Onze school » Praktisch » Alle nieuwsbrieven » info's 2013-2014

info's 2013-2014

Info 37

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Vrijdag 6 juni is juffrouw Els Posthouwers jarig en op zondag 8 juni is het de verjaardag van juffrouw Ivonne Rooijackers, een dag later viert juffrouw Sabine haar verjaardag. Wij wensen ze een hele fijne verjaardag toe.

 

SPONSORLOOP

ballonnen

Vanmiddag 13.30 uur start van de 40ste sponsorloop ten bate van de Leprastichting


UITSLAG KANGOEROEWEDSTRIJD

kangoeroewedstrijd

De uitslag van de wiskundewedstrijd is binnen en onze school heeft een schitterend resultaat geboekt. Twee leerlingen uit groep 3, Emma van Hest en Wessel de Haay hebben een prijs gewonnen bij de ontwerpwedstrijd.
Victor Sprenkels uit groep 8 is uitgenodigd voor de landelijke SMART-finale. Hij behoort tot de beste 60 van Nederland.
In het scholenklassement hebben de groepen 45 met hun gemiddelde score een derde plaats gehaald en de groepen 8 de EERSTE plaats.
Alle kinderen die meegedaan hebben, ontvangen een cadeautje als aandenken aan de wedstrijd.


GEVONDEN VOORWERPEN

gevonden voorwerpen

Verzoek om een blik te werpen op de gevonden voorwerpen. Er ligt weer van alles: sleutels, bekers, trommels, dassen, jassen..... Mocht u iets missen dan loont het zeker de moeite te komen kijken. Alle spullen die niet zijn opgehaald gaan in de week na Pinksteren naar het goede doel.


SCHOOLBIBLIOTHEEK

bibliotheek2

In een eerdere Info hebben we een oproep geplaatst voor vrijwilligers van de schoolbibliotheek. Helaas is hierop geen enkele reactie gekomen.
Vandaar deze herhaalde oproep.
Betreft het verzorgen van de uitleen voor de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, Daarnaast gaat het ook voor een deel over de aanschaf en invoer van nieuwe boeken. Voor de groepen 6 t/m 8 is de bibliotheek nu nog op de Keermanslaan. Voor de groepen 4 & 5 gaat het om uitleen op het hoofdgebouw. Mocht u in de gelegenheid zijn en zin hebben om ons op donderdagochtend te komen helpen, loop dan een keer binnen bij Mariëtte van Noort, administratieruimte hoofdgebouw of stuur een mail naarnoort@kbs-laurentius.nl, bellen mag natuurlijk ook 5640755.

naar boven »

Start nieuwe schooljaar

weer naar school

Maandag 25 augustus worden ALLE kinderen verwacht op het HOOFDGEBOUW aan de Van Gaverenlaan. Kleuters worden door hun ouders naar hun klas gebracht. Om 08.30 uur openen we het schooljaar met alle kinderen van de groepen 3 t/m 8. Daarna gaan de kinderen met hun eigen leerkracht naar hun locatie. Wij verzoeken u dringend als het enigszins mogelijk is de kinderen niet met de fiets te laten komen. Dit in verband met de veiligheid rond het hoofdgebouw.
Wij verzoeken de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 de eerste week hun rapport bij de leerkracht in te leveren.

naar boven »

OPBRENGST SPONSORLOOP

opbrengst

Dankzij de geweldige inzet van onze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben we dit jaar een  "cheque" kunnen overhandigen met het super bedrag van € 19.595,40.

naar boven »

Info 42

slinger-hiep-hiep-hoera 176

In de vakantie  vieren een aantal teamleden hun verjaardag. Op 15 juli juffrouw Anne Marie, 22 juli meneer Bob, 24 juli juffrouw Susan, 02 augustus juffrouw Petra Opperman,11 augustus juffrouw Karen en tot slot op juffrouw Kim op 21 augustus. Wij wensen ze alvast een hele fijne verjaardag toe.

 

PLAYBACKFESTIVAL

playback

 

Vanmiddag om 13.30 begint het jaarlijkse playbackfestival voor de groepen 3 t/m 7 op het podium op het plein van het hoofdgebouw. Voorafgaand aan het festival is de overhandiging van de cheque aan de Leprastichting en worden de winnaars van de ballonnenwedstrijd bekend gemaakt.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Het bedrag dat op de cheque staat, is nu nog geheim maar zal vanmiddag na de overhandiging op de site bekend gemaakt worden.


SPORTDAG GROEPEN 5, 6, 7 EN 8

sportdag copy

Namens de kinderen en leerkrachten van de groepen 5, 6, 7 en 8 willen we alle ouders/verzorgers die hebben meegeholpen met het begeleiden van spelletjes en met het "scheidsrechteren" van de wedstrijden, hartelijk bedanken voor hun medewerking Geweldig!

 

WEER EEN JAAR VOORBIJ........ 

Je hoort het vaak: "alweer een jaar voorbij, wat gaat de tijd toch snel". Ja, dat klopt, maar tegelijkertijd denk ik dan: "Wat hebben we allemaal gedaan en bereikt het afgelopen jaar?" en dat is best veel! We kijken samen even terug!
Op maandag 12 augustus 2013 ging de school weer van start met 35 lesgroepen en zo'n 830 kinderen. Op het einde van dit schooljaar kunnen we de conclusie trekken dat het absolute merendeel van onze leerlingen een goed jaar heeft gehad en dat we oprecht kunnen zeggen dat zij "met zin naar school" kwamen. Heel belangrijk hiervoor zijn onze gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten en ondersteuners die direct met de kinderen werken. Het onderwijs wordt er niet gemakkelijker op maar ook dit jaar hebben zij weer een geweldige inzet getoond waardoor de resultaten in de breedste zin van het woord weer als positief gekwalificeerd kunnen worden.
Natuurlijk, en daar moeten we eerlijk in zijn, lukt het niet altijd voor alle kinderen. Door individuele problemen van kinderen, organisatorische onwenselijkheden als b.v. zieke leerkrachten en de gecompliceerdheid van ons hedendaagse onderwijs leiden er in incidentele gevallen toe dat we niet bereiken wat we als wenselijk benoemen. Ondanks het feit dat iedereen zijn of haar uiterste best doet wil het niet altijd lukken. Onze inzet is om in dergelijke gevallen, uiteraard in overleg met de betrokken ouders, steeds op zoek te gaan naar haalbare oplossingen die voor de leerling en de organisatie passend zijn. Waar dit kan en noodzakelijk is zullen we het komend schooljaar ook hier weer vol op inzetten.
Passend Onderwijs, de wet die formeel op 1 augustus in gaat, is zo'n ontwikkeling in ons onderwijs waarvan iedere leerkracht zal zeggen dat de uitgangspunten prima zijn. "Voor (bijna) alle kinderen, thuis nabij onderwijs"!
Om dit te realiseren is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de inrichting van een groot, regionaal samenwerkingsverband waarbij in ons geval 27 besturen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het primair onderwijs voor alle kinderen in onze regio. Er moet altijd een goede onderwijsplek zijn voor iedere leerling en die 27 besturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de verdeling van de beschikbare middelen. Wij werken al jaren lang binnen onze school met passend onderwijs voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben en waarvoor wij, na overleg met de ouders, onze verantwoordelijkheid willen nemen. Dit loopt goed en daar zijn we best trots op!

Uiteraard waren er het afgelopen schooljaar weer de nodige hoogtepunten. Uiteraard de bekende feesten en projecten. Kinderboekenweek, kamp groep 8, afscheid juffrouw Laura, Sint, Kerst, Carnaval, projectweek over bouwen, diverse culturele uitstapjes, de sportdagen en de eindmusical zijn zoal wat festiviteiten waaraan we weer veel plezier beleefden. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van onze oudervereniging en uiteraard de inzet van vele betrokken ouders. Hiervoor onze hartelijke dank want zonder uw inzet zou het zeker niet lukken.

Inhoudelijk hebben we ons qua ontwikkeling vooral gericht op het onderwijskundig vorm geven aan de autonomie. Dit is voor iedere leerling belangrijk, maar leerlingen die hoog scoren èn een duidelijke voorsprong laten zien in hun ontwikkeling, kunnen hier nog extra van profiteren."Hoe kunnen we deze leerlingen blijven uitdagen", is de vraag die wij elkaar veelvuldig stellen. Het antwoord hierop is veelzijdig. Op de eerste plaats is er veel uitdagend materiaal aangeschaft waarmee binnen de groep gewerkt kan worden. Om dit vorm te geven is er ook gekeken naar
verandering en of aanpassing van de werkvormen en de inrichting van de lessen. Daarnaast gaan we komend jaar starten met zogenaamde plusgroepen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terugkijken in een van de laatste INFO's

Dit schooljaar is dan eindelijk gestart met de al zo lang gewenste nieuwbouw waarmee we straks, na oplevering, de dependance Keermanslaan en Viandenlaan kunnen sluiten. De verwachting is dat de nieuwbouw aan de Viandenlaan in december 2014 wordt opgeleverd en we dus in januari, na de Kerstvakantie, met de groepen 1 t/m 3 in dit gebouw van start kunnen gaan. Vanaf januari zal er gewerkt gaan worden aan een complete renovatie van het hoofdgebouw. Hierdoor blijven de groepen 4 t/m 8 zitten op de plek waar ze al zaten. De planning is dat nog voor de zomervakantie ook deze renovatie wordt opgeleverd waardoor we wellicht nog net de laatste dagen voor de zomervakantie 2015 allemaal in de definitieve bestemming zitten. Als dit is gerealiseerd kunnen we de komende 25 jaar weer goed verder! Het wordt een spannend jaar met mooie vooruitzichten.

Wij kijken met trots terug op een geslaagd jaar en kijken vol vertrouwen uit naar het komende schooljaar. Samen met alle medewerkers, bestuurders, leden van de oudervereniging en medezeggenschapsraad en alle andere ouders en betrokkenen bij onze school hopen we er het komende jaar weer een heel mooi en goed jaar van te maken. Voor dit afgelopen jaar onze welgemeende dank en wij wensen dan ook iedereen een welverdiende prachtige vakantie!

Fons Fluitman, directeur


START NIEUWE SCHOOLJAAR

weer naar school

Maandag 25 augustus worden ALLE kinderen verwacht op het HOOFDGEBOUW aan de Van Gaverenlaan. Kleuters worden door hun ouders naar hun klas gebracht. Om 08.30 uur openen we het schooljaar met alle kinderen van de groepen 3 t/m 8. Daarna gaan de kinderen met hun eigen leerkracht naar hun locatie. Wij verzoeken u dringend als het enigszins mogelijk is de kinderen niet met de fiets te laten komen. Dit in verband met de veiligheid rond het hoofdgebouw.
Wij verzoeken de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 de eerste week hun rapport bij de leerkracht in te leveren.

 

zomervakantie

naar boven »

Info 41

felicitatie-geboorte-dochter voor site

Zaterdag 28 juni zijn juffrouw Nicole en haar man Pascal de trotse ouders geworden van dochter Elin. Wij wensen ze alle geluk en gezondheid voor de toekomst.

 

 

zoeken

OUDERS VOOR DE OUDERVERENIGING GEVRAAGD

Ieder jaar presenteert het team van leerkrachten samen met de Oudervereniging een gevarieerd programma met leuke activiteiten voor de leerlingen.
De Oudervereniging bestaat uit een groep van ongeveer 18 enthousiaste vaders en moeders. In commissievorm organiseren we het Sint Maartenfeest, Sinterklaasfeest, Kerst, de Sponsorloop, de Avondvierdaagse, afscheid van groep 8 en andere zaken zoals bijvoorbeeld de aanschaf en verkoop van de schoolpolo's en het realiseren van de schoolkalender die aan het begin van ieder schooljaar wordt uitgereikt. De bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdragen.
Ook wij zijn dit schooljaar aan het afronden en helaas gaat dat gepaard met het afscheid van een aantal ouders die zich jarenlang hebben ingezet binnen de oudervereniging. Daarom hartelijk dank aan: Kerstin Mol, Marijke Bogers, Hanneke Langen, Agaath Schedler en Marije van Heemstra!!
Hierdoor hebben we plaats voor minimaal drie nieuwe leden. Onze werkzaamheden bestaan uit: zeven vergaderingen per jaar (op wisselende avonden) en deelname in één tot twee deelcommissies, waarbij je gemiddeld twee maal een kort overleg hebt en tijdens het evenement aanwezig bent.
Lijkt je dit leuk? Dan kun je één van de OV-leden benaderen of contact opnemen via de oudervereniging@kbs-laurentius.nl. Wil je een beter beeld krijgen, dan kun je een keertje deelnemen aan een vergadering. De eerste vergadering is op maandag 1 september 2014.
Met een vriendelijke groet,
Namens de Oudervereniging KBS Laurentius
Lieselotte Klop (voorzitter)

 

MUSICAL EN AFSCHEIDSAVOND GROEPEN 8

cash

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer een musical opgevoerd voor de ouders/familie van de kinderen van groep 8. Ook dit jaar is de voorstelling in de zaal van Gemeenschapshuis Vianden. Wij maken u erop attent dat de eerste voorstelling plaats zal vinden op maandagavond 7 juli voor oma/opa, tante/oom en verdere familie. De avondvoorstelling is niet voor leerlingen, zij hebben overdag de musical kunnen zien. De musical begint om 19.30 uur.
De tweede voorstelling vindt plaats op dinsdagavond 8 juli. Op deze avond zijn alléén ouders van de kinderen en het team uitgenodigd. Zij hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Hierna volgt namelijk de afscheidsavond voor de kinderen van groep 8.

 

PLAYBACKFESTIVAL

playback

Voor alle kinderen van de groepen 3 t/m 7 wordt op donderdagmiddag 10 juli op het schoolplein op het grote podium het jaarlijkse playbackfestival georganiseerd. Zij zullen voor elkaar gaan optreden en natuurlijk mogen daar ook ouders bij aanwezig zijn. Het is buiten dus als het slecht weer zou zijn (hetgeen wij uiteraard niet verwachten) wordt het afgelast. Voorafgaand aan het festival zal het ingezamelde bedrag van de sponsorloop in de vorm van een cheque overhandigd worden aan een vertegenwoordiger van de Leprastichting.

 

VAKANTIETIPS:

lezen-zomer

De bibliotheek geeft deze zomer weer een cadeautje weg dat lezen tijdens de zomervakantie stimuleert de VakantieBieb-app. De VakantieBieb biedt een leuk leespakket voor het hele gezin met: romans en thrillers, kinderboeken, reis-en taalgidsen. Met bekende auteurs en goede titels. Makkelijk mee te nemen. De lezer kiest een aantal e-books, die in een virtuele boekenkast komen te staan. Een internet-verbinding voor het lezen van deze e-books is na het downloaden niet meer nodig. De VakantieBieb is 'open'van 1 juli t/m 31 augustus. De dienst is gratis beschikbaar voor alle leden én niet-leden van de Bibliotheek. Kijk voor meer informatie op vakantiebieb.nl

 

BREDA ACTIEF

breda actief6264

Dinsdag 19 augustus t/m donderdag 21 augustus organiseert Breda Actief ook dit jaar X-kids zomer. Drie dagen lang kunnen kinderen tussen de zes en twaalf jaar deelnemen aan allerlei sport-en spelactiviteiten. Op dinsdag Adventure Games, op woensdag Eredivisie live en op donderdag Ultimate survival. Informatie over de activiteiten en wijze van aanmelden hier downloaden.


naar boven »

Info 40

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zondag 29 juni is juffrouw Thérèse jarig. Wij wensen haar een fijne verjaardag toe.

 

DOORSCHUIVEN VAN DE GROEPEN NAAR SCHOOLJAAR 2014/2015

doorschuiven

Het is weer bijna zover, bijna zomervakantie en daarna weer een nieuw schooljaar. Dat betekent voor (bijna) alle kinderen een nieuwe juf en/of meneer. Sommige kinderen gaan naar een ander gebouw en in een enkel geval ook nog in een nieuwe groepssamenstelling. Zo hebben we over de indeling van de groepen 3 de betreffende ouders reeds geïnformeerd. Verder is besloten dat alle andere groepen in dezelfde samenstelling doorgaan naar het volgende jaar. In bijgaand overzicht kunt u zien bij welke leerkracht(en) uw zoon of dochter in de groep gaat komen en op welke locatie dat zal zijn.

 

3.1 juf Jolanda naar 4.2 juf Rachel/juf Marjolein
3.2 juf Babette/juf Karen naar 4.1 juf Elisa/juf Sabine
3.3 juf Jamy/juf Mandy naar 4.4 juf Anne Marie/juf Ilse
3.4 juf Attie/juf Cacilda naar 4.3 juf Lian/juf Jamy

 

4.1 juf Carla/juf Elisa naar 5.2 juf Marijntje/juf Thérèse
4.2 juf Susan/juf Merel naar 5.1 juf Suzanne/juf Marjolein
4.3 juf Lian/juf Jamy naar 5.3 juf Françoise/juf Ivonne
4.4 juf Rachel/juf Marjolein naar 5.4 juf Barbara/juf Lieke S.

 

5.1 juf Suzanne/juf Marjolein naar 6.4 juf Els/juf Hanneke
5.2 juf Marijntje/juf Thérèse naar 6.3 juf Laura
5.3 juf Françoise/juf Ivonne naar 6.1 juf Carla/juf Susan
5.4 juf Barbara/juf Lieke S. naar 6.2 juf Minke

 

6.1 juf Claudia/juf Marieke naar 7.3 juf Claudia/juf Marieke
6.2 juf Minke naar 7.1 meneer Bert
6.3 juf Laura naar 7.4 meneer Bas
6.4 juf Els/juf Helma naar 7.2 juf Magda/juf Sabrina

 

7.1 meneer Bert naar 8.3 juf Petra/juf Lois
7.2 juf Magda/juf Sabrina naar 8.2 meneer Wouter
7.3 juf Anne Marie/juf Hanneke naar meneer Mart/juf Saskia
7.4 meneer Bas naar juf Marian/juf Ilona

 

Groepen 1 t/m 4 + groep 5.1 Hoofdgebouw Van Gaverenlaan
Groepen 5.2 t/m 5.4 + groepen 6.2 t/m 6.4 dependance Viandenlaan
Groepen 6.1 + groepen 7.1 t/m 8.4 dependance Keermanslaan.


NIEUWBOUW/RENOVATIE

nieuwbouw-renovatie

Zoals iedereen kan volgen op "DeBouwApp"gaat het zeer voortvarend met onze nieuwbouw. Voor de bouwvakantie is het metselwerk klaar, zijn de steigers verdwenen, staan de kozijnen er in en zijn de vloeren gestort! Na de vakantie moet er nog héél veel gebeuren in en rond het gebouw. De verwachting is dat de oplevering begin december zal plaatsvinden en wij er aanvang 2015 met de groepen 1 t/m 3 in zullen zitten. Het belooft een spannende tijd te worden.
Onze opdracht is het onderwijs goed te laten plaatsvinden en tevens de verhuisoperatie in goede banen te leiden. De voorbereidingen achter de schermen zijn inmiddels in volle gang. Zodra er meer nieuws is, laten we u dat weten.
Zodra de nieuwbouw is gerealiseerd, komt het hoofdgebouw leeg en zal in de periode januari/juni 2015 geheel worden gerenoveerd. In die periode blijven alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 op de Viandenlaan en Keermanslaan. Zij verhuizen naar het hoofdgebouw vlak voor de zomervakantie. Één groep 5 blijft op de locatie hoofdgebouw maar zij verhuizen voor die periode naar één van de lokalen die op het plein staan en verhuizen na die periode natuurlijk ook weer terug naar het hoofdgebouw. De groepen 4 blijven in deze periode zitten waar ze nu ook zitten, in het nieuwere gedeelte aan het hoofdgebouw.

