Onze school » Wie is wie? » De schoolbieb

De schoolbieb

De Schoolbibliotheek

 

De schoolbibliotheek is op het hoofdgebouw aan de Van Gaverelaan is op maandagochtend om de week voor de groepen 4 t/m 8. 

 

Het uitlenen van de lees -en informatieboeken is volledig geautomatiseerd.

De leerlingen (en leerkrachten) hebben allemaal een persoongebonden barcode.

Via de barcodes op de boeken, wordt alles via de computer geregistreerd.

 

De kinderen bezoeken met hun klas 1 keer per 2 weken onder begeleiding van hun leerkracht de schoolbibliotheek volgens een bezoekrooster.

De bedoeling is dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk boekjes uitkiezen.

Daarom zijn de boeken duidelijk voorzien van belevingspictogrammen en Avi-niveau.

Indien nodig kan de leerkracht of een van de vrijwilligers adviseren en helpen als er vragen zijn.

Iedere leerling mag een verhalend leesboek en een informatieboek meenemen naar de klas. De boeken gaan niet mee naar huis!

 

Regelmatig worden er nieuwe boeken  aangeschaft, en voor zover dat mogelijk is, wordt aan de verzoeken van de kinderen voldaan.

In de bibliotheek staat een ideeënbus  waarin de kinderen hun wensen, vragen en opmerkingen m.b.t. de schoolbibliotheek kenbaar mogen maken.

 

Oók de snelle lezers van de groepen 3 krijgen na de Kerstvakantie boeken uit de schoolbibliotheek ter beschikking. 

  

Na het lezen van bovenstaande informatie nieuwsgierig geworden??

Kom gerust kijken op maandagochtend. Wij zijn ook altijd nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Wij zijn trots op “onze” schoolbibliotheek en die mag gezien worden!

 

Ook beschikt school over een kleuterbibliotheek. Leerlingen uit de groepen 1/2 gaan hier met hulpouders boeken halen die aansluiten bij het thema waar op dat moment mee gewerkt wordt of ze halen boeken voor de boekenkar die in elke groep aanwezig is. De kleuterbibliotheek is eenmaal per vier weken. 

 

naar boven »