stukje gestaan over de renovatie van het hoofdgebouw. Hierin was ook de informatie over de verhuizing opgenomen. Voor alle duidelijkheid de verhuizing van de groepen 4 t/m 8 vindt plaats op woensdag 15 en donderdag 16 juli. Dit betekent voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 dat hun zomervakantie begint op dinsdag 14 juli om 15.30 uur.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 3 werken op donderdag 16 juli met een continurooster. Voor hun begint op deze dag de vakantie om 14.00 uur.


AFRONDING RENOVATIE EN BEZOEK DOOR KINDEREN AAN HUN NIEUWE SCHOOL

 

hoofdgebouw f370

 

De renovatie is bijna voltooid! De laatste lootjes wegen zwaar maar het gaat lukken. Met een kleine vertraging van een paar dagen zal er op vrijdag 3 juli worden opgeleverd. De week daaropvolgend zal er nog veel door ons gedaan moeten worden om de verhuizing voor te bereiden en een aantal zaken in te richten. Stellingkasten in bergingen plaatsen en WIFI installeren zijn daar wat voorbeelden van. Daarnaast zal er nog wel wat nawerk zijn door de aannemer maar we kunnen in het gebouw. In de week van 6 t/m 10 juli zullen we een moment plannen waarop de groepen met eigen leerkracht een bezoek kunnen brengen aan hun 'nieuwe' school. Samen kijken, sfeer proeven en alvast weten waar je komend schooljaar zal moeten zijn! Iedereen is reuze nieuwsgierig maar ouders zullen helaas nog even moeten wachten tot de eerste schoolweek. In de eerste schoolweek krijgen alle ouders de gelegenheid om alle dagen ná schooltijd het hele gebouw te komen bekijken. Op 1 oktober zal er een feestelijke heropening met alle kinderen georganiseerd worden. Hoe we dat gaan doen is nu nog niet bekend maar daar hoort u meer over in één van de eerste Info's in het nieuwe schooljaar.


TALENTENMIDDAGEN

 

collage site copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

Op een aantal vrijdagmiddagen zijn er talentenmiddagen gehouden voor de groepen 3 t/m 6. Door de inzet van vele ouders was het mogelijk deze middagen te organiseren. Wij willen hun hiervoor heel erg bedanken.

naar boven »

Info 37

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Zondag 21 juni vieren juffrouw Jolanda en juffrouw Els van Gool hun verjaardag. Wij wensen ze een hele fijne dag toe.


SCHOOLATLETIEKDAG

 

collage site copy copy copy copy copy copy

 

Afgelopen zaterdag was de schoolatletiekdag op het terrein van Sprint.
Het was een leuke en uiteindelijk ook zonnige dag met mooie resultaten!
Boerenestafette: tweede plaats
Beste jongens: tweede plaats
Beste meisjes: tweede plaats
Beste team uit groep 3, 4 & 5 een tweede én eerste plaats.

 

RENOVATIE HOOFDGEBOUW

 

collage site copy copy copy copy copy copy copy

 

Laatste loodjes renovatie. Alles verloopt voorspoedig. Nog even geduld en dan kunnen we gebruik gaan maken van dit prachtige  gebouw.

 

PAROCHIENIEUWS

 

Openbare repetitie

naar boven »

Info 36

 

AVONDVIERDAAGSE

 

wandelen avondvierdaagsepotje

 

Vorige week liepen 520 Laurentius-kinderen mee met de Avondvierdaagse, een record! Samen liepen ze heel wat kilometers bij elkaar!!
Namens de commissie bedanken we alle ouders en leerlingen voor hun medewerking en begrip voor de geïmproviseerde uitgifte vanwege de renovatie van het hoofdgebouw.
Volgend jaar zal dit hopelijk weer zo soepel als vanouds verlopen. Tenslotte willen wij alle vrijwilligers en hulpouders bedanken voor hun geweldige enthousiasme en inzet.
Bedankt hiervoor en tot volgend jaar!
Namens commissie A4D
Simone Schoonen, Marjolijn Pirard, Manuela van Nijnatten, Lara Ouwerling & Henny van den Broek


SCHOOLHOCKEYTOERNOOI

 

hockey

 

Op de velden van Breda werd het jaarlijkse schoolhockeytoernooi gehouden. Iedere groep 8 had zijn eigen team. Onder een stralende zon hebben de kinderen het prima gedaan!
Het team van 8.3 kwam na een paar spannende strafballenseries in de finale terecht!
Helaas wat het team van de Zandberg iets trefzekerder....
Toch een prima resultaat!
Het team van 8.1 zat in de finale van de strafballencompetities. Ondanks goed keeperswerk en ingewikkeld ingepushte ballen wonnen ook zij niet. De twee andere teams werden na spannende poulewedstrijden uitgeschakeld.
Al met al een geslaagde middag!!
Met dank aan de coaches, scheidsrechters, supporter en natuurlijk de hockeysterren.

 

SCHOOLATLETIEKDAG

 

atletiek

 

Op zaterdag 13 juni is het weer zo ver.... De schoolatletiekdag bij Sprint. Er zijn maar liefst zes teams van onze school, met in totaal 60 kinderen.
De dag begint om 10.00 uur. Heeft u zin om onze kinderen aan te komen moedigen vindt u alle informatie op schoolatletiekdag


HULDIGING VOETBALLERS

 

collage copy copy copy copy copy copy copy

 

Op donderdag 3 juni zijn de schoolvoetballers/sters door Meneer Peter in het zonnetje gezet op het bordes van de Keermanslaan. Alle 10(!) teams werden geprezen om hun teamgeest en sportieve spel. Extra aandacht was er voor de meiden, die de sportiviteitsprijs hadden gewonnen en de mannen die de tweede en derde prijs hadden gewonnen. Op onze site staan heel veel mooie (actie) foto's. Kijken dus!


DE VAKANTIEBIEB

 

vakantiebieb

 

De VakantieBieb-app is een cadeautje van de bibliotheek. Ook in de zomervakantie is het belangrijk te blijven lezen. Deze zomer komt de bibliotheek met een nieuwe editie, met meer jeugdtitels dan ooit. Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er wel wat leuks t e vinden. De app is de downloaden vanaf 1 juni. Kijk voor meer informatie op http://vakantiebieb.nl.

naar boven »

Info 35

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Gisteren was juffrouw Suzanne jarig en vandaag is de verjaardag van juffrouw Laura, op zaterdag 6 juni viert  juffrouw Els Posthouwer haar verjaardag, op maandag 8 juni is de verjaardag van juffrouw Ivonne, juffrouw Sabine is op dinsdag 9 juni jarig. Wij feliciteren ze alle vijf met hun verjaardag.


TWEEDE PRIJS VOOR LAURENTIUSVOETBALLERS

 

collage site copy copy copy copy copy

 

Onze Laurentius-jongens hebben de tweede prijs behaald in het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Ze traden in het NAC-stadion aan tegen een sterk Toermalijn-elftal, dat in de eerste helft met een 2-0 voor kwam te staan. In de tweede helft zetten onze mannen alles op alles en werd het een eenrichtingsverkeer naar het Toermalijn-doel. Ondanks de geweldige inzet vielen er helaas geen doelpunten meer en was de winst dus voor de Toermalijn.
Onze jongens toonden zich sportieve verliezers, feliciteerden hun tegenstanders en bedankten de bijzonder enthousiaste Laurentius-supporters voor hun steun.
We waren voor de vijfde keer op rij in het NAC-stadion en het was wéér een fantastisch feest.


AVONDVIERDAAGSE

 

wandelen avondvierdaagsepotje

 

Driekwart van de afstand is al weer gelopen. Vanavond lopen een record aantal leerlingen van 520 de laatste afstand van de Avondvierdaagse van 2015.
Graag willen we de deelnemers attenderen op afwijkende starttijden van deze laatste avond.
De 10 km vertrekt net als andere dagen om 18.00 uur (stipt!), de kaarten kunnen vanaf 17.45 uur afgehaald worden.
De 5 km start vanavond wel op een vaste tijd en vertrekken allemaal tegelijk en wel om 18.30 uur. Afhalen kan vanaf 18.15 uur.
Met deze starttijden kunnen we de 5 km en 10 km lopers tegelijk binnenhalen voor de huldiging. Het laatste stukje van de Avondvierdaagse wordt op feestelijke wijze gelopen door de Kerkhofweg, Vogelenzanglaan, Burgemeester Middelaerlaan en Dillenburgstraat naar het schoolplein van de nieuwbouw aan de Viandenlaan. Daar is aansluitend de huldiging en medaille-uitreiking en wacht ook nog een lekkere versnapering voor de medaillelopers.

 

SPONSORLOOP


lepra-school

 

Donderdag 11 juni 13.30 uur wordt voor de 41ste keer de Sponsoorloop voor de Leprastichting gelopen. Vanwege de renovatie van het hoofdgebouw wordt de loop gehouden bij de dependance aan de Keermanslaan.

 

 


VERKOOP SCHOOLPOLO'S

 

Schoolpolo

 

 

De schoolpolo's zijn ook voor de Sponsorloop op 11 juni te verkrijgen. Deze sportieve groene polo is met een prachtige opdruk van 'ons' torentje en de naam van de school. Er zijn polo's in de maten 110/116 - 122/128 - 134/140 - L - XL. De kosten bedragen € 9,=. Bestellen kan per mail naar: oudervereniging@kbs-laurentius.nl


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN


kinderen en hun sociale talenten

Het onderwerp voor deze maand is: 'Omgaan met ruzie' 

naar boven »

Info 34

felicitatie-geboorte-zoon site

 

Zaterdag zijn onze collega (schoonmaakster) Sandy en haar man Rens de trotse ouders geworden van zoon Djaylano. Wij wensen hun en natuurlijk ook grote zus Romana alle geluk en gezondheid voor de toekomst.

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zondag 31 mei is juffrouw Anne jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.


SCHOOLVOETBALTOERNOOI FINALE

 

voetbal

Vergeet de finale van het schoolvoetbaltoernooi niet. Aanstaande maandag om 17.30 uur in het NAC-stadion. Kom onze jongens aanmoedigen!!!
Net als vorig jaar geldt ook dit jaar bij hoge uitzondering voor de leerlingen uit het team en hun supporters dat zij maandag niet mee hoeven te lopen in de Avondvierdaagse.


SPONSORLOOP

 

lepra-school

 

Dit jaar organiseert school op 11 juni voor de 41ste keer de sponsorloop waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Leprastichting. De sponsorloop wordt elk jaar gelopen door de leerlngen uit de groepen 5 t/m 8. Morgen komen een delegatie, waaronder Liesbeth Mieras, van de Leprastichting naar onze school om de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 te informeren over de ziekte. Liesbeth is als arts werkzaam geweest in Indonesië om daar het Lepraprogramma te versterken.
Daarna krijgen de kinderen hun sponsorkaart mee. Natuurlijk zijn familie en buren de eerste die zij om sponsoring gaan vragen. Maar de kans is groot dat ze ook bij u aan de deur komen. U helpt hen en daarmee de Lepra Stichting toch ook.


KANGOEROEWESTRIJD

 

kangoeroe

 

Het is voor onze leerlingen altijd even geduld hebben.... Maar vorige week is de uitslag bekend gemaakt van de Kangoeroewedstrijd. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben met veel plezier zichzelf uitgedaagd met de lastige breinpuzzels, daarom heeft iedereen een prijsje verdiend!
Er waren ook weer wat successen te vieren.
Liv v.d. Laar (groep 3) en Wessel de Haay (groep 4) hebben een prijsje gewonnen in het kader van de kleurontwerpwedstrijd. De beste 10 leerlingen van onze groepen 5 hebben samen een derde plaats gehaald in het totale scholen overzicht.
De beste 10 leerlingen van onze groepen 8 hebben samen een vijfde plaats gehaald in het totale scholenoverzicht.
Isa van Helmond uit groep 5 en Teun Boot uit groep 6 hebben een uitstekende score gehaald en daarmee een abonnement op een tijdschrift gewonnen.
Gefeliciteerd allemaal!!


ADRESLIJSTEN

 

adreslijsten1

 

Volgende week zullen wij nog eenmaal de groepslijsten met adres en telefoonnummer verstrekken voor de groepen 1/2. In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen.
Daarom vragen we indien u bezwaar heeft tegen verspreidign van deze gegevens onder ouders van de groep waarin uw kind zit dat eventueel kenbaar te maken. U kunt dat tot woensdag 3 juni doorgeven aan Mariëtte van Noort (076-5640755 of noort@kbs-laurentius.nl).


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

popmuziek

 

Kinderen zijn kenners op het gebied van popmuziek. Dat laten ze merken wanneer ze de kans krijgen. De kinderen uit onze groepen zes krijgen die kans. De groepen zes gaan vanaf volgende week een aantal workshops volgen die verzorgd door muziekdocenten van de Nieuwe Veste. Doel is het formeren van een popgroep, schrijven van eigen nummer en het optreden en opnemen van een CD. Daarnaast komen ook de andere facetten van een popgroep aan bod zoals kleding, PR, het CD-hoesje.


ARCHEON

 

collage site copy copy copy copy

 

Dinsdag hebben de groepen 6 een bezoek gebracht aan Archeon in Alphen a/d Rijn. In dit park hebben we een reis terug in de tijd gemaakt naar de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. In de geschiedenislessen van groep 6 is al volop aandacht besteed aan deze tijden, maar nu is ook met eigen ogen gezien hoe mensen in die tijd leefden, hoe ze jaagden en wat ze aten. Ook hebben we gezien hoe een Romeins badhuis eruit ziet en we hebben kaarsen en sieraden gemaakt. Rond lunchtijd was er een riddergevecht te zien waarbij twee dappere ridders te paard tegen elkaar streden. De dag is afgesloten met een spannend gladiatorengevecht in een arena. Deze geslaagde en zonnige dat is voorbij gevlogen!

 

 

JUNI TENNISMAAND & KIDSDAY BREDA FUTURE

 

tennis jeugd smiley

Na de april hardloopmaand is Breda Actief nu terug met de juni tennismaand. Een maand lang zijn er in heel Breda verschillende gratis tennisclinics. Alle kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen gratis meedoen. Uiteindelijk wordt de maand knallend afgesloten met de Kidsday, tijdens Breda Future+ op woensdag 24 juni. Informatie kunt u downloaden op onze site of bezoek Breda Actief


GGD WESTBRABANT

 

Banner 600-222 copy

 

Op verzoek van GGD West Brabant onderstaand bericht

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want...... ook voor landen rond de Middelandse Zee zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op: GGD Reisvaccinaties

naar boven »

Info 33

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Woensdag 27 mei is juffrouw Françoise jarig en donderdag 28 mei is de verjaardag van juffrouw Lieke van Gurp.
Wij wensen ze beiden een hele fijne verjaardag toe.


INLOOPMIDDAG

 

inloopmiddag

 

Donderdag 28 mei houden we een inloopmiddag voor de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het  moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

collage info mei

 

Wellicht heeft u in Breda één van de winnende Naamdichten, gemaakt door onze leerlingen uit de groepen 5, 6 en twee groepen 7, in een Mupi zien hangen als aankondiging van de Nassaudag op maandag 25 mei. Graag wijzen wij u erop dat alle naamdichten gemaakt door onze leerlingen op maandag 25 mei te bewonderen zijn in de Grote Kerk tijdens de Nassaudag.

Op dinsdag 26 mei gaan onze groepen zes op een cultureel uitstapje. Zij gaan een bezoek brengen aan Archeon in Alpen a.d. Rijn.

De groepen 4 gaan een bezoek brengen aan Historisch Wolfslaar. De leerlingen gaan in groepjes op zoek naar gewoontes uit het Bredase verleden. Bijvoorbeeld het gedrag van de Bredase Kraaikop-kip, spelletjes van toen, zelf thee maken van kruiden, werken als Willem enz. De opdrachten zijn op het terrein van Boerderij Wolfslaar.

naar boven »

Info 32

RENOVATIE, EIND IN ZICHT! Start zomervakantie 4 t/m 8 wat eerder!