 

SPORTDAG GROEPEN 5 T/M 8

sportdag

 

Morgen is het de sportdag voor de groepen 5 t/m 8. Leerlingen hebben inmiddels een schrijven over de sportdag meegekregen. Leerlingen worden om 09.00 uur verwacht bij het clubhuis van A.V. Sprint en H.C. Breda. Daar kunnen om 15.00 uur weer opgehaald worden. De brief aan de leerlingen kunt u hier downloaden.


DEFINITIEVE VAKANTIEROOSTER 2014/2015

vakantierooster copy

In verband met verhuizingen in het komende schooljaar hebben we gezocht naar mogelijkheden om dit zo gunstig mogelijk te plannen zodat er geen lestijd verloren gaat en er efficiënt verhuisd kan worden. Door een kleine aanpassing te doen in het eerder vermelde voorlopige vakantierooster, we hebben gewoon school op 5 en 19 december, zo kunnen we twee dagen vrij roosteren voor de verhuizingen. Het is echter nog niet zeker welke dagen dat zullen worden. Wij verwachten voor de groepen 1 t/m 3 dat de verhuizing plaats zal vinden op 18 en 19 december. Dan zullen de kinderen van deze groepen vrij zijn. Mocht dit veranderen i.v.m. een ander tijdstip van opleveren dan laten we u dat direct weten. Vlak voor de zomervakantie zullen we met alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 terugkeren in een mooi gerenoveerd hoofdgebouw, dus ook een verhuizing. Wanneer dit gaat gebeuren is voor nu nog geheel onduidelijk maar ook dan zullen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 twee dagen vrij zijn. Zodra hier meer over bekend is laten we u dat weten.
Onderstaand het definitieve vakantierooster 2014.-2015.


Zomervakantie (laatste dag)   22-aug
Herfstvakantie 20-okt 24-okt
Kerstvakantie 22-dec 02-jan
Voorjaarsvakantie 16-feb 20-feb
Paasvakantie (ma)   06-apr
Meivakantie 27-apr 08-mei
Hemelvaart 14-mei 15-mei
Pinkstervakantie (maandag)   25-mei
Zomervakantie 20-jul

Vrije vrijdagen groepen 2
05-09; 19-09; ; 03-10; 17-10; 07-11; 21-11; 05-12; 19-12; 16-01; 30-1;
13-02; 06-03; 20-03;  03-04; 17-04; 22-05; 05-06; 19-06; 03-07; 17-07

Vrije middagen
03 april (middag van Goede Vrijdag)
17 juli (middag voor aanvang Grote Vakantie)


PLUSKLAS

plusklas

In het kader van passend onderwijs hebben we er in het nieuwe schooljaar voor gekozen om extra formatie in te zetten voor onze hoogbegaafde leerlingen. In de onderbouw verandert er niet zoveel, daar zijn binnen basisontwikkeling voldoende mogelijkheden zijn om slimme kleuters extra uit te dagen. In de groepen 3 en 4 zal juffrouw Jolanda op dinsdagmorgen gaan werken met kleine groepjes leerlingen die een ruime ontwikkelingsvoorsprong laten zien op reken, taal en/of creatief-denkniveau. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden geselecteerd door de leerkrachten. Het gaat om leerlingen die meer aan kunnen dan de in de klas geboden differentiatie. Als uw kind gedurende een langere periode deelneemt aan zo'n groepje wordt u hiervan door de groepsleerkracht geïnformeerd. Voor de midden-en bovenbouw starten we met een plusklas. Het programma van de plusklas is erop gericht de kinderen uit te dagen op verschillende manieren van denken en op die manier ook hen te laten 'leren leren'. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn leerlingen die in de klas al een compact programma aangeboden krijgen en daarnaast goed uit de voeten kunnen met het verdiepend en verrijkend materiaal dat reeds is aangeboden. Deze leerlingen hebben al de DHH-procedure* doorlopen (dat een vermoeden van hoogbegaafdheid uitspreekt) of er is een extern onderzoek dat een IQ laat zien hoger dan 130. In de tweede en derde schoolweek van het nieuwe schooljaar zullen ouders van de betreffende kinderen bericht krijgen over deelname van hun kind aan de plusklas. Juffrouw Lian begeleidt de plusklas voor de leerlingen van groep 5 en 6 en juffrouw Marian de plusklas voor de kinderen van groep 7 en 8.
Begin volgend schooljaar vindt er ook een nieuwe screeningsronde plaats om te onderzoeken of wij al onze hoogbegaafde leerlingen goed in beeld hebben. Mocht uw kind voor dit traject in aanmerking komen, dan zal een DHH-procedure gestart worden en wordt u hier vanzelfsprekend over geïnformeerd en bij betrokken. Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid zal u kind dan later in het jaar toegelaten worden tot de plusklas.
*) DHH-procedure staat voor Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.


SCHOONMAAK KLEUTERMATERIALEN

schoonmaak speelgoed

Woensdag 2 juli krijgen de kleuters allerlei materialen uit de klas mee. Graag een tas meenemen.  Wij zouden het erg fijn vinden als u deze maandag 7 juli weer schoon mee terug naar school zou kunnen nemen. Zo kunnen we na de vakantie weer schoon beginnen!

Houten materialen alleen afnemen met een vochtige doek, anders trekken ze krom.Alle plastic materialen kunnen in een wasnetje in de vaatwasser (niet te warm).Dozen graag pas sluiten als alles droog is.

Wij willen u alvast heel hartelijk danken voor de hulp!!

 

MUURSCHILDERING

 

In de vorige Info heeft u al kunnen lezen over het kunstwerk gemaakt door de leerlingen uit de groepen 8. Dinsdag is de muur overgedragen aan school. Wederom een kunstwerk waar we trots op kunnen zijn.

muur bloemen

 

naar boven »

Info 38

ZOMERFEEST GROEPEN 1/2

kleuters

Op woensdag 18 juni is het jaarlijkse zomerfeest voor de groepen 1/2. Leerlingen uit de groepen 8 hebben leuke spelletjes bedacht die ze met de leerlingen uit de groepen 1/2 in het Laurenspark zullen gaan doen.
Het thema is sport dus de kinderen mogen in hun mooiste, stoerste of grappigste sportpak komen.
De ochtend begint en eindigt op school.
Het is de bedoeling dat de kinderen gewoon drinken en fruit mee nemen.

 

scool on wheels

(S) cool on Wheels is een voorlichtingsproject voor het basisonderwijs van Fonds Gehandicaptensport.  Het project heeft als doel kinderen zelf te laten ervaren hoe het is om met een handicap te sporten. Door deelname aan het project krijgen kinderen een positief beeld van mensen met een handicap en leren zij welke topprestaties zij leveren in het dagelijks leven.
Op dit moment krijgen de leerlingen uit de groepen 7 gastlessen van Stichting B.A.S. (Bredase Aangepaste Sporten). 's Morgens wordt e.e.a. verteld over aangepaste sporten denk daarbij aan Paralympics, rolstoelbasketbal e.d.
's Middags kunnen de leerlingen zelf ervaren hoe het is om te sporten met behulp van een rolstoel.

collage scool

 

CULTURELE ACTIVITEITEN

grote kerk

De groepen vijf brengen maandag 16 juni een bezoek aan de Grote Kerk. Zij krijgen antwoord op vragen als: Waarom is de Grote Kerk gebouwd? Waarom telt de kerk twaalf ronde pilaren? Op welk beeld zit een zwart muisje en waar zit de soldaat op de motor?
Ze mogen zelf het antwoord zoeken in de Grote Kerk.

 

nemo

De leerlingen uit de groepen 7 zullen op donderdag 19 juni een bezoek brengen aan NEMO in Amsterdam.

 

pleegzorg

PLEEGOUDERS GEZOCHT
In Brabant wonen ongeveer 1.500 pleegkinderen voor korte of lange tijd bij pleegouders. Deze kinderen wonen in een pleeggezin omdat thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is. Juzt pleegzorg is voortdurend op zoek naar nieuwe gezinnen in West-Brabant, zodat kinderen liefst dichtbij ouders, buurt of school kunnen worden opgevangen?
Wie kan pleegouder worden?
Iedereen ouder dan 21 jaar kan pleegouder worden; samenwonend, alleenstaand met of zonder eigen kinderen. Belangrijk is dat de leefsituatie van een pleegouder stabiel is, en dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden.
Vormen van pleegzorg
Een pleegouder kan kiezen voor een vorm van pleegzorg die het beste bij zijn of haar leven past. Ook de leeftijd van een pleegkind moet passen binnen het gezin. De verschillende vormen zijn; langdurige pleegzorg, kortdurende pleegzorg en weekend-en vakantiepleegzorg.
Meer weten?
Kom naar de informatiebijeenkomst:
Woensdag 25 juni bij Juzt, Erasmusweg 34 te Breda
Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer te horen over pleegzorg in het algemeen. Er is ook een pleegouder aanwezig die uit de praktijk vertelt. Tevens kunnen specifieke vragen worden beantwoord. De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Voor de aanvraag van een informatiepakket of inschrijving voor de informatieavond kunt je contact opnemen met Juzt Pleegzorg: 076-5256444 E-mail: pleegzorg@juzt.nl

naar boven »

Info 39

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zaterdag zijn juffrouw Jolanda en juffrouw Els van Gool jarig. Wij wensen beiden een hele fijne verjaardag toe.

 

INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 3

groep 3

Op 26 juni is er een informatiebijeenkomst voor de ouders van de leerlingen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan. De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De informatieavond is in het lokaal van de leerkrachten waarbij uw zoon/dochter is ingedeeld.
Groep 3.1 juffrouw Jolanda
Groep 3.2 juffrouw Babette/juffrouw Karen
Groep 3.3 juffrouw Jamy/juffrouw Mandy
Groep 3.4 juffrouw Attie/juffrouw Cacilda.
De leerlingen zelf gaan op vrijdagmiddag 4 juli kennis maken met hun nieuwe juf.

 

KUNSTPROJECT GROEPEN 8

Het is al jarenlang een traditie dat onze leerlingen van onze groepen 8 bij het verlaten van de school een kunstwerk achter laten. Op de gevel van het hoofdgebouw, op het plein, in het trappenhuis zowel op de Keermanslaan als de Van Gaverenlaan kunt u nog steeds de resultaten bewonderen van voorgaande jaren. Dit jaar is, weer onder bezielende leiding van juffrouw Regien, een compleet museum ingericht! Op het plein van het hoofdgebouw is op de muur bij het podium een heel grote schilderijengalerij gemaakt met in de "tuinen"prachtige beeldhouwwerken. De schilderijen zijn gemaakt naar voorbeeld van Van Gogh, Picasso, Miro en Dali en de beelden naar voorbeeld van Moore en Zadkien. Het is wat je noemt weer een pronkstuk geworden waarin m.n. juffrouw Regien met ondersteuning van juffrouw Laura, beide oude leerkrachten van onze school, heel veel tijd hebben gestopt. Eerst hebben de leerlingen les gehad over de betreffende kunstenaars, vervolgens hebben ze een individueel kunstwerkje gemaakt en vervolgens heeft juffrouw Regien e.e.a. samengevoegd op een ontwerp dat daarna door alle kinderen samen is uitgevoerd op de muur. Dinsdag 24 juni om 10.00 uur zullen de kinderen van de groepen 8 dit prachtige geheel feestelijk overdragen aan de school. Dit gebeurt op het schoolplein aan de Van Gaverenlaan. Juffrouw Regien en juffrouw Laura zijn uiteraard ook aanwezig bij deze feestelijk overdracht. Mocht u er bij kunnen zijn dan bent u ook van harte uitgenodigd.

Werk in uitvoering:

werk in uitvoering

 

SCHOOLATLETIEKDAG

Afgelopen zaterdag was de schoolatletiekdag bij Sprint. Er deden in totaal 59 kinderen van de Laurentius mee aan deze leuke dag. Mede door het lekkere weer en de sportiviteit van de kinderen was het een zeer geslaagde dag. In totaal wonnen de kinderen vijf prijzen. Bij de boerenestafette werden ze derde, de meisjes eindigden als derde in het totaalklassement en de jongens werden zelfs eerste! En een speciale vermelding voor Tijn Brillenburg Wurth en Stéphanie Verschoor! Tijn werd tweede van alle jongens en Stéphanie won de eerste prijs van alle meisjes.

Wilt u graag meer foto's zien, klik dan op : foto's schoolatletiekdag


ZOMERFEEST GROEPEN 1/2

Gisteren was het zomerfeest voor de groepen 1/2.
Na een toneelvoorstelling verzorgd door de leerkrachten van de groepen 1/2 vertrokken ze richting Laurenspark waar de leerlingen van de groepen 8 een geweldige spelletjesochtend georganiseerd hadden. Het was ondanks een druppeltje regen een zeer geslaagde ochtend.
Wij willen de ouders die meegegaan zijn en natuurlijk ook de groepen 8 bedanken voor hun hulp en inzet.

collage zomerfeest
LOPEN IS VEILIG EN FIJN

zebra

Wij wijzen regelmatig op de verkeerssituatie rond onze school en verzoeken dringend de auto op bv. Schoolakkerplein of het Valkeniersplein te parkeren. Het is dan nog een klein stukje lopen naar school. Dit is voor de veiligheid van de kinderen.
De politie zal binnenkort in samenwerking met de Verkeerscommissie wederom een preventieve controle houden met betrekking tot het verkeersgedrag rond het hoofdgebouw.


GGD WEST-BRABANT

GGD

Op verzoek van GGD West-Brabant onderstaand bericht.
Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Egypte, Bulgarije of...?Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want....ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije (!) adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte verspreidt zich vaak na terugkomst va vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op school. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht vindt u op de website van het RIVM.
Klik hier: ggd reisvaccinaties of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties nodig zijn en maak heel gemakkelijk een afspraak online of bel met ons klantcontactcentrum voor een afspraak op een GGD bij u in de buurt: 0900-8222467.

naar boven »

Info 36

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zaterdag 31 mei is juffrouw Anne jarig. Op dinsdag is de verjaardag van juffrouw Suzanne van Zanden en juffrouw Laura is jarig op woensdag 4 juni. Wij wensen ze alle drie een hele fijne dag toe.

 

SCHOOLJAAR 2014-2015: één kleuterklas minder

Inmiddels zijn we al weer druk bezig met de voorbereiding van het komende schooljaar. De jaarbestelling, groepsindelingen, het personele plaatje zijn zoal zaken waarmee we druk zijn. Het komende schooljaar zullen we met één groep minder van start gaan. Dit heeft alles te maken met het feit dat we als school qua leerlingaantal niet meer groeien en naar verwachting gestabiliseerd zijn rond het huidig leerlingaantal. Besloten is dat de kleutergroep van juffrouw Tess wordt opgeheven en we met 10 kleutergroepen verder gaan. Voor de betreffende kinderen in deze groep betekent dit dat de kleuters die niet naar groep 3 gaan zullen worden herplaatst in een van de andere kleutergroepen. De ouders van deze kinderen ontvangen binnenkort hier persoonlijk bericht over.
Verder zullen er het komende jaar weer enkele collega's verschuiven van leerjaar. Zodra alles duidelijk is en wij u kunnen melden naar welke leerkracht uw kind gaat, zullen wij u ook hierover nader informeren. Wij verwachten dit in de INFO van 24 juni bekend te maken. Er wordt regelmatig gevraagd naar de groepsindelingen voor het komende jaar. Gaan groepen in z'n geheel door of gaan groepen herschikt worden? In principe gaan, indien er geen noodzaak is tot herschikken, groepen in z'n geheel door naar het volgende jaar. Wij kijken echter wel naar m.n. de zorgzwaarte van de groepen of die min of meer gelijkwaardig is aan elkaar. Zo niet dan wordt herschikking overwogen. Bij de overgang van de kleuters naar groep 3 is zo'n moment waarop we kijken of de oudste kleutergroepen en dus de nieuwe groepen 3 in evenwicht zijn. Ook eind groep 5, bij de overstap naar de bovenbouw kijken we nogmaals of een herverdeling zinvol zou zijn. Los van deze twee momenten kan het altijd zo zijn dat we om genoemde redenen toch een herschikking overwegen met in ons achterhoofd dat continuering van groepen ook van groot belang kan zijn. Zodra er sprake is van een herschikking worden de ouders van betreffende leerlingen persoonlijk
geïnformeerd. Het besluit van een eventuele herschikking zal uiterlijk 6 weken voor het einde van het schooljaar worden genomen.


40ste SPONSORLOOP

KBS LAURENTIUS LOGO 1 Lepra-stichting-logo-site copy

 

Volgende week donderdag organiseert onze school voor de 40ste keer de Sponsorloop waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Leprastichting. Wellicht zijn leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 al aan de deur geweest met hun sponsorkaart.
De 40ste keer zal om 13.30 uur feestelijk van start gaan met het oplaten van 463 ballonnen.
Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk kinderen in de schoolpolo komen.
Mocht u voor uw kind(eren) nog in het bezit willen komen van een schoolpolo dan kunt u een mail sturen naar oudervereniging@kbs-laurentius.nl met vermelding van de gewenste maat. U kunt de polo afhalen tegen contante betaling van negen euro bij Mariëtte van Noort, administratieruimte hoofdgebouw. 

 

SLIPPERS

slippers

In de vorige Info stond het dringende verzoek om de kleuters geen slippers te laten dragen i.v.m. de nodige ongelukjes bij het klimmen en rennen. Dit verzoek geldt ook voor de leerlingen uit de groepen 3 en 4.


AVONDVIERDAAGSE

wandelaar

Vorige week donderdag liepen zo'n 465 Laurentius kinderen de vierde dag van de Avondvierdaagse en konden ze hun welverdiende medaille opspelden. Ook deze Avondvierdaagse is wederom mede mogelijk gemaakt door de inzet van de Oudervereniging. Hartelijk dank hiervoor en tot volgend jaar.

 

jazz copy

Namens het team een heel fijn Hemelvaartweekend

 

 

naar boven »

Info 35

felicitatie-geboorte-zoon site

Maandag 19 mei juffrouw Davinia en haar man Roel de trotse ouders geworden van zoon Timo. Wij wensen ze al het geluk en gezondheid voor de toekomst.

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Op dinsdag 27 mei is juffrouw Françoise jarig een dag later is de verjaardag van juffrouw Lieke van Gurp. Wij wensen beiden een hele fijne verjaardag toe.

 

AVONDVIERDAAGSE

wandelaar

Driekwart van de afstand is al weer gelopen. Vanavond is voor de 465 leerlingen al weer de laatste afstand van de Avondvierdaagse van 2013.
Graag willen we alle deelnemers attenderen op de afwijkende starttijden van deze laatste avond:
De 10 km vertrekt net als andere dagen om 18.00 (stipt!), de ramen gaan om 17.45 uur open.
De 5 km start vanavond wel op een vaste tijd en vertrekken allemaal tegelijk en wel om 18.30 uur. De ramen gaan voor hen om 18.15 uur open.
Met deze starttijden  kunnen we de 5 km en 10 km lopers tegelijk binnenhalen voor de huldiging. Het laatste stukje van de Avondvierdaagse wordt op feestelijke wijze gelopen door de Kerkhofweg, Vogelenzanglaan, Burgemeester Middelaerlaan en Dillenburgstraat naar het schoolplein van het hoofdgebouw. Daar is aansluitend de huldiging en medaille-uitreiking en wacht ook nog een lekkere versnapering voor de medaillelopers.


