Ons onderwijs en leerlingenzorg » Ons onderwijs » Het rapport

Het rapport

Het rapport in groep 1 en 2

Bij de kleuters worden de ouders over de ontwikkeling van hun kinderen geïnformeerd aan de hand van gesprekslijsten. Deze gesprekken zijn meestal eind januari/begin februari en eind mei/begin juni.

 

Als kleuters drie maanden op school zitten worden ouders door de leerkracht uitgenodigd om samen te bespreken hoe de start van de leerling verloopt. Aan het eind van de kleuterperiode wordt tijdens het laatste gespreksmoment het schriftelijk verslag van de ontwikkeling van het kind uitgedeeld.

 

naar boven »

Het rapport in groep 3 t/m 8

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat ouders (en kinderen!) goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling en resultaten van hun kind. Wij geven daarom in de groepen 4 t/m 8 drie keer per jaar een rapport mee.

 

Na het eerste rapport in november en het tweede rapport in maart worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.

 

Na het derde rapport, dat in de voorlaatste schoolweek wordt uitgedeeld kan, als daar aanleiding toe is, een gesprek gepland worden. Het initiatief daartoe kan zowel bij de leerkracht als de ouder liggen.

 

In de groepen drie ontvangt u het eerste rapport eind februari of in het begin van maart. De leerlingen hebben dan alle losse letters en klanken geleerd, een mooi moment om met een rapport af te sluiten. In november vinden er wel oudergesprekken plaats over de vorderingen en resultaten, maar dan dus zonder schriftelijke rapportage. Het laatste rapport van de kinderen van groep drie wordt in de voorlaatste week uitgedeeld.


In de groepen 3 t/m 5 worden de beoordelingen gegeven met letters. In de hogere groepen werken we voor de beoordeling met letters en cijfers, dat is afhankelijk van het vak. In alle groepen 3 t/m 8 wordt door de leerlingen gedifferentieerd gewerkt, wij noemen dit 'driestromenland'. Leerlingen die naast of in plaats van het hoofdprogramma het onderstroom- of bovenstroomaanbod volgen, worden hierop apart beoordeeld. Ook werken we met het Cito-leerlingvolgsysteem, deze vaardigheidsscores worden op het rapport weergegeven.

 

naar boven »