 

 

collage site copy

De renovatie ligt op schema! Het wordt fantastisch en na een lange periode van verspreid zitten over meerdere gebouwen komt nu toch echt het moment in zicht dat alle groepen 4 t/m 8 onder één dak zitten! Einde schooljaar gaan we daadwerkelijk verhuizen en begin schooljaar 2015-2016 kunnen we met al onze leerlingen starten in twee prachtige gebouwen. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. De verhuizing is nu definitief bepaald op woensdag 15 en donderdag 16 juli. Dit betekent voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 dat hun zomervakantie begint op dinsdag 14 juli om 15.30 uur!!!!
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 3 beginnen hun vakantie op donderdag 16 juli om 15.30 uur. Wij realiseren ons dat dit in sommige gevallen voor ouders best lastig zal zijn maar rekenen op ieders begrip. Het zal een heel gesjouw worden om alles op z'n plaats te krijgen (uiteraard wordt het zware werk gedaan door een verhuisbedrijf) en in het kader van de veiligheid kunnen daar geen kinderen bij aanwezig zijn. Eerdere plannen om twee weken vóór de zomervakantie te verhuizen, hebben we moeten veranderen omdat in dat geval juist die veiligheid voor onze leerlingen niet gegarandeerd zou kunnen worden. Dit omdat op het schoolplein de twee tijdelijke lokalen na oplevering nog moeten worden verwijderd. Doordat voor de groepen 4 t/m 8 de vakantie dus wat eerder begint, zullen wellicht een aantal eindactiviteiten ook van datum veranderen maar we gaan uiteraard wel het schooljaar als altijd goed afsluiten.


AVONDVIERDAAGSE 1 t/m 4 JUNI

 

wandelen avondvierdaagsepotje

 

Vandaag was de eerste  mogelijkheid om u kind op te geven voor de Avondvierdaagse. Volgende week woensdag 20 mei en donderdag 21 mei kunt u dit nog doen door de invulstrookjes en het inschrijfgeld van uw kind mee te geven en in te laten leveren bij de eigen leerkracht. Hierna kunt u zich niet meer opgeven via school.Dan kunt u zich alleen nog opgeven via de organisatie op zaterdag 30 mei in Zaal Vianden van 10 tot 12 uur.
Mocht u de invulstrookjes kwijt zijn dan kunt u deze hier downloaden.


VERKOOP SCHOOLPOLO'S

Namens alle ouders heeft de Oudervereniging 120 schoolpolo's beschikbaar gesteld om tijdens de schooltoernooien te dragen. Het resultaat mag er zijn! Wat zagen onze leerlingen er geweldig uit in het groen met ons torentje op de polo.

 

collage voetbal1

 

Helaas zijn nu niet alle maten schoolpolo's meer beschikbaar. De volgende maten kunnen WEL nog besteld worden via de inschrijving van Avondvierdaagse:  110/116, 122/128, 134/140, L en XL.


SPORTDAG GROEPEN 5 t/m 8

 

sportdag copy copy

 

Door externe omstandigheden zijn wij genoodzaakt onze sportdag te verzetten van een vrijdag naar een donderdag. Het betreft donderdag 2 juli a.s.
U kunt, wanneer u het leuk lijkt om te helpen tijdens de sportdag, de datum vast reserveren in uw agenda. Te zijner tijd krijgt u gelegenheid u aan te melden. Wij stellen uw betrokkenheid bijzonder op prijs!

 

WINST EN VERLIES VOOR DE LAURENTIUS-VOETBALLERS

 

collage site copy copy

 

Op 12 mei speelden de Laurentius-jongens hun halve finales op het JEKA-terrein. Langs de lijn was het lekker druk en onze jongens werden luidkeels aangemoedigd. het D2-elftal kwam met 1-0 achter, maar herstelde zich knap en won uiteindelijk met 3-1. Daarmee werd de finale in het NAC-stadion bereikt! Die wordt gespeeld op maandag 1 juni om half zes. De D1-jongens kwamen ongelukkig achter met 1-0 door een penalty. Ze knokten daarna voor wat ze waard waren en waren een paar keer dicht bij een tegendoelpunt. Groot was de teleurstelling toen het uiteindelijk 1-0 bleef, maar een 3e prijs blijft een knappe prestatie! Onze Laurentius 2-meiden werden gehuldigd als sportiefste ploeg van het meisjestoernooi en verdienden daarmee een prachtige beker.


WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR........

 

zoeken

Voor de groepen 4 zijn wij op zoek naar wol. U kunt de wol afgeven bij de leerkrachten van groep 4.


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

Grote Kerk 1

 

Groepen vijf zullen op maandag 18 mei een bezoek brengen aan de Grote Kerk.  Zij krijgen antwoord op vragen als: Waarom is de Grote Kerk gebouw? Waarom telt de kerk twaalf ronde pilaren? Op welk beeld zit een zwart muisje en waar zit de soldaat op de motor? Ze mogen zelf het antwoord zoeken in de Grote Kerk. 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF

 

schoolfotograaf copy

 

Dinsdag 19 mei is de schoolfotograaf aanwezig voor het maken van de individuele foto's en groepsfoto's. Op woensdag 20 mei is er de gelegenheid om de broertjes en zusjes foto's te laten maken. Alle broertjes en zusjes in de schoolgaande leeftijd kunnen op woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.30 uur naar één van de speelzalen in de nieuwbouw aan de Viandenlaan 2 komen om zich op de foto te laten zetten.

 

jazzfestival

NAMENS HET TEAM EEN FIJNE HEMELVAARTVAKANTIE

 

naar boven »

12 MEI HALVE FINALE SCHOOLVOETBAL

   

D1 D2

Twee jongenselftallen van de groepen 8 spelen op

dinsdag 12 mei de halve finale!

Aanvang Laurentius 2:  18.00 u.

Aanvang Laurentius 1:  19.00 u.

 

KOMT ALLEN NAAR HET JEKA-TERREIN EN SCHREEUW ONZE JONGENS NAAR DE FINALE IN HET NAC-STADION!

 

Nóg meer goed nieuws:

Ons meisjesteam Laurentius 2 (o.l.v.juffrouw Ilona) heeft de sportiviteitsprijs gewonnen. Deze prijs wordt rond 18.45 u. tussen de halve finalewedstrijden uitgereikt op het JEKA-terrein.

 

naar boven »

Info 31

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

In de vakantie zijn op 28 april juffrouw Saskia, op 30 april juffrouw Rachel, op 1 mei juffrouw Corine en op 7 mei juffrouw Karin Hoekstra jarig. Wij wensen ze een hele fijne dag toe.


OUDERBIJDRAGE

Op verzoek van de penningmeester van de Oudervereniging is vorige week de mail m.b.t. de ouderbijdrage nogmaals verstuurd. Dit was een algemene mail en ouders die de bijdrage al betaald hebben, kunnen deze mail als niet verzonden beschouwen.


SCHOOLFOTOGRAAF

 

schoolfotograaf copy

Dinsdag 19 mei is de schoolfotograaf aanwezig voor het maken van de individuele foto's en groepsfoto's. Op woensdag 20 mei is er de gelegenheid om de broertjes en zusjes foto's te laten maken. Alle broertjes en zusjes in de schoolgaande leeftijd kunnen op woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.30 uur naar één van de speelzalen in de nieuwbouw aan de Viandenlaan 2 komen om zich op de foto te laten zetten.


WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR..............

 

zoeken

Voor de talentenmiddag van de groepen 4 zijn wij op zoek naar tegeltjes die gebruikt kunnen worden om te mozaïeken. U kunt de tegeltjes afgeven bij één van de leerkrachten van groep 4. Alvast bedankt.

 

AVONDVIERDAAGSE

 

wandelen avondvierdaagsepotje

 

In een aparte mail krijgt u alle informatie over de Avondvierdaagse met daarbij de invulstrookjes. Let op het aanmelden voor de Avondvierdaagse is veranderd. Strookjes met gepast geld kunnen afgegeven worden bij de leerkrachten.
Strookjes en informatie kunt u hier downloaden en papieren versie gaat vandaag met de gezinsoudsten mee.


VERKOOP SCHOOLPOLO'S

 

Schoolpolo

Op het inschrijfformulier van de Avondvierdaagse kan vanaf dit schooljaar ook een schoolpolo besteld worden. Deze sportieve groene polo is met een prachtige opdruk van 'ons' torentje en de naam van de school. Er zijn polo's in de maten 110/116-122/128-134/140-146/152-158/164 en de maten S-M-L-XL. De kosten van de polo bedragen € 9,=. Het is natuurlijk erg leuk dat tijdens de Avondvierdaagse (en alle andere schoolactiviteiten) het groen van onze school goed zichtbaar is.
Op het inschrijfformulier kan de maat aangegeven worden. Het bedrag dient in de envelop met het inschrijfgeld van de Avondvierdaagse betaald te worden. De polo's worden vervolgens via de leerkracht in de klas verstrekt.

 

Meivakantie-300x225

NAMENS HET TEAM EEN HELE FIJNE

VAKANTIE

naar boven »

Info 30

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Woensdag 22 april is juffrouw Marieke jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.


SCHOOLBIBLIOTHEEK

 

dringend gezocht-vrijwilligers

 

Dringende oproep voor vrijwilligers voor de schoolbibliotheek. Wie wil ons komen helpen op de maandagochtend bij de schoolbibliotheek in de aula van het hoofdgebouw. Hier gaan de groepen 4 & 5 eenmaal per twee weken naar toe.
Voor dit schooljaar gaat het om de volgende maandagochtenden:
11 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni & 13 juli.

 

Vanaf volgend schooljaar zal de bibliotheek op het hoofdgebouw zijn voor de groepen 4 t/m 8. Ook dan hebben we extra vrijwilligers nodig. Het gaat om het innemen & uitlenen,  invoeren en onderhouden van de boeken. Met een grotere groep vrijwilligers zou er een rooster gemaakt kunnen worden zodat er op elke maandagochtend voldoende mensen aanwezig zijn om de bibliotheek door te kunnen laten gaan.
Mocht u zin en tijd hebben, loop dan gerust binnen bij de bieb om u aan te melden.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Mariëtte van Noort, 076-5640755 of noort@kbs-laurentius.nl.

 

AVONDVIERDAAGSE

 

wandelen avondvierdaagsepotje

 

Noteer de volgende data alvast in uw agenda:

 

Avondvierdaagse 2015: 1 t/m 4 juni 2015

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de inschrijving plaatsvinden door het inleveren van invulstrookjes en bijdrage bij de leerkrachten. Strookjes kunnen ingeleverd worden op:
woensdag 13, woensdag 20 of donderdag 21 mei.
Meer informatie + invulstrookjes volgen  in een volgende Info.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Eerste-Heilige-Communie-

 

Zondag 19 april a.s. om 11.00 uur gaan 26 kinderen hun Eerste Communie doen in de Laurentiuskerk. Het wordt een feestelijke viering met liedjes, gebedjes en het verhaal van Zacheüs. Kinderen die de liedjes kennen, zijn van harte welkom bij het koortje vooraan in de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd deze speciale kinderviering bij te wonen.

naar boven »

Info 29

 

felicitatie-geboorte-dochter voor site

 

Op 5 april zijn juffrouw Merel en haar man Dirk de trotse ouders geworden van dochter Ava. Wij wensen ze alle geluk en gezondheid voor de toekomst.

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Vrijdag 10 april is juffrouw Jamy jarig en een dag later viert juffrouw Davinia haar verjaardag. Op 14 april is de verjaardag van juffrouw Mariëlle. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.


EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Eerste-Heilige-Communie- 1

 

Zondag 19 april a.s. om 11.00 uur gaan 26 kinderen hun Eerste Communie doen in de Laurentiuskerk. Het wordt een feestelijke viering met liedjes, gebedjes en een verhaal uit de bijbel. Kinderen die de liedjes kennen, zijn van harte welkom bij het koortje vooraan in de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd deze speciale kinderviering bij te wonen.


NASSAUDAG 25 MEI

 

collage site klein

 

Zoals u in de Info al heeft kunnen lezen hebben de leerlingen uit de groepen 5, 6 en twee groepen 7 een workshop Acrostichon gevolgd. Naast onze school heeft ook De Burchtgaarde hieraan deelgenomen. Tijdens deze workshop ontwierpen ze een poster voor de Nassaudag Breda, die op Tweede Pinktsterdag (maandag 25 mei) gevierd wordt. Ze hebben ontzettend hun best gedaan en het resultaat is geweldig! Naar voorbeeld van het Wilhelmus maakten zij hun eigen acrostichon-naamdicht. De eerste letters van de 15 coupletten vormen het woord: WILLEMVANNASSOV.
Van elke groep is één poster gekozen die in de Mupi's van Breda komt te hangen. Veertien  verschillende posters  (tien van onze school) schitteren tussen 11 en 25 mei in de grote reclameborden in de stad. Tijdens de Nassaudag zijn alleposters in de Grote Kerk te bewonderen.

naar boven »

Info 28

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Tweede Paasdag is juffrouw Hélène jarig en op 9 april viert juffrouw Sabrina haar verjaardag. Wij wensen ze een hele fijne verjaardag toe.

 

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Het onderwerp voor de maand april is "Een Keuze maken".


SOCIAL MEDIA

 

site Facebook-Logo copy

 

Op de website van school worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten die plaatsvinden. Daarnaast maakt school gebruik van Facebook om actuele activiteiten gelijk aan de buitenwereld bekend te kunnen maken.
Voor Facebook geldt dat het hierbij gaat om het benadrukken van een activiteit en kinderen niet duidelijk herkenbaar in beeld komen dus geen profielfoto's
Op het nieuwe aanmeldingsformulier stellen wij de vraag aan ouders of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van de foto's op de site of Facebook.
Toen u uw kinderen heeft aangemeld stond dit nog niet op het formulier. Onderwerp was wel opgenomen in de schoolgids.
Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's op site of Facebook dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan noort@kbs-laurentius.nl.


RENOVATIE HOOFDGEBOUW

 

collage voor site

 

De renovatie van het hoofdgebouw verloopt voorspoedig en er wordt hard gewerkt aan de opbouw. WC´s zijn in aanbouw, voorbereidingen voor luchtventilatiekanalen worden getroffen. In wat voorheen de speelzaal was, is een muur geplaatst zodat er twee lokalen ontstaan en de tuinkamer is veranderd in het dynamische hart van het geheel.

 

 

YOU-Pasen1

NAMENS HET TEAM FIJNE PAASDAGEN 

naar boven »

Info 27

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Morgen is juffrouw Petra v.d. Aa jarig en op dinsdag 31 maart is de verjaardag van juffrouw Carla. Wij wensen ze alle twee een hele fijne verjaardag toe.

 

INGANG OUDERGESPREKKEN GROEPEN 4

 

oudergesprekken

Dinsdag-en donderdagavond zijn de groepen vier te bereiken via de ingang op het schoolplein (aula).


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

wilhelmus

 

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen zijn de groepen vijf, zes en twee groepen zeven een naamdicht aan het maken. Een aantal groepen hebben de workshop al gehad en is er enthousiast gewerkt aan het maken van een mooie poster. Al deze posters worden in de Grote Kerk opgehangen. De winnende posters worden in MUPI's  geplaatst als aankondiging voor de Nassaudag op 25 mei a.s.


MUSICAL GROEPEN 4

 

musical-company

 

De groepen vier verzorgen dit jaar het Groot Podium voor de school en hun ouders. De ouders van de kinderen uit de groepen vier zullen een uitnodiging gaan krijgen om op woensdagochtend 17 juni naar een musical te komen kijken. Deze datum kan alvast in uw agenda worden gezet!

 

THEMA-AVOND OUDERVERENIGING

'Pestkoppen en pispaaltjes'


Ivo Wouters site


Er zijn al vele aanmeldingen binnengekomen van ouders die aanwezig zijn op de thema-avond 'Pestkoppen en pispaaltjes' met spreker Ivo Wouters op 16 april. Aanmelden kan nog, maar doe het snel want vol is vol! En..... moeders én vaders zijn welkom (dus kom samen) en weet dat deze lezing voor alle ouders interessant is, van groep 1 t/m 8.
Meld je aan via: oudervereniging@kbs-laurentius.nl.