TWEEDE PRIJZEN IN HET SCHOOL-VOETBALTOERNOOI

Voor de vijfde achtereenvolgende keer stond onze Laurentiusschool in de finale van het schoolvoetbaltoernooi. Deze keer was het heel bijzonder, omdat maar liefst twee van onze teams mochten aantreden  in het NAC-stadion!
Ondanks "de concurrentie" van de Avondvierdaagse waren er nog heel wat plaatsen van de B-side tribune bezet door enthousiaste Laurentiussupporters. In de warme voorjaarszon genoten leerlingen, ouders en leerkrachten van twee mooie wedstrijden.
Om half 6 traden onze D2-jongens aan tegen De Zandberg. De elftallen waren zeer aan elkaar gewaagd. Na een 1-0 achterstand kwamen onze mannen door een mooi doelpunt weer gelijk. Na de 2-1 van De Zandberg kreeg ons team nog een paar mooie scoringskansen, maar uiteindelijk trok De Zandberg aan het langste eind.
Onze meiden speelden om half 7 tegen de sterke voetbalsters van De Spindel. Vooral in de eerste helft ging het erg gelijk op, maar het scorend vermogen van De Spindel was in de tweede helft groter. Ondanks de 4-0 achterstand bleven onze meiden knokken tot het laatste fluitsignaal.
Al met al was het weer een geweldig Laurentiusfeest in het NAC-stadion.
Afgelopen woensdag zijn al onze voetballers en voetbalsters op school nog een keer extra in het zonnetje gezet. We mogen trots zijn op onze kinderen, die weten hoe je een voetbaltoernooi moet spelen: met sportiviteit en heel veel gezelligheid!

collage copy

 

40ste SPONSORLOOP

KBS LAURENTIUS LOGO 1 Lepra-stichting-logo-site copy

Dit jaar organiseert school voor alweer de 40ste keer de sponsor-loop waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Leprastichting.  De sponsorloop wordt elk jaar gelopen door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Dit jaar zal vanwege de 40ste keer de loop feestelijker van start gaan.
Morgen, vrijdag 23 mei, komen Fiona Hoogveld, Ellen Hanou van de Leprastichting samen met Curt Fortin acteur/presentator tevens ambassadeur van de Leprastichting naar onze school om de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 te informeren over de ziekte Lepra.
Vanaf morgen zullen zij langs de deuren gaan op zoek naar sponsoren. Wij hopen dat de 40ste keer (een lustrum) weer een groot succes wordt en dat we samen weer een mooi bedrag bijeen lopen voor de Leprastichting die nog steeds heel veel goed werk verricht in die landen waar Lepra helaas nog steeds een groot probleem is!


collage copy copy

Gisteren is in aanwezigheid van wethouder Miriam Haagh, Bouwgroep Moonen, vertegenwoordiging van de Gemeente en Kober Groep, leerlingen Dr. De Visser en alle onze kleuters het bereiken van het hoogste punt gevierd.
Het was een geweldig spektakel maar wij kijken natuurlijk uit naar de oplevering die gepland staat voor begin december.

 

KLEUTERSCHOEISEL

slippers

Bij spel van kleuters op de speelplaats (het klimmen, fietsen en rennen) kunnen slippers voor de nodige ongelukjes zorgen zoals struikelen of wegschieten van het klimrek. Ook geven slippers weinig bescherming aan kindervoeten. Het gaat dus om de veiligheid van uw kind en daarom ons advies en dringend verzoek om de kleuters niet op slippers naar school te sturen.


CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

De laatste nieuwsbrief van Centrum voor Jeugd en Gezin met als titel "Scheiden" kunt hier downloaden:
Ook vindt u de nieuwsbrieven van CJG terug op onze site onder het kopje CJG,

naar boven »

TWEE LAURENTIUSTEAMS IN DE SCHOOLVOETBALFINALE!

Maandag 19 mei wordt de finale van het schoolvoetbaltoernooi gespeeld. 

Laurentius 4-jongens spelen om 17.30 uur tegen De Zandberg en Laurentius 2-meisjes om 18.30 tegen De Spindel.

We hopen op veel supporters op de tribune. Neem toeters en spandoeken mee en laat de B-side tribune weer prachtig groen kleuren!

Toegang gratis via het Beatrixcafé.

De teams: 

 2014-04-29 Laurentius 2 Meisjes - Juf Ilona 1

 2014-04-29 Laurentius 4 Jongens - Meneer Bas

 

 

 

naar boven »

Info 34

felicitatie-geboorte-zoon site

Op 2 mei zijn juffrouw Mandy en haar man Michiel de trotse ouders geworden van zoon Robin. Wij wensen hun en natuurlijk ook grote zus Floor al het geluk en gezondheid voor de toekomst.


EERSTE COMMUNIE

eerste-communie-t21841

Op zondag 18 mei is het dan eindelijk zover.
Om 11.00 uur gaan 21 kinderen hun Eerste Communie doen in de Laurentiuskerk.
Het thema is: "weet dat je welkom bent".
Het wordt een feestelijke viering met liedjes, gebedjes en het verhaal van Jezus die de kinderen zegent. Kinderen die bekend zijn met de liedjes kunnen aansluiten bij het koortje vooraan in de kerk om mee te zingen. Iedereen is van harte uitgenodigd deze speciale viering bij te wonen.

 

wandelaar

Voor de deelnemers aan de Avondvierdaagse: alle informatie kunt u hier downloaden.


TWEE LAURENTIUSTEAMS IN DE SCHOOLVOETBALFINALE!

Op dinsdag 13 mei stonden maar liefst 4 Laurentiusteams aan de aftrap voor de halve finales van het schoolvoetbaltoernooi. Het was hartverwarmend om te zien, hoeveel Laurentius-supporters er bij de wedstrijden langs de kant stonden. Vlak voor de wedstrijd werd geloot, wie de tegenstanders zouden zijn. Het lot bepaalde, dat onze Laurentiusjongens tegen elkaar moesten spelen. Het werd een sportieve broederstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door de jongens van groep 7. Hun tegenstanders, allemaal jongens uit de groepen 6 mogen apetrots zijn op hun prestatie: nooit eerder hebben groep 6-jongens de halve finale weten te bereiken in een toernooi, dat eigenlijk voor de groepen 7 en 8 bedoeld is.
De Laurentius 1-meisjes troffen een moeilijke tegenstander. De Spindel beschikte over een paar erg goede voetbalsters, die te sterk bleken voor onze meiden. Toch is er ook voor onze meiden alle reden om trots te zijn: het is bijzonder lang geleden, dat Laurentiusmeisjes de halve finale bereikten.
In de andere halve finale behaalden onze Laurentius 2-meisjes een mooie, ruime overwinning op de John F. Kennedyschool, waardoor zij samen met het jongensteam onze school mogen vertegenwoordigen in het NAC-stadion op maandag 19 mei!
De jongens gaan om 17.30 u. spelen tegen De Zandberg en de meisjes om 18.30 u. tegen De Spindel.
Laten we er met z'n allen weer een mooi feest van maken. Neem toeters en spandoeken mee en laat de B-side-tribune weer prachtig groen kleuren!
Toegang gratis via het Beatrixcafé.

 

Na rijp beraad en bij hoge uitzondering geldt voor de leerlingen in de teams die meedoen aan de schoolvoetbalfinale dat zij maandag niet mee hoeven te lopen in de Avondvierdaagse. Dit geldt ook voor de supporters die meegaan naar het NAC -stadion. U zult begrijpen dat enkel voor deze groep een uitzondering gemaakt kan worden.

 

BIBLIOTHEEK

bibliotheek copy

Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 naar de schoolbibliotheek kunnen gaan. Zij verzorgen niet alleen de uitleen maar ook voor een deel de aanschaf en invoer van nieuwe boeken.
Voor de groepen 6 t/m 8 is de bibliotheek op de Keermanslaan en voor de groepen 4 & 5 op het hoofdgebouw. In het schooljaar 2015/2016 zullen alle groepen gebruik maken van de bibliotheek op het hoofdgebouw. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mocht u in de gelegenheid zijn en zin hebben om ons op donderdagochtend te komen helpen loop dan een keer binnen bij Mariëtte van Noort, administratieruimte hoofdgebouw of stuur een mail noort@kbs-laurentius.nl, bellen mag natuurlijk ook 5640755

 

INLOOPMIDDAG

Vanmiddag houden we een inloopmiddag voor alle ouders van de kinderen in de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Enige tijd geleden informeerden wij u over een vacature binnen de medezeggenschapsraad. Erik Soeteman heeft zich hiervoor kandidaat gesteld. Omdat er zich geen andere kandidaten hebben gemeld, houdt dit automatisch in dat hij tot lid wordt benoemd. We zijn erg blij dat de continuïteit van de raad gewaarborgd blijft. Hieronder stelt Erik Soeteman zich aan u voor:

Mijn naam is Erik Soeteman (33 jaar) en ik ben vader van Julia (4 jaar, in groep 1/2.2 bij Kirsten) en Gijs (3 jaar, zal vanaf 2015 op het Laurentius zitten). Ik ben op mijn 18e in Breda komen wonen om te studeren en nooit meer weggegaan; momenteel wonen we met zijn vieren met heel veel plezier in de wijk Overakker. Sinds deze zomer werk ik ook in Breda bij AB InBev (een bierbrouwer). Ik ben hier verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten in Nederland van onder andere Jupiler en Hertog Jan.
Er zijn twee hoofdredenen waarom ik me graag kandidaat wil stellen voor de MR. Allereerst omdat ik de basisschool een heel belangrijke periode vind in het opgroeien van (mijn) kinderen. De ontwikkeling tussen 4 jaar en 12 jaar is enorm; niet alleen didactisch, maar absoluut ook op het sociale vlak. Ik wil heel graag meehelpen aan het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen dit op de best mogelijke manier kan. Ten tweede lijkt het mij interessant én leuk om te doen. Dit komt doordat er belangrijke en interessante onderwerpen worden besproken, maar ook door de samenstelling van de MR uit leraren ouders.

naar boven »

Info 33

slinger-hiep-hiep-hoera 176

In de meivakantie zijn jarig juffrouw Saskia, juffrouw Rachel, juffrouw Corine en juffrouw Karin Hoekstra. Wij wensen ze alle vier een hele fijne verjaardag toe.

 

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

schoolvoetbal

Het schoolvoetbaltoernooi begint dit jaar op dinsdag 29 april op het terrein van voetbalclub JEKA. Onze school zal daaraan deelnemen met acht teams.Het programma van deze dag is te zien op: schoolvoetbaltoernooi

 

CULTURELE ACTIVITEITEN

Gelijk na de meivakantie krijgen de groepen 1/2 de literatuurkisten "Schatjesdag".

schatjesdag

Uitgangspunt is het boek "Kikker vindt een schat" van Max Velthuijs. In het boek gaan Kikker en Beertje schatgraven. De groepen ontvangen een kleine schatkist met daarin vijf prentenboeken en een rood kussen met een schat. Bedoeling bij de prentenboeken is dat de kinderen ontdekken wat het belangrijkste voorwerp (de schat) in de boeken is.

 

De groepen 4 krijgen de literatuurkist "Vroeger"

ot en sien

Vijf historische foto's in een fotoboek laten leerlingen kennismaken met het leven zoals dat honderd jaar geleden was. Het project bevat naast foto's o.a. ook een hinkelblok, kroontjespen en Oud-Hollandse spelletjes.

 

De groepen 6 starten met "Kunstenaar in de Klas".

kunstenaar in de klas

Zij gaan verspreid over een aantal weken een kunstwerk maken onder begeleiding van een professionele kunstenaar. Behalve dat ze zelf iets creëren, leren ze ook kijken naar kunst en erover praten.

 

En voor de groepen 8 staat de Nassauwandeling gepland.

nassau

Dit programma is onderdeel van de tentoonstelling 'De stercke stadt Breda tijdens de Tachtigjarige Oorlog' in Breda's Museum. De wandeling brengt de leerlingen langs alle historische monumenten in Breda die te maken hebben met de Nassau's.

 

INLOOPMIDDAG

Donderdag 15 mei houden we een inloopmiddag voor alle ouders van de kinderen in de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duur tot 16.15 uur.


OPEN TRAININGSDAGEN PUSH

Hockey vereniging Push organiseert open trainingsdagen voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Alle informatie hierover kunt u hier downloaden op onze.

 

meivakantie copy

 

NAMENS HET TEAM EEN HELE FIJNE MEIVAKANTIE

naar boven »

Info 32


slinger-hiep-hiep-hoera 176


Op dinsdag 22 april is juffrouw Marieke jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

 

KINKHOEST EN  MELDING VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN

Via deze link ggd info.pdf opent u informatie over kinkhoest. Deze ziekte is vastgesteld bij zeven van onze leerlingen die onderwijs volgen in diverse jaargroepen. In overleg met de GGD is besloten om alle ouders te informeren.
Tevens informeren wij u bij deze over de procedure bij besmettelijke ziekten. Zodra ouders bij de leerkracht melding doen van een besmettelijke ziekte wordt de interne contactpersoon GGD (lid zorgteam) geïnformeerd. Belangrijke informatie bij het melden is: door wie is de diagnose gesteld en hoe is deze gesteld (klinisch, bloedonderzoek of kweek)? Een school is verplicht om besmettelijke ziekten te melden bij de GGD. De GGD adviseert vervolgens de school met betrekking tot de te nemen stappen en de communicatie met de ouders en het team.


CULTURELE ACTIVITEITEN

jazz

Na afronding van het bouwproject gaan de groepen 7 met een nieuw project van start t.w. Het Breda Jazz Project. Dit project is erop gericht leerlingen kennis te laten maken met het fenomeen jazz, het ontstaan daarvan en met de invloed van deze stijl op onze hedendaagse muziek. De leerlingen zullen in een periode van zes weken een aantal lesuren gaan krijgen dit ter voorbereiding op een één uur durende eindpresentatie op maandag 26 mei in het Chassé theater. Zij worden dan begeleid door een live jazzband.


KONINGSSPELEN 25 APRIL

Ook dit jaar worden op veel scholen op 25 april zgn.. Koningsspelen georganiseerd. Doel van deze spelen is om meer kinderen te laten sporten d.m.v. een leuke sportdag. Wij hebben in ons programma uiteraard ook onze sportdagen ingepland en daarnaast nog vele andere activiteiten. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen dit jaar niet mee te doen met de Koningsspelen. We zullen bij het samenstellen van de planning voor het komende jaar zeker met elkaar de afweging maken daarin de Koningsspelen op te nemen.


HULP GEZOCHT BIJ BEWERKEN KURZWEIL BESTANDEN

Voor onze leerlingen met dyslexie hebben we een prachtig hulpprogramma: Kurzweil. Dit programma leest de teksten uit de (school)boeken voor. Daarnaast kent het nog vele andere toepassingen. Voordat het programma de (school)boeken aan de leerlingen voorleest moet er echter het nodige werk verzet worden. De te lezen pagina's moeten worden in gescand én bewerkt. Met name dit bewerken is zeer tijdrovend, hier kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.
Denkt u iets voor ons te kunnen betekenen?
Dinsdag 22 april om 19.30 uur houden we een informatieavond voor belangstellenden in de aula van het hoofdgebouw. We zullen kort de werking van het programma toelichten en u aangeven wat het bewerken precies inhoudt.
Het bewerken van teksten kunt u na een introductie samen met leerkrachten op de middagen na schooltijd doen, of thuis op een moment dat het uzelf uitkomt.
Indien u belangstelling heeft voor de informatieavond kunt u zich aanmelden bij Sandra van Schaik schaik@kbs-laurentius.nl. Ook voor eventuele vragen kunt u zich tot haar wenden.

 

PROJECTWEEK

Gisterenavond is met een zeer geslaagde inloopavond de projectweek met als thema bouw afgesloten. Diverse groepen zijn niet alleen in de klas aan de slag geweest met het thema maar er zijn ook diverse bezoekjes geweest natuurlijk aan de nieuwbouw maar ook aan bv. een kozijnenmaker, aannemer.
Onderstaand een impressie van wat er door de groepen gemaakt en gedaan is.

collage projectweek

 

AVONDVIERDAAGSE

collage avondvierdaagse

19 MEI t/m 22 MEI 2014

De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van maandag 19 mei t/m donderdag 22 mei. Inschrijven kan op het hoofdgebouw op woensdag 23 april vanaf 12.00 uur en donderdag 24 april 15.30-16.00 uur. Tevens is er dan gelegenheid de schoolpolo (9 euro) aan te schaffen.
Inschrijven op de dependances op woensdag 23 april 12.00 tot 12.45 uur. Kosten 3,50 euro per deelnemer.
Alle informatie over de Avondvierdaagse gaat vandaag in papieren versie mee met de gezinsoudsten. Daarbij zitten ook de invulstrookjes. Informatie en strookjes zijn kunt u hier downloaden.


SCHOOLFOTOGRAAF

schoolfotograaf copy

Donderdag 24 april is de schoolfotograaf op school aanwezig voor het maken van de individuele foto's en groepsfoto's.
Op woensdag 23 april is er de gelegenheid om de broertjes en zusjes foto's te laten maken. Alle broertjes en zusjes in de schoolgaande leeftijd kunnen op woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.30 naar de aula van het hoofdgebouw komen. ingang op het schoolplein, om zich op de foto te laten zetten.


VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Eén van de huidige ouders uit de medezeggenschapsraad (MR) neemt tussentijds afscheid. Om die reden zijn we op zoek naar iemand om deze ouder te vervangen. De huidige zittingstermijn loopt tot januari 2016.
We nodigen u van harte uit om u hiervoor kandidaat te stellen!
Alle nodige informatie kunt u downloaden op onze site.


naar boven »

Info 31

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Vrijdag 11 april is juffrouw Davinia jarig en op maandag 14 april is de verjaardag van juffrouw Mariëlle. Wij wensen ze alle twee een hele fijne verjaardag toe.

 

INLOOPAVOND

collage bouw copy

Gisteren is de projectweek van start gegaan met als thema "bouw". De projectweek duurt tot 16 april en wordt afgesloten met een inloopavond. Inloopavond is van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt dan de resultaten zien van de werkstukken waaraan door alle leerlingen van onze school hard gewerkt is. De groepen blijven op hun eigen locatie, vergeet dus niet ook op de dependances een kijkje te nemen. Natuurlijk zijn ook opa's, oma's van harte uitgenodigd. Heeft u kennissen of vrienden die onze school eens willen bekijken dan is dit een perfecte gelegenheid.


BOUWAPP

In een eerdere Info hebben wij u gewezen op de mogelijkheid de bouwapp te downloaden om de nieuwbouw op de voet te kunnen volgen. Bouwapp is nu ook te zien op deze pagina onder de Info.


HULP GEZOCHT BIJ BEWERKEN KURZWEIL BESTANDEN

Voor onze leerlingen met dyslexie hebben we een prachtig hulpprogramma: Kurzweil. Dit programma leest de teksten uit de (school)boeken voor. Daarnaast kent het nog vele andere toepassingen. Voordat het programma de (school)boeken aan de leerlingen voorleest moet er echter het nodige werk verzet worden. De te lezen pagina's moeten worden in gescand én bewerkt. Met name dit bewerken is zeer tijdrovend, hier kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.
Denkt u iets voor ons te kunnen betekenen?
Dinsdag 22 april om 19.30 uur houden we een informatieavond voor belangstellenden in de aula van het hoofdgebouw. We zullen kort de werking van het programma toelichten en u aangeven wat het bewerken precies inhoudt.
Het bewerken van teksten kunt u na een introductie samen met leerkrachten op de middagen na schooltijd doen, of thuis op een moment dat het uzelf uitkomt.
Indien u belangstelling heeft voor de informatieavond kunt u zich aanmelden bij Sandra van Schaik schaik@kbs-laurentius.nl. Ook voor eventuele vragen kunt u zich tot haar wenden.

