U wilt uw kind aanmelden? » Praktisch » Overblijven

Overblijven

Overblijven op de Laurentiusschool

Kober kindercentra en de KBS Laurentius hebben met elkaar een convenant gesloten. Door dit convenant willen zij zich een gezamenlijk opdracht stellen namelijk:
kober Het bevorderen van een doorgaande ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Deze doorgaande ontwikkeling wordt gerealiseerd door het aanbieden van dagarrangementen en een goede afstemming tussen school, opvang en vrije tijd. Een uitwerking hiervan zien we o.a. terug in de uitvoering van het overblijven op school.

Onze visie:
Overblijven? Dat moet een gezellige, aantrekkelijke aangelegenheid zijn voor kinderen van Basisschool Laurentius om tussen de middag te eten, zich uit te leven of juist tot rust te komen en hun verhaal kwijt te kunnen. De primaire taak van de professionele groepsleidsters en vrijwilligers is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen, om kinderen onder pedagogisch verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden. We werken momenteel met elf gediplomeerde leidsters en een aantal vrijwilligers.

Onze werkwijze:
Om gebruik te kunnen van de overblijf dient een inlogcode voor IDEALnet aan te vragen bij Murlen Dienstverlening. Aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Tevens kunt u het formulier afhalen op school. Ouders kunnen met de inlogcode hun kind aan-of afmelden voor de overblijf. 

 

De kleuters worden opgehaald uit de klassen en weer teruggebracht. De overige groepen komen zelf naar het overblijven. Eten en drinken wordt door de kinderen zelf meegenomen. Het overblijfteam controleert of alle opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn.

Na het eten is er de mogelijkheid voor alle kinderen om buiten op het plein te spelen, te rennen en te klimmen. Er zijn spelmogelijkheden zoals elastieken, tennissen en steltlopen. Binnen zijn er puzzels, lego, gezelschapsspelletjes en boeken voorhanden.

Locaties:

De kleuters en de kinderen van de groepen 3 blijven over op locatie Viandenlaan m.u.v. de vrijdag dan eten ze met z'n allen op de Van Gaverenlaan. 

Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 blijven over op locatie Van Gaverenlaan 


Tijden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid voor uw kind om over te blijven van 12.00u tot 13.30u. In de schoolvakanties en op studiedagen is er geen overblijfmogelijkheid.


De prijzen:
10x voor € 40,00
20x voor € 80,00
30x voor € 120,00
50x voor € 200,00


Overige spelregels:

Aansprakelijkheid:
KBS Laurentius is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en schade aan persoonlijke eigendommen zoals kleding, tassen en speelgoed behoudens in geval van opzet of grove schuld door medewerksters of vrijwilligers.

Verzekering:

We adviseren u dringend om een WA-verzekering af te sluiten voor uw kind. Dit voorkomt vervelende verrassingen als uw kind tijdens het overblijven per ongeluk iets stuk maakt.

Snoepgoed:

We willen u graag het dringende advies meegeven om geen snoepgoed of chocolade mee te geven. Ligakoeken, mueslirepen en krentjes zijn een goed, gezond alternatief. Tevens willen we u vragen om de broodtrommels, drinkbekers en tassen te voorzien van een naam.

Voor meer informatie over het overblijven kunt u contact opnemen met de school: 076-5640755. Er is de mogelijkheid om tussen 13.30u en 13.45 persoonlijk informatie te krijgen bij een van de beroepskrachten. Zij zijn te vinden op beide overblijflocaties

Mocht u interesse hebben overblijfvrijwilliger te worden dan kunt u contact met ons opnemen via de mail of eventueel binnenlopen bij de overblijf. Er staat een vrijwillgersvergoeding tegenover. 

U kunt het overblijfteam mailen: overblijf@kbs-laurentius.nl.

 

naar boven »