PASEN (parochienieuws)

 

flyer pasen 2015

 

Bovenstaande flye  met daarin alle informatie over de diensten voor kinderen rond Pasen kunt u hier downloaden

 

BREDA ACTIEF

 

 

BA Kidsrun Voorkant

 

Wil jij ook onderdeel zijn van een ontzettend coole hardloopwedstrijd die in 33 landen tegelijkertijd van start gaat? Dat kan! Samen met de sportcoaches van Breda Actief kun jij je vanaf 1 april zo goed mogelijk voorbereiden op de Kidsrun. Dit is een onderdeel van de Wings For Life World Run. Kijk voor de hardlooptrainingen, inschrijven en meer informatie op: Breda Actief en doe mee! 

 

Daarnaast kan er nog steeds ingeschreven worden voor Sportintroductiecursussen! Jij wil toch ook voor maar € 8,50 per cursus kennis maken met een nieuwe sport? Schrijf je dan nog snel in voor zondag 5 april.


OPEN TRAININGSDAGEN PUSH

 

Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer open trainingsdagen bij Hockeyclub Push voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Alle informatie over deze dagen kunt u hier downloaden

naar boven »

Info 26

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zondag 22 maart is meneer Peter jarig en op maandag 23 maart vieren juffrouw Marja en Colinda haar verjaardag. Donderdag 26 maart is de verjaardag van juffrouw Merel Prins van Wijngaarden. Wij wensen ze alle vier een hele fijne verjaardag toe.


KANGOEROEWEDSTRIJD

 

kangoeroe

 

Vandaag was het zover. Tussen 09.00 en 10.00 uur hebben alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 meegedaan aan de kangoeroewedstrijd. Ze konden ervoor kiezen om alleen of als duo aan de wedstrijd mee te doen. Een wedstrijd (activiteit) waarbij vooral het plezier in het maken van uitdagende puzzeltjes voorop staat. Zodra de uitslag bekend is, zullen we die in de Info opnemen.

 

mail

 

CULTURELE ACTIVITEITEN

 

wilhelmus

Vanaf maandag 23 maart wordt er een start gemaakt met workshops voor de groepen vijf, zes en twee groepen zeven. Marja Reniers van Beeldlokaal zal in een twee uur durende workshop met de kinderen uit de groepen een naamdicht (acrostichon) gaan maken.
Alle basisscholen konden zich aanmelden voor deze workshops die bedoeld zijn als een aanloop op de Nassau-dag. Uit alle posters worden er uiteindelijk tien gekozen die als aankondigingsposter voor de Nassaudag, op 25 mei, in de Mupi's door heel Breda komen te hangen.

 

Dinsdag 24 maart is kinderboekenschrijfster Annemarie Bon op bezoek bij de groepen zeven. De leerlingen kunnen haar dan volop vragen stellen zoals 'waar haalt u uw inspiratie vandaan?', 'wanneer komt het volgende boek?' Niet alleen vinden de kinderen het leuk deze vragen te kunnen stellen, ook de schrijfster vindt het leuk deze vragen te beantwoorden en laat zich graag verrassen.

 

annemarie

Wilt u wat meer over haar weten kan dan op Annemarie Bon

naar boven »

Info 25

 slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zaterdag 14 maart is juffrouw Karin van Achterberg jarig en op maandag 16 maart is het de verjaardag van juffrouw Attie. Wij wensen beiden een hele fijne verjaardag toe.


BIBLIOTHEEK

 

bibliotheek2 copy

Nog steeds zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de schoolbibliotheek in de aula  op het hoofdgebouw. De leerlingen uit de groepen 4 & 5 komen eenmaal in de twee weken naar de bibliotheek om boeken in te leveren en te lenen. Daarnaast moeten nieuwe boeken verwerkt worden. Gaat om de volgende maandagochtenden: 23 maart, 13 april, 11 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni & 13 juli. Mocht u zin en tijd hebben, loop dan gerust binnen.
Vanaf volgend schooljaar zal de bibliotheek op het hoofdgebouw zijn voor de groepen 4 t/m 8 op de maandagochtend.


DE START VAN DE DAG OP DE NIEUWBOUW

 

IMG 1522 1 copy copy

 

Zoals u misschien al gemerkt heeft, klinkt om vijf voor half negen een zoemer op de speelplaats. Dit is het signaal voor de kinderen van de Dr. de Visserschool om te verzamelen bij hun ingang om het gebouw met hun juf of meneer te betreden. De groepen 1/2.1 tot en met 1/2.4 mogen ook de ingang van de Dr. de Visserschool gebruiken, dit is geen verplichting. Indien u gebruik maakt van deze ingang wilt u er dan rekening mee houden dat de groepen van de Dr. de Visserschool natuurlijk voorrang hebben bij hun ingang.
Het betreden van het gebouw met buggy's en wandelwagens mag niet bij de ingang van de Dr. de Visserschool. Dit is wel mogelijk bij de hoofdentree van de Laurentiusschool maar in principe geldt net als aan de Van Gaverenlaan: Laat buggy's en wandelwagens buiten. Wanneer het toch wenselijk is om de buggy of wandelwagen mee naar binnen te nemen dan mogen ze geplaatst worden in de centrale hal. Ze mogen zeker niet mee de gangen ingenomen worden.
We blijven het betreden en het verlaten van het gebouw goed in de gaten houden om daar waar mogelijk de doorstroming te verbeteren. We zijn al heel tevreden over hoe vlot de kinderen hun lokalen bereiken. We denken alleen nog een verbeterslag te kunnen maken voor de groepen op de eerste etage. Wat blijft is dat alle kinderen die boven zitten binnen komen via de trap in de centrale hal. Wat nieuw is, is dat bij drukte ouders het gebouw kunnen verlaten door gebruik te maken van de trap die uitkomt in de entreehal. Hierbij doen we wel het verzoek rekening te houden met de kinderen die deze trap gebruiken om naar de kleedkamers van de gymzalen te gaan. We leren de kinderen om op de trappen rechts aan te houden, helpt u hen hier ook aan te herinneren.


BLAASMUZIEK IS COOL

 logo

Als je denkt aan blaasmuziek dan denk je al snel aan harmonie of fanfare. En dat is terecht want deze orkesten zijn samengesteld uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten.
De groepen vijf gaan vanaf morgen aan de slag met het project 'Blaasmuziek is cool' en zullen in vijf lessen kennis  maken met verschillende blaas-en slagwerkinstrumenten. Als afsluiting zal er een concertje gehouden worden.
Leerlingen uit de groepen vijf krijgen morgen een schrijven mee met wat aanvullende informatie over de lessen.

naar boven »

Info 24

SPORTDAG GROEPEN 5 t/m 8

 

sportdag copy copy

Door een miscommunicatie tussen Gemeente en Sprint zijn de terreinen van Sprint niet beschikbaar op vrijdag 26 juni voor de groepen 5 t/m 8. Sportdag is derhalve verzet naar donderdag 2 juli. S.v.p. aanpassen op de schoolkalender.


THEMA-AVOND OUDERVERENIGING

Pestkoppen en pispaaltjes

 

Op donderdagavond 16 april organiseert de Oudervereniging een thema-avond over (cyber)pesten. De avond heeft als titel 'Pestkoppen en pispaaltjes'. Spreker Ivo Wouters verzorgt een boeiend betoog over dit onderwerp. Hij is al bijna tien jaar actief op het gebied van media en kinderen en kan als geen ander een brug slaan tussen onderwijs, ouders en het kind.

 

Ivo Wouters site

 

Meer info: Ouderavond, onderdeel van de Academie voor Media en Maatschappij. In de volgende Info zal een aanmeldingsformulier opgenomen zijn.


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Het thema van de maand maart bij 'Kinderen en hun sociale talenten' is: 'Jezelf presenteren'.


GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG

 

ggd jeugdzorg

 

In het voorjaar zullen de leerlingen uit de groepen 6 en 7 die geboren zijn in 2004 opgeroepen worden voor onderzoek bij de GGD. Helaas is het dit schooljaar niet mogelijk deze onderzoeken plaats te laten vinden op school gezien het ontbreken van een geschikte ruimte op de dependances en de renovatie van het hoofdgebouw. Volgend schooljaar is dit probleem gelukkig opgelost.


BREDA ACTIEF

 

Sportintroductie is er weer. Altijd al eens willen weten hoe het is om te golfen, volleyballen of synchroonzwemmen. Dan kun je het nu uitproberen voor maar € 8,50 per cursus.
Kijk voor al het aanbod op: Breda-Actiefl en meld je snel aan!

 

Sportintroductie kids zoekfunctie

naar boven »

Info 23

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Morgen, 27 februari, is juffrouw Mandy jarig en op 1 maart viert juffrouw Elisa haar verjaardag, 2 maart is de verjaardag van juffrouw Claudia. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.


BRAKKENSLIERT

 

brakkensliert 2015

Met als thema 'Kekse Straole' hebben de Lauloenekes onder een stralende hemel de Brakkensliert gelopen en niet zonder succes. Derde prijs bij de grote groepen én de prijs van de jeugdprinses, het zag er dan ook weer geweldig uit!!
Graag willen we iedereen bedanken die ons geholpen heeft.
Met de kinderen die meegelopen hebben kijken we op 4 maart 13.30-14.30 nog even gezellig terug op deze dag.

 

CULTURELE ACTIVITEITEN

 

chasse-theater-4 site

Zoals elk jaar gaan de groepen zes op Chassé tour.
De leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen. Ze leren de verschillende facetten van het theater kennen.
De eerste groep gaat op maandagochtend 2 maart en de laatste groep op maandagochtend 23 maart.


OUDERVERENIGING

Apart van de Info is er per mail een schrijven verstuurd over de vrijwillige jaarlijkse bijdrage aan de Oudervereniging.

Schrijven kunt u hier downloaden. 

 

naar boven »

Info 22

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Maandag 16 februari zijn juffrouw Stans en juffrouw Lois jarig en op woensdag 25 februari is juffrouw Merel Schaerlaeckens jarig. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.

 

alaaf

 

 

BRAKKENSLIERT

 

carnaval kekse

 

Er is ook dit jaar weer hard gewerkt aan de Brakkensliert en het ziet er weer geweldig uit!!! Het zou fijn zijn als er héél véél ouders en kinderen langs de route staan om de kinderen die meedoen aan te moedigen. De optocht start zondag om 13.30 uur, vertrek binnenzijde Nieuwe Haven. Aansluitend om ongeveer 15.00 uur begint het Brakkenbal in het Chassé theater waar rond 17.00 uur de prijsuitreiking zal zijn.
Alle kinderen die meedoen met de Brakkensliert hebben verdere informatie gehad over het verloop van de dag.
Via onderstaande link kunt u de route precies zien.

route Brakkensliert


WIL JE OOK MEELOPEN IN DE LAMPIONNENOPTOCHT BIJ DE BEGRAFENIS VAN MONSIEUR LE BARON?

 

baron ginnenken

 

Als Monsieur Baron Philippe-Charles de la Petite Technique et des Grands Gâteaux, Maître de la Courtoisie le Dernière du Moment ons tijdens het Ginnekens carnaval is voorgegaan, met zijn gevolg bij jullie school op bezoek is geweest EN naar de Brakkensliert is komen kijken, ja, dan wordt het Ginnekens carnaval afgesloten met de begrafenis van Monsieur le Baron Philippe-Charles op dinsdagavond 17 februari a.s.
De begrafenisstoet vertrekt vanaf het Oranjeplein en gaat via de Ginnekenweg naar de Ginnekenmarkt. De gehele hofhouding, leden van d'Ouwe Femielie,  De Ginnekense Boerensociëteit en een hoop treurende Ginnekenezen zullen meneer de Baron voorgaan in de rouwstoet. Uitnodiging van Stichting Ginnekens Carnaval 't Lestogenblik!

Het is de laatste jaren een traditie geworden dat de begrafenisstoet voorafgegaan wordt door een lampionnenoptocht voor de kinderen. Wij hebben goed nieuws: dit jaar zal deze lampionnenoptocht ook weer gehouden worden!
Vind jij het leuk om samen met andere kinderen een mooi verlichte stoet te maken over de Ginnekenweg naar de Ginnekenmarkt?
Kom dan dinsdagavond 17 februari 2015 tussen 19.15u en 19.45u naar hoek Dillenburgstraat-Ginnekenweg (voormalig Rabokantoor aan de Ginnekenweg).
Je krijgt dan van ons een lampion die je na afloop gewoon mag houden!!!!
Je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buren enz. zijn ook allemaal welkom! En uiteraard mogen papa en mama, opa en oma, ooms en tantes en wie je nog meer kent allemaal naar jou komen kijken!
Ons team van vrijwilligers zorgt er voor dat jullie goed begeleid worden in de lampionnenoptocht, maar als je liever wilt, dan mag papa of mama gewoon met je meelopen.
Kom jij ook? Dan tot ziens bij de lampionnenoptocht!

 

 

voorjaar

NAMENS HET TEAM EEN HELE FIJNE CARNAVAL EN VOORJAARSVAKANTIE

 

 

 

naar boven »

Info 21

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Donderdag 12 februari is meneer Mart jarig. Wij wensen hem een hele fijne verjaardag toe.

 

OPENING NIEUWBOUW 12 FEBRUARI

 

IMG 15241 opening

 

Donderdag 12 februari is de officiële opening van ons nieuwe gebouw. Deze bijeenkomst is uitsluitend voor genodigden. Hoe graag we ook iedereen zouden willen uitnodigen, is dit helaas logistiek niet mogelijk. Er heeft echter even op Breda.nl (site van de Gemeente) een bericht gestaan welke de indruk zou wekken dat het een openbare bijeenkomst is maar dit was echter het bericht, gericht aan de pers. Mocht u het gebouw nog niet hebben kunnen bewonderen dan bent u natuurlijk altijd welkom om er na schooltijd eens doorheen te lopen! De 12de wordt in ieder geval, ook voor alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 3, een heel feestelijke dag.


NIEUWBOUW

 

stopverbodfiets1

 

Voor de straat bij de nieuwbouw geldt een stopverbod. Naast het stopverbod bord is de trottoirrand langs de parkeervakken voorzien van een gele rand.
Ook is de trottoirrand aan de linkerzijde van de nietjes verlaagd zodat het vergemakkelijkt is om met de fiets het trottoir op te gaan. Het is dus niet nodig om fietsen om straat te laten staan hetgeen ook niet toegestaan is.

 


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

 

Het is weer een nieuwe maand, dus een nieuw thema bij 'Kinderen en hun sociale talenten´. Deze maand staat in het teken van ´Een taak uitvoeren´. Omgaan met taken en opdrachten, zowel schoolse als andere taken.
Een voorbeeld: Doorzetten bij een moeilijke klus.


CARNAVAL

 

carnaval 2015

 

Groepen 1/2 hebben natuurlijk op donderdag 12 februari het openingsfeest. En voor deze groepen begint om 14.00 uur de voorjaarsvakantie.
De groepen 3 hebben ook het openingsfeest gehad en dit wordt als het carnavalsfeest gezien, aangezien veel van de spelletjes hetzelfde zijn. Ze hebben ervoor gekozen om op vrijdagochtend het letterfeest te vieren. Ze staan dan stil bij het feit dat de kinderen nu alle letters kunnen lezen en schrijven. Een hele prestatie! Dat gaan ze uitgebreid vieren. De kinderen mogen wederom verkleed naar school komen, wel gewoon fruit en drinken meenemen. Er zullen deze ochtend in de eigen groep allerlei spelletjes gespeeld worden rondom letters.
De groepen 4 vieren carnaval op vrijdagochtend met een modeshow in de klas en een spellencircuit. De ochtend wordt afgesloten met hossen!
Voor de groepen 3 en 4 begint de voorjaarsvakantie om 12.00 uur.
De groepen 5 t/m 8 vieren op vrijdagmiddag carnaval in zaal Vianden. Het thema is "vrijdag de 13e". Voor deze groepen begint de voorjaarsvakantie om 15.30 uur.

naar boven »

Info 20

GEBOREN

 

felicitatie-geboorte-zoon site

 

Op woensdag 28 januari zijn juffrouw Marjolein en haar man Koen de trotse ouders geworden van zoon Sven. Wij wensen hun en natuurlijk ook grote zus Tess al het geluk en gezondheid voor de toekomst.

