Onze school » Onze school » Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis

Op 22 augustus 1915 besloot het bestuur van de R.K. Laurentiusparochie in het Ginneken te Breda tot de oprichting van een R.K. Jongensschool. Deze school werd genoemd naar de patroonheilige van de parochie, St. Laurentius. Aan de Dillenburgstraat werd een huis met tuin en bouwgrond opgekocht voor f 11.100,- en aan architect J.H van Groenendael uit Breda werd opdracht gegeven een schoolgebouw te ontwerpen. Het totale project zou ongeveer f 55.000,- gaan kosten.

 

Op 1 juni 1916  werd de school plechtig ingezegend door Bisschop Mgr. P. Hopmans waarna op 1 september 1916 de St. Laurentiusschool officieel van start ging.
Rond 1930 was het aantal jongens zo sterk gegroeid dat er twee lokalen moesten worden bijgebouwd. Door die verbouwing kreeg de school er aan de Van Gaverenlaan een officiĆ«le ingang bij. Na de verbouwing waren er negen klaslokalen, maar net genoeg voor de 357 leerlingen die de school op dat moment telde.    

 

geschiedenis-1

  

In 1940, tijdens de oorlogsjaren, liep het gebouw behoorlijke schade op toen er een lichte vliegtuigbom in de tuin van het schoolhoofd op de Dillenburgstraat 63 insloeg. Later in september 1943 werd het gebouw van de Laurentiusschool gevorderd ten behoeve van de Duitse Wehrmacht. De klassen van de school werden toen over ander locaties in het Ginneken verspreid. Deze noodsituatie bleef tot de bevrijding in 1944 bestaan.

 

geschiedenis-2

 

In 1950 kwam de bovenverdieping erop omdat het gebouw te klein was voor het aantal leerlingen.

Architect J. de Lint nam de klus op zich. Het karakteristieke koepeltje met schoolbel werd toen op het dak geplaatst.

 

In de jaren tachtig, toen de wet basisonderwijs van kracht werd, kon zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs voor jongens en meisjes in het gebouw aan de van Gaverenlaan gerealiseerd worden.


Sinds de jaren negentig liep het leerlingenaantal op waarna de school in 2000 aan de kant van de Dillenburgstraat uitgebreid werd met een aula en vier groepslokalen. Het gebouw is sindsdien berekend op 19 lesgroepen.

 

In 2001 werden twee tijdelijke lokalen op het plein in gebruik genomen. Later in 2003 werden de lokalen aan de Viandenlaan in gebruik genomen.

De groei van het aantal leerlingen zette zich door en in 2006 werden de lokalen aan de Keermanslaan in gebruik genomen.

 

In december 2014 was het eindelijk zover dat de nieuwbouw aan de Viandenlaan in gebruik genomen kon worden. Daar zijn nu de groepen 1 t/m 3 gehuisvest. Daarnaast is er een speelzaal voor de groepen 1 & 2 en zijn er twee gymzalen voor de groepen 3 t/m 8. Juli 2015 was het zover dat het gerenoveerde hoofdgebouw aan de Van Gaverenlaan in gebruik genomen kon worden. Hier zijn de groepen 4 t/m 8 gehuisvest. Het schooljaar 2015-2016 is van start gegaan in twee schitterende gebouwen met bijna 800 leerlingen. 

 

Bron: Jansen A, Een halve eeuw Ginneken 1. Breda: Boekhandel Hein van Kemenade. ISBN 9071376052

naar boven »