 

CULTUUREDUCATIE

Cultuurwinkel

Binnen onze school vinden wij cultuureducatie erg belangrijk.
Voor cultuur hebben wij binnen onze school jaarlijks een zeer gevarieerd programma waar we trots op kunnen zijn.
Door kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, maakt dat ze in de toekomst sneller zullen participeren in het culturele circuit.
Zo worden er diverse culturele uitstapjes georganiseerd waarbij wij qua data afhankelijk zijn van aanwezigheid van theatergezelschappen of tentoonstellingen. Ook zijn er activiteiten die voor ons ingeroosterd worden waarbij wij als school geen invloed hebben op de datum.
Binnen het aanbod van de Gemeente  is er voor een tweetal activiteiten de mogelijkheid om kosteloos busvervoer in te zetten. Voor de overige activiteiten die niet op loopafstand van school zijn, wordt er een beroep op ouders gedaan voor vervoer.
Zodra er data bekend zijn van het programma voor het volgend schooljaar zullen wij deze direct bekend maken in de Info.


SCHOOLFOTOGRAAF

schoolfotograaf copy

Donderdag 24 april is de schoolfotograaf op school aanwezig voor het maken van de individuele foto's en groepsfoto's.
Op woensdag 23 april is er de gelegenheid om de broertjes en zusjes foto's te laten maken. Alle broertjes en zusjes in de schoolgaande leeftijd kunnen op woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.30 naar de aula van het hoofdgebouw komen. ingang op het schoolplein, om zich op de foto te laten zetten.

 

TALENTENMIDDAGEN

collage extra klein

Inmiddels zijn de talentenmiddagen voor de groepen 5 en 6 ook afgerond. Ook deze zijn prima verlopen en wij willen dan ook alle ouders, grootouders, teamleden die zich hiervoor ingezet hebben heel erg bedanken voor hun hulp.
De laatste twee talentenmiddagen staan gepland op vrijdag 6 en vrijdag 13 juni en zijn voor de groepen 3 en 4.


AVONDVIERDAAGSE

Noteer de volgende data alvast in uw agenda:
Avondvierdaagse 2014: 19 mei t/m 22 mei.
Inschrijving: woensdag 23 april op alle locaties en donderdag 24 april op het hoofdgebouw.
Meer informatie volgt in de volgende Info's.


VERKOOP SCHOOL POLO'S

Schoolpolo

Tijdens de inschrijving van de Avondvierdaagse op woensdag 23 april om 12.00 uur en op donderdag 24 april om 15.30 uur verkoopt de oudervereniging weer de schoolpolo's.
Voor negen euro koopt u een sportieve groene polo met een prachtige opdruk van 'ons' torentje en de naam van de school. Er zijn T-shirts in de maten 110/116 (kindermaat S) tot en met XXL (voor volwassenen). De polo's zijn makkelijk te wassen en gaan jaren mee.
Daarnaast is het natuurlijk erg leuk dat tijdens de Avondvierdaagse (en alle andere schoolactiviteiten) het groen van onze school erg goed zichtbaar is. De polo's worden bij inschrijving voor de Avondvierdaagse in de aula van het hoofdgebouw verkocht. Graag gepast betalen.


PAROCHIENIEUWS

Informatie over de Paasvieringen voor kinderen bij de Jeruzalemparochie kunt u hier downloaden 

naar boven »

Info 30

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Zondag 6 april is juffrouw Hélène jarig en op woensdag 9 april is het de verjaardag van juffrouw Sabrina. Een dag later viert juffrouw Jamy haar verjaardag. Wij wensen ze alle drie een hele fijne dag toe.

 

VACATURE BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken vormt het bevoegd gezag van de KBS-Laurentius. Op dit moment bestaat het bestuur uit 7 ouders, die op basis van hun persoonlijke betrokkenheid bij de school en op basis van een portefeuilleverdeling, gekoppeld aan hun persoonlijke expertise, invulling geven aan hun bestuurlijke taken. Vanwege het vertrek van één van de bestuursleden ontstaat per augustus 2014 een vacature. Met betrekking tot de invulling van de vacature gelden de volgende voorwaarden:

• de kandidaat heeft schoolgaande kinderen bij de KBS Laurentius
• de kandidaat heeft aantoonbare affiniteit bij de gang van zaken op school
• de kandidaat beschikt bij voorkeur over affiniteit tot bouwzaken.
Belangstellenden kunnen nadere informatie over de vacature verkrijgen en/of hun belangstelling kenbaar maken bij Eugenio van Maanen, bestuursvoorzitter (06-41223366) bereikbaar vanaf 7 april. Reacties kunt u sturen naar bestuur@kbs-laurentius.nl

 

BERICHT VAN DE OVERBLIJF

Deze week zijn we bij de overblijf van start gegaan met ons nieuwe registratiesysteem.Een behoorlijk aantal ouders hebben hun kind al aangemeld.

Doordat veel kinderen nog niet volgens het nieuwe systeem zijn aangemeld, verloopt het ophalen van de overblijvers nu trager en onrustiger dan normaal. Het is dus in het belang van uw kind om dit zo spoedig mogelijk te doen. Informatie hierover via de mail: murlen@dienstverlening.com

Of bellen naar 085-2734910, zeven dagen per week bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur.

OVERblijf

Naast deze administratieve verandering zorgen we elke middag weer voor een gezellige lunch.

Zo hebben de kinderen van de groepen 6, 7 & 8 deze week genoten van een zonnige picknick op het veldje bij de bibliotheek!

 

PROJECTWEEK

collage bouw

Woensdag 09 april gaat de projectweek van start. Er zal in alle groepen gewerkt gaan worden met het thema van dit jaar. Er is, bijna vanzelfsprekend, gekozen voor het thema bouw. De groepen zullen hier een eigen invulling aan gaan geven. Zo zijn er groepen die aan de slag gaan met wat er komt kijken bij een bouw, weer anderen bekijken alternatieve bouwmethodes en beroemde bouwwerken en architecten. De leerlingen gaan knutselen, tekenen........ kortom er zal op allerlei manieren vorm gegeven worden aan het onderwerp.
Woensdag 16 april, 18.00 tot 20.00 uur, wordt er een inloopavond georganiseerd waarbij u de resultaten van de projectweek kunt bewonderen.

 

TALENTENMIDDAG

De talentenmiddagen voor de groepen 7 & 8 gehouden op vrijdag 14 & 21 maart zijn prima verlopen. Vol enthousiasme werd er door de leerlingen deelgenomen aan de verschillende workshops. We willen alle ouders, grootouders, teamleden die zich hiervoor ingezet hebben heel erg bedanken voor hun hulp. Afgelopen vrijdag was de eerste talentenmiddag voor de groepen 5 & 6. Morgen hebben zij de tweede middag.

Voor de groepen 3 & 4 is er een talentenmiddag op 6 & 13 juni.

 

SPACESCOOTERS

Vanuit veiligheidsoogpunt is het niet toegestaan te fietsen op het schoolplein. Deze regeling is ook van toepassing voor spacescooters.

naar boven »

Info 29

slinger-hiep-hiep-hoera 176

Maandag 31 maart zijn juffrouw Carla en Jolanda jarig. Wij wensen ze beiden een hele fijne verjaardag toe.

DOORDECENTRALISATIE

ondertekening overeenkomst primair en speciaal onderwijs

Op 26 februari jl. hebben de 11 schoolbesturen voor PO en (V)SO samen met de gemeente Breda een principeovereenkomst getekend om te komen tot overdracht van huisvestingsgelden naar het onderwijs. Er wordt nu gewerkt aan de juridische invulling van de overeenkomst zodat we hopelijk half mei 2014 daadwerkelijk aan de slag kunnen met een coöperatie voor het PO en (V)SO.
De stuurgroep heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een naam en een logo voor deze nieuwe coöperatie, Medewerkers, ouders en leerlingen van de betrokken schoolbesturen kunnen deelnemen aan de prijsvraag. En niet voor niets natuurlijk, er valt een iPad-mini te verdienen!
Ga naar http://www.bobbreda.nl.
Iedereen mag meedoen! Dus heeft u inspiratie, een creatief idee, laat het dan weten door uw idee in te sturen en wie weet bent u straks de winnaar van die mooie iPad-mini.

AAN/AFMELDEN OVERBLIJF

Met ingang van 1 april a.s. gaat er gewerkt worden met een nieuw administratiesysteem voor wat betreft het overblijven.

Via mail of brief zijn de ouders van de leerlingen die gebruik maken van de overblijf al op de hoogte gesteld van de veranderingen.
Het aan/afmelden zal dan niet meer gebeuren door de leerkrachten maar wordt de verantwoordelijkheid van de ouders. Zij kunnen wijzigingen doorgeven door in te loggen op hun account.
Voor vragen kunt u terecht bij het administratiekantoor Murlen. Dit kan via de mail: murlen@murlendienstverlening.com/helpdesk of door te bellen naar: 085-2734910, zij zijn zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 22.00 uur.

CULTURELE ACTIVITEITEN

De groepen 3 t/m 5 gaan naar Chassé Cinema. De groepen 5 gaan op woensdag 2 april naar de film Chimpanzee. In deze film maken ze kennis met de kleine Oscar, een speelse en nieuwsgierige chimpansee. De Afrikaanse bossen zijn een speeltuin voor de kleine enthousiaste Oscar en zijn mede jonge chimpansees.

DisneyNature Chimpanzee

De groepen 4 gaan op woensdag 9 april en de groepen 3 gaan op maandag 14 april. Zij gaan naar de film Ernest & Celestine.
Dit verhaal gaat over de vriendschap tussen een klein muisje dat geen tandarts wilde worden en een grote beer die geen notaris wilde worden.

Ernest  Celestine

naar boven »

Info 28

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Zaterdag is meneer Peter jarig en een dag later is het de verjaardag van juffrouw Marja en Colinda. Donderdag 27 maart viert juffrouw Petra v.d. Aa haar verjaardag. Wij wensen ze alle vier een hele fijne dag toe.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Woensdag 26 maart vergadert de medezeggenschaps-
raad. De vergadering wordt gehouden in de teamkamer van het hoofdgebouw en begint om 20.00 uur. Als onderwerpen komen aan bod: formatieplancommunicatiebezetting MR

Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, hierbij nodigen wij u uit de vergadering als toehoorder aanwezig te zijn.

VACATURE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Eén van de huidige ouders uit de medezeggenschapsraad (MR) neemt tussentijds afscheid. Om die reden zijn we op zoek naar iemand om deze ouder te vervangen. De huidige zittingstermijn loopt tot januari 2016.

We nodigen u van harte uit om u hiervoor kandidaat te stellen!
Alle nodige informatie kunt u hier downloaden.

CULTURELE ACTIVITEITEN

 chasse-theater-4 site

Wie heeft het Chassé Theater ontworpen? Waar kleden de artiesten zich om? Wat is er eigenlijk nodig om een theatervoorstelling te maken? In de theatertocht die de groepen 6.1 & 6.3 op maandag 24 maart zullen maken, krijgen de  leerlingen een kijkje achter de schermen van het Chassétheater.
Groep 6.1 zal om 08.15 uur vertrekken en groep 6.3 zal deze dag overblijven.
De groepen 6.2 & 6.4 zullen het Chassé theater op maandag 2 juni bezoeken.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

De laatste nieuwsbrief van Centrum voor Jeugd en Gezin met als titel "Je kind nieuwe vaardigheden aanleren" kunt u hier downloaden: nieuwsbrief CJG. Ook vindt u de nieuwsbrieven van CJG terug op onze site onder het kopje CJG,

naar boven »

Info 27

felicitatie-geboorte-dochter voor site

 

Donderdag 6 maart zijn juffrouw Sabine en haar man Edwin de trotse ouders geworden van dochter Sarah. Wij wensen hun en natuurlijk ook grote broer Matthijs al het geluk en gezondheid voor de toekomst.

HIEP HIEP HOERA

Morgen is juffrouw Karin van Achterberg jarig en op zondag 16 maart viert juffrouw Attie haar verjaardag. Wij wensen ze beiden een hele fijne verjaardag toe.

BRAKKENSLIERT

collage Brakkensliert

Ook dit jaar vielen we in de prijzen bij de Brakkensliert. De derde prijs bij de grote groepen.

Het zag er weer geweldig uit!!!
Graag willen we iedereen bedanken die ons geholpen heeft.
Met de kinderen die meegelopen hebben, is gisterenmiddag op feestelijke wijze teruggekeken op deze dag.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Groepen vijf en zes gaan naar Podium Bloos om daar de voorstelling Beet! te zien. De voorstelling wordt verzorgd door Het Houten Huis. Het gaat over falen en opstaan en is een beeldend verhaal vol absurde humor en sprankelende live muziek. Meer informatie kunt u vinden op de site: Het Houten Huis.

De groepen zes gaan op dinsdagmiddag 18 maart en de groepen 5 op donderdagmiddag 20 maart. Hoe laat ze op school verwacht worden, horen ze van de eigen leerkracht.
Groepen zeven krijgen op donderdag 20 maart jeugdboekenauteur Anke Kranendonk op bezoek. Zij zal in elke groep een uur aanwezig te zijn om over haar boeken en vak als auteur te vertellen. Over haar kunt u meer lezen op haar site: Anke Kranendonk.nl

MATERIALEN

Regelmatig zetten we een oproep in de Info voor kosteloze materialen. Inmiddels ligt onze zolder heel vol met mooi materiaal dat we kunnen gebruiken. Mochten we in de toekomst weer materialen nodig hebben dan plaatsen we een nieuwe oproep in de Info.

GEVONDEN VOORWERPEN

Verzoek een blik te werpen op de gevonden voorwerpen op de Keermanslaan. Mocht u kind een jas, trui, vest, bekers.... kwijt zijn dan loont het zeker de moeite een kijkje te nemen. Wat niet opgehaald wordt, zal volgende week donderdag naar het goede doel gaan.

naar boven »

Info 26

HIEP HIEP HOERA

Vandaag is juffrouw Mandy jarig, 1 maart viert juffrouw Elisa haar verjaardag en op zondag 2 maart is het de verjaardag van juffrouw Claudia. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.

BRAKKENSLIERT

 

Brakkensliert site


Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer hard gewerkt aan de Brakkensliert, het ziet er weer geweldig uit!! Het zou fijn zijn als er héél véél ouders en kinderen langs de route staan om de kinderen die meedoen aan te moedigen.

De optocht start om 13.30 uur,  vertrek binnenzijde Nieuwe Haven. Aansluitend om ongeveer 15.00 uur begint het Brakkenbal in het Chassé theater waar rond 17.00 uur de prijsuitreiking zal zijn.
Alle kinderen die meedoen met de Brakkensliert hebben verdere informatie gehad over het verloop van de dag.
Via onderstaande link kunt u de route precies zien.
route Brakkensliert

BEGRAFENIS MONSIEUR LE BARON

(bericht van SGC 't Lestogenblik)

Als Monsieur Baron Philippe-Charles de la Petite Technique et des Grands Gâteaux, Maître de la Courtoisie le Dernière du Moment ons tijdens het Ginnekens carnaval is voorgegaan, met zijn gevolg bij jullie school op bezoek is geweest EN naar de Brakkensliert is komen kijken, ja, dan wordt het Ginnekens carnaval afgesloten met de begrafenis van Monsieur le Baron Philippe-Charles op dinsdagavond 4 maart a.s. De begrafenisstoet vertrekt vanaf het Oranjeplein en gaat via de Ginnekenweg naar de Ginnekenmarkt. De gehele hofhouding, leden van d'Ouwe Femielie,  De Ginnekense Boerensociëteit en een hoop treurende Ginnekenezen zullen meneer de Baron voorgaan in de rouwstoet.

lestogenblik

Uitnodiging van Stichting Ginnekens Carnaval 't Lestogenblik!
Het is de laatste jaren een traditie geworden dat de begrafenisstoet voorafgegaan wordt door een lampionnenoptocht voor de kinderen. Wij hebben goed nieuws: dit jaar zal deze lampionnenoptocht ook weer gehouden worden! Vind jij het leuk om samen met andere kinderen een mooi verlichte stoet te maken over de Ginnekenweg naar de Ginnekenmarkt? Kom dan dinsdagavond 4 maart 2014 tussen 19.15u en 19.45u naar hoek Dillenburgstraat-Ginnekenweg (voormalig Rabokantoor aan de Ginnekenweg) Je krijgt dan van ons een lampion die je na afloop gewoon mag houden!!!! Je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buren enz. zijn ook allemaal welkom!
En uiteraard mogen papa en mama, opa en oma, ooms en tantes en wie je nog meer kent allemaal naar jou komen kijken! Ons team van vrijwilligers zorgt er voor dat jullie goed begeleid worden in de lampionnen-optocht, maar als je liever wilt, dan mag papa of mama gewoon met je meelopen.
Kom jij ook? Dan tot ziens bij de lampionnenoptocht!

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

De laatste nieuwsbrief van Centrum Jeugd en Gezin met als titel 'Ik ben Oké' kunt u hier downloaden Nieuwsbrief CJG

Ook vindt u de nieuwsbrieven van CJG terug op onze site onder het kopje CJG,

 

 

lente copy

 

NAMENS HET TEAM EEN HELE FIJNE CARNAVAL EN VOORJAARSVAKANTIE

naar boven »

Info 25

HIEP HIEP HOERA

Dinsdag 25 februari is juffrouw Merel Schaerlaeckens jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

FOTO'S NATIONAAL ONDERWIJSVERSLAG

De Inspectie heeft ons gevraagd of wij mee willen werken aan het verfraaien van het Nationaal Onderwijsverslag door middel van foto's, gemaakt op onze school. Dat willen we uiteraard graag en daarom komt er op woensdag 12 maart een fotograaf die door de hele school foto's gaat maken. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind(eren) eventueel op de foto wordt gezet dan vragen wij u dit te melden bij Mariëtte van Noort. U kunt haar bellen (076-5640755) of mailen (noort@kbs-laurentius.nl).

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen wordt er volgende week Carnaval gevierd op school.
De groepen 1/2 vieren carnaval op de donderdag met als thema circus. De groepen 3/4 beginnen op vrijdag om 08.45 uur met een optocht op het schoolplein van het hoofdgebouw het zou leuk zijn als ouders blijven kijken en de groepen 5 t/m 8 vieren op vrijdagmiddag carnaval in zaal Vianden met als thema "doʞ u,z do ןǝoq ǝp uǝʇʇǝz ɾıʍ".

OUDERGESPREKKEN

Vandaag krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 bericht mee over de oudergesprekken die gehouden worden op dinsdag 18 maart & donderdag 20 maart.

BLAASMUZIEK IS COOL

In het kader van het project 'Blaasmuziek is Cool' hebben de leerlingen uit de groepen 5 vandaag uitleg gehad over de verschillende houten blaasinstrumenten.

collage houten copy copy

naar boven »

Info 24

HIEP HIEP HOERA

Zondag 16 februari zijn juffrouw Stans en juffrouw Lois jarig. Wij wensen ze beiden een hele fijne verjaardag toe.

GROOT PODIUM GROEPEN 1/2

Het optreden van circus Laurentino was een groot succes. Er waren acrobaten, wilde dieren, indianen .......