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Jarig zijn geweest: meneer Wouter & juffrouw Esther v.d. Klein op woensdag 21 januari en juffrouw Minke op dinsdag 27 januari. Ook al stonden ze nog niet in de Info wij feliciteren ze natuurlijk van harte en hopen dat ze een fijne dag gehad hebben.


OPENING NIEUWBOUW 12 FEBRUARI

 

IMG 1522 1 opening

 

Op donderdag 12 februari gaan we met alle leerlingen van de groepen 1 t/m 3 ons nieuwe gebouw feestelijk in gebruik nemen! Onze leerlingen zullen samen met de kinderen van de Dr. de Visserschool na een officieel momentje op het plein een gezellige spelletjesdag hebben en een feestelijke lunch. Deze leerlingen zijn dan om 14.00 uur uit. Vanaf 15.00 uur zal er een openingsbijeenkomst zijn voor genodigden van de Gemeente (afdeling sport), de Kober groep, de Dr. de Visserschool en de Laurentiusschool die natuurlijk ook zeer nieuwsgierig zijn naar het uiteindelijke resultaat. Wij zijn in ieder geval heel blij met en trots op dit mooie gebouw waar we nu al ervaren dat al onze leerlingen en medewerkers het geweldig naar hun zin hebben.


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

MR

 

Dinsdag 10 februari vergadert de medezeggenschapsraad. De vergadering wordt gehouden in de teamkamer van het hoofdgebouw en begint om 20.00 uur. Als onderwerpen komen aan bod: WKR (werkkostenregeling), (meerjaren) formatieplan en jaarverslag MR. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, hierbij nodigen wij u uit bij de vergadering als toehoorder aanwezig te zijn.

 

WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD

 

kangoeroe

 

Ook dit jaar gaan onze leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 weer meedoen aan de wereldwijde Kangoeroewedstrijd. De wedstrijd, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen, vindt plaats op donderdag 19 maart. Vijftig minuten lang buigen onze leerlingen zich over uitdagende en verrassende puzzelopdrachten, waarbij goed lezen en logisch redeneren centraal staan. Op de site w4kangoeroe is meer informatie te vinden over de wedstrijd en zijn opgaven uit eerdere jaren te oefenen. Ook is er dit jaar weer een patroon-kleurwedstrijd, waar kinderen die dat leuk vinden, thuis aan kunnen werken. In de komende drie weken krijgen alle leerlingen een oefen lesje als warming-up en wordt de kleurplaat uitgedeeld.


NIEUWE SCHOOL CJG-er

 

cjg

Danielle Ritsema volgt Jaap van Gurp op als school CJG'er. Elke twee weken houdt zij op maandagmiddag, 14.30 uur-16.30 uur, spreekuur op onze school. Danielle Ritsema is te vinden in de gespreksruimte, 1ste verdieping nieuwbouw. Data kunt u terugvinden op de schoolkalender en in de agenda op site en Info.
U kunt haar ook mailen: danielle.ritsema@cjgbreda.nl

 

BREDA ACTIEF

 

breda actief6264

In de voorjaarsvakantie organiseert Breda-Actief X-kids Urban Games. Op donderdag 19 februari zijn er de volgende activiteiten: Skateboarden & Games, Trampolinespringen & Games en Kids paintball & Games. Flyer kunt u hier downloaden. Voor meer informatie Breda-actief.

naar boven »

Info 19

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Maandag 26 januari is juffrouw Sandra Willemstein jarig en woensdag 28 januari is de verjaardag van juffrouw Babette. Wij wensen ze beiden een hele fijne verjaardag toe.


PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN

eerste-communie-t21841

A.s. zondag is er om 11.00 uur een presentatieviering in de Laurentiuskerk. Het is een speciale gezinsviering met het verhaal over talenten. De communicanten zullen zich tijdens deze viering voorstellen en iets vertellen over hun talenten.
Iedereen is van harte welkom op deze viering.


CARNAVAL GROEPEN 5 T/M 8

 

carnaval2015 vrijdag de 13e

Als motto voor carnaval voor de groepen 5 t/m 8 is gekozen:
"OEI! VRIJDAG D'N DERTIENDE!"

 

OPENINGSFEEST

 

IMG 1522 1 copy opening

Op 12 februari is er voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 een openingsfeest. Die dag zal er, voor de leerlingen uit deze groepen, met een continurooster, gewerkt worden. De kinderen lunchen feestelijk op school en zijn om 14.00 uur vrij.
Meer informatie over deze dag volgt z.s.m.


WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR.................

 

zoeken

Voor één van de spelletjes op het openingsfeest zijn wij op zoek naar blikken voor het spel blikken gooien. Graag grote blikken (bv. van babyvoeding). Ze kunnen ingeleverd worden bij juffrouw Merel op de nieuwbouw.


KINDEREN OPHALEN OP DE NIEUWBOUW

 

IMG 15241

Graag bij het ophalen van uw zoon of dochter op de nieuwbouw enige afstand van de deuren bewaren. Dit i.v.m. de overzichtelijkheid voor de leerkrachten en kinderen die hun ouders of oppas zoeken. Het is de afspraak dat de kinderen zodra ze hun ouders of oppas zien de leerkracht een hand geven en dan naar hen toelopen. Hoe groter de cirkel, hoe beter de kinderen het overzicht hebben.


HOOFDGEBOUW

 

hoofdgebouw f370

 

Aangezien wij vanaf de nog aanwezige werkplekken in het hoofdgebouw niet kunnen zien wie de school binnenloopt, gaat de deur van de aula na het luiden van de bel op slot. Kinderen die later komen door bv. een bezoek aan huisarts, kunnen aanbellen aan de kant van de Dillenburgstraat.


SCHOOLBIBLIOTHEEK

 

bibliotheek2

 

Nog steeds zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de schoolbibliotheek. De bibliotheek is op de maandagochtend wisselend op de Keermanslaan en het hoofdgebouw Mocht u zin en tijd hebben om ons op maandagochtend te helpen, loop dan binnen bij de blblitoheek of stuur een mail naar Mariëtte van Noort, noort@kbs-laurentius.nl. Bellen mag natuurlijk ook 076-5640755.

naar boven »

Info 18

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zaterdag 17 januari is meneer Bert jarig. Wij wensen hem een hele fijne verjaardag toe.

 

ADRESLIJSTEN

 

adreslijsten1

 

Zoals begin van het schooljaar al in de Info vermeld heeft gestaan, zullen wij nog tweemaal de groepslijst met adres en telefoonnummer verstrekken voor de groepen 1/2. In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen. Daarom vragen we u indien u bezwaar heeft tegen verspreiding van deze gegevens onder ouders van de groep waarin uw kind zit dat eventueel kenbaar te maken. Deze gegevens zullen dan van de lijst afgevoerd worden. U kunt dat tot dinsdag dinsdag 20 januari melden bij Mariëtte van Noort (076-5640755 of noort@kbs-laurentius.nl)
Mocht u op het inschrijfformulier aangegeven hebben dat u een geheim nummer heeft, maar wilt u wel dat het binnen de specifieke groep ouders bekend is dan kunt u dat ook even laten weten.
Door de verhuizing naar de Viandenlaan zijn de groepsnummers gewijzigd. U treft dus een ander groepsnummer boven de lijst aan dan u gewend bent.


EEN VERHAAL OVER WOII

 

oorlog 2

 

's Morgens toen Toon en Wim in de klas stonden, vertelden ze dat toen ze klein waren de 2e Wereldoorlog mee hadden gemaakt. Wim vertelde dat familie De Jong en familie Dieleman een bom (V1 of V2) op hun boerderij hadden gekregen, die was bedoeld voor Antwerpen. Daarbij kwamen de 5 kinderen van familie Dielemans en de 5 kinderen van familie De Jong om het leven. De kinderen vonden het een erg indrukwekkend verhaal om te horen. De kinderen gaan in de klas gedichten, tekeningen en verhalen maken over deze gebeurtenis. Ook gaan ze bloemen knutselen die tijdens de herdenkingsdienst in de kerk te zien zullen zijn.
Op 25 januari herdenken wij de heftige gebeurtenis van 22 januari 1945. We zouden het erg waarderen als u op deze herdenking aanwezig zal zijn. Om 12.30 uur begint de herdenking in de Laurentiuskerk.
Geschreven door: Loes en Luna (groep 8.1)


NIEUWBOUW VIANDENLAAN

 

IMG 1522 1

Voor de ouders van de leerlingen die binnenkomen via de ingang van Dr. de Visser geldt dat er geen buggy's, wandelwagens mee naar binnen mogen. Dit is een smalle gang en hiermee blokkeert u de doorgang voor de leerlingen van Dr.  de Visser.
Bij de hoofdingang hangt een cirkel als signaal voor het betreden van de school. Om vijf voor half negen en vijf voor half twee wordt de cirkel op groen gedraaid en mogen de kinderen van groep 1/2 & 3 de school binnenkomen. De kinderen die naar de gymles moeten, worden al eerder toegelaten tot de kleedkamers.


INLOOPMIDDAG

 

inloopmiddag

 

Donderdag 22 januari houden we een inloopmiddag voor de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

naar boven »

Info 17

nieuwbouw-renovatie

 

RENOVATIE HOOFDGEBOUW

 

Het groot gedeelte van het hoofdgebouw staat leeg en de voorbereidingen voor de renovatie zijn begonnen. Op deze locatie zijn nog wel de groepen 4 en één groep 5 aanwezig. Daarnaast zit in het nieuw deel van het hoofdgebouw in de teamkamer Mariëtte (de administratie) en zijn er diverse werkplekken voor Zorgteam, ICT en directie.
Voor alle gebruikers van deze locatie (dus ook alle kinderen!) geldt dat we binnen komen aan de Dillenburgstraat. De toegang vanaf de van Gaverenlaan is afgesloten! Kinderen kunnen hun fiets tegen het hek op het schoolplein plaatsen. Daar staan ze veiliger dan op straat. Kinderen komen binnen via de aula en verlaten daar ook weer de school. Ook hier zal het een half jaartje improviseren worden maar we hebben er alle vertrouwen in, mede door uw medewerking,  dat dit prima zal verlopen. Mocht u vragen of suggesties hebben dan horen wij die graag.

 

DE NIEUWBOUW NU EEN FEIT

 

2015 had niet beter kunnen beginnen. Alles op tijd klaar om op 5 januari met onze leerlingen van de groepen 1 t/m 3 te starten in het prachtige nieuwe gebouw. Daar is door heel veel mensen, maar vooral ook door de leerkrachten en onderwijsassistenten, heel hard gewekt om alles op tijd klaar te hebben. Daarvoor heel veel dank en complimenten!
In en om een nieuw gebouw moeten we wel samen zoeken naar hoe het werkt, wie b.v. waar binnen komt, waar we fietsen neer zetten, auto's parkeren enz. In de komende weken hopen we daar uit ondervinding achter te komen maar wellicht is het toch nu al verstandig een paar afspraken te maken.
De kinderen mogen v.a. 5 minuten voor half negen en 5 minuten voor half twee binnen komen. Dus niet eerder, ook niet als toevallig de deur even open gaat. Leerkrachten zijn vaak nog bezig met voorbereidingen en/of nog niet bij de groep, vandaar! Kleuters worden door ouders of begeleiders binnen gebracht. Dit hoeft natuurlijk niet want sommige oudste kleuters kunnen het vanaf de deur ook prima zelf vinden, zij mogen zelfstandig naar binnen. Kinderen van groep 3 komen vanaf volgende week alleen naar binnen dus ouders nemen voor de buitendeur afscheid. Dit heeft alles te maken met de veiligheid en drukte op de trap. Wij zijn van mening dat deze kinderen groot genoeg zijn om dit zelfstandig te kunnen!
Alle kinderen die boven zitten, de twee kleutergroepen links van de hoofdingang en de kleutergroep bij de aula, komen binnen door de hoofdingang. De kleuters van de vier groepen rechts van de hoofdingang komen binnen via de deur die ook gebruikt wordt door de Dr. de Visserschool.
Op verzoek van de politie! Parkeer géén auto's, fietsen, bakfietsen of ander rollend vervoer voor het plein op straat. Hier is een stop- en parkeer verbod! De bus moet ongehinderd deze bocht kunnen maken. Graag uw auto parkeren op het Schoolakkerplein want daar is plek zat en daar is het veilig. Er is speciaal een zebrapad met vluchtheuvel gemaakt om veilig over te steken, er zijn brede stoepen en er staan zogenaamde Nietjes op de rand van de stoep om te voorkomen dat kinderen spontaan de straat op kunnen lopen. Als we dan ook nog zorgen dat de uitgangen van het plein niet worden geblokkeerd door (bak)fietsen dan komt het helemaal goed! Mocht u vragen en of suggesties hebben dan horen wij die graag.


BRAKKENSLIERT

 

Kekse straole logo 2015

De aanmeldingstermijn voor deelname aan de Brakkensliert op 15 februari is verlengd tot dinsdag 13 januari. Dus leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die zin hebben om op woensdagmiddagen samen te werken aan alle spulletjes die we meenemen in de Brakkensliert en zondag 15 februari mee willen lopen,  kunnen zich nog aanmelden.
Aanmelden kan via het eerder verstuurde strookje maar kan ook via de mail aan juffrouw Minke, westerveld@kbs-laurentius.nl.
Ook kunnen we extra handen gebruiken. Dus ouders die mee kunnen komen helpen zijn van harte welkom. Heeft u tijd en zin om op woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur of woensdagavond (begint om 19.30) een keer of meerdere keren te komen helpen dan zien wij u graag op de Keermanslaan.


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

collage januari site

Het nieuwe jaar gaat van start met een aantal activiteiten in het kader van de Grote Ontdekking.
De groepen 8 krijgen de literatuurkisten met als titel "Leesavatar". De bedoeling is dat de leerlingen met behulp van het aanmaken van een eigen avatar er achter komen welke boeken ze graag lezen. De avatar is een persoonlijk grafisch poppetje die het karakter en interesses van de gebruiker weerspiegelt.
Groepen 3 brengen een bezoek aan de bibliotheek Zuid Oost waar ze voorgelezen worden.
En zoals in voorgaande Info's heeft kunnen lezen zijn de groepen 5 t/m 8 op bezoek geweest bij Breda Photo. Nu zijn de groepen 1 t/m 4 aan de beurt om aan de slag te gaan met de discipline Film & Foto. Vanuit de Grote Ontdekking krijgen zij een project aangeleverd binnen school.
Voor de groepen 1/2 is dit "Doordraaien"een roulerend animatieproject waarin animatiefilms in de klas tot leven komen door decorstukken en spellen bij de films. In dit project staan vijf originele korte animatiefilms centraal, afgestemd op de doelgroep. Als voorbeeld: een papieren hond zit achter zijn staart aan.
Voor de groepen 3 & 4 komt "Moooi". Wat is mooi? En wat niet? "Moooi" bestaat uit vier foto's van mensen die zichzelf hebben versierd om zo mooi mogelijk te zijn.


INLOOPMIDDAG

 

inloopmiddag

Donderdag 22 januari houden we een inloopmiddag voor de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

 

 

KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

 

Zoals wij u in een eerdere Info hebben geïnformeerd gaan wij u dit schooljaar op de hoogte houden van het thema dat centraal staat binnen de methode 'Kinderen en hun Sociale Talenten'.
In de maand januari staat het thema 'Samen spelen en werken' centraal. Kinderen leren de ander positief te benaderen en zorg te dragen voor een ander. Ook leren ze samen iets tot stand te brengen.

 

25 JANUARI HERDENKING V2-DRAMA 1945

 

Op 25 januari vindt er een herdenking plaats van het familiedrama wat zich voltrokken heeft in de periode tussen de bevrijding van onze regio eind oktober 1944 en het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog.
Hierbij kwamen de kinderen van de familie De Jongh en de familie Dielemans om door V1 en V2 vernietigingswapens van de Duitsers.
25 januari is er een herdenkingsdienst in de Laurentiuskerk. Daarna wordt het graf van de kinderen De Jongh die begraven liggen op het kerkhof aan de Vogelenzanglaan.
Leerlingen uit groep 8 zullen er bloemen leggen. Ter voorbereiding zijn er twee 'opa's'naar school gekomen om het 'vergeten verhaal'te vertellen. In de volgende Info komen we hierop terug.

naar boven »

Info 16

GEBOREN

 

felicitatie-geboorte-dochter voor site

Op dinsdag 16 december zijn juffrouw Babette en haar man Joep de trotse ouders geworden van dochter Fem. Wij wensen hun en natuurlijk ook grote broer Job al het geluk en gezondheid voor de toekomst.

