Ons onderwijs en leerlingenzorg » Ons onderwijs » Uitgangspunten

Uitgangspunten

De uitgangspunten van ons onderwijs

Onze missie, visie en het geven van adaptief onderwijs liggen ten grondslag aan ons handelen. U kunt onze missie en de visie nalezen bij het tabblad ‘onze school’. Hieronder wordt uitgelegd wat adaptief onderwijs inhoudt. In de dagelijkse praktijk worden onze missie, visie en het vormgeven van adaptief onderwijs uitgewerkt in de onderwijsconcepten “basisontwikkeling” in de groepen 1/2 en op basis van Onderwijsarrangementen in de groepen 3 t/m 8. Wij zorgen voor een onderwijsaanbod dat ruimte biedt en dat uitlokt om te groeien. Een aanbod waar de eigen ‘maat’ van individuele kinderen goed in past.

naar boven »

Adaptief onderwijs

De basis voor ons onderwijs is adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen:

de behoefte aan competentie,

de behoefte aan relatie,

de behoefte aan onafhankelijkheid.

Door vorm te geven aan de bovenstaande basisbehoeften zorgen we voor een positief pedagogisch klimaat. De leerkrachten dagen kinderen uit om zo de individuele capaciteiten te vergroten. De leerkrachten ondersteunen kinderen en hebben vertrouwen in de goede afloop van het leerproces. Door op deze manier te werken zijn leerlingen veelal gemotiveerd te leren.

Het merendeel van de leerlingen is in staat het normale onderwijsprogramma met succes te volgen. Een klein deel lukt dit niet zonder aangepaste maatregelen. Zij hebben behoefte aan extra begeleiding, andersoortige instructie en/of leerstof en leerstrategieën.

Het realiseren van extra-instructie en leertijd om adequaat met de verschillen tussen kinderen te kunnen omgaan, wordt m.n. gerealiseerd door zelfstandig werken te integreren in de dagelijkse praktijk. Dit kan door het toepassen van differentiatie. Zo kan rekening worden gehouden met voor het onderwijs relevante verschillen tussen kinderen, zoals tempo, ontwikkelingsniveau, leerstijl en begaafdheid. 

naar boven »