Complimenten aan alle kinderen en leerkrachten!
Bedankt voor de mooie show.
Onderstaand een foto-impressie.

collage circus

Drie groepen kregen 's middags ook nog bezoek van een vuurspuwer (vader van één van de leerlingen)

collage vuur

GROOT PODIUM GROEPEN 5

Op vrijdag 21 februari is het de beurt aan de groepen 5. Zij verzorgen die dag een kleurig optreden voor de groepen zes en de eigen ouders. Er wordt met de kinderen op reis gegaan naar het land van kleur. De voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft een geweldig leuke voorstelling te worden.

carnaval

THEMA'S CARNAVAL GROEPEN 1 t/m 8

Voor de groepen 1/2 blijft het nog even circus. Zij gaan door met dit thema voor carnaval. Op donderdag vieren zij carnaval met spelletjes, hossen...... Het wordt een vrolijk feest.

De groepen 3/4 zullen een optocht houden op het schoolplein en gaan aan de slag met verschillende thema's. De optocht is op vrijdagochtend om 08.45 uur. Het is natuurlijk leuk als de ouders op het schoolplein blijven om de optocht te zien.

Als thema voor de groepen 5 t/m 8 is gekozen:

doʞ u,z do ןǝoq ǝp uǝʇʇǝz ǝʍ

Zij vieren carnaval op vrijdagmiddag in zaal Vianden.

OUDERENCARNAVAL

Ieder jaar verzorgen de groepen 6 een optreden in Gemeenschapshuis Vianden voor het ouderencarnaval.

Zij zullen dan een playback optreden van drie liedjes verzorgen. De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven en meedoen en krijgen als beloning iets te drinken en een snoepzakje. Het is op woensdagmiddag 26 februari van 13.45 tot 14.00 uur. We verzamelen om 13.30 in de gang van zaal Vianden. Uiteraard komen de kinderen verkleed.
De liedjes worden geoefend in de klas. Kinderen kunnen zich opgeven bij de eigen leerkracht. Op deze middag zullen juffrouw Claudia en juffrouw Marieke van groep 6.1 aanwezig zijn.

Op 20 maart is het zover, dan gaan we tussen 9:00-10:00 met zoveel mogelijk kinderen uit de groepen 3 t/m 8 meedoen aan de kangoeroewedstrijd. Een wedstrijd (activiteit) waarbij vooral het plezier in het maken van uitdagende puzzeltjes voorop staat. Inmiddels hebben de kinderen zich bij de leerkracht op kunnen geven. Ook dit jaar is het animo om deel te nemen groot, zo'n 95% van onze leerlingen doet alleen of met een duopartner mee! Voor thuis heeft de kangoeroewedstrijd een 'kleurontwerp-wedstrijd' uitgeschreven. Veel kinderen hebben inmiddels de kleurplaat mee naar huis genomen. Deze kleurplaat (met nadere uitleg) kunt u ook downloaden op de startpagina van onze schoolsite. Ook digitaal inkleuren met paint behoort tot de mogelijkheden.

BLAASMUZIEK IS COOL

Zoals in een de vorige Info heeft kunnen lezen zijn de groepen 5 gestart met het project "Blaasmuziek is Cool". Inmiddels hebben ze de eerste les gehad en hier kunt u lezen hoe twee van onze leerlingen de les gevonden hebben:

Vorige week donderdag  kwam er een dirigent bij ons in de klas. Hij legde alles goed uit over de hoorn. Hij had een tuutje en een tuinslang dat tuutje deed hij op de tuinslang en daar kwam muziek uit. Het geluid dat hij daarmee maakte was best wel cool. Hij werkte met een hoorn. De hoorn was heel groot wel een stuk of 6 meter. Aan het eind van de les hebben we ook nog een liedje geleerd. Het ging over een familie die allemaal instrumenten speelden. Ook mogen wij een keer kijken naar het orkest als ze aan het oefenen zijn in de Viandenlaan.
Komende weken krijgen wij elke donderdag les over een ander instrument.
Groetjes Guusje & Mees uit groep 5.1

Vandaag was het de beurt aan de slaginstrumenten. Niet alleen de leerlingen uit de groepen 5 maar ook de leerlingen uit de groepen 6 hebben een workshop gehad in Zaal Vianden van een muziekdocent van de Nieuwe Veste.

collage slag

naar boven »

Info 23

HIEP HIEP HOERA

Zondag 9 februari is Iza jarig en op woensdag 12 februari is het de verjaardag van meneer Mart. Wij wensen ze een hele fijne verjaardag toe.

GROOT PODIUM GROEP 1/2

poster circus klein

Maandag 10 februari en dinsdag 11 februari verzorgen de groepen 1/2 het Groot Podium. Zij zullen een daverende circusvoorstelling verzorgen voor alle kinderen uit de groepen 3 en 4. Maar ook ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Inmiddels hebben de kinderen de uitnodigingsbrief en twee toegangskaarten mee naar huis gekregen. Wij wensen onze kleuters veel plezier bij het uitvoeren van alle acts.

TALENTENMIDDAG

collage klein

Een aantal weken geleden hebben we een oproep gedaan voor hulp tijdens de talentenmiddagen voor de groepen 3 tot en met 8. We hebben al een aantal leuke reacties van ouders mogen ontvangen, daar zijn we heel blij mee! Helaas zijn er nog niet voldoende aanmeldingen om de middagen door te kunnen laten gaan. Dus geef u snel op! Mocht u zelf geen idee hebben voor een workshop, wij helpen u hier graag mee. Te denken valt aan bv. timmeren, punniken, dansen, schilderen/tekenen, muziek maken........
De data van de talentenmiddagen zijn:
- groep 7-8: 14 maart en 21 maart  (aanmelden bij Laura Krak krak@kbs-laurentius.nl)
- groep 5-6: 28 maart en 4 april (aanmelden bij Suzanne Hoeks hoeks@kbs-laurentius.nl)
- groep 3-4:  6 juni en 13 juni (aanmelden bij Susan Nortier
nortier@kbs-laurentius.nl)
Op deze middagen starten we om 13.30 uur en we sluiten om 15.30 uur af

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR..................

Voor de talentenmiddagen zijn wij op zoek naar:

lege conservenblikken, resthout, linoleum om te bewerken met gutsen, wol en haaknaalden en weefborden.
Alvast bedankt.

AFHALEN OP HET HOOFDGEBOUW

Voor de veiligheid van de kleuters is het van belang dat ouders, opa's, oma's, oppas buiten de hekken of achter de streep op het schoolplein aan de kant van de Dillenburgstraat blijven tot het moment dat alle kleuters van het schoolplein zijn. Ook is het niet de bedoeling dat jongere broertjes of zusjes al gaan spelen op het schoolplein. Dit om het overzichtelijk te houden voor de juffen.

SUCCESVOLLE AVOND MET STEVEN PONT

Donderdag 30 januari zat de aula letterlijk stampvol. Heel veel belangstellende ouders kwamen voor de thema-avond, georganiseerd door de Oudervereniging, over het zelfbeeld van kinderen. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, nam alle aanwezigen mee in een boeiende presentatie die ging over

dat zelfbeeld, hoe dat tot stand komt en vooral, welke invloed ouders en anderen op dit zelfbeeld hebben. We wisten het natuurlijk al wel (of toch niet) maar waarderen en kinderen de ruimte geven om te leren door vallen en op te staan zijn heel belangrijke ingrediënten voor dit zelfbeeld. 2x nee = ja! Is het levensgevaarlijk? Is het storend voor de omgeving? Nee?, Nee?, laat ze dan hun gang maar gaan! Mocht u meer willen weten? Kijk even op de site van Steven Pont (http://stevenpont.nl), daar vindt u ook zijn boeken. Het was een zeer inspirerende avond en perfect georganiseerd door de Oudervereniging.
Heel hartelijk dank, we kijken uit naar weer zo'n avond!

steven pont

BLAASMUZIEK IS COOL

In de groepen 5 is vandaag een project gestart waarbij de leerlingen in een aantal lessen kennis gaan maken met de verschillende soorten blaasinstrumenten. Ook zullen de leerlingen uit de groepen 5 en 6 een workshop slaginstrumenten gaan krijgen. Het project is een initiatief van Harmonie Concordia, de lessen worden gegeven door de dirigent van Concordia en  muziekdocenten van de Nieuwe Veste.  In een volgende Info volgt meer informatie.

naar boven »

Info 22

HIEP HIEP HOERA

Maandag 3 februari is Sandy jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.

VAKANTIEROOSTER 2014-2015

vakantierooster

Zomervakantie (laatste dag)           22-aug
Herfstvakantie                              20-okt 24-okt
Kerstvakantie                               22-dec 02-jan
Voorjaarsvakantie                         16-feb 20-feb
Paasvakantie (ma)                        06-apr
Meivakantie                                 27-apr 08-mei
Hemelvaart                                 14-mei 15-mei
Pinkstervakantie (maandag)           25-mei
Zomervakantie 20-juli

Vrije vrijdagen groepen 2

05-09; 19-09; ; 03-10; 17-10; 07-11; 21-11; 05-12; 19-12; 16-01; 30-1;
13-02; 06-03; 20-03;  03-04; 17-04; 22-05; 05-06; 19-06; 03-07; 17-07

Vrije dagen

5 december Sinterklaas

Vrije middagen

19 december (middag voor Kerstvakantie
03 april (middag van Goede Vrijdag)
17 juli (middag voor aanvang Grote Vakantie

Twee studiedagen en een studiemiddag moeten nog gepland worden. We stellen u z.s.m. op de hoogte.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Yurko illustratie 2012 2013 tg

Op dinsdag 4 februari brengen de groepen 3 een bezoek aan Podium Bloos en op donderdag 6 februari gaan de groepen 4.
Zij gaan kijken naar de voorstelling Yurko uitgevoerd door Theatergroep Wie Walvis (site wie walvis) Yurko is een reus maar daar is niets van te zien. Want reuzen zijn reusachtig en dat is Yurko in de verste verte niet. Zijn moeder maakt zich zorgen en gaat om zoek naar het middeltje dat hem kan helpen groeien. Uiteindelijk wordt Yurko groter dan hij ooit verwacht had maar of dat nou echt door het toverdrankje komt? Theatergroep Walvis werkt met een vaste groep acteurs en musici uit Italië, Spanje, België en Nederland. Al die muzikale en theatrale achtergronden hebben een krachtige invloed op de voorstellingen en tuimelen van slapstick naar folk, via flamenco en teksttoneel naar een fantasierijk verhaal.

JAARVERSLAG MR

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag Medezeggenschapsraad openen.

Jaarverslag openen


FACEBOOK

Facebook-Logo

Graag wijzen wij u, ouders, verzorgers en andere belangstellenden, op de facebook pagina van KBS Laurentius. Alle laatste nieuwtjes kunt u ook hier terugvinden.

GEVONDEN VOORWERPEN

Verzoek om een blik te werpen op de gevonden voorwerpen. op het hoofdgebouw. Er ligt weer van alles: sleutels, bekers, trommels, dassen, jassen. Maar ook gymspullen die in de gymzaal Keermanslaan gevonden zijn. Mocht u iets missen dan loont het zeker de moeite te komen kijken.

BENELUX FINALE FIRST LEGO LEAGUE

Voor de eerste keer mocht een team van Laurentius meedoen aan de Benelux finale van de FIRST Lego League in de Jaarbeurs van Utrecht. Ze streden hier tegen de 50 winnaars van de in totaal 700 Benelux teams. Het team 'Bende van Ellende' eindigde op de 28 plaats en daarnaast grepen ze net naast de presentatie-prijs met hun presentatie over hun oplossing voor het voorkomen van de verwoestende effecten van een tsunami. Een knappe prestatie gezien een groot deel van de medestrijders bestond uit middelbare scholen.

Goed gedaan: Max Langen, Linde Kluytmans, Sjuul Geurts, Onno van Helfteren, Victor Sprenkels, Michiel Sprenkels, Casper Lous, Skip van der Kooij, Wies Meijers, Jop van Gelderen en Luuk Peeters.
De begeleiders die met deze leerlingen zover gekomen zijn komen heel erg bedankt voor jullie inzet.

2014-01-25 FLL benelux finale 13-14 - natures fury 007

Iedereen uit groep 7 of 8 volgend jaar die geïnteresseerd is in deelname aan de FIRST Lego League volgend jaar kan een mail sturen aan lego@kbs-laurentius.nl, dan wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor het volgende seizoen. Mocht u meer willen lezen over de FLL kunt u informatie hier downloaden.

naar boven »

Info 21

HIEP HIEP HOERA

Zondag 26 januari is juffrouw Sandra Willemstein jarig en op maandag 27 januari is het de verjaardag van juffrouw Minke een dag later is juffrouw Babette jarig. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.

BENELUX FINALE FIRST LEGO LEAGUE

In Info nr. 16 heeft u al kunnen lezen dat het team 'De Bende van Ellende' op de regionale finale gelukt is de prijs voor beste Robot ontwerp en de innovatieprijs binnen te slepen. Nu is het zover dat ze zaterdag 25 januari gaan strijden tegen 50 andere teams op de BeNeLux finale in de Jaarbeurs Utrecht.

Wij wensen ze heel erg veel succes toe.
Mocht u benieuwd zijn naar het programma van die dag of meer willen lezen over de First Lego League dan kunt u nadere informatie downloaden op de voorpagina van onze site.

WEBSITE ERFGOED JUNIOR

Erfgoed

Zou het niet mooi zijn als alle leerlingen in Breda zich bewust zijn van de historische rijkdom van onze stad. Om dit te bereiken heeft Cultuurwinkel Breda samen met gemeente Breda, het onderwijs en erfgoedinstellingen Het Bredaas Verhaal samengesteld. en vormgegeven in een website en de Erfgoed Lesbrief. Vanmiddag om 14.00 uur zal cultuurwethouder Selçuk Akinci in aanwezigheid van de  leerlingen uit groep 7.3 de website officieel lanceren en tevens de eerste exemplaren van de nieuwsbrief uitreiken.

Mocht u de site ook willen bekijken:
Site erfgoed Breda junior
Voor de lancering is voor onze school gekozen aangezien wij deelnemen als pilotschool aan het programma "Cultuureducatie met Kwaliteit" met de intentie de doorlopende leerlijn erfgoed op school te implementeren. In een latere Info zullen we uitgebreid terug komen op dit onderwerp.

TALENTENMIDDAG

collage

Vorige week donderdag is er een schrijven meegegaan over de talentenmiddagen die gehouden gaan worden voor de groepen 3 t/m 8. In dit schrijven stonden echter niet de data.

Talentenmiddagen worden gehouden op:

Groepen 7/8 op vrijdag 14 en vrijdag 21 maart
Groepen 5/6 op vrijdag 28 maart en vrijdag 4 april
groepen 3/4 op vrijdag 6 en vrijdag 13 juni.

Voor wie het schrijven niet ontvangen heeft:
Bedoeling van deze middagen is dat leerlingen een door hen gekozen workshop volgen om bij zichzelf talent te ontdekken of te ontwikkelen. Voor het organiseren van deze middagen zijn wij op zoek naar ouders, grootouders en andere belangstellenden die op deze middagen een workshop kunnen verzorgen voor groepjes van ongeveer 10 leerlingen. Gedacht wordt aan de volgende gebieden: wetenschap en techniek, drama, muziek, dans, handwerken, handvaardigheid en beeldende kunst.
Opgeven om te helpen kan door een mail te sturen naar:
groepen 3/4: Susan Nortier, nortier@kbs-laurentius.nl
groepen 5/6: Suzanne van Zanden-Hoeks, hoeks@kbs-laurentius.nl
groepen 7/8: Laura Krak, krak@kbs-laurentius.nl
U kunt zich opgeven voor één of meerdere vrijdagmiddagen, graag vóór 1 februari 2014.

THEMA-AVOND DONDERDAG 30 JANUARI

Volgende week donderdag is de thema-avond met een lezing van Steven Pont met als thema: 'het zelfbeeld van een kind'en daarna een borrel.

De thema-avond is 'vol qua aanmeldingen'. De ouders die zich hebben aangemeld hebben inmiddels een mail ontvangen ter bevestiging van de aanmelding.
De thema-avond start om 20,00 uur en duurt tot 23.00 uur.

BOUWAPP NU TE DOWNLOADEN

Met deze app kan iedereen onze nieuwbouw op de voet volgen. Ga naar De Bouwapp, gele helm, opzoeken: MFA/Viandenlaan/Breda en toevoegen aan je favorieten.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR.........

Voor de kleine ongelukjes die wel eens gebeuren in de groepen 1/2 zijn we op zoek naar spijkerbroeken en maillots. Mocht u spullen voor ons hebben dan graag afgeven bij de leerkracht of bij de conciërge. Alvast bedankt.

NATIONALE VOORLEESDAGEN 

De Nationale Voorleesdagen 2014 vinden plaats van woensdag 22 januari t/m zaterdag 01 februari. De Nationale Voorleesdagen is een initiatief van Stichting Lezen.

Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers.
De tien gouden voorleestips kunt u hier downloaden.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

De nieuwsbrief van CJG met als titel "Drie storende gedachten over opvoeden"kunt u vinden op onze site onder het kopje CJG.

naar boven »

KBS Laurentius naar BeNeLux finale FIRST Lego League in Jaarbeurs Utrecht

Al meteen na 2 keer deelnemen aan de regio finales van de FIRST Lego League sleept KBS Laurentius

de prijs voor beste Robot ontwerp en de innovatieprijs binnen en gaat daarom door naar de Benelux

finale van de FIRST Lego League op 25 januari. Het team 'De Bende van Ellende' strijdt hier tegen 50

andere teams en de winnaar gaat naar het World Festival in St. Louis in de Verenigde Staten.

Meer informatie kunt u hier downloaden

naar boven »

Info 20

HIEP HIEP HOERA

Dinsdag 21 januari zijn meneer Wouter en juffrouw Esther van der Klein jarig. Wij wensen ze alle twee een hele fijne verjaardag toe.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Op dinsdag 21 januari gaan de groepen 7 & 8 naar de voorstelling "Alleen op de Wereld"in het Chassé theater. Regisseur Moniek Merkx schreef een nieuwe tekst, gebaseerd op dit wereldberoemde verhaal. Nu brengt Merkx Remi's spannende reis in de grote zaal met veel dans, muziek en video in een nieuwe enscenering. Een groot ensemble van jonge dansers zwerft met de acteurs mee. Een ontroerend, beeldend spektakel!

alleen op de wereld

De voorstelling is van 13.30-14.45. Leerlingen horen van de eigen leerkracht hoe laat ze op school verwacht worden om op tijd bij de voorstelling aanwezig te zijn.

De groepen 3 brengen op maandag 20 januari en woensdag 22 januari een bezoek aan de Bibliotheek Zuid Oost. Zij worden voorgelezen uit het boek Vos en Haas. Na het voorlezen maken de kinderen spelenderwijs kennis met de bibliotheek door middel van enkele activiteiten.

Vos  Haas

 

ADRESLIJSTEN

Volgende week zullen wij de groepslijsten met adres en telefoonnummer verstrekken voor de groepen 1/2. In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen. Daarom vragen we indien u bezwaar heeft tegen verspreiding van deze gegevens onder ouders van de groep waarin uw kind zit dat kenbaar te maken. Deze gegevens zullen dan van de lijst afgevoerd worden. U kunt dat tot woensdag 22 januari melden bij Mariëtte van Noort (076-5640755 of noort@kbs-laurentius.nl). Mocht u op het inschrijfformulier aangegeven hebben dat u een geheim nummer heeft, maar wilt u wel dat het binnen de specifieke groep ouders bekend is dan kunt u dat ook laten weten.