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Eerste Kerstdag is de verjaardag van juffrouw Dolly, 28 december viert juffrouw Marijntje haar verjaardag. Nieuwsjaardag is Mariëtte jarig en 4 januari is de verjaardag van juffrouw Ingrid. Wij wensen ze alle vier een hele fijne dag toe.


NIEUWBOUW EN RENOVATIE

 

nieuwbouw-renovatie

Nog even en dan is alles over verhuisd, zijn de lokalen voor de groepen 1,2 en 3 weer ingericht en kunnen we uitkijken naar de Kerstvakantie. Na die welverdiende vakantie is de start op 5 januari in de nieuwbouw!
Alle kinderen hebben er al een kijkje genomen en, ze waren diep onder de indruk
van al dat moois, de lichte ruimtes, de nieuwe speelzalen en het geweldige schoolplein.
Zoals in de vorige info al werd aangegeven mogen deze kinderen 5 minuten voor aanvang van de school binnengebracht worden. Als het goed is weet uw zoon of dochter waar hij of zij moet zijn dus dat komt wel goed. Alle ouders mogen op dinsdag 6 en donderdag 7 januari NA schooltijd tot 17.00 uur in alle rust het gehele gebouw bekijken. Wij vragen u dus om niet op b.v. maandag al direct het gehele gebouw door te gaan. Ook wij, maar vooral de kinderen moeten nog wennen aan de nieuwe omgeving en dan is enige rust en duidelijkheid zeer gewenst.
Op 5 januari zal tijdens de schooluren de wethouder komen kijken naar het resultaat van de bouw maar de feestelijke opening staat gepland op donderdag 12 februari. Daarover hoort u later meer!
Na de Kerstvakantie staat het hoofdgebouw bijna helemaal leeg en zal er gestart worden met de renovatie. De groepen 4 en 5.1 zijn en blijven daar aanwezig. Voor hen wordt er een deel van de speelplaats afgezet met bouwhekken waardoor de veiligheid gedurende de renovatie gegarandeerd moet zijn. De toegang van de school is tijdens de renovatie uitsluitend aan de kant van de
Dillenburgstraat. Dringend verzoek om géén fietsen te plaatsen in de toegangspoort want dit belemmert de veiligheid. Kinderen kunnen hun fiets op het schoolplein zetten, ouders graag op de stoep, voor de school! Kinderen gaan naar binnen via het schoolplein door de deur van de aula.
Ook deze renovatie zal de nodige onrust veroorzaken maar we krijgen er wel wat moois voor terug. Het gehele gebouw krijgt weer de uitstraling die bij deze bouwstijl past, hoge gangen en lokalen en mooie oude tegels aan de wand en op de vloer. Uiteraard wordt er alle moderne techniek in
gebracht die er voor moet gaan zorgen dat we energie zuinig een goed klimaat in de school krijgen, alle verlichting weer voldoet aan de huidige eisen, er een uitstekende akoestiek is en alle toiletten volledig vernieuwd er voor de komend 25 jaar ook weer fris bij staan. Kortom, een grootse renovatie!
Maar nu eerst:

 

kerstvakantie

ALLEMAAL EEN HEEL FIJNE VAKANTIE, MOOIE KERSTDAGEN EN EEN GEWELDIG

GEZOND 2015 !!!!

  

DE OVERBLIJF

collage verhuizing

Met de verhuizing naar de nieuwbouw, gaat de overblijf er vanaf januari voor een aantal groepen anders uitzien.
De groepen 1/2 en 3 gaan overblijven in de aula en de speelzalen van de nieuwbouw.
De groepen 4 en 5.1 gaan overblijven in de aula van het hoofdgebouw.
De overige groepen 5 en de groepen 6.2 t/m 6.4 worden door de overblijf opgehaald en gaan overblijven op de Keermanslaan.
Dit geldt voor de maandag, dinsdag en donderdag.
Vrijdag wordt er overgebleven op de nieuwbouw. De groepen 4 en 5.1 worden dan eerst door de overblijf opgehaald en de leerlingen uit de groepen 5 en 6 aan de Viandenlaan kunnen zelfstandig naar de locatie aan de overkant gaan.
Voor de groepen 6 t/m 8 aan de Keermanslaan verandert er niets, zij blijven elke dag gewoon over op de eigen locatie.
Om dit alles in goede banen te leiden, hebben we uiteraard mer mensen nodig!! Daarom zijn we nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers bij de groepen 1/2 en 3 op de nieuwbouw.
Maar ook zeker voor de overige groepen zoeken we extra hulp!
Heeft u interesse dan horen we heel graag van u, u kunt mailen naar overblijf@kbs-laurentius.nl of bellen naar 06-50991919.


CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Na de Kerstvakantie wordt het spreekuur van CJG gehouden op de nieuwbouw, spreekkamer op de eerste verdieping. Eerste spreekuur is op 5 januari 14.30-16.30 uur. 


KERSTVIERING (Parochienieuws)

De Kerstvertelling in de Laurentiuskerk op 24 december 18.00 uur gaat dit jaar niet door. 


MASTBOSCROSS

Op 1 februari organiseert Sprint voor de 46e keer de SPRINT MASTBOSCROSS. De manier om sportief het nieuwe jaar te beginnen. U kunt zich inschrijven via www.mastboscross.nl/inschrijven.

naar boven »

Info 15

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Op maandag 15 december zijn juffrouw Niekolien, juffrouw Magda & juffrouw Barbara jarig. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.


VERHUIZING

 

nieuwbouw-renovatie

 

De kinderen uit de groepen 1/2 gaan op dinsdag naar de nieuwbouw en zullen allemaal iets kleins meenemen naar hun nieuwe lokaal. De kinderen uit de groepen 3 gaan op woensdag, na eerst genoten te hebben van een heerlijk ontbijt, richting de nieuwbouw. Zij gaan zelf de inhoud van hun eigen kastje naar het nieuwe lokaal brengen.
Zo weten alle kinderen waar ze na de Kerstvakantie zitten.
Ook op deze locatie gaan de deuren 5 minuten voor aanvang open (8.25 en 13.25 uur) en kunnen kinderen, eventueel met ouders, binnen komen. Dit gaan we voorlopig ook proberen voor de kinderen uit de groepen 3. Alle ouders krijgen op dinsdag 6 en/of donderdag 8 januari de mogelijkheid om na schooltijd het gehele schoolgebouw goed te kunnen komen bekijken. Wij vragen u om niet op b.v. maandag al direct het hele gebouw door te gaan. Ook wij, maar vooral de kinderen moeten nog wennen en dan is enige rust en duidelijkheid wel gewenst!

 

administratie

 

Administratie (Mariëtte van Noort) is tijdelijk verhuisd naar de teamkamer op het hoofdgebouw. Vanaf januari te bereiken via Dillenburgstraat 59.


LETTERDOZEN

 

letterdoos

 

Er is nog een beperkt aantal letterdozen beschikbaar voor de verkoop. Als u interesse heeft, kunt u deze letterdoos tegen contante betaling van € 2,00 afhalen bij Mariëtte van Noort. Wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Dit jaar zal de jaarlijkse Kerstviering er anders uitzien dan voorgaande jaren. Dit alles heeft te maken met de verhuizing van de groepen 1 t/m 3 & 5.1.
Deze groepen zullen op woensdagochtend Kerst vieren met een ontbijt.  Zij zijn op donderdag 18 december & vrijdag 19 december vrij.
De overige groepen vieren Kerst op vrijdag 19 december met een brunch. De leerlingen werken op die dag met een continurooster en om 14.00 uur begint voor hun de Kerstvakantie. 


KERSTVIERING (parochienieuws)

Op verzoek van de Jeruzalemparochie maken wij u graag attent op de Kerstvieringen voor gezinnen. Flyer kunt u hier downloaden.

naar boven »

Info 14

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Morgen viert niet alleen Sinterklaas zijn verjaardag maar ook juffrouw Sandra van Schaik. Op maandag 8 december is juffrouw Lian jarig. Wij wensen ze een hele fijne dag toe.

 

kleutermeubilair

Zoals vorige week reeds gemeld gaan we alle kleutergroepen in de nieuwbouw inrichten met nieuwe meubeltjes. Daarom houden we het huidige meubilair over. Het grootste gedeelte gaat via het
Elisabethfonds naar landen waar het allemaal wat minder is en waar ze heel blij zijn met ons meubilair. Wilt u echter een stoeltje of tafeltje kopen voor uw zoon of dochter dan kan dat. Stoeltjes kosten € 5.- (in het vorige bericht stond per ongeluk € 10 maar dat klopt dus niet) en kleine tafeltjes ook € 5.- Al het overige meubilair gaat in ieder geval naar het Elisabethfonds. Als u interesse hebt dan kunt u vanaf maandag  8 december intekenen op de lijst die bij elke kleutergroep ligt. Op woensdag 17 december kunt u dan de meubeltjes komen ophalen tussen 12 en 15 uur! Wij kunnen niets reserveren of bewaren dus als u zelf niet op genoemde datum en tijd kan, laat dan iemand anders het voor u ophalen. Graag bij afhalen met gepast geld betalen!


SINTERKLAAS

 

collage copy copy copy copy copy

 

Vandaag werd Sinterklaas weer door de hele school en vele ouders welkom geheten op het hoofdgebouw.
Er werd weer uit volle borst gezongen. Het was wederom een geweldig feest waarbij ook de Oudervereniging weer druk in de weer is geweest om er voor alle kinderen een geslaagde dag van te maken. Waarvoor dank namens het team.

 

MEENEEMDAG


meeneemdag

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4  is er op maandag 8 december meeneemdag. Zij mogen dan iets meenemen dat ze van Sinterklaas gekregen hebben om er zelf, maar ook met andere kinderen van de klas mee te spelen. Geen wapens, spelcomputers en dingen die uit veel of kleine onderdelen bestaan. Het is verdrietig als er iets verloren gaat.


FIRST LEGO LEAGUE

 

foto lego

 

De leerlingen die meegedaan hebben aan de First Lego League hebben hun ontwerp gepresenteerd aan de bovenbouw. Met dit ontwerp hebben ze de beker voor het programmeren gewonnen.

naar boven »

Info 13

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Woensdag 3 december is juffrouw Ilse jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.


OPLEVERING NIEUWBOUW EN VERHUIZING!

 

nieuwbouw-renovatie

 

Op 8 december is het dan zover, DE OPLEVERING VAN ONZE NIEUWBOUW VIANDENLAAN!

Uiteraard zijn we al lang bezig met alle voorbereidingen voor de verhuizing van alle groepen 1, 2 en 3 maar natuurlijk ook met de praktische uitwerking van de gevolgen van deze verplaatsing. Met onderstaande informatie proberen wij u zo volledig mogelijk te informeren maar wij realiseren ons ook dat een aantal zaken straks in de praktijk vorm gegeven moeten gaan worden. Sommige zaken eerst maar eens ervaren en vervolgens afspraken maken met elkaar over b.v. wie komt wanneer en bij welke deur binnen en waar halen we de kinderen op. Op 8 december is de oplevering en vanaf 9 december gaan wij beginnen met de verdere inrichting. Er komt voor de kleutergroepen nieuw meubilair, er worden ophangsystemen aangebracht, het gehele ICT gebeuren moet worden ingericht, speelzaalmateriaal wordt geleverd, de detaillering van het schoolplein wordt gerealiseerd en nog veel andere zaken moeten worden geregeld. De daadwerkelijke verhuizing vindt plaats op 18 en 19 december. Dan zijn alle kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 5.1 vrij. Alle andere groepen hebben gewoon school t/m 19 december 14.00 uur. 5.1 Is de groep die intern moet verhuizen vanuit het hoofdgebouw naar één van de lokalen op het schoolplein.
Alle kleuters en groepen 3 gaan met de leerkrachten nog  voor de Kerstvakantie een kijkje nemen in de nieuwbouw om alvast te zien waar hun lokaal is en hoe het er uit ziet! De exacte datum is nog niet bekend want die hangt samen met het leveren van de meubels.
Collega's gaan, samen met het verhuisbedrijf, zorgen dat alles op z'n plaats komt en nadat alles goed is ingericht, zijn we klaar om op maandag 5 januari te starten op deze locatie. Ook op deze locatie gaan de deuren 5 minuten voor aanvang open (8.25 en 13.25 uur) en kunnen kinderen, eventueel met ouders, binnen komen. Dit gaan we voorlopig ook proberen voor de kinderen uit de groepen 3. Alle ouders krijgen op dinsdag 6 en/of donderdag 8 januari de mogelijkheid om na schooltijd het gehele schoolgebouw goed te kunnen komen bekijken. Wij vragen u om niet op b.v. maandag al direct het hele gebouw door te gaan. Ook wij, maar vooral de kinderen moeten nog wennen en dan is enige rust en duidelijkheid wel gewenst!
Doordat we in de kleuterbouw nieuw meubilair krijgen houden we veel  "oud" meubilair over. Het grootste deel daarvan wordt geschonken via het Elisabethfonds aan organisaties die dit goed kunnen inzetten op plaatsen/landen waar het allemaal wat minder is. Het wordt gelukkig niet weggegooid! Mocht u het leuk vinden een kleutersetje of alleen een stoeltje te hebben dan is er de mogelijkheid dit te kopen. Voor € 10.- bent u straks de gelukkige bezitter van zo'n mooi kleuterstoeltje.  In de week van 8 t/m 12 december kunt u op een lijst bij elke kleuterklas inschrijven voor dit meubilair en u moet het dan op woensdag 17 december 's middags komen ophalen en met gepast geld betalen! Op is op en weg is weg, we gaan niets bewaren want het gehele gebouw moet voor eind december leeg zijn i.v.m. de komende renovatie (hierover in de volgende INFO)
Op 5 januari gaat na de Kerstvakantie de school weer van start. Wellicht komt de wethouder even op bezoek om deze eerste schooldag met ons mee te beleven. De officiële opening is niet deze eerste schooldag maar op 12 februari. Dit wordt voor alle kinderen in dit gebouw een heel feestelijke dag en in de namiddag zullen alle betrokkenen bij deze bouw samenkomen. Over de exacte invulling wordt nog nagedacht en ook hier over krijgt u later nader bericht.
Kortom, er gaat de komende weken veel gebeuren en ik vraag u dan ook begrip te hebben voor een wat andere afsluiting van de decembermaand dan dat we gewend zijn. Het zal tevens een boel improviseren worden en het vraagt om de nodige flexibiliteit! Wij rekenen dus op uw begrip en medewerking!

 

SINTERKLAAS

 

sinterklaas auto11

Op donderdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Als het weer meezit dan zal hij die dag op het schoolplein ontvangen worden door alle kinderen van onze school. Zijn ontvangst is gepland om half negen en zoals gebruikelijk wordt daarbij het "Laurentius Sintlied"uit volle borst gezongen.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden op de gebruikelijke tijd naar de klas gebracht (jassen aanhouden). Zij zullen met hun juf naar buiten gaan. Het is de bedoeling dat alle kinderen die ochtend naar het hoofdgebouw komen. Na ontvangst zullen de kinderen van de dependances met hun eigen leerkracht terug gaan naar hun locatie.
Alle kinderen nemen gewoon drinken en fruit mee.
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 vieren Sinterklaas op vrijdag 5 december met een heleboel
leuke surprises.
Surprises kunnen afgegeven worden op donderdag 4 december na 15.30 uur tot 16.15 uur en op vrijdag 5 december om 08.15 uur.


SPEELGOED

 

inzameling

 

Dankzij het ingezamelde speelgoed zullen de kinderen in de Koepel zaterdag van Sinterklaas allemaal een eigen mooi ingepakt kadopakket ontvangen.
Aangezien er veel afgegeven is, was het ook mogelijk een kinderdagverblijf in te richten voor de kinderen van 0-4 jaar en wordt er gewerkt aan een "chill"ruimte voor de wat oudere kinderen. Daarnaast is er heel veel leuk buitenspeelgoed gebracht dat gemeenschappelijk gebruikt kan worden. Iedereen bedankt!!


