Ons onderwijs en leerlingenzorg » Leerlingenzorg » Ik maak me zorgen over mijn kind

Ik maak me zorgen over mijn kind

Ik maak mij zorgen over mijn kind.

Wij willen natuurlijk allemaal graag dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Toch komt het helaas weleens voor dat ouders zich zorgen maken over hun kind, bijvoorbeeld over het welbevinden, de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied of de leerprestaties.

In zulke gevallen vinden wij het als leerkrachten fijn om op de hoogte te zijn van uw zorg en kunnen we samen bespreken welke oplossingen mogelijk zijn. Zo’n afspraak kunt u het beste maken na schooltijd. Bij het maken van een afspraak is het prettig om kort aan te geven wat de reden is van het gesprek.


Indien het nodig is, zullen de leerkrachten een afspraak maken met de intern begeleider en haar uitnodigen bij het gesprek aanwezig te zijn.

naar boven »