ROTS EN WATER

Vorige week hebben vier van onze collega's naast de basiscursus, de verdiepingscursus 'Rots en Water: basisschool schoolbreed' gevolgd. Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining. Kinderen bouwen met de training aan de fundamenten van zelfreflectie, zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Vanuit deze basis wordt gewerkt aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, eigen bewustzijn en zelfontplooiing.

Onze school is zich hierop aan het oriënteren. De vier collega's zijn inmiddels bevoegd trainer. We willen gaan onderzoeken wat Rots en Water voor onze leerlingen en organisatie kan betekenen.

rots waterfd8ca5

 

THEMA-AVOND

Voor de thema-avond op donderdag 30 januari, aanvang 20.00 uur, die georganiseerd door de Oudervereniging met als onderwerp "zelfbeeld van een kind en de invloed hierop van ouders en leerkrachten" met als spreker Steven Pont zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

U kunt zich aanmelden via een mail aan: oudervereniging@kbs-laurentius.nl o.v.v. naam ouder(s), naam kind(eren) in groep(en) en aantal personen die aanwezig zijn op de thema-avond. Kosten € 3,00 p.p. gepast te betalen bij binnenkomst. Let op vol=vol.

naar boven »

Inloopmiddag groepen 3 t/m 8

Donderdag 09 januari houden we een inloopmiddag voor alle ouders van de kinderen in de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur

naar boven »

Info 18

 daaag

LAATSTE PAPIEREN VERSIE INFO

Na de Kerstvakantie gaan we over op het enkel nog verspreiden van de digitale versie van de Info. Vandaag ontvangt u naast de papieren versie ook al de digitale versie. Controleer s.v.p. ook uw spam/reclame box.  Mocht u de digitale Info niet ontvangen hebben dan kunt u zich hiervoor aanmelden op de site onder het kopje Info per mail. Het verwijderen of aanpassen van het mailadres kan onderaan de digitale Info.

Uiteraard wordt de Info nog steeds elke donderdag op de voorpagina van de site geplaatst en hier kunt u ook eerder verschenen Info's terugvinden.

HIEP HIEP HOERA

Op Eerste Kerstdag is juffrouw Dolly jarig, op zaterdag 28 december viert juffrouw Marijntje haar verjaardag. Nieuwjaarsdag is Mariëtte jarig en zaterdag 04 januari is de verjaardag van juffrouw Ingrid. Wij wensen ze alle vier een hele fijne dag toe.

FEESTDAGEN

Voor het laatst op papier maar daarom niet minder gemeend wensen wij alle kinderen en ouders van "De Laurentius" een heel mooie Kerst en een veilig en grandioos uiteinde van 2013. Wij wensen iedereen een heel mooi en gezond 2014.


 

kerst

NAMENS HET TEAM EEN HELE FIJNE KERSTVAKANTIE

 

naar boven »

Kerstviering

kerstboom

 

WOENSDAG 18 DECEMBER KERSTVIERING

Ook dit jaar vieren wij het kerstfeest in de groepen. Samen met de kinderen en leerkrachten willen wij op sfeervolle wijze aandacht besteden aan dit mooie feest.

Tijdens een eenvoudige maaltijd luisteren we naar verhalen en gedichtjes, zingen liedjes, spelen toneel of lopen de herdertjestocht. De kerstviering begint om 17.00 uur en eindigt om 19.00 uur.

We willen echt graag om 17.00 uur beginnen dus wij verzoeken iedereen op tijd aanwezig te zijn. 5 minuten voor aanvang gaan de deuren voor de kleuters open en om 17.00 uur komen alle andere kinderen naar binnen. Ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 verzoeken wij dringend om bij aanvang niet mee naar binnen te komen.

De kleuterouders verlaten ook weer snel de school zodat de kleutergroepen voldoende tijd hebben hun herdertjestocht te lopen. Op het einde om 18.50 uur gaan de deuren open en mogen alle ouders binnen hun kind(eren) op komen halen. Zo kunt u toch nog wat meemaken van de sfeer.

De Kerstvakantie begint voor alle kleuters op donderdag 19 december om 15.30 uur. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan op vrijdag 20 december om 12.00 uur aan deze welverdiende vakantie beginnen.

naar boven »

Info 17

HIEP HIEP HOERA

Op zondag 15 december zijn juffrouw Niekolien, juffrouw Magda en juffrouw Barbara jarig. Wij wensen ze alle drie een hele fijne dag toe.

EERSTE PAAL EEN MIJLPAAL

eerste paal
Na negen jaar was het dan eindelijk zover. De "EERSTE" paal werd geboord door wethouder Boelema en gastvrouw van de middag, Daniëlle Janssen van de Kobergroep. De bouw is gestart en als alles vlot verloopt zal er precies over één jaar worden opgeleverd. Er wordt op dit moment een app ontwikkeld waarmee iedereen die belangstelling heeft de bouw op de voet kan volgen. We laten het u weten zodra die beschikbaar is. Via onze site zijn ook alle nieuwtjes te volgen.

SINTERKLAAS

Op 5 december werd Sinterklaas weer door de hele school en vele ouders welkom geheten op het hoofdgebouw. Er werd uit volle borst gezongen en gesprongen. Het was wederom een geweldig feest waarbij ook de Oudervereniging druk in de weer is geweest om er voor alle kinderen een geslaagde dag van te maken. Dit had niet gekund zonder de hulp van verschillende ouders; waarvoor dank namens het team en namens de Sinterklaascommissie van de Oudervereniging Agaath, Marije, Regina, Manuela & Pleunie

 

collage Sinterklaas

THEMA AVOND

Aankondiging voor donderdag 30 januari: Inspirerende thema avond met Steven Pont. 'Over het zelfbeeld van een kind en welke invloed heeft u daarop als ouder?'

Donderdag 30 januari organiseert de oudervereniging een inspirerende avond. Steven Pont komt spreken over 'het zelfbeeld van een kind'. Over hoe je niet met een zelfbeeld wordt geboren, maar hoe je dat gedurende de eerste periode van je leven langzaam opbouwt. Over het karakter van het kind, de rol van ouders en leerkrachten. Hoe ouders hun kinderen ook opvoeden, we willen dat ze gelukkig zijn. Dat is het grote doel. Het belangrijkste bestanddeel van dat geluk is natuurlijk hun zelfbeeld. Als dat goed zit, dan komt de rest meestal vanzelf. Ook heeft Steven Pont een kritische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het toegenomen individualisme. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut, auteur en treedt met regelmaat op in de media. Zo is hij bekend als de psycholoog van diverse televisieprogramma's zoals 'Mannen Van Een Zekere Leeftijd' en schreef hij een reeks succesvolle boeken zoals 'Mensenkinderen' en 'De do's en dont's van de opvoeding'. Daarnaast schrijft hij onder andere columns en artikelen voor Het Parool, het AD, Psychologie magazine, Wij magazine en Mama magazine.
Wij nodigen u van harte uit om u op te geven voor en aanwezig te zijn bij deze boeiende lezing. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen, graag zelfs. En uiteraard hopen we dat u geïnspireerd raakt en met een ervaring rijker naar huis gaat. Kortom een avond om niet te missen! Na de kerstvakantie ontvangt u bij de eerste digitale Info de informatie hoe u zich op kunt geven voor deze inspirerende avond.

De lezing is in de aula op school.
Namens de oudervereniging leuke feestdagen!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR..............

Voor de kleine ongelukjes die wel eens gebeuren in de groepen 1/2 & 3 zijn wij op zoek naar onderbroeken, spijkerbroeken en maillots in de maten 104 t/m 116. Mocht u spullen voor ons hebben dan graag afgeven bij de leerkracht of bij de conciërge. Alvast bedankt.

SINTERKLAAS ACTIE

Een bedankje aan alle ouders en kinderen die speelgoed afgegeven hebben voor die kinderen waarvoor Sinterklaasavond geen vanzelfsprekendheid is. De medewerking aan deze actie overtrof elke verwachting.

voedselbank copy

naar boven »

Info 16

HIEP HIEP HOERA

Zondag 8 december is juffrouw Lian jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.

NIEUWBOUW

De eerste paal op de nieuwbouwlocatie aan de Viandenlaan zal vanmiddag de grond ingaan. Met deze feestelijke handeling in aanwezigheid van wethouder Saskia Boelema en betrokken partijen zal er een start gemaakt worden met de nieuwbouw. Ook via de site zullen wij u op de hoogte houden van de bouwontwikkelingen.

LAURENTIUS DOOR NAAR BENELUX FINALE FIRST LEGO LEAGUE

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw hebben deelgenomen aan de First Lego League, een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten.

Afgelopen vrijdag speelden zij in de regionale wedstrijd bij Avans Hogeschool in Breda. Onze teams hebben maar liefst vier prijzen gewonnen en zijn met namen als 'Bende Ellende' en 'Tsunami Hunters' doorgedrongen tot de Benelux finale!

We willen de teams en hun coaches van harte feliciteren met dit mooie resultaat!

Voor wie het interview met 'Bende Ellende' door Omroep Brabant wil zien: Bende Ellende

REIS DOOR HET RIOOL VAN GROEP 8.2

Onze school heeft in het kader van de "Week van het water" van de Gemeente Breda meegedaan aan een CHIPPO wedstrijd. Een speciale chip werd door het toilet gespoeld en er werd gekeken welke Chippo het snelst bij een meetpunt in het riool was. Twee november kreeg groep 8.2 van meneer Wouter te horen dat zij de winnaar waren van alle basisscholen in Breda. Prijs?? Een rondleiding door het Oude Vest stadsriool in het centrum van Breda!

Hieronder volgt een verslag van de razende reporters van groep 8.2 Piet Hein Schouten en Florian Dames!

We moesten om 12.55 uur verzamelen op school. Vanaf daar fietsten we naar het gemeentehuis van Breda. We kregen daar cakejes en cola, en de directeur van het Waterloket liet een rap zien en hield een toespraak. Daarna gingen we naar de Vlaszak, hier kreeg iedereen beschermende pakken, laarzen en helmen. Helaas konden we het riool nog niet in, omdat het water te hoog stond. We zijn naar het Valkenbergpark gelopen waar we water hebben getapt uit een waterpomp. Wat later kon de eerste groep in het riool. Het was er heel donker en het rook er niet echt lekker, maar ondanks de geur was het echt gaaf en spannend. Er was ook een begeleider bij die vertelde onder welke straat we liepen en hij gaf daar informatie over. Op een gegeven moment gingen we uit het riool. Het was een beetje vreemd, we bevonden ons midden in het centrum van Breda! De route die we hebben gelopen is van de Vlaszak naar de Houtmarktpassage.

Een heel bijzondere dag want je loopt niet iedere dag in het riool van het centrum van Breda!

 Chippo copy copy

 

SINTERKLAASVIERING

Op donderdag 5 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Als het weer meezit dan zal hij die dag op het schoolplein ontvangen worden door alle kinderen van onze school. Zijn ontvangst is gepland om half negen en zoals gebruikelijk wordt daarbij het "Laurentiusschool Sintlied" uit volle borst gezongen.

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden op de gebruikelijke tijd naar de klas gebracht (jassen aanhouden). Zij zullen met hun juf naar buiten gaan. Het is de bedoeling dat alle kinderen die ochtend naar het hoofdgebouw komen. Na ontvangst zullen de kinderen van de dependances met hun eigen leerkracht terug gaan naar hun locatie.

De kinderen van de groepen 6 t/m 8 vieren Sinterklaas met een heleboel leuke surprises. De surprises kunnen gebracht worden op  woensdag tot 13.00 uur en op donderdag vanaf 08.00 uur.

Op 5 december hoeven de kinderen zelf geen drinken en fruit mee te nemen.

Op 6 december is het voor alle kinderen een vrije dag!!

OVERBLIJVEN OP 5 DECEMBER OP HET HOOFDGEBOUW

Zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, brengt Sint op donderdag 5 december een bezoek aan onze school. Zoals u zult begrijpen komt het overblijven op het hoofdgebouw, voor de groepen 1 t/m 3, vanwege dit bezoek in het gedrang. Wij verzoeken u dan ook om op die dag als het enigszins mogelijk is geen gebruik te maken van die faciliteit. Wellicht kan voor één keertje uw zoon of dochter bij een vriendje/vriendinnetje eten? Mocht het echt niet lukken dan is er voor die kinderen in ieder geval de mogelijkheid om toch over te blijven op school.

MEENEEMDAGEN

Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4  is er op maandag 9 december meeneemdag. Zij mogen dan iets meenemen dat ze van Sinterklaas gekregen hebben om er zelf, maar ook met andere kinderen van de klas mee te spelen. Geen wapens, spelcomputers en dingen die uit veel of kleine onderdelen bestaan. Het is verdrietig als er iets verloren gaat.

INFO PER MAIL

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het programma om de Info per mail te verstrekken. Vanaf januari 2014 zal de papieren versie komen te vervallen. Uiteraard kunt u de Info ook wekelijks bekijken op de site.

naar boven »

Info 19

HIEP HIEP HOERA

Zaterdag 21 januari is meneer Wouter jarig, donderdag 26 januari is juffrouw Sandra Wil-lemstein jarig. Wij wensen ze beiden een hele fijne dag toe.

LUIZENBESTRIJDING

Tijdens de afgelopen controle zijn in 11 groepen luizen geconstateerd. Luizenbestrijding blijft dus een punt van aandacht. Naar aanleiding van recentelijk onderzoek zijn de richt-lijnen voor de bestrijding van luizen door de GGD aangepast. De nieuwe richtlijn is terug te vinden de site van de school via www.deleuksteschoolvannederland.nl onder het kopje hoofdluizencontrole. De grootste veranderingen even op een rij:
Hoofdluis bestrijd je vooral door goed te kammen. Omgevingsmaatregelen zoals knuffels wassen zijn niet meer nodig. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat er onvoldoende bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Met deze aan-passing van de richtlijn sluit het Nederlandse advies aan op de internationale bestrijdings-adviezen. In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in com-binatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon zorgt ervoor dat de hoofdluizen door een tekort aan zuurstof sterven. De werkzaamheid van dit middel is onomstreden en er ont-staat ook geen resistentie. De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensen-bloed. Hij zoekt graag behaarde en warme plekjes op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een hoofdluis is ongeveer 3 millimeter groot en grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur. Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen bijvoorbeeld niet op mensen overleven en andersom. De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn grijswit en lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan de haren kleven. Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tem-po. Een jonge luis is na 7-10 dagen volwassen en klaar om zelf weer eitjes te leggen. Hij leeft dan ongeveer één maand en legt in die tijd zo’n 250 eitjes. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus erg belangrijk.
Op naar meer luizenvrije klassen!
De Oudervereniging

INLOOPMIDDAG

Donderdag 26 januari houden we een inloopmiddag voor alle ouders van de kinderen in de groepen 3 t/m 8. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te komen kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

 

naar boven »

Info 14

RAZEND ENTHOUSIASTE REKENAARS

Soms wordt de school benaderd om deel te nemen aan project dat een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Wij mochten vier goede rekenaars opgeven voor het project Razend Enthousiaste Rekenaars. Vier leerlingen van groep 8 selecteren terwijl we zoveel goede rekenaars hebben is een hele opgave maar de leerkrachten van de groepen 8 hebben besloten om onze school te laten vertegenwoordigen door: Charlotte van Aken, Luuk Peters, Linde Kluijtmans en Victor Sprenkels. Ruim 15 weken lang gaan zij uitdagende rekenopdrachten maken. Elke drie weken ontvangen de kinderen een nieuwe opdracht, waar ze als groepje op school aan mogen werken. De leerlingen worden hierbij ondersteund door een vaste coach van KPMG Meijburg & Co. De rekenopdrachten zijn gekoppeld aan een context, de kinderen mogen namelijk fictief hun eigen evenement gaan organiseren. Naast het rekenen worden ze ook uitgedaagd om slimme reclame te maken en goed na te denken over welke activiteiten zij tijdens het evenement zullen aanbieden. Alle opdrachten worden door de coach en een jury beoordeeld. Ze kunnen er uiteindelijk ook een prijs mee winnen.

Aan het einde van het project wordt er een finale  georganiseerd in het kantoor van KPMG Meijburg & Co. Dit belooft een leuke, verrassende (na)middag te worden, waarop de winnaar van het project bekend gaat worden en waarop de prijsuitreiking plaats zal vinden.

Wij wensen Charlotte, Luuk, Linde en Victor heel erg veel succes bij het ontwerpen van hun evenement.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR.........

Voor de kleuterbouw zijn wij op zoek naar kleine knutselmaterialen zoals doosjes, doppen (bier), kurken, kralen....... U kunt de materialen afgeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Alvast bedankt.

GEVRAAGD: Kandidaten OPR in nieuw samenwerkingsverband

Kandidaat-leden voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 30-03. Uw school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-03. Dit samenwerkingsverband van 144 scholen in het primair onderwijs, regulier en speciaal, zorgt voor  een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen op de betrokken scholen. Op elke school wordt een zelfde basisondersteuning aan de leerlingen geboden. Iedere school bepaalt ook op welke extra ondersteuning/extra uitdaging leerlingen, indien nodig, kunnen rekenen. Dit totale ondersteuningsaanbod van alle scholen samen wordt door het samenwerkingsverband gebundeld tot één passend ondersteuningsplan voor alle leerlingen. Wilt u als betrokken ouder of leerkracht van één van de scholen binnen het samenwerkingsverband mee beslissen over o.a. de volgende onderwerpen uit het ondersteuningsplan:

•           de basisondersteuning die alle scholen bieden

•           de manier waarop aan leerlingen extra ondersteuning wordt toegewezen

•           de wijze waarop de financiële middelen worden verdeeld over de scholen

•           welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn?

Meld u zich dan uiterlijk op vrijdag 29 november a.s. aan als kandidaat-lid van de Ondersteuningsplanraad. Deze OPR is het medezeggenschapsorgaan van het regionaal samenwerkingsverband. Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en de kandidaatstelling daarvoor kunt u opvragen via ons e-mailadres: info@rsvbreda.nl.

Daar kunt u zich ook melden als kandidaat, waarna u de vervolgprocedure toegestuurd krijgt. Meer informatie kunt u ook vinden via de website www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl.

SPEELGOED

Sinterklaas komt weer naar het land en dat zou voor alle kinderen een groot feest moeten zijn. Via een ouder van onze school kunnen wij ervoor zorgen dat ook voor  de kinderen waarbij het niet zo vanzelfsprekend is er een cadeautje van de Sint komt. Het verzoek is om speelgoed dat u heeft liggen en waar niet meer mee gespeeld wordt in te leveren zodat in samenwerking met de Voedselbank een pakket gemaakt kan worden.Speelgoed kunt u tot vrijdag 29 november inleveren in de tuinkamer van het hoofdgebouw. Alvast bedankt.

naar boven »

Info 13

HIEP HIEP HOERA

Zondag 17 november is juffrouw Cacilda jarig en op maandag 18 november viert juffrouw Monique haar verjaardag. Wij wensen ze alle twee een hele fijne verjaardag toe.

SPEELGOED

Sinterklaas komt weer naar het land en dat zou voor alle kinderen een groot feest moeten zijn.

Via een ouder van onze school kunnen wij ervoor zorgen dat ook voor  de kinderen waarbij het niet zo vanzelfsprekend is er een cadeautje van de Sint komt.

Het verzoek is om speelgoed dat u heeft liggen en waar niet meer mee gespeeld wordt in te leveren zodat in samenwerking met de Voedselbank een  pakket gemaakt kan worden.