GEVONDEN VOORWERPEN

 

gevonden voorwerpen

 

Naast bekers, sleutels zijn er nu ook een Iphone & RSA SecurID gevonden. Beide voorwerpen zijn af te halen bij de administratieruimte.

naar boven »

Hart van Nederland

 Vanavond 21 november 19.00 uur SBS6 Hart van Nederland gaat de uitzending wel door. 

 

collage info

Vanavond 19.00 uur uitzending van Hart van Nederland SBS waarbij aandacht besteed wordt aan de geweldig succesvolle speelgoed inzamelingsactie die gehouden is. 

naar boven »

Info 12

DE OVERBLIJF

 

overblijfvrijwilliger

 

Voor onze overblijf zijn we nog steeds erg dringend op zoek naar extra hulp.
Met name op donderdag hebben we nieuwe vrijwilligers nodig bij de kleuters en de groepen 3. En vanaf januari bij de groepen 5 t/m 8 op de Keermanslaan.
De vrijwilligers die in ons overblijfteam werken, ervaren dit als erg gezellig en voelen zich zo extra betrokken bij de kinderen op school. Bovendien krijgen zij voor hun werk een leuke vrijwilligersvergoeding.
Voor meer informatie over het reilen en zeilen bij onze overblijf kunt u mailen naar overblijf@kbs-laurentius.nl of bellen met 06-50991919. U mag natuurlijk een keertje binnenlopen.

 

SINT MAARTEN

 

collage sint maarten

 

Afgelopen vrijdag hebben maar liefst 700 kinderen en hun ouders meegelopen met onze Sint Maarten lampionnenoptocht. We hebben genoten van een mooi toneelspel van de juffen en er is goed gezongen. Dit jaar hebben we ons ook ingezet voor de Voedselbank en er zijn 15 volle kratten met voedsel opgehaald, geweldig. We willen iedereen bedanken die dit mooie feest mogelijk hebben gemaakt. Tot volgend jaar!


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

Beeldenstorm BM-340x431 copy copy

 

De groepen 7 zullen een bezoek brengen aan het Breda's Museum. Zij bezoeken "De Beeldenstorm"die onderdeel is van de tentoonstelling De stercke stadt Breda tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Leerlingen maken kennis met de Beeldenstorm, leren verschillende manieren waarop boodschappen/verhalen werden gecommuniceerd vroeger en nu, hoe verschillende geloven communiceren.Groep 7.1 gaat op woensdag 26 november, groep 7.2 op donderdag 27 november, groep 7.3 op vrijdag 28 november en tot slot grope 7.4 op donderdag 20 januari. Het kan zijn dat de groepen op deze dagen iets later dan 12.00 uur terug op school zullen zijn

naar boven »

Info 11

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Op 17 november is juffrouw Cacilda jarig en een dag later viert juffrouw Monique haar verjaardag. Wij wensen ze allebei een hele fijne dag toe.


SINT MAARTEN

 

collage sint maarten

Het is bijna zover, deze vrijdag 14 november is het St. Maartenfeest. Het is een geweldige traditie om met alle kinderen die prachtige lampionnenoptocht te lopen door onze eigen wijk. Dit jaar met een inzamelactie voor de voedselbank in Breda. We vragen alle kinderen om 1 product voor de Voedselbank mee te nemen. Bij de kerkbanken staan kratten van de Voedselbank om de producten in te leveren. Op voedselbankbreda.nl kunt u nalezen welke producten ze goed kunnen gebruiken. Alvast een paar voorbeelden: macaroni + saus, rijst + saus, havermout, muesli, bloem, poedersuiker, stroop, thee, fruitconserven, soep maar ook shampoo, luiers, tandpasta, zeep en waspoeder.
We verzamelen om 18.15 uur op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan. Dan vertrekt de verlichte stoet om 18.30 naar de Laurentiuskerk. Deelname aan de stoet valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.  Alle kinderen dienen dan ook begeleid te worden door een volwassene. Vanwege de veiligheid van u en de kinderen vragen wij u vriendelijk in de verlichte stoet geen gaten te laten vallen en dus goed aan te sluiten. En zingen maar!
De voorste banken in de kerk reserveren wij voor de kinderen. Als u bij uw kind wilt zitten dan kunt u met uw zoon of dochter achter de eerste pilaar plaatsnemen.
Bij slecht weer vindt u de laatste informatie na 15.30 uur op onze site.


FIETSBELEID EN VERKEERSVEILIGHEID

 

fiets

 

De meeste kinderen van onze school wonen zo dicht bij de school dat ze lopend naar school kunnen komen. Gezien het grote aantal leerlingen dat op de fiets komt, hebben we beperkende maatregelen moeten nemen. Dit heeft alles te maken met de capaciteit van de fietsenstallingen en de veiligheid rond de school en op de speelplaats. Op dit moment gaat er ook regelmatig iets stuk aan de fietsen wat te maken kan hebben met de vele fietsen die gestald staan.
Hier kunt u een kaartje downloaden waarop de "fietscirkels"te zien zijn. Alleen de kinderen die buiten de cirkels wonen mogen (dus niet moeten) met de fiets komen. Vandaag krijgt de oudste van het gezin ook de papieren versie van de cirkels mee.

Daarnaast zien we regelmatig dat ouders die hun kind(eren) afzetten bij onze dependance aan de Keermanslaan hun auto parkeren op het fietspad. Dit is niet de bedoeling al is het maar voor even. Denk aan de veiligheid van de kinderen.

 

kerstviering

 

Dit jaar zal de jaarlijkse Kerstviering er anders uitzien dan voorgaande jaren. Dit alles heeft te maken met de verhuizing van de groepen 1 t/m 3 & 5.1.
Deze groepen zullen op woensdagochtend Kerst vieren met een ontbijt.  Zij zijn op donderdag 18 december & vrijdag 19 december vrij.
De overige groepen vieren Kerst op vrijdag 19 december met een brunch. De leerlingen werken op die dag met een continurooster en om 14.00 uur begint voor hun de Kerstvakantie. Meer informatie over de Kerstviering volgt.

naar boven »

Info 10

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Vrijdag 7 november is Angela jarig en op 9 november viert Mireille haar verjaardag, dinsdag 11 november is het de verjaardag van juffrouw Linda. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag.


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

miniscule1 Cultuurwinkel finn

 

De groepen 3, 4 & 5 zullen een bezoek brengen aan Chassé Cinema.

De groepen 3 & 4 gaan op donderdagochtend 13 november naar de film Minuscule en de Mierenvallei: Ergens op een rustige plek op het Franse platteland vormen de haastig achtergelaten spullen van een picknick de inzet van een oorlog tussen twee rivaliserende bendes mieren. In het midden van dit strijdgewoel zal een jong lieveheersbeestje vriendschap sluiten met een zwarte mier en hem helpen zijn mieren heuvel te beschermen tegen de rode mierenkrijgers. Een groot animatie-avontuur op microniveau.
De groepen 5 gaan op woensdag 19 november naar de film Finn, over de negenjarige Finn die samen met zijn vader op het platteland woont. Finn wil graag muziek maken, maar zijn vader wil dat hij gewoon gaat voetballen net als alle andere jongens. Finn snapt niet waarom en zijn vader wil er niet over praten. Een spannende en ontroerende film.


EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

eerste-communie-t21841

 

Leerlingen uit de groepen 4 hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor de Eerste Heilige Communie op 19 april. Mocht u de uitnodiging niet ontvangen hebben maar wilt u uw zoon of dochter aanmelden dan kan dat nog door een mail te sturen aan juffrouw Thérèse, loon@kbs-laurentius.nl.


DE OVERBLIJF

 

overblijfvrijwilliger

Bij de overblijf zijn we nog steeds op zoek naar meer overblijfvrijwilligers! Met de komende verhuizing naar de nieuwbouw worden de groepen anders ingedeeld waardoor meer hulp erg nodig is!
Vanaf januari blijven de groepen 4 en 5.1 over in de aula van het hoofdgebouw, de overige groepen 5 worden opgehaald en gaan dan overblijven op de Keermanslaan.
Om dit alle in goede banen te kunnen leiden, zijn er meer vrijwilligers nodig!
Uiteraard blijven de kinderen van de vrijwilligers op hun werkdagen gratis over en er staat bovendien nog een aardige vrijwilligersvergoeding tegenover!
Loop gerust een keertje binnen bij één van onze overblijflocaties.
Voor meer informatie kunt u mailen naar overblijf@kbs-laurentius.nl of bellen naar 06-50991919.
We horen graag van u!


SINT MAARTEN

 

halloweenpompoen

"Licht maken waar het donker is, warmte geven waar het koud is". Het is een geweldige traditie om met alle kinderen van onze school die prachtige lampionnenoptocht te lopen door onze eigen wijk.
We verzamelen om 18.15 uur op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan. Dan vertrekt de verlichte stoet om 18.30 uur naar de Laurentiuskerk. Daar vindt de Sint Maarten viering plaats waar dit jaar extra aandacht wordt geschonken aan de Voedselbank. Zoals beschreven in de vorige Info vindt er een inzamelactie plaats. In de kerk kunt u een product doneren aan de Voedselbank.
In de vorige Info en op voedselbank.nl kunt u nalezen met welke producten ze een volwaardig voedselpakket kunnen samenstellen.
Deelname aan de stoet valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Alle kinderen dienen dan ook begeleid te worden door een volwassene. Vanwege de veiligheid van u en de kinderen vragen wij u vriendelijk in de verlichte stoet geen gaten te laten vallen en dus goed aan te sluiten. Ook zullen een aantal ouders gevraagd worden om een veiligheidsvestje of een grote lantaarn te dragen.
Om vast te oefenen kunt u hier de teksten en muzieknoten van de liedjes downloaden.

Onderstaand enkele voorbeelden van lampionnen die u samen met uw kinderen zou kunnen maken.

 

collage sint maarten copy

 

BEKENDMAKING MENEER DE BARON

(bericht van SGC 't Lestogenblik)

 

lestogenblik

Beste jongen en meisjes,
Zoals in de vorige jaren de gewoonte was, zal ook tijdens het komend carnaval in februari 2015, meneer de Baron en zijn gevolg heel graag bij KBS Laurentius op bezoek komen.
Zijn jullie benieuwd wie de Franse familie le Dernière du Moment naar Stichting Ginnekens Carnaval Ginneken heeft gezonden om met ons allen carnaval te vieren? Kom dan a.s. zondag 9 november om 13.30 uur met je ouders, opa, oma, oom en tante, vriendjes en vriendinnetjes naar de Ginnekenmarkt!
Daar wordt dan de nieuwe Baron op een leuke en feestelijke manier voorgesteld.
Na de bekendmaking zal de nieuwe Baron een ieder de hand schudden in de achterzaal van café Boerke Verschuren.
Graag tot ziens op de Ginnekenmarkt!

naar boven »

Info 9

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Maandag 3 november is juffrouw Ilona jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

Grote Kerk 1

Cultuurwinkel copy copy

 

Op maandag 10 november en maandag 17 november gaan de groepen 1/2 op een avontuurlijke tocht door de Grote Kerk. Samen met een muzikant en een poppenspeelster gaan ze op zoek in dit kolossale gebouw. Er is genoeg te horen, te zien en te beleven. De kleuters zullen met de bus naar de Grote Kerk vervoerd worden.
Het bezoek aan de Grote Kerk is volgens onderstaand schema

 

Datum Groepen Tijdstip bezoek
10 november  1/2.6, 1/2.8, 1/2.10  10.00-11.00
10 november  1/2.1, 1/2.5, 1/2.11  11.00-12.00
17 november  1/2.2, 1/2.3  10.00-11.00
17 november  1/2.7, 1/2.9  11.00-12.00

 

Voor de groepen die tot 12.00 uur een bezoek brengen, geldt dat zij rond 12.15 uur terug zullen zijn op het Schoolakkerplein. Vanaf daar lopen zij met  hun eigen leerkracht en begeleiding terug naar school. Vriendelijk verzoek om eventuele tussenschoolse opvang hiervan op de hoogte te stellen.


KINDEREN EN HUN SOCIALE TALENTEN

 

kinderen en hun sociale talenten

Op onze school besteden we in de groepen 3 t/m 8 aandacht aan de Sociale Competentie middels de methode 'Kinderen en hun Sociale Talenten'.
Sociale competentie gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan.
Op deze manier leren ze hoe ze problemen met elkaar kunnen oplossen en hoe ze goed met elkaar kunnen samenwerken. Ook hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen.
U wordt het komend jaar op de hoogte gehouden van het thema dat die maand centraal staat.
In de maand november staat het thema 'Aardig doen'centraal. Ze leren de ander positief te benaderen en zorg te dragen voor een ander.
Sociale competentie houdt niet op in de klas: u zult thuis ook regelmatig te maken hebben met dit thema. We hopen dat door onze lessen de sociale competentie van uw kind vergroot wordt. Houdt u in de thuissituaties ook de sociale competentie van uw kind in het oog?
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen we die graag.


FRUIT MEENEMEN NAAR SCHOOL

 

collage fruit

 

In het artikel "Wat elke ouder wil voorkomen" in BN De Stem van afgelopen dinsdag werd aandacht besteed aan het verstikkingsgevaar bij kleine kinderen o.a. door het eten van  hele cherrytomaatjes en druiven. Wij willen u hier graag op attent maken. Tip uit het artikel: Snijdt ze in vieren.


SINT MAARTEN

 

collage sint maarten

Zoals in u de vorige Info heeft kunnen lezen, is de traditionele lampionnenoptocht dit jaar op vrijdag 14 november. We verzamelen om 18.15 uur op het schoolplein van het hoofdgebouw, de optocht vertrekt om 18.30 uur.
De gedachte achter Sint Maarten is het delen met elkaar. Dat deed Sint Martinus, door de helft van zijn cape weg te geven aan een bedelaar die bibberde van de kou. Om deze gedachte terug te laten komen in onze Sint Maarten viering is er dit jaar een inzamelactie voor de Voedselbank in Breda.
De Voedselbank Breda is een organisatie die twee doelen heeft: de Voedselbank is er voor de mensen die tijdelijk niet over financiële middelen van eigen omvang beschikken. Deze mensen helpen wij door middel van het verstrekken van een gratis voedselpakket. Alle voedsel wordt gratis aangeboden omdat het geen economische waarde meer heeft. Wij dragen dan bij aan een brug tussen verspilling en verstrekking van voedsel.
Meer informatie over de Voedselbank Breda kunt u vinden op Voedselbank Breda
In de kerk is er gelegenheid om een product te doneren. De Voedselbank heeft een boodschappenlijst ontwikkeld waarop duidelijk staat omschreven met welke producten ze een volwaardig pakket kunnen samenstellen. De enige voorwaarde is dat de verpakking niet aangebroken mag zijn en dat de producten niet over de datum mogen zijn.

 

boodschappenlijstje maken 1

Aardappelpuree -  Macaroni/saus - Rijst/saus - Rookworst/droge stamppot -Brinta/havermout/muesli/bloem - Poedersuiker/stroop/thee - Koffie/koffiemelk/suiker - Zoet beleg - Houdbare melk - Conserven fruit/soep - Koek/drinken voor school/Ontbijtkoek - Boter/margarine/bakboter - Babyvoeding (melk/potjes) ook non-food producten zijn welkom - Toiletpapier - Waspoeder - Douchegel /Tandpasta - Tandenborstels - Zeep - Luiers maat 3,4,5,6 - Shampoo - Baby verzorgingsproducten

Wij hopen dat er veel wordt ingezameld voor de Voedselbank en dat we samen op deze manier Sint Maarten tot een mooi feest maken!

naar boven »

Info 7

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zondag 12 oktober is juffrouw Helen jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.


EERSTE  COMMUNIE

 

eerste-communie-t21841

Deze week gaat er met de leerlingen uit de groepen 4 een schrijven mee met informatie over het aanmelden voor de Eerste Communie op 19 april 2015.


KINDERBOEKENWEEK

 

 collage afsluiting

 

Deze week sluiten we de Kinderboekenweek/Projectweek af. Er zijn de hele week al tal van activiteiten ondernomen en ook vandaag en morgen zijn er nog een aantal groepen actief bezig met het thema Feest. Bij de groepen 1/2 zijn er veel opa's, oma's, mama's of papa's voor komen lezen of hebben spelletjes met de kinderen gedaan. De groepen 3 zijn naar Bruna geweest waar ze voorgelezen zijn uit Aadje Piraatje, daarnaast hebben ze een feest gehad in het bos.
Groepen 4 houden klassenfeesten, sommige zijn daarvoor gaan winkelen en in één groep hebben ze een uitleg over het Suikerfeest gehad en de lekkernijen mogen proeven. Groepen 5 gaan vrijdag de week afsluiten met een eigen feest in de klas. In de bovenbouw zijn er allerlei knutselwerken gemaakt zoals een feestkrant in de groepen 6. Vandaag gaan de leerlingen van de bovenbouw bij elkaar kijken wat er zoal gemaakt is. Kortom het was met recht een FEESTWEEK!

 

VOORLEESWEDSTRIJD

 

voorlezen

 

Op vrijdag 10 oktober zal de finale plaatsvinden van de voorleeswedstrijd die jaarlijks onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gehouden wordt. In elke klas kan iedereen zich opgeven om een leuk, spannend of grappig stukje voor te lezen. Uit deze lezers wordt door de klas een winnaar gekozen. En deze mogen deelnemen aan de grote Laurentius-bovenbouw-voorleesfinale. De winnaar van elke jaargroep krijgt een boekenbon als prijs. Wij wensen alle lezers en natuurlijk ook de luisteraars veel plezier!

 

BREDA ACTIEF

 

breda actief6264

In de herfstvakantie organiseert Breda Actief X-kids najaar voor kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar. Op dinsdag 21 oktober het thema "Animals" en op donderdag 23 oktober "Nightgames". Flyer kunt u hier downloaden. Voor meer informatie: Breda-Actief X-Kids

naar boven »

Info 8

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Gisteren was juffrouw Marian jarig. Wij feliciteren alsnog van harte. Op 18 oktober viert juffrouw Karin Verleijsdonk haar verjaardag en in de herfstvakantie op 23 oktober is het de verjaardag van juffrouw Marjolein. Net na de herfstvakantie op 27 oktober is juffrouw Kirsten jarig en een dag later juffrouw Hanneke. Wij wensen ze alle vier een hele fijne verjaardag toe.


NIEUWBOUW VIANDENLAAN BIJNA KLAAR

 

nieuwbouw-renovatie

 

Het einde nadert, de bouw van onze dependance aan de Viandenlaan wordt op 8 december opgeleverd. Het heeft even geduurd maar dan het je wel wat! Het is een prachtig gebouw, met alles er op en er aan. De afbouw verloopt zeer goed en snel maar er moet nog veel worden geregeld. In de maand december gaat het dus gebeuren. De groepen 1,2 en 3 gaan verhuizen naar de Viandenlaan! Eerst nog Sinterklaas en een Kerstviering, dan vakantie en op maandag 5 januari voor het eerst naar school in het nieuwe gebouw! Voordat het echter zover is gaan we eerst een keer met alle kinderen van deze groepen een kijkje nemen in onze nieuwe school. Alvast kijken waar de klas is waar je na de vakantie moet zijn, hoe je binnen moet komen, waar je eventueel je fietsje moet wegzetten enz.
En dan gaan we verhuizen! Alle kinderen van de groepen 1,2 en 3 zijn op 18 en 19 december vrij. De leerkrachten gaan dan samen met een verhuisbedrijf alles overbrengen. ook gaan de leerkrachten het eigen lokaal en alle andere ruimten in orde maken om na de vakantie een goede start te kunnen hebben. Wij begrijpen dat u als ouders ook nieuwsgierig bent naar dit mooie gebouw. In de eerste schoolweek na de Kerstvakantie zullen we een moment kiezen waarop u wordt uitgenodigd om in alle rust samen met uw kind(eren) het gebouw te komen bekijken. U hoort daar nog van.
Dan is er ook nog één groep 5, die van juffrouw Marjolein en juffrouw Suzanne, die ook gaat verhuizen. Deze groep gaat tijdelijk uit het hoofdgebouw naar een van de lokalen op het plein waar nu twee kleutergroepen zijn gehuisvest. Dit omdat vanaf begin januari het hoofdgebouw geheel zal worden gerenoveerd. Ook dit wordt een hele klus waarvan we hopen dat dit wordt opgeleverd aan het eind van het schooljaar. Op dat moment verhuizen de groepen 5 t/m 8 vanuit de dependances naar dit prachtig gerenoveerde pand. Als het lukt, zitten we allemaal begin schooljaar 2015-2016 in een prachtige nieuwe of gerenoveerde school met alle faciliteiten die voldoen aan deze moderne tijd!
Ik zei het al, wel hebben lang moeten wachten maar dan heb je ook wat!

Dus voor de duidelijkheid: ALLE groepen 1,2,3 EN groep 5.1 hebben op 18 en 19 december vrij! De andere kinderen hebben deze dagen gewoon school. Zij krijgen deze twee dagen naar alle waarschijnlijkheid op het einde van het schooljaar als deze groepen moeten verhuizen.


SINT MAARTEN OPTOCHT

 

sint maarten

 

Zoals ieder jaar lopen we ook dit jaar met de kinderen van onze school een gezellige lampionnenoptocht. De optocht is op vrijdag 14 november en niet op 7 november zoals vermeld op de schoolkalender! We verzamelen op 18.15 uur op het schoolplein van het hoofdgebouw, start van de optocht is 18.30 uur en gaat naar de Laurentiuskerk voor de St. Maartenviering. Nadere informatie volgt in de Info's na de herfstvakantie.

 

herfstvakantie 2014 

Namens het team een

hele fijne herfstvakantie

 

naar boven »

Info 6

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zaterdag 4 oktober is juffrouw Tess jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.


BREDASE SINGELLOOP

 

SINGELLOOP2014

 

A.s. zondag wordt voor de 29e keer de Bredase Singelloop georganiseerd. Dit jaar zullen er 288 kinderen en ouders meedoen aan de Familieloop. Verzamelen op het Chasséveld waar om 16.00 uur de warming-up begint. Om 16.30 uur vindt de start plaats. De deelnemers kunnen kiezen een ronde van 1860 meter te lopen of 2 rondes van 3830 meter. Dit is anders dan voorgaande jaren.
Ook de ronde die gelopen wordt en de finish zijn anders dan voorgaande jaren!!
De finish is op de Grote Markt waarna de lopers worden geleid naar het loperskwartier op het Kasteelplein.
De deelnemers van de Laurentius lopen (hopelijk zoveel mogelijk in Laurentiusshirt) met startnummers met 2 oranje strepen aan de zijkant. Kinderen die deelnemen krijgen hun startnummer met begeleidende brief.
Wij hopen dat er veel kinderen en ouders naar de binnenstad zullen komen om de lopers aan te moedigen.
Wilt u het parcours precies weten: parcours familieloop


DE OVERBLIJF

 

overblijfvrijwilliger

 

Het overblijfteam is op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Met name op maandag en donderdag kunnen we extra hulp goed gebruiken.
Het overblijfteam werkt tussen de middag in verschillende groepen op verschillende locaties. Om de lunch zo gezellig en goed mogelijk te laten verlopen, zoeken we hiervoor meer enthousiaste mensen!
Lijkt het u leuk om met groepen kinderen te werken en wilt u meer informatie over onze overblijf en de vergoeding die u hiervoor krijgt, neem dan contact op met Marga 06-50991919 of mail naar overblijf@kbs-laurentius.nl.

 

Verder nog een verzoek aan alle ouders die gebruik maken van onze overblijf om hun mobiele nummer in te voeren in Idealnet. We missen namelijk een heleboel nummers en kunnen u dus niet bereiken mocht dit nodig zijn tijdens de overblijf.


CULTURELE ACTIVITEITEN

 

bibliotheekbezoek

 

De groepen zes gaan een bezoek brengen aan bibliotheek Zuid Oost. Na een korte rondleiding over alle materialen die in de bibliotheek zijn te vinden en uitleg over de bibliotheek-computer zullen ze in twee groepen verdeeld worden. Een groep gaat zoekopdrachten uitvoeren. De andere groep gaat opdrachten uitvoeren in de catalogus. Na een tijdje ruilen de groepen. Groep 6.1 & groep 6.2 gaan op dinsdag 7 oktober, groep 6.3 & groep 6.4 gaan op vrijdag 10 oktober.


KINDERBOEKENWEEK/PROJECTWEEK

 

collage-site

Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan. De groepen 3 t/m 6 hebben de week geopend met het lied Feest! van Kinderen voor Kinderen.

Op woensdag 8 oktober zal er door de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een boekenmarkt georganiseerd worden. De markt is alleen voor kinderen. Over de "spelregels"en afspraken worden de leerlingen geïnformeerd. Misschien kunt u met uw kind eens in de boekenkast duiken om te zien of daar boeken in staan die niet meer gelezen worden. De kinderen uit de groepen 5 zullen ook een bezoek aan de boekenmarkt brengen om mogelijk boeken te kopen. Mochten uw kinderen boeken willen kopen dan zou het fijn zijn dat zij voldoende kleingeld bij zich hebben. Boeken kosten maximaal € 1,=.

 

LEGE BATTERIJEN? LEVER ZE IN!

 

batterijen

 

Wie lege batterijen inlevert, maakt kans op een reischeque. Om mee te doen moet u een zakje met tien batterijen en naam en adres en telefoonnummer in één van de officiële Stibat-tonnen deponeren. Wat veel ouders niet weten, is dat u de zakjes met batterijen ook in de ton bij de trap op het hoofdgebouw kunt achterlaten. Zo helpt u de school met het sparen van punten voor leuke artikelen, zoals bv. buitenspeelgoed en maakt u kans op één van de reischeques.

naar boven »

Info 5

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zaterdag 27 september is meneer Fons jarig. Wij wensen hem een hele fijne verjaardag toe.

 

OPENINGSVIERING THEMA VREDE

vrede

Zondag 28 september is er om 11.00 uur de openingsviering in de Laurentiuskerk. Als katholieke school hechten wij hier veel waarde aan en hopen dat u er ook zo over denkt. Wij hopen dan ook heel veel kinderen met hun ouders in de kerk te treffen om er samen een geweldige feestelijk opening van te maken. Deze zondag is tevens de afsluiting van de Vredesweek

 

KINDERBOEKENWEEK/PROJECTWEEK

kinderboekenweek

Woensdag start de Kinderboekenweek met als thema "Feest". De Kinderboekenweek duurt tot en met 8 oktober. Dit jaar zal gelijktijdig met de Kinderboekenweek de projectweek lopen. Deze keus is gemaakt omdat we met de komende verhuizing en de opening van de nieuwbouw een heel druk voorjaar krijgen waardoor de projectweek in deze periode niet door kan gaan. Dus heel veel aandacht voor de Kinderenboekenweek met het geweldige thema "Feest". We sluiten, in tegenstelling tot andere jaren, deze projectweek niet af met een inloopavond.
In deze week zijn er diverse activiteiten. De groepen 1/2 hebben voorleesouders/opa's/oma's uitgenodigd en sluiten de week af met een verrassing. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 openen de week op het schoolplein van het hoofdgebouw met het liedje Feest van Kinderen voor Kinderen. In de bovenbouw wordt weer een boekenmarkt georganiseerd en een voorleeswedstrijd gehouden. Kortom: Feest!!


CULTURELE ACTIVITEITEN

BredaPhoto-Kinderproject-770-744-330-744

De groepen 5 t/m 8 zullen een bezoek brengen aan het internationale fotofestival BredaPhoto met als thema "Songs From the Heart". Speciaal voor deze groepen is een educatie-traject ontwikkeld rondom een selectie van werken uit deze buitenexpositie. Het samen kijken naar foto's van verschillende fotografen en de festivalbeleving staan centraal tijdens het bezoek aan het festival. Tijdens een anderhalf uur durende rondleiding worden de kinderen meegenomen op een fototocht aan de hand van opdrachten. Een waar foto-avontuur!


VERKOOP SCHOOL POLO'S voor de SINGELLOOP

polo

Zondag 5 oktober is de Singelloop in Breda weer. De Oudervereniging verkoopt daarom weer de schoolpolo's. Voor negen euro koopt u een sportieve groene polo met een prachtige opdruk van 'ons' torentje en de naam van de school. Er zijn t-shirt in de maten 110/116 (kindermaat S) tot en met XXL (voor volwassenen). De polo's zijn makkelijk te wassen en gaan jaren mee.
Het is natuurlijk erg leuk dat tijdens de Singelloop (maar ook tijdens onze eigen schoolactiviteiten) het groen van onze school goed zichtbaar is.
Polo's liggen vanaf dinsdag in de tuinkamer van het hoofdgebouw waar u ze tegen contante betaling kunt halen.


STUDIEDAG MAANDAG 29 SEPTEMBER

studiemiddag 2

Maandag 29 september is er voor het team een studiedag. Alle groepen zijn deze dag vrij.


LEZING ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN BOUWGROND BREDE SCHOOL

Op maandagvond 6 oktober organiseert G=G in samenwerking met de gemeente Breda
een presentatie over de archeologische vondsten op het terrein, waar nu de Brede School wordt gebouwd,
door Eric Peeters stadsarcheoloog.
Afgelopen najaar zijn er op het terrein, sporen uit de 13e eeuw (vanaf 1200) van bewoning gevonden zoals diverse waterputten, potscherven en paalresten (of sporen daarvan). Uit de 80jarige oorlog (dus ca. 1560 – 1640): gracht en palissade. Palissade was nodig als bescherming in de roerige tijd van de 80-jarige oorlog. Verder zijn contouren van de pastorie aangetroffen en ook veel zaden en pitten van bomen, planten en struiken uit die tijd.
Wanneer: maandag 6 oktober 20.00,
vanaf 19.30 is de zaal open en wordt u ontvangen met een kopje thee of koffie
Waar: Gemeenschapshuis Vianden
toegang is gratis

collage copy copy copy copy

In het voorjaar zal de tentoonstelling binnen onze school te bezichtigen zijn. Informatie hierover volgt.

naar boven »

Info 4

BREDASE SINGELLOOP

SINGELLOOP2014

Zondag 5 oktober vindt de 29ste editie van de Singelloop plaats in de binnenstad van Breda. Traditiegetrouw wordt dit fantastische evenement afgesloten met de Familieloop.
Ook dit jaar kan er weer ingeschreven worden via onze school!
Als uw zoon/dochter het leuk vindt om met klasgenoten of een familielid 1, 2 of 3 rondjes te rennen door de stad, aangemoedigd door vele bekenden, schrijf dan snel in!
We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst dit jaar.
Meer informatie en aanmeldstrookjes zijn hier downloaden


SCHOOLBIBLIOTHEEK

bibliotheek2 copy

Nog steeds zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de schoolbibliotheek. Inmiddels is besloten de bibliotheek te verplaatsen naar de MAANDAGOCHTEND. Mocht u zin en tijd hebben om ons op maandagochtend te helpen, loop dan binnen bij Mariëtte van Noort, administratieruimte hoofdgebouw of stuur een mail aan noort@kbs-laurentius.nl. Bellen mag natuurlijk ook 076-5640755.


CULTURELE ACTIVITEITEN

kma

Ook dit jaar brengen de groepen 7 een bezoek aan het KMA-terrein. Op dinsdag 23 september gaan de groepen 7.1 en 7.2 en op donderdag 25 september de groepen 7.3 & 7.4.

Ze krijgen daar een rondleiding van een deskundige die de leerlingen voert langs de belangrijkste historische en culturele plaatsen op het militaire terrein. Dit bezoek sluit precies aan bij de geschiedenislessen in de groepen 7.
De groepen zullen er lopend naar toe gaan. Dit betekent dat de groepen die om 09.00 uur (7.1 & 7.3) de rondleiding krijgen om 08.15 uur op school moeten zijn, de groepen (7.2 & 7.4) die de latere rondleiding krijgen, zullen rond 12.15 uur weer op school zijn.