Speelgoed kunt u tot vrijdag 29 november inleveren in de tuinkamer van het hoofdgebouw.

Alvast bedankt.

UIT HET NIEUWS

Op 5 november 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen de invoering van de verplichte kleutertoets, vanwege de grillige ontwikkelingen van kinderen op jonge leeftijd. Een kleutertoets is daarom niet representatief, niet voor het kind en ook niet als het gaat om het meten  van kwaliteit en toegevoegde waarde van een school.

Als school zijn wij blij met deze uitslag. Al jaren staan wij achter onze visie om kleuters om bovenstaande reden niet te toetsen. Helaas voor ons werden wij daar door de inspectie steeds met een onvoldoende op afgerekend. Wellicht komt daar nu ook verandering in.

Omdat wij het belangrijk vinden om de ontwikkeling van onze jonge kinderen op een goede manier te volgen, werken wij met het programma KIJK, dat de leerkracht helpt de ontwikkelingslijnen van kinderen in kaart te brengen. De leerkracht kent de kinderen en de ontwikkelingslijnen en ontwerpt op basis daarvan een beredeneerd onderwijs aanbod.

In ieder geval gaat ons team bij de volgende inspectie beoordeling voor de score goed en danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

Nieuws peutertuin het Hobbelpaard:

twee dagdelen GRATIS peuteropvang! Informatie kunt u hier downloaden

naar boven »

Info 12

HIEP HIEP HOERA

Op vrijdag 7 november is Angela, één van onze schoonmaakmedewerksters op de Keermanslaan  jarig en op zaterdag 9 november viert Mireille, schoonmaakmedewerkster op de Viandenlaan,  haar verjaardag. Wij wensen ze beiden een hele fijne verjaardag toe.

SINT MAARTEN

Het is bijna zover, deze vrijdag, 8 november is het St. Maartenfeest. Het is een geweldige traditie om met alle kinderen die prachtige lampionnenoptocht te lopen door onze eigen wijk.

We verzamelen om 18.15 uur op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan. Dan vertrekt de verlichte stoet om 18.30 uur naar de Laurentiuskerk. Deelname aan de stoet valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Alle kinderen dienen dan ook begeleid te worden door een volwassene. Vanwege de veiligheid van u en de kinderen vragen wij u vriendelijk in de verlichte stoet geen gaten te laten vallen en dus goed aan te sluiten. Ook zullen een aantal ouders gevraagd worden om een veiligheidshesje of een grote lantaarn te dragen.

Bij erg slecht weer vindt u de laatste informatie vrijdagmiddag na 15.30 uur op onze site.

Het verhaall van Sint Maarten, teksten van de liedjes en muzieknoten kunt u hier downloaden.

NIEUWE TEAMKAMER

Gisteren is onze nieuw teamkamer op het hoofdgebouw opgeleverd. Op wat details na is het helemaal voor elkaar. Vanaf volgende week woensdag wordt deze nieuwe ruimte in gebruik genomen. Hiermee hebben wij binnen onze school de mogelijkheid om voor ons team een ruimte te gebruiken waar naast serieuze vergaderingen ook ontspannen kan worden met een kopje koffie of thee en waar medewerkers b.v. kunnen lunchen.

Tevens kunnen hier de geledingen als Bestuur, Oudervereniging en Medezeggenschapsraad vergaderen.

We hebben e.e.a. kunnen realiseren door een daarvoor expliciete subsidie, de zgn. OKV-gelden (Onderwijs Kwaliteits Verbetering) in te zetten en is dit dus niet van 'onderwijsgeld'gedaan.

Het klaslokaal dat tot nu toe werd gebruikt als teamkamer zal snel worden klaar gemaakt om diverse activiteiten met onze leerlingen te doen. Werken met kleine groepjes, handvaardigheid en b.v. dramalessen zijn zoal wat mogelijkheden. Wij zijn erg blij met deze nieuwe mogelijkheden.

KLACHT BUURTBEWONERS KEERMANSLAAN

Vandaag bereikten ons een klacht van de buurtbewoners van de Keermanslaan, tegenover de school.

Zij ervaren veel overlast van geparkeerde auto's voor hun garages , op het grasveld en in het perk,  van ouders die hun kind(eren) komen ophalen. Wij vinden dit héél vervelend. Wij verzoeken u dan ook  dringend indien u met de auto uw kind(eren) komt ophalen uw auto op de parkeerplaats, naast het appartementengebouw te gebruiken! Daar is plaats genoeg en zo voorkomt u dat u overlast veroorzaakt voor onze buren. Wij rekenen op ieders medewerking!

naar boven »

Info 11

HIEP HIEP HOERA

Zondag 3 november is juffrouw Ilona jarig.  Wij wensen haar en hele fijne verjaardag toe.

OUDERGESPREKKEN

Op dinsdag 12 november en donderdag 14 november vinden de oudergesprekken plaats voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Bij deze Info treft u het strookje aan waarop u aan kunt geven wanneer u verhinderd bent. Strookje kan tot uiterlijk maandag 4 november vóór 12.30 ingeleverd worden bij de leerkracht.

Strookje groep 3 kunt u hier downloaden

Stookje groep 4 t/m 8 kunt u hier downloaden

UITSLAG DUO-TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Vandaag ontvangt u een Info Extra met daarin een samenvatting van  de uitslag van het Duo tevredenheidsonderzoek dat vorig schooljaar uitgevoerd is.

Het volledige onderzoeksrapport kunt u downloaden op de site van onze school. Info Extra kunt u hier downloaden

VRIJDAG 8 NOVEMBER SINT MAARTEN-OPTOCHT

"Licht maken waar het donker is, warmte geven waar het koud is". Dit is het thema van het St. Maartenfeest. Het is een geweldige traditie om met alle kinderen van onze school die prachtige lampionnenoptocht te lopen door onze eigen wijk.

We verzamelen om 18.15 uur  op het schoolplein van het hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan. Dan vertrekt de verlichte stoet om 18.30 uur naar de Laurentiuskerk.

Deelname aan de stoet valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders . Alle kinderen dienen dan ook begeleid te worden door een volwassene.

Vanwege de veiligheid van u en de kinderen vragen wij u vriendelijk in de verlichte stoet geen gaten te laten vallen en dus goed aan te sluiten. Ook zullen een aantal ouders gevraagd worden om een veiligheidshesje of een grote lantaarn te dragen.

Tevens  zijn wij nog op zoek naar ouders die als verkeerbrigadier op willen treden.  U kunt zich hiervoor aanmelden bij de klassenouder van de groep van uw zoon of dochter.

Het verhaal van Sint Maarten en de teksten van de liedjes die gezongen worden kunt u hier downloaden. De bijbehorende muzieknoten kunt u hier downloaden

Onderstaand enkele voorbeelden van lampionnen die u samen met de kinderen zou kunnen maken.

 

lampion melkpak lampion lampion2

 

 

naar boven »

Info 10

HIEP HIEP HOERA

Vandaag is juffrouw Marjolein jarig en op zondag 27 oktober viert juffrouw Kirsten haar verjaardag een dag later is juffrouw Hanneke jarig. Wij wensen ze alle drie een hele fijne verjaardag toe.

CULTURELE ACTIVITEITEN

De groepen zes gaan een bezoek brengen aan bibliotheek Zuid Oost. Groep 6.1 & 6.2  gaan  op vrijdag 25 oktober en groep 6.3 & 6.4 gaan op maandag 28 oktober. Na een korte inleiding over alle materialen die in de bibliotheek zijn te vinden en uitleg over de bibliotheek computer zullen ze in twee groepen verdeeld worden.  Een groep gaat zoekopdrachten uitvoeren. De andere groep gaat opdrachten uitvoeren in de catalogus. Na een tijdje ruilen de groepen.

Naast excursies buiten de deur wordt er binnen school ook gebruik gemaakt van leskisten dit kan zijn op het gebied van kunst-literatuur maar ook voor natuur.

Zo gaan de groepen 8 aan de slag met de literatuurkist Avatar. Daarbij is het de bedoeling dat door het

lezen van boeken de leerlingen attributen verdienen voor het aankleden van een persoonlijke leesavatar. Vraag  hierbij is 'welk boek past bij mij'.

In de groepen 1 t/m 4 hebben een aantal leerkrachten ervoor gekozen om bij het thema Herfst gebruik te maken van leskisten van het Milieu Educatief Centrum. Hierbij zijn de onderwerpen Paddestoelen, Ontdek de Herfst en Slakken.

SINT MAARTEN

Zoals u in de vorige Info heeft kunnen lezen is de traditionele lampionnenoptocht dit jaar op vrijdag 08 november. De optocht vertrekt om 18.30 uur vanaf het schoolplein van het hoofdgebouw. In de volgende Info meer informatie hierover.

Wat eten we met Sint-Maarten?

Risotto met pompoen

1 pompoen

1 ui

1 bakje kastanjechampignons

300 gr. Risottorijst

800 ml groentebouillon

Peper en zout naar smaak

Platte peterselie

Geraspte Parmezaanse kaas

Oven voorverwarmen op 180 graden. Schil de pompoen en snijd hem in stukken. Stukken in braadslee met wat olijfolie en in de oven zetten. Zacht laten worden. Snijd de kastanjechampignons en doe ze bij de pompoen in de oven. Ui snijden, knoflook schoonmaken en in stukjes snijden. 800 ml. Bouillon klaarzetten. Bak de ui en de knoflook. Voeg risottorijst toe en roer goed door. Voeg een scheutje bouillon toe en roer nog eens goed. Voeg de rest van de bouillon toe, steeds als de rijst het vocht heeft opgenomen.

Haal de pompoen en champignons uit de oven en roer voorzichtig door de risotto.

Voeg de geraspte Parmezaanse kaas toe.

halloweenachtergrond3 copy

naar boven »

Info 9

HIEP HIEP HOERA

Op zaterdag 12 oktober is het de verjaardag van juffrouw Helen, op dinsdag 15 oktober viert juffrouw Marian haar verjaardag en op vrijdag 18 oktober juffrouw Karin Verleijsdonk. Wij wensen ze allemaal een hele fijne verjaardag toe.

CULTURELE ACTIVEITEN

 

Beeldenstorm BM-340x431 copy De groepen 7 zullen een bezoek brengen aan het Breda's Museum. Zij bezoeken "De Beeldenstorm"die onderdeel is van de tentoonstelling De stercke stadt Breda tijdens de Tachtigjarige Oorlog.Leerlingen maken kennis met de Beeldenstorm, leren verschillende manieren waarop boodschappen/verhalen werden gecommuniceerd vroeger en nu, hoe verschillende geloven communiceren.Groep 7.3 gaat op dinsdag 22 oktober, 7.4 gaat op vrijdag 25 oktober, 7.1 op dinsdag 29 oktober en tot slot 7.2 op donderdag 31 oktober.  Het kan zijn dat de groepen op deze dagen iets later dan 12.00 uur terug op school zullen zijn

   

SINT MAARTEN OPTOCHT

Zoals ieder jaar lopen we ook dit jaar met de kinderen van onze school een gezellige lampionnenoptocht die ons voert naar de Laurentiuskerk. De optocht is op vrijdag 8 november en start om 18.30 uur. Nadere informatie volgt in de Info na de Herfstvakantie.

KRENTENBAARD

Aangezien sinds aanvang van dit schooljaar met enige regelmaat ouders de infectieziekte krentenbaard melden bij de groepsleerkracht, is er in overleg met de GGD besloten om alle ouders via de INFO nader te informeren. Informatie GGD kunt u hier downloaden.

GEVONDEN VOORWERPEN

Verzoek om een blik te werpen op de gevonden voorwerpen. Er ligt weer van alles: sleutels, bekers, trommels, dassen, jassen. Mocht u iets missen dan loont het zeker de moeite te komen kijken. Alle spullen die voor de vakantie en in de eerste week na de Herfstvakantie niet opgehaald zijn, gaan naar het goede doel.


vermaak-jezelf-in-de-herfstvakantie copy

NAMENS HET TEAM

EEN HELE FIJNE

HERFSTVAKANTIEnaar boven »

Info 8

HIEP HIEP HOERA

Vrijdag 4 oktober is juffrouw Tess jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

SINGELLOOP

A.s. zondag wordt voor de 28e keer de Bredase Singelloop georganiseerd. Dit jaar zullen er 322 deelnemers van onze school meedoen aan de Familieloop. Om 15.45 uur verzamelen op het Chasséveld, om 16.00 uur beginnen ze met de warming-up en om 16.30 vindt de start plaats. Ze lopen één, twee of drie rondjes. De finish is op de Grote Markt.
Wij hopen dat er veel kinderen en ouders naar de binnenstad zullen komen om ze aan te moedigen.
Wilt u het parcours precies weten, kijk dan op www.bredasesingelloop.nl.

KINDERBOEKENWEEK...."Klaar voor de start"

Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan. De groepen 3 t/m 5 hebben de week geopend met een geweldig uitgevoerde dans op het schoolplein.

Dans2 copy

Op woensdag 9 oktober zal er door de kinderen van de groepen 6 t/m 8 een boekenmarkt georganiseerd worden. De markt is alleen voor kinderen. Over de "spelregels"en afspraken worden de leerlingen geïnformeerd. Misschien kunt u met uw kind eens in de boekenkast duiken om te zien of daar boeken in staan die niet meer gelezen worden. De kinderen uit de groepen 5 zullen ook een bezoek aan de boekmarkt brengen om mogelijk boeken te kopen.
Mochten uw kinderen boeken willen kopen dan zou het fijn zijn dat zij voldoende kleingeld bij zich hebben.
Wij maken er een gezellige markt van!
Op vrijdag 11 oktober zal de finale plaatsvinden van de voorleeswedstrijd die jaarlijks onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gehouden wordt. In elke klas kan iedereen zich opgeven om een leuk, spannend of grappig stukje voor te lezen. Uit deze lezers wordt door de klas een winnaar gekozen. En deze mogen deelnemen aan de grote Laurentius-bovenbouw-voorleesfinale.
De winnaar van elke jaargroep krijgt een leuk boek als prijs. Wij wensen alle lezers en natuurlijk ook de luisteraars veel plezier!
De kinderen uit de groepen 3 worden ook voorgelezen maar voor hun komt op vrijdag 11 oktober een schrijfster naar school. Susan Wallenburg zal voorlezen uit Samen de Monsterbende. Haar boek gaat over monsters in een Monsterland. De kinderen krijgen voorafgaand aan het bezoek al een kleurplaat en Susan Wallenburg zal illustraties en een pop (monster) meenemen om haar verhaal kleur bij te zetten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING

Aanstaande dinsdag 8 oktober om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging.
Deze wordt gehouden in de teamkamer van het hoofdgebouw, op de eerste verdieping.
De Oudervereniging heeft de wettelijke verplichting tot het houden van een ALV. Hierin legt zij rekening en verantwoording af tegenover haar leden met betrekking tot de financiën.
U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen!

VIANDENLAAN

Zoals eerder vermeld wordt in voorbereiding op de bouw archeologisch onderzoek verricht op het terrein waar onze nieuwbouw school komt. Inmiddels hebben meerdere groepen uit de bovenbouw de bouwplaats bezocht waar ze geïnformeerd zijn door de stadsarcheoloog over wat er aangetroffen is. Verder hebben ze kunnen zien hoe een archeoloog te werk gaat en zijn ze zelf ook op zoek gegaan.

opgravingViandenlaan 022 copy

SCHOOLKALENDER

Aan het begin van het schooljaar is er met elke gezinsoudste een kalender meegegaan die verzorgd wordt door de oudervereninging. Graag wijzen wij degenen die ook graag in het bezit zouden willen komen van een extra exemplaar van deze kalender op de mogelijkheid deze te downloaden op onze site. U vindt de link onder de agenda links op de voorpagina.

KINDERROMMELMARKT (bericht van Comité Ginneken)

Op zondag 3 november wordt er door Comité Ginneken een kinderrommelmarkt georganiseerd. De markt is van 12.00 – 17.00 uur in Gemeenschapshuis Vianden. Heb je (oude) kinderspulletjes te verkopen dan kun je een tafel reserveren tussen dinsdag 1 oktober en maandag 31 oktober bij gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan nr. 3-5. Kosten van een kleine tafel zijn € 5,= en van een grote tafel € 10,=. Bij inschrijving te voldoen.
Je mag natuurlijk ook alleen komen om de markt te bezoeken dan zijn de entreekosten € 1,=.
De opbrengst van de tafelverhuur en entree komen ten goede aan de activiteiten verzorgd door Comité Ginneken.

SCHOONMAAKDAMES

Even voorstellen

schoonmaak1 copy
Van links naar rechts Jolanda, Colinda, Mireille, Iza, Angela en Sandy
Deze dames zijn vanaf 1 oktober in dienst van onze stichting en gaan er samen voor zorgen dat onze school er schoon en fris bij zal staan.

naar boven »

Info 6

CULTURELE ACTIVITEITEN

De groepen 7 brengen een bezoek aan het KMA-terrein. Op donderdag 26 september gaan de groepen 7.1 en 7.3 en op vrijdag 27 september de groepen 7.2 & 7.4.
Ze krijgen daar een rondleiding die de leerlingen onder begeleiding van een deskundige voert langs de belangrijkste historische en culturele plaatsen op het militaire terrein. Dit bezoek sluit precies aan bij de geschiedenislessen in de groepen 7.
De groepen zullen er lopend naar toe gaan. Dit betekent dat de groepen die om 09.00 uur (7.1 & 7.2) de rondleiding krijgen om 08.15 uur op school moeten zijn, de groepen (7.3 & 7.4) die de latere rondleiding krijgen, zullen rond 12.15 uur weer op school zijn.

AFSCHEID JUFFROUW LAURA VAN BOCHOVE

Komende donderdag, 26 september, nemen we afscheid van juffrouw Laura. Samen met de kinderen die bij haar in de groep zaten en de overige groepen van de bovenbouw zullen we haar die middag feestelijk uitzwaaien. We doen dit op het op de locatie Keermanslaan. Na schooltijd wordt er door het team en bestuur afscheid van haar genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst. Juffrouw Laura heeft ruim 22 jaar gewerkt op onze school. In die tijd heeft zij zo'n 600 leerlingen onder haar hoede gehad. Wij zijn Laura dankbaar voor haar geweldige inzet , betrokkenheid en enthousiasme waarmee ze al die jaren het onderwijs heeft vorm gegeven. We wensen haar een heel fijne en gezonde toekomst waar meer ruimte zal zijn voor al die andere leuke dingen die Laura ook zo graag wil doen.

WERKZAAMHEDEN INGANG SCHOOL DILLENBURGSTRAAT

Zoals eerder gemeld gaan we de oude speelzaal aan de Dillenburgstraat verbouwen tot een teamkamer. Gisteren zijn de noodzakelijke werkzaamheden gestart. Hierdoor is het niet mogelijk gebruik te maken van de in / uitgang aan deze kant van de school. Uiteraard blijft het bij calamiteiten altijd mogelijk deze uitgang wel te gebruiken. Wij verwachten dat de werkzaamheden eind oktober zijn afgerond en dat we dan gebruik kunnen gaan maken van een teamruimte met daarin eigentijdse mogelijkheden voor ons personeel. Naast vergaderen kan er op specifiek ingerichte werkplekken na schooltijd rustig worden gewerkt, er komen presentatiemogelijkheden en natuurlijk kan er ook worden ontspannen bij een kopje koffie of thee en de lunch.
Zodra de teamkamer in gebruik kan worden genomen zullen we van de oude teamkamer een ruimte gaan maken waar diverse onderwijsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Werken in kleinere groepjes, handvaardigheid, drama en of muziek zijn zo de mogelijkheden. Ook kunnen we de GGD/schoolarts de ruimte bieden om kinderen die worden opgeroepen voor onderzoek daar te laten komen i.p.v. te moeten gaan naar de GGD in de stad.
Zo ziet u, er wordt hard gewerkt aan goede werkplekken voor zowel onze leerlingen als personeel.