 

DE UITDAGING

uitdaging

In de groepen 8 wordt een start gemaakt met het schoolproject "De Uitdaging". Meedoen in de samenleving. Verschil maken in de wereld en om je heen. Daar draait het allemaal om bij de uitdaging. Door de uitdaging krijgen kinderen de kans om hun sociale droom uit te voeren. Wilt u hier meer over lezen: 

http://www.deuitdaging.info/

 

INLOOPMIDDAG

Donderdag 25 september houden we een inloopmiddag voor alle ouders van de kinderen in de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

 

KAMP GROEP 8

collage copy copy copy

Vandaag komen de groepen 8 terug van wederom een zeer geslaagd kamp. We kijken terug op een door zonovergoten kamp met enthousiaste kampleiding en veel ondersteunende ouders. Ook dit weer een echte, enge spoortocht, een vossenjacht in Loon op Zand en veel spel en beweging op het schitterende terrein van de kampeerboerderij en niet te vergeten een schitterende omgeving. Het was een geslaagde vierdaagse. Het eten was goed, slapen wat kort en de leiding geweldig. We willen iedereen bedanken die hoe en waar dan ook heeft meegewerkt om dit kamp tot een succes te maken.


WECYCLE MEE!!

wecycle

In Nederland wordt jaarlijks 35 miljoen kilo aan kleine elektrische apparaten zomaar in de vuilnisbak gegooid! Zo worden waardevolle stoffen vernietigd die ook hergebruikt kunnen worden. Als we deze materialen recyclen komen er minder schadelijke stoffen in het milieu en zijn er minder grondstoffen nodig. De Gemeente Breda is samen met Wecycle en een aantal basisscholen een inzamelingsactie gestart voor elektrische apparaten.

Ook de Laurentiusschool doet mee!
Tot 17 november is de Laurentiusschool inzamelpunt voor kleine elektrische apparaten (denk aan strijkijzers, föhns, boormachines, elektrische tandenborstels, mixers......), er staat daarvoor een grote doos op de Viandenlaan en op de Keermanslaan. In de bovenbouw is extra aandacht voor dit project. Met de inzamelingsactie leren de leerlingen over hergebruik van spullen, helpen mee aan een beter milieu en bovendien kunnen ze een cadeau voor school verdienen!
Daarnaast doneert Wecycle voor elke deelnemende school een bedrag aan de Stichting Jarige Job die er voor zorgt dat kinderen in Nederland een leuke verjaardag kunnen vieren ook als daar thuis geen geld voor is.
Dus... duik samen met uw kind de kast, garage of berging in en alle kleine elektrische apparaten (DIE PASSEN IN EEN BOODSCHAPPENTAS!!) kunnen mee naar school!


OUTDOOR BRABANT

outdoor brabant

Sinds 1984 wordt in Breda het groot vijfdaagse paardensportevenement gehouden onder de naam Outdoor Brabant, voorheen Breda Hippique. het evenement telt maar liefst vier hippische disciplines, namelijk: eventing, mennen, springen en dressuur. In samenwerking is de KNHS is er het Paard & Leren lespakket samengesteld voor groep 5. Het pakket bestaat uit vier verschillende lessen. Drie lessen op school en één les in de praktijk, bij Outdoor Brabant. Elke les bevat een filmpje, een tekst en een afsluitend groepsspel. Onze groepen 5 zullen deze lessen volgen een aansluitend op donderdag 25 september een bezoek brengen aan Outdoor Brabant.


BLOKFLUITLES

Blokfluit1

De lessen beginnen op woensdag 29 oktober van 13.00-13.30 uur in het hoofdgebouw. Verzamelen voor aanvang van de les in de hal bij de trappen. De les kost € 1,50 per les + materiaal. Opgeven kan per mail aan: marja@ditis.nl met onderstaande gegevens:
Naam:
Groep:
Wel of niet in het bezit van een enkelborige blokfluit (hout)
Wel of niet in het bezit van deel 1 v.d. Jonge Blokfluiter (J. Arden)

naar boven »

Info 3

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Vrijdag 12 september is meneer Bas jarig. Wij wensen hem een hele fijne dag toe.


BREDASE SINGELLOOP

 

SINGELLOOP2014

 

Zondag 5 oktober vindt de 29ste editie van de Singelloop plaats in de binnenstad van Breda. Traditiegetrouw wordt dit fantastische evenement afgesloten met de Familieloop.
Ook dit jaar kan er weer ingeschreven worden via onze school!
Als uw zoon/dochter het leuk vindt om met klasgenoten of een familielid 1, 2 of 3 rondjes te rennen door de stad, aangemoedigd door vele bekenden, schrijf dan snel in!
We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst dit jaar.
Meer informatie en aanmeldstrookjes kunt u hier downloaden
Inschrijven kan tot vrijdag 19 september.

 

CULTURELE ACTIVITEITEN

 kleine ezel  Cultuurwinkel copy  nandi

 

Ook het culturele schooljaar is weer van start gegaan. De groepen 1/2 hebben literatuurkisten gekregen. Aangezien er per thema een beperkt aantal kisten beschikbaar is, zullen zeven groepen aan de slag gaan met de kisten van de "Kleine Ezel" waarbij de prentenboeken van Rindert Kromhout centraal staan. De boeken zijn geïllustreerd  door Annemarie van Haeringen. In de klas wordt het verhaalfiguurtje tot leven gebracht.  De overige drie groepen kregen de kisten waarbij het boek "Nandi's verrassing" centraal staat. Hierbij kunnen verschillende thema's aan de orde komen: wonen in Afrika, tropisch fruit, verschillende soorten dieren, kinderen in andere landen en het samen delen..

Ook de groepen 5 hebben een literatuurkist gekregen met als titel "Boekenbal". Kinderen maken op een spannende manier kennis met leuke leesboeken. Ze krijgen te maken met het ontcijferen van geheimschrift en opdrachten.

 

SINT MAARTEN

 

sint maarten

 

Aangezien de Laurentiuskerk niet beschikbaar is op vrijdag 7 november is de Sint Maartenoptocht verzet naar vrijdag 14 november. Graag datum aanpasen op de schoolkalender.

 

SPORTDAG GROEPEN 3/4

 

sportdag copy copy

 

Woensdag 17 september is de sportdag voor de groepen 3&4. Leerlingen worden op 08.45 uur verwacht op het terrein van Zwart-Wit en melden zich bij hun juf. Om 09.00 uur begint het programma. De kinderen nemen eten en drinken mee. Na een ochtend van spelletjes kunnen de kinderen om kwart voor twaalf opgehaald worden. Wel graag afmelden bij eigen leerkracht.


SCHOOLKAMP GROEPEN 8

 

schoolkamp

 

Maandag 15 september t/m donderdag 19 september gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp. Zij gaan net als voorgaande jaren naar Kampeerboerderij Kuijpershoefke in Loon op Zand. Wij wensen alle leerlingen, begeleiders en de ouders die gaan helpen een hele fijne en gezellige tijd toe met naar wij hopen prachtig weer.

 

OPENINGSVIERING THEMA VREDE

 

vrede

Zondag 28 september is er om 11.00 uur de openingsviering in de Laurentiuskerk. Als katholieke school hechten wij hier veel waarde aan en hopen dat u er ook zo over denkt. Wij hopen dan ook heel veel kinderen met hun ouders in de kerk te treffen om er samen een geweldige feestelijk opening van te maken. Zoals u in onderstaand bericht van de parochie kunt lezen is dit tevens de afsluiting van de Vredesweek.

 

NACHTWAKE VOOR DE VREDE  

(parochienieuws)


nachtwake


Elk jaar wordt in september een speciale week voor de Vrede gehouden. Dit jaar van 20 tot en met 28 september. Op zondag 21 september om 11.00 uur wordt in R.K. Laurentiuskerk een oecumenische gebedsdienst gehouden. We sluiten de week af in diezelfde kerk op zondag 28 september in de viering van 11.00 uur: dat is tevens de openingsviering van het schooljaar van KBS Laurentius.
Speciaal dit jaar is dat er een Nachtwake voor de Vrede wordt gehouden in de R.K. Laurentiuskerk in Breda-Ginneken. In de nacht van 26 op 27 september zal de kerk geopend zijn van 19.00 tot 07.00 uur. Elk uur zal er een gebedsmoment zijn met voorgangers uit verschillende kerken in Breda en omgeving. Er is gelegenheid om een kaarsje te branden, om in stilte te mediteren, te luisteren naar zang en muziek. Meerdere koren hebben hun medewerking toegezegd. U wordt van harte uitgenodigd die nacht, of een gedeelte ervan, mee te beleven. U kunt op elk moment dat het u schikt binnenlopen.

naar boven »

Info 2

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Dinsdag 9 september is juffrouw Lieke Schaerlaeckens jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

 

SINGELLOOP2014

Zondag 5 oktober vindt de 29ste editie van de Singelloop plaats in de binnenstad van Breda. Traditiegetrouw wordt dit fantastische evenement afgesloten met de Familieloop.
Ook dit jaar kun er weer ingeschreven worden via onze school!
Als uw zoon/dochter het leuk vindt om met klasgenoten of een familielid 1, 2 of 3 rondjes te rennen door de stad, aangemoedigd door vele bekenden, schrijf dan snel in!
We hopen natuurlijk weer op een grote opkomst dit jaar.
Meer informatie en aanmeldstrookjes kunt u hier downloaden.

 

lego1

 

Inschrijving voor de FIRST Lego League weer geopend.
Na het succes van vorig jaar met 2 teams in aan de FLL gaat Laurentius ook dit jaar weer meedoen. Meer dan 240.000 kinderen, van 9 tot 15 jaar uit meer dan  82 verschillende landen gaan de uitdaging aan in de FLL WORLD CLASS Challenge 2014/2015.
Twee bekers, een radio interview, en deelname aan de nationale finale in de jaarbeurs van Utrecht vraagt om een vervolg; Inschrijven kan via deze link:
http://goo.gl/Vfaw47
We zijn op zoek naar leerlingen van groepen 7 en 8 die het leuk vinden om serieus met elkaar aan de slag te gaan. Verder zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om een klein groepje kinderen te begeleiden in of het technische of het maatschappelijke aspect van de wedstrijd.
Wekelijks komt het team bijeen op woensdagavond van 18.30-20.00 uur en werk gezamenlijk naar de finale toe bij Avans hogeschool eind november.
Zij gaan onderzoek hoe de manieren waarop wij kennis en vaardigheden vergaren in de 21e eeuw verbeterd kunnen worden. Het doel daarbij is dat de teams aan volwassenen gaan uitleggen wat de behoeften van kinderen zijn op het gebied van leren en ontdekken. Maak je klaar voor deze uitdaging, de FLL WORLD CLASS!
De FLL daagt kinderen uit om te denken als wetenschappers en technici. Tijdens het FLL WORLD CLASS seizoen ontwerpen, bouwen en testen de teams een robot met LEGO MINDSTORMS® om hier vervolgens meerdere missies in de robotwedstrijd uit te voeren. Ook kiest ieder team een probleem uit de praktijk dat opgelost moet worden. Gedurende de hele ontdekkingstocht staan de FLL Core Values centraal.

 

adreslijsten1

Vandaag gaan de adreslijsten met de leerlingen mee.
Aan de groepen 3 t/m 8 wordt deze lijst eenmalig uitgereikt bewaar hem dus goed. De groepen 1/2 zullen dit jaar nog tweemaal een dergelijke lijst ontvangen i.v.m. de instroom van nieuwe leerlingen.

 

infoavond 1

U wordt van harte uitgenodigd op de informatieavonden die wij de komende twee weken houden. De avonden beginnen om 19.30 uur. Zij zijn vanavond voor de groepen 8, op dinsdag 9 september voor de groepen 4, donderdag 11 september voor de groepen 1/2 & 5 (m.u.v. groep 1/2.8), dinsdag 16 september voor de groepen 6 en op donderdag 18 september voor de groepen 7.

naar boven »

Info 1

felicitatie-geboorte-dochter voor site

Vrijdag 8 augustus zijn juffrouw Elisa en haar man Martin de trotse ouders geworden van dochter Yfke. Wij wensen hun en natuurlijk ook grote broer Jesse alle geluk en gezondheid voor de toekomst.

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Donderdag 28 augustus is juffrouw Lonneke jarig en maandag 2 september viert juffrouw Anja haar verjaardag. Wij wensen beiden een hele fijne verjaardag toe.

 

ziek

ZIEKMELDINGEN

Als uw kind ziek is vragen wij u dringend dit niet te melden bij de eigen leerkracht maar tussen 08.15 en 08.30 uur op het telefoonnummer van de hoofdvestiging 076-5640755. Hier worden centraal de absenten geregistreerd en doorgegeven aan de betreffende leerkrachten.

 

speelhuis

HET RAADSEL VAN DE VERDWENEN VESTING

Net als velen anderen kwamen ook wij na de vakantie op school en zagen dat de vesting, het geweldig leuke en veel gebruikte klimhuis, op ons plein was verdwenen. Niemand wist er wat van. Was het afgebrand en in rook opgegaan, gesloopt door vandalen, gestolen om elders te gebruiken of......zou de Gemeente er meer van weten? Bij navraag bleek al snel dat er, jawel door de Gemeente, een enorme fout was gemaakt. In de veronderstelling dat de vesting was afgekeurd (hetgeen niet het geval was) werd intern besloten het dan maar weg te halen. Dit zonder zich af te vragen wie de eigenaar is en wat er daarna zou moeten gebeuren. Gewoon bij de poten afzagen en meenemen en weg was onze vesting. Na overleg hebben we besloten dat de Gemeente op korte termijn een leuk speeltoestel terug zal plaatsen zodat al onze leerlingen er tot het moment van verhuizing naar de nieuwbouw met veel plezier op kunnen spelen. Wij zijn benieuwd, maar het raadsel is in ieder geval opgelost!

 

adreslijsten1

ADRESLIJSTEN

Donderdag 4 september willen wij overgaan tot het verstrekken van de groepslijst van uw kind met daarop naam, adres en telefoonnummer. In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen. Daarom vragen wij u indien u bezwaar heeft tegen de verspreiding van deze gegevens onder de ouders van de groep van waarin uw kind zit dit kenbaar te maken.U kunt dat tot 2 september melden bij Mariëtte van Noort, noort@kbs-laurentius.nl of 076-5640755. Mocht u een geheim nummer hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit kenbaar te maken ook al heeft u het indertijd op het aanmeldingsformulier aangegeven. Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat u géén bezwaar heeft tegen vermelding.
Aan de groepen 3 t/m 8 wordt deze lijst eenmalig uitgereikt, bewaar hem dus goed. De groepen 1/2 zullen dit schooljaar nog tweemaal een dergelijke lijst ontvangen, i.v.m. de instroom van nieuwe leerlingen.

OPVANGADRES/TELEFOONNUMMERS

Vandaag ontvangt u een formulier waarop u in kunt vullen met wie wij contact op kunnen nemen in het geval dat nodig zou zijn. Wij verzoeken u dit formulier in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

 

bibliotheek2 copy

SCHOOLBIBLIOTHEEK

Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 naar de schoolbibliotheek kunnen gaan. Zij verzorgen niet alleen de uitleen maar ook voor een deel de aanschaf en invoer van nieuwe boeken.
Voor de groepen 6 t/m 8 is de bibliotheek op de Keermanslaan en voor de groepen 4 & 5 op het hoofdgebouw. In het schooljaar 2015/2016 zullen alle groepen gebruik maken van de bibliotheek op het hoofdgebouw. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit moment is de bibliotheek op de donderdagmorgen, mogelijkheid is er om deze te verzetten naar de maandagmorgen.  Mocht u in de gelegenheid zijn en zin hebben om ons  te komen helpen loop dan een keer binnen bij Mariëtte van Noort, administratieruimte hoofdgebouw of stuur een mail noort@kbs-laurentius.nl, bellen mag natuurlijk ook 5640755

 

bijeenkomst

INFORMATIEBIJEENKOMST GROEPEN 8

Voor de ouders van de leerlingen van de groepen 8 wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd op donderdag 4 september, aanvang 19.30 aan de Keermanslaan. Voor de overige groepen zijn er op korte termijn ook informatiebijeenkomsten. Data vindt u in de kolom hiernaast.

naar boven »