NIEUWBOUW NU BIJNA VAN START

Om met de nieuwbouw te starten moest er eerst worden gesloopt. Het postkantoor en de locatie van de BSO's zijn inmiddels verdwenen, er is veel groen gekapt en inmiddels is begonnen met het archeologisch onderzoek. Afgelopen zaterdag was er de mogelijkheid informatie te krijgen over de opgravingen op dat terrein. Funderingen van een oude pastorie, twee waterputten en wellicht restanten van een boerderij uit rond 1300 zijn blootgelegd. Een aantal van onze groepen zal de komende dagen gaan kijken naar dit stukje historie waarna alles weer onder het zand zal verdwijnen waarna, naar verwachting medio oktober, daadwerkelijk gestart wordt met de bouw.
We verwachten de oplevering in december 2014 en als alles goed verloopt zullen vanaf januari 2015 de groepen 1 t/m 3 daar gehuisvest worden. We houden u via deze INFO regelmatig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

KINDERBOEKENWEEK

Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema: "Klaar voor de start". Tijdens deze week worden er binnen de verschillende bouwen enkele leuke activiteiten georganiseerd. Zo gaan de groep 1-2 naar de bibliotheek. De groep 3 t/m 5 openen deze week op woensdag 2 oktober om 08.30 uur met en dansje op het podium aan de Van Gaverenlaan. Hierbij zijn alle ouders van harte welkom! De groepen 6 t/m 8 organiseren een boekenmarkt en een voorleeswedstrijd. Nadere informatie volgt per bouw.
Wij wensen alle kinderen een fijne Kinderboekenweek!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Woensdag 25 september vergadert de medezeggenschapsraad. De vergadering wordt gehouden in de tuinkamer van het hoofdgebouw en begint om 20.00 uur. Als onderwerpen komen aan bod zorgplan en school ondersteuningsprofiel Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, hierbij nodigen wij u uit bij de vergadering als toehoorder aanwezig te zijn.

KAMP GROEP 8

Vandaag komen de groepen 8 terug van wederom een zeer geslaagd schoolkamp. Al zat het weer niet altijd mee toch kijken we terug op een kamp met enthousiaste kinderen, kampleiding en veel ondersteunende ouders. Ook dit jaar weer een spooktocht, een vossenjacht in Loon op Zand en veel spel en beweging op het schitterende terrein van de kampeerboerderij.
Het was een geslaagde vierdaagse. Het eten was goed, slapen wat kort, de leiding geweldig. We willen iedereen bedanken die hoe en waar dan ook heeft meegewerkt om dit kamp tot een succes te maken.

LOPEND EN FIETSEND NAAR SCHOOL

Van 23 tot en met 27 september 2013 vindt de Groene Voetstappenactie voor de achtste keer plaats! Ook dit jaar in de 'Europese Mobiliteitsweek'* zullen een week lang tienduizenden kinderen zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school gaan. Heel gezond en goed voor het milieu!
Voor elke heenreis naar onze school deze week die lopend of fietsend wordt afgelegd, krijgen de leerlingen van de leerkracht één "Groene Voetstap".
In de hoop dat de ouders zich er weer bewust van worden om op het Schoolakkerplein of op het Valkeniersplein te parkeren zodat het minder druk wordt met auto's rondom de school (en daardoor de kinderen die te voet of op de fiets komen meer overzicht hebben bij het oversteken) doen we mee met deze actie die bovendien ook milieuvriendelijk is. Kinderen die vanaf hier komen lopen, krijgen ook een "Groene Voetstap".
Voor de ene klas betekent dit het tellen van de kinderen die lopend of fietsend naar school toe zijn gekomen, er zijn ook groepen die elke voetstap visueel maken d.m.v. het geven van een sticker. We hopen natuurlijk dat dit lopen en fietsen het hele jaar plaatsvinden; ook zonder stickers.

naar boven »

Info 5

INLOOPMIDDAG

Donderdag 19 september houden we een inloopmiddag voor alle ouders van de kinderen in de groepen 3 t/m 7. U bent dan om 15.30 uur van harte welkom in de groep van uw zoon/dochter om te kijken naar de dingen waar de kinderen mee aan het werk zijn. Zij zullen u er zelf over vertellen. Uiteraard is de leerkracht aanwezig maar de inloop is niet het moment om inhoudelijk met de leerkracht van uw zoon of dochter te praten. De inloop duurt tot 16.15 uur.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Op 18, 19 en 25 september bezoeken de leerlingen van de groepen 1/2 figuren theater Muzipo. Wanneer welke groep gaat, horen de ouders van de eigen leerkracht. Zij bezoeken de voorstelling 'Kleine Knoef'. Een muzikale dierenvoorstelling met driedimensionale stokpoppen; Grote Knoef is met zijn wielenhuisje de wijde wereld ingetrokken op zoek naar een rustige plek om te kunnen nadenken over zijn 'grote geheim'. Als hij vlakbij een konijnenhol een mooi plekje gevonden heeft, begint een klein avontuur met het geheim van Knoef, de konijntjes, verdwenen vogels en een ontdekkingsreiziger. Een voorstelling over grote en kleine wensen.

BESTUURSWISSELING

Begin schooljaar hebben er binnen ons schoolbestuur twee wisselingen plaatsgevonden. Onze voorzitter , de heer Harrie van Beek en onze penningmeester, de heer Arno Burggraaf hebben afscheid genomen van het bestuur. Wij zijn ze zeer erkentelijk voor al het werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan voor onze stichting. In onze relatief kleine stichting met slechts één school (maar wel een grote) is het van belang om een goed bestuur te hebben met mensen die kennis van zaken hebben en bereid zijn de noodzakelijke tijd en energie te geven voor het belang van onze school. Harrie en Arno hebben dat geweldig gedaan en daarvoor willen wij ze heel erg bedanken. Gelukkig zijn de vrijgekomen posities weer ingevuld en wij zijn dan ook blij dat de heer Eugenio van Maanen het voorzitterschap heeft overgenomen en dat de plaats van de penningmeester is ingenomen door mevrouw Marijke Bogers. Samen met deze twee mensen hebben we weer een voltallig, kwalitatief goed bestuur. Voor meer informatie over het bestuur kunt u ook kijken op onze site.

KAMP GROEP 8

Maandag 16 september t/m donderdag 19 september gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp. Zij gaan net als vorig jaar naar Kampeerboerderij Kuijpershoefke in Loon op Zand. Wij wensen alle leerlingen, begeleiders en de ouders die gaan helpen een hele fijne en gezellige tijd toe met naar wij hopen prachtig weer.

OPEN MONUMENTENDAG

Zaterdag 14 september is het open monumentendag. Graag wijzen wij u op onderstaand programma onderdeel

29 Viandenlaan copy

29 Archeologische opgraving vergane glorie?
Op de plek waar tot 1965 een pastorie (uit 1608) met gracht stond, zal een school worden gebouwd. Voordat de bouwers mogen beginnen, zijn eerst de archeologen aan de beurt. Archeologische monumentenzorg heet dat. Op deze plaats werd al vanaf de late middeleeuwen gewoond. Kom kijken naar de archeologen en luister naar hun verhaal over de pastorie met gracht uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Informeer waarom er zoveel muntjes in de gracht zijn gevonden, en wat die 17e en 18e paalsporen betekenen.
Viandenlaan 10 12.00-17.00 uur

naar boven »

Info 4

HIEP HIEP HOERA

Zaterdag 7 september is juffrouw Nicole jarig, op maandag 9 september is het de verjaardag van juffrouw Lieke Schaerlaeckens en op donderdag 12 september is meneer Bas jarig. Wij wensen ze alle drie een hele fijne dag toe.

OPENINGSVIERING

KEUZES MAKEN! In de vorige Info hebben wij al een oproep geplaatst voor deze viering. Zondag 8 september om 11.00 uur hopen wij heel veel kinderen met hun ouders in de kerk te treffen om er samen een geweldige feestelijke openingsviering van te maken. Wij doen dit samen met De Zonnebloem die aandacht en zorg heeft en geeft aan ouderen die wat minder zelfstandig voort kunnen. Zo komen oud en jong samen in één dienst. In de klas hebben de kinderen een aardigheidje gemaakt en dat geven ze in de dienst aan de aanwezige ouderen.

SPORTDAG GROEPEN 3 & 4

Bij deze Info ontvangen de ouders van de leerlingen uit de groepen 3 & 4 informatie over de jaarlijkse sportdag voor deze groepen op woensdag 11 september. Mocht u de brief niet ontvangen hebben dan kunt u deze downloaden hier downloaden

CULTURELE ACTIVITEITEN

Zoals u wellicht in het Stadsblad heeft kunnen lezen is vorige week donderdag het cultureel schooljaar geopend met een Culturele Informatiemarkt voor basis-en voortgezet onderwijs. Ook dit jaar zullen er voor onze leerlingen allerlei culturele activiteiten georganiseerd worden e.e.a. met ondersteuning vanuit Provincie en Gemeente. Via de Info zullen wij u daarvan op de hoogte houden.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

De nieuwsbrief van september "Leren omgaan met emoties" kunt u downloaden op onze site bij het kopje CJG.

VERKOOP SCHOOL POLO'S

Ook dit jaar worden er weer een hoop leuke activiteiten georganiseerd. Aanstaande woensdag, 11 september, hebben de kinderen van groep 3 en 4 bijvoorbeeld alweer hun sportdag.
Om de ouders in de gelegenheid te stellen al bij de start van het schooljaar een mooie schoolpolo voor zoon/dochter te kopen wordt er aanstaande vrijdag (6-9) om 12:00 uur een verkoop van de nieuwe schoolpolo's gehouden. De polo's worden door de oudervereniging verkocht in de aula van het hoofdgebouw.
Voor negen euro koopt u een mooi groene polo met een prachtige opdruk van "ons" torentje en de naam van de school. Er zijn polo's in de maten 110/116 (kindermaat S) tm XXL.

naar boven »

Info 3

GEBOREN

Op 26 augustus zijn juffrouw Karen en haar man Bas de gelukkige ouders geworden van zoon Sem. Wij wensen ze al het geluk en gezondheid voor de toekomst.

HIEP HIEP HOERA

Maandag 2 september is juffrouw Anja jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

OPENINGSVIERING

Op zondag 08 september is er om 11.00 uur de openingsviering van het schooljaar in de Laurentius Kerk. Als katholieke school hechten wij hier veel waarde aan en hopen natuurlijk dat u er ook zo over denkt en hierbij met uw kinderen aanwezig zal zijn. Het wordt een dienst geheel voor en door kinderen met als thema 'Keuzes maken'.

SCHOOLBIBLIOTHEEK

School beschikt over een goed gevulde schoolbibliotheek. Toch is het van belang dat de bibliotheek regelmatig aangevuld wordt. Het budget laat het niet altijd of beperkt toe nieuwe boeken aan te schaffen. Zo is er op dit moment behoefte aan boeken met een hoog AVI-niveau en informatieboeken met name over landen. Mocht u boeken hebben liggen die u aan de bibliotheek zou willen doneren dan kunt u die afgeven bij Mariëtte van Noort, administratieruimte hoofdgebouw. Alvast bedankt.

KLEUTERBIBLIOTHEEK

Ook voor de groepen 1/2 is er een bibliotheek en voor deze zijn wij op zoek naar ouders die zouden willen helpen. Het gaat hier om prentenboeken die bij een thema gebruikt kunnen worden. Het zou gaan om een woensdagmorgen eenmaal per twee weken. We zijn op zoek naar minimaal vier ouders. De werkzaamheden houden in het beplakken van boeken, controleren of alle boeken op tijd ingeleverd zijn en deze terugplaatsen in de kast. Ook wordt er bij elk nieuw thema boeken klaargelegd en is het de bedoeling dat de hulpouder met een tweetal kleuters uit elke groep meegaat om boeken uit te zoeken. Mocht u tijd en zin hebben om te komen helpen dan kunt u zich opgeven bij Mariëtte van Noort, administratieruimte hoofdgebouw of noort@kbs-laurentius.nl.

SINGELLOOP

Informatie over de singelloop kunt u hier downloaden.  Strookjes kunt u inleveren bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

OUDERS VOOR DE OUDERVERENIGING GEVRAAGD!

Ieder jaar presenteert het team van leerkrachten samen met de Oudervereniging een gevarieerd programma met leuke activiteiten voor de leerlingen.
De Oudervereniging bestaat uit een groep van ongeveer 15 enthousiaste vaders en moeders. In commissievorm organiseren we het Sint Maartenfeest, Sinterklaasfeest, Kerst, de Sponsorloop, de Avondvierdaagse, afscheid groep 8 en andere evenementen zoals vorig jaar de Koningsspelen. Ook de schoolkalender wordt geproduceerd door de Oudervereniging. De bovengenoemde activiteiten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdragen.
Volgende week starten we met onze eerste vergadering. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van een aantal ouders die zich jarenlang hebben ingezet om voor de leerlingen eerdergenoemde activiteiten te organiseren. Om dit te kunnen blijven doen, vragen we je aan te sluiten bij de Oudervereniging. Wat betekent dit in de praktijk? Zeven vergaderingen per jaar (op wisselende avonden) en deelname in één tot twee deelcommissies, waarbij je gemiddeld twee maal een kort overleg hebt en tijdens het evenement ondersteunt.
Dit jaar hebben wij plaats voor drie nieuwe leden. Vind je het ook leuk, waardoor de activiteiten voor de kinderen mogelijk blijven, dan vragen we je om contact met één van ons op te nemen (zie de kalender met de namen van de huidige leden) of via oudervereniging@kbs-laurentius.nl. Een keertje meekijken kan ook! Maandag 2 september is de eerste vergadering.

BLOKFLUIT

Voor kinderen vanaf groep 4 die blokfluit willen leren spelen, beginnen de lessen op woensdag 18 september van 13.00-13.30 uur in de aula van het hoofdgebouw.
Kosten zijn € 1,50 per les + eventueel blokfluit en muziek.
Opgave is mogelijk via het volledig ingevulde strookje. Aanmelden kan t/m 4 september.
De blokfluitlessen worden verzorgd door juffrouw Marja Duyvelaar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................... uit groep.................................. doet mee

Telefoonnummer

.........................................................................................................

Hij/zij is wel/niet in het bezit van een blokfluit (hout en enkele boring).
Hij/zij is wel/niet in het bezit van deel 1 van de Jonge Blokfluiter (J. Arden)

naar boven »

Info 2

HIEP HIEP HOERA

Woensdag 28 augustus is juffrouw Lonneke jarig. Wij wensen haar een hele fijne dag toe.

GROEPSLIJSTEN

Deze week treft u bij de Info de lijst met NAW-gegevens aan van de kinderen uit de groep van uw zoon of dochter. Aan de groepen 3 t/m 8 wordt deze lijst eenmalig uitgereikt, bewaar hem dus goed. De groepen 1/2 zullen dit schooljaar nog tweemaal een dergelijke lijst ontvangen, i.v.m. de instroom van nieuwe leerlingen.

VIANDENLAAN

In verband met de veiligheid en het overzicht op het schoolplein aan de Viandenlaan is het de bedoeling dat enkel de leerlingen het schoolplein op komen en op het plein wachten tot de bel gaat. Mocht u de leerkracht willen spreken dan kan dat door voor of na schooltijd binnen te lopen om een afspraak te maken of via de mail contact op te nemen met betreffende leerkracht. Mailadressen staan vermeld in de bijlage schoolgids die u vorige week ontvangen heeft.

INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 1/2

Vandaag krijgen de leerlingen uit de groepen 1/2 een uitnodiging mee voor de informatiebijeenkomst die op dinsdag 27 augustus gehouden wordt.  Voor de groepen 1/2.1-1/2.2-1/2.3-1/2.4 en 1/2.5 begint de bijenkomst om 19.00 met een algemeen gedeelte in de aula, aansluitend informatie in de klas. Voor de groepen 1/2.6-1/2.7-1/2.8-1/2.9-1/2.10 en 1/2.11 begint het algemene gedeelte om 20.00, aansluitend informatie in de klas.

MAILADRES

Aangezien wij voornemens zijn de Info vanaf oktober enkel nog per mail te verstrekken, verzoeken wij u uw mailadres aan ons door te geven middels het strookje opvangadres of aan de leerkracht of via mail aan noort@kbs-laurentius.nl . Uiteraard wordt de Info ook elke donderdag op de site gezet.

NIEUWBOUW

Hiep hiep hoera de bouw (sloop) is afgelopen maandag van start gegaan. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw. De planning is dat er medio oktober kan worden begonnen. We zullen u op de hoogte houden van alle nieuwtjes rond deze bouw.

naar boven »

Info 1

HIEP HIEP HOERA

Woensdag 21 augustus is juffrouw Kim jarig. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe.

INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 1/2

In de bijlage schoolgids die u vandaag mee krijgt, staat vermeld dat de informatiebijeenkomst groep 1/2 gehouden wordt op dinsdag 27 en donderdag 29 augustus. De bijeenkomst is echter enkel op dinsdag 27 augustus. Een uitnodiging voor deze avond volgt nog.

ADRESLIJSTEN

Donderdag 22 augustus willen wij overgaan tot het verstrekken van de groepslijst van uw kind met daarop naam, adres en telefoonnummer. In het kader van de Wet op de Privacy mogen we dat niet zomaar doen. Daarom vragen we u indien u bezwaar hebt tegen de verspreiding van deze gegevens onder de ouders van de groep waarin uw kind zit dat kenbaar te maken. U kunt dat tot 20 augustus melden bij Mariëtte van Noort, noort@kbs-laurentius.nl of 076-5640755. Mocht u een geheim nummer hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit kenbaar te maken ook al heeft u het indertijd op het formulier aangegeven. Zonder bericht gaan we er vanuit dat u géén bezwaar heeft tegen vermelding.

OPVANGADRES

Bij de Info ontvangt u een formulier waarop u in kunt vullen met wie wij contact op kunnen nemen in het geval dat nodig zou zijn. Wij verzoeken u dit formulier in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

VOORLICHTINGSAVOND GROEPEN 8

Voor de ouders van de leerlingen van de groepen 8 wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd op dinsdag 20 augustus, aanvang 19.30 uur aan de Keermanslaan.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR.........

Voor het maken van knutselwerkjes is de kleuterbouw op zoek naar kosteloze materialen. Denk hierbij aan:
bierviltjes; knopen; schelpen; kurken; kroonkurken; houten stokjes/prikkers; plastic doosjes van medicijnen/fotorolletjes; kralen/oude kralenkettingen; spijkers/boutjes/moertjes.
Mocht u materialen hebben liggen dan kunt u die afgeven bij onze conciërge juffrouw Helen.
Alvast bedankt.

OM MEE TE NEMEN! FOLDER/FLYER PUNTEN

Bij grote regelmaat krijgen wij het verzoek folders/flyers van sportverenigingen, typecursussen, dans- en balletlessen, theatervoorstellingen e.d. mee te geven aan onze leerlingen. Wij gaan dit niet meer doen maar hebben op alle drie de locaties een of meerdere informatiehoeken ingericht waar dergelijke folders/flyers worden weggelegd en die door belangstellende ouders of leerlingen kunnen worden meegenomen.